Anda di halaman 1dari 1

Antara implikasi yang positif belajar di luar negara adalah mendapat kenalan baharu.

Hal ini membolehkan kita mendapat pengetahuan yang meluas tentang sesebuah negara kerana
perkongsian bersama kenalan-kenalan tentang negara masing-masing. Kita juga boleh belajar
bahasa pertuturan dalam sesebuah Negara untuk memahami adab dan budaya mereka.

Antara keburukan belajar di luar negara, pelajar yang belajar di luar negara
berkemungkinan akan mengalami masalah kewangan yang disebabkan oleh kos hidup yang
tinggi. Sebagai contoh, harga sewa rumah, harga makanan dan kos pengangkutan ke kampus.
Selain itu, sekiranya siswa atau siswi itu tidak menerima biasiswa, dia terpaksa bekerja di sanan
untuk menyara kehidupan.

Isi-isi untuk kebaikan belajar di luar negara


Dapat melihat negara orang - mengenali budaya dan cara hidup -berpeluang melancong ke
tempat-tempat menarik semasa tinggal danbelajar di sana

Boleh mempelajari kepakaran negara luar - belajar di luar negara, kitaberpeluang melihat cara
mereka bekerja, kepakaran mereka - dapatbawa balik kepakaran yang dipelajari untuk dimanfaatkan di
Malaysia

Mengumpul pengalaman yang cukup berharga - berpeluang mengenalsejarah sesuatu


tempat - melihat sisa tinggalan sejarah

Dapat belajar hidup berdikari - belajar hidup sendiri tanpa bergantung -mengurus kehidupan
seharian

Isi-isi untuk keburukan belajar di luar negara


Sukar untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru serba asing - belajar di tempat baru
- suasana lain, bahasa lain

Boleh mengalami kejutan budaya - kehidupan di


Malaysia jauhberbeza dengan kehidupan di luar negara - terpengaruh denganbudaya asing
yang buruk - yang bercanggah dengan norma kehidupankita 

Taraf hidup yang tinggi - terpaksa bekerja sambil belajar untukmenampung kehidupan


di sana - memenatkan 

Terpaksa berjauhan daripada keluarga - jarang dapat berjumpa - tidakdapat balik semasa


perayaan - rindu pada keluarga - bolehmengganggu prestasi pelajaran

Pendahuluan

Kerajaan hanya akan menghantar para pelajar menuntut diu n i v e
rsiti yang diktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
. Pengiktirafan ini akan perlu bagi menjaminmutu pendidikan mengikut piawaian
JPA. Apabila pulang ke tanah air kelak, para pelajar ini mudahmemperoleh
pekerjaan.Namun begitu, oleh kerana usia pelajar masih muda, unsur
negatif m u d a h   m e r e s a p   d a l a m   j i w a   m e r e k a .