Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Mata Pelajaran / Tahun Pendidikan Kesihatan Tahun 3


Kelas 3 Pesawat
Tema/Tajuk KEKELUARGAAN
Tarikh 2 Julai 2019 (Selasa)
Masa 3.30 pagi hingga 4.00 petang
Bilangan murid
Standard Kandungan 4.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga,
Standard Pembelajaran 4.1.1 Memahami batas sentuhan dalam perhubungan kekeluargaan
4.1.2 Mengaplikasi kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak
selamat dalam perhubungan kekeluargaan.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
1. Mengelaskan 1 contoh situasi sentuhan selamat dan 1 contoh
situasi tidak selamat dalam perhubungan kekeluargaan
beradasarkan kad situasi yang guru berikan pada peta pokok.
2. Menentukan batas sentuhan bahagian tubuh badan bagi
sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat dalam hubungan
kekeluargaan melalui aktiviti Sentuhan Selamat dan tidak
Selamat dalam hubungan kekeluargaan.
3. Menunjukkan kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan tidak
selamat dalam hubungan kekeluargaan melalui aktiviti Kata Ya
atau Tidak!
Pengetahuan Sedia Ada Murid dilarang membenarkan dirinya disentuh secara tidak selamat.
Murid mengetahui anggota badan yang tidak boleh disentuh oleh orang
yang tidak dikenali.
Sumber / Bahan Bantu 1. Kotak situasi
Mengajar 2. Foto keluarga Cikgu
3. Kad bergambar situasi sentuhan selamat dan sentuhan tidak
selamat.
4. Peta pokok
5. Kad ‘Ya’ atau ‘Tidak’.
4. Kad manila yang mempunyai gambar tubuh badan manusia.
5. Kad tangan (/) atau (x)
EMK nilai murni – menghormati hak orang lain, minat dan ingin tahu,
bekerjasama dan bertoleransi serta berfikiran rasional semasa
menjalankan aktiviti perbincangan, aktiviti berkumpulan dan berusatkan
bahan serta permainan kotak situasi (Kotak beracun)
Penilaian PdP TP 1: Menyatakan maksud keluarga melalui aktiviti penyoalan
lisan
TP 2: Mengenalpasti batas hubungan dalam hubungan kekeluargaan
melalui aktiviti mengenalpasti batas pergaulan dalam keluarga
dengan melengkapkan peta pokok dan aktiviti dan aktiviti
Sentuhan Selamat dan tidak Selamat dalam hubungan
kekeluargaan.
TP 3: Memilih cara yang sesuai bagi mengatasi masalah yang
melibatkan hubungan kekeluargaan melalui aktiviti Kata Ya
ATAU Tidak
Nilai murni  Minat dan ingin tahu tentang batas sentuhan dalam hubungan
kekeluargaan melalui aktiviti penyoalan lisan
 Bekerjasama dan bertoleransi dalam membuat kerja kumpulan
 Berfikiran rasional semasa menentukan sentuhan selamat dan
tidak selamat serta mengatakan tidak pada situasi yang tidak
selamat semasa aktiviti berkumpulan.
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /
BBM:
Permulaan Set induksi 1. Membantu murid bersedia untuk
Foto keluarga
(3 minit) pembelajaran.
Keluarga adalah satu kumpulan manusia
Strategi PdP:
2. Guru memaparkan gambar ahli keluarga guru
yang dihubungkan melalui pertalian darah,
Penyoalan lisan
itu sendiri kepada murid-murid dan
perkahwinan atau pengambilan anak angkat.
Kemahiran Berfikir:
menceritakan serba sedikit pengalaman
Menjana idea
bersama keluarga.
Nilai murni:
“Ini merupakan keluarga cikgu. Mereka adalah
Minat dan ingin tahu
orang yang paling cikgu sayang. Cikgu paling
rapat dengan abang cikgu. Dulu, kami suka
Fasa Permulaan
main bersama-sama contoh main masak-
masak, main tingting, main congkak dll. Dulu
cikgu suka mandi sama-sama dengan abang
cikgu. Tapi bile dah besar, mak ayah cikgu
dah tak bagi dah...
3. Guru bertanyakan beberapa penyoalan lisan
kepada murid.
“Kenapa mak ayah cikgu tak bagi kami mandi
bersama?
“Awak semua ada pengalaman sama seperti
cikgu?”
“Adakah kamu semua mempunyai keluarga
seperti cikgu?”
“ Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh
KELUARGA?
4. Guru meminta murid untuk menyatakan
maksud keluarga dan apa pergaulan-
pergaulan yang selalui dibuat oleh murid.
5. Guru menyatakan dengan jelas tajuk pelajaran
kepada murid.

Perkembangan Langkah 1: Aktiviti mengenalpasti batas 1. Guru memberikan setiap daripada kumpulan BBM
(25 minit) pergaulan dalam keluarga. 1 contoh kad situasi pengaulan di dalam Kad Gambar situasi
Batas pergaulan dalam hubugan keluarga. Peta pokok
Langkah 1: 5 minit
kekeluargaan. 2. Guru meminta murid untuk berbincang di Strategi PdP:
Langkah 2: 10 minit
Sentuhan selamat: dalam kumpulan untuk mengelaskan situasi Perbincangan
Langkah 3: 10 minit  Bahu tersebut di dalam sentuhan selamat atau pengajaran berpusatkan
 Tangan sentuhan tidak selamat di dalam keluarga. murid

 Rambut 3. Murid mengelaskan situasi yang diberikan Kemahiran Berfikir:

 kaki kepada sentuhan selamat dan sentuhan  Mengelaskan

Tidak selamat: tidak selamat pada peta pokok di papan Nilai:


putih. Bekerjasama
 Kawasan genital (mulut, faraj, zakar)
4. Guru menerangkan kepada murid bahawa Bertoleransi
 Dada
dalam keluarga juga ada batas pergaulan. EMK:
 Peha
Nilai
 Punggung
Fasa Imaginasi
1. Guru melakukan aktiviti mengenalpasti jenis
Langkah 2: Aktiviti Sentuhan Selamat dan BBM:
sentuhan selamat dan sentuhan tidak
tidak Selamat dalam hubungan
Kad Manila anggota tubuh
selamat dalam hubungan kekeluargaan pada
kekeluargaan.
badan manusia
kad manila bergambar tubuh badan
Batas pergaulan dalam hubugan
manusia. Kad Tanda (/) atau (X)
kekeluargaan.
2. Guru menampal kad manila tersebut di Strategi PdP:
Sentuhan selamat:
 Bahu papan putih. Guru memberi arahan kepada
Pembelajaran
 Tangan murid untuk menandakan kawasan jenis
berpusatkan bahan dan
 Rambut sentuhan selamat dan tidak selamat
murid
 kaki mengecap kad manila bergambar.
Kemahiran Berfikir:
Tidak selamat: 3. Murid diminta untuk berbincang terlebih
dahulu di dalam kumpulan.  Mengelaskan.
 Kawasan genital (mulut, faraj, zakar)
4. Wakil murid dalam setiap kumpulan
 Dada Nilai:
menampal tanda ( / ) pada kawasan
 Peha Bekerjasama
sentuhan selamat dan tanda ( X ) pada
 Punggung
sentuhan selamat. Bertoleransi

EMK:

Nilai

Fasa Perkembangan
1. Wakil murid mencabut situasi jenis-jenis
Langkah 3: Aktiviti Kata Ya ATAU Tidak! BBM
sentuhan selamat dan tidak selamat dalam
Kemahiran berkata TIDAK kepada sentuhan Kotak situasi
hubungan kekeluargaan di dalam kotak situasi
tidak selamat dalam perhubungan keluarga Kad kata ‘Ya’ dan ‘Tidak’
dengan bermain kotak beracun.
Speaker
Contoh: 2. Murid yang didalam kumpulan berbincang dan
Kaedah:
Sentuhan selamat: perlu mengangkat kad kata ‘Ya’ atau ‘Tidak’
Permainan (Kotak
berdasarkan soalan yang pernyataan situasi
 Ibu bapa saya memeluk saya Beracun)
yang dibacakan oleh wakil murid.
sebelum ke sekolah. Strategi PdP:
Contoh soalan:
 Saya berpimpin tangan bersama Pengajaran berpusatkan
- Bolehkah ibu bapa memeluk kamu?
abang saya semasa melintas jalan murid dan bahan.
- Saya perlu membiarkan sahaja peha saya
Kemahiran Berfikir:
Sentuhan tidak selamat: disentuh oleh abang saya?
 Membuat penilaian
 Bapa saudara saya memegang - Adakah berpimpin tangan semasa melintas
dan keputusan
jalan adalah sentuhan selamat?
punggung saya (kawasan genital) - Adakah bapa saya boleh memeluk saya?  Menghubungkaitkan

 Kakak saudara saya memegang peha - Adakah bapa saudara saya boleh  Menilai

saya memegang kawasan genital saya? Nilai:

 Abang saya memegang kemaluan Berfikiran rasional

saya. EMK:
Nilai
Fasa Perkembangan
Penutup: Membuat kesimpulan
Penutup 1. Membuat kesimpulan tentang sesi Strategi PdP:
Batas pergaulan dalam hubugan
(2 minit) pengajaran dan pembelajaran bersama
Penerapan Nilai.
kekeluargaan.
murid.
Kemahiran Berfikir:
Sentuhan selamat:
2. Mengimbas kembali batas pergaulan dalam
Kemahiran membuat
 Bahu keluarga
kesimpulan.
 Tangan 3. Membuat penegasan tentang tindak balas
Fasa Penutup
 Rambut terhadap sentuhan tidak selamat dalam
 kaki keluarga
Tidak selamat:
 Kawasan genital (mulut, faraj, zakar)
 Dada
 Peha
 Punggung
Katakan “TIDAK! Jangan sentuh saya, saya
tidak SUKA!” sambil menyilangkan tangan di
dada pada sentuhan yang tidak selamat
dalam hubungan kekeluargaan.
KAD GAMBAR STUASI
KAD MANILA TUBUH BADAN MANUSIA

KAD TANDA (/) ATAU (X)


PERNYATAAN SITUASI AKTIVITI YA atau TIDAK!

- Bolehkah ibu bapa memeluk kamu? - Saya perlu membiarkan sahaja peha
saya disentuh oleh abang saya?

- Adakah berpimpin tangan semasa - Adakah bapa saya boleh memeluk


melintas jalan adalah sentuhan saya?
selamat?

- Adakah bapa saudara saya boleh - Bolehkah ibu bapa kamu mencium
memegang kawasan genital saya? kamu?

- Adakah selamat bersalaman dengan - Bapa saudara kamu memegang dada


ibu bapa kamu sebelum ke sekolah? adik perempuan kamu?

- Saya seorang anak lelaki. Bolehkah - Bolehkah saya bermain badminton


saya menukar pakaian saya di pada waktu petang bersama ahli
hadapan kakak/abang saya. keluarga saya?
- Ayah mengikatkan rambut saya
dengan kemas sebelum ke sekolah.

FOTO KELUARGA CIKGU


KAD GAMBAR SITUASI SENTUHAN SELAMAT DAN TIDAK
SELAMAT DALAM KELUARGA DAN PETA POKOK

KOTAK SITUASI
KAD YA ATAU TIDAK!
Refleksi Selepas Pengajaran:

Selepas sesi PdP saya mendapati secara keseluruhan objektif


pembelajaran tercapai di mana murid dapat menentukan antara situasi selamat dan
tidak selamat dalam perhubungan keluarga melalui aktiviti yang dijalankan dan
murid dapat mengaplikasikan kata TIDAK pada sentuhan tidak selamat dalam
keluarga.

Pada awal peringkat Pdp, fasa orientasi dapat menarik perhatian murid
dimana teknik bercerita yang saya gunakan amat berkesan. Murid kelihatan fokus
dan mampu menghubungkaitkan penceritaan saya dengan topik yang ingin
dipelajari. Selanjutnya, aktiviti yang saya rancang dijalankan dalam keadaan teratur.
Penggunaan strategi nombor pada meja sangat membantu saya melibatkan murid
ke dalam aktiviti PdP secara berganti-ganti. Hal ini menjadikan murid mendapat
peluang yang sama rata untuk menjalankan aktiviti dan mereka lebih mudah untuk
memahami dan mengamplikasikan apa yang dipelajari. Namun begitu, pergerakan
saya di dalam kelas pula hanya menumpu di bahagian depan dan tengah kelas,
saya tidak bergerak sehingga ke bahagian hujung belakang kelas. Hal ini akan
menjadikan murid yang dibelakang mungkin akan bosan atau merasakan mereka
tidak diberi perhatian. Selain itu, pada peringkat aktiviti pengkelasan, saya kurang
memberi peluang kepada murid untuk bercakap dan tiada aktiviti yang melibatkan
murid untuk tampil ke hadapan dan bercakap. Dalam pdp ini, saya lebih banyak
bercakap dan menyoal kepada murid. Akibatnya, murid kurang dapat memberi
justifikasi atas keputusan yang diambil dalam menentukan situasi sentuhan selamat
dan tidak selamat.

Aktiviti kotak beracun juga mampu memberi keseronokan kepada murid


untuk belajar dengan ditambah lagi lagu-lagu kanak-kanak yang di mainkan. Namun
begitu, disebabkan aktiviti ini dijalankan di bilik darjah aktiviti kotak beracun hanya
boleh melibatkan segelintir murid dan bukan semuanya. Hal ini menyebabkan ada
murid yang bergerak kehadapan sebab nak main permainan tersebut. Sepatutnya,
saya menyesuaikan aktiviti dengan bilik darjah atau membawa murid ke tempat yang
sesuai. Sebagai contoh, dewan terbuka.
Analisis SWOT:

Kekuatan Kelemahan
 Permulaan kelas yang menarik dan baik  Kurang memeri peluang kepada murid
 Aktiviti yang dijalankan teratur dan untuk tampil ke hadapan dan bercakap
menyeronokkan.  Saya lebih banyak bercakap berbanding
 Kawalan kelas memuaskan. murid.
 Aktiviti dijalankan secara teratur  Aktiviti kotak beracun kurang sesuai
 BBM yang menarik dan mencukupi dilaksanakan di kelas.
 Aktiviti kurang mencabar untuk murid
 Pergerakan guru berfokus di hadapan dan
ditngah kelas sahaja.
Peluang Ancaman
 Murid sudah dapat membeza sentuhan  Keadaan kelas yang sempit menyukarkan
selamat dan sentuhan tidak selamat dalam aktiviti kotak beracun dilaksanakan.
keluarga.

Guru pelatih Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

……………………………….. ……………………………….. …………………………….


( ) ( ) ( )