Anda di halaman 1dari 5

Suku kata terbuka KV + KV

kayu kuku sudu

tali topi ceri

meja buku koko

hati sudu sudu

Suku Kata terbuka V + KV


bu
a +

bi
u +

bu
i +

tu
i +

pi
a +

lu
a +

ni
i +
Suku Kata terbuka KV + KV + KV
keret kelap

kerusi perigi

bahay cerita
a

keladi kelab

Suku kata Terbuka KVK + KV

jambu mandi
pintu nanti

bomba mimpi

kunci lembu

baldi pergi

Suku Kata Terbuka KVKK + KV

tunggu
tangki
sangka

ganggu

hingga

mangga