Anda di halaman 1dari 13

MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU


PINANG
TUGASAN KERJA KURSUS
TAHUN AKADEMIK: 2020

Program & Ambilan: PISMP JUN 2017


Semester/Tahun T3S2
Nama Pelajar: NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN
Angka Giliran: 2017272340090
Nombor Kad Pengenalan: 971015045300
Kumpulan/Unit: MATEMATIK 3
Kod dan Nama Kursus: MTES3152

(INOVASI DIGITAL DALAM

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)


Jenis Tugasan: LAPORAN AKTIVITI PROMOSI DAN

PEMASARAN
Nama Pensyarah: MISS NG SEOK MOAY
Tarikh Hantar: 5 APRIL 2020
Tanda tangan Pelajar:

Pengakuan penerimaan maklumbalas Tarikh:


Tanda tangan Pensyarah:
daripada pensyarah:
Tarikh:

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

LAPORAN AKTIVITI PROMOSI DAN PEMASARAN PROJEK INOVASI

Projek inovasi yang telah dilakukan sekiranya tidak dipromosikan maka ianya
merupakan satu kerja yang tidak mendatangkan keutungan dan manfaat kepada
orang lain. Oleh itu, aktviti promosi produk inovasi “Pick Me Up” telah dijalankan dan
ianya seratus peratus adalah melalui media sosial.

Dalam menghasilkan bahan promosi, saya telah menggunakan aplikasi seperti


Canva, Bandicam, Powtoon dan Recorder PowerPoint. Aplikasi Canva digunakan
untuk menghasilkan poster. Powtoon pula digunakan untuk menghasilkan video
secara ringkas dalam menarik minat pengguna untuk mengetahui tentang produk ini
lebih lanjut, manakala aplikasi Bandicam diguna untuk mengedit video hasil daripada
rakaman pendek dalam screen recording dalam perisian Microsoft PowerPoint.
Aplikasi-aplikasi yang digunakan dan hasil pemasaran dapat dilihat dalam lampiran
A.

Selepas menghasilkan bahan-bahan promosi, penulis mula merangka ayat bagi


menerangkan mengenai produk ini. Antara perkara yang ditulis ialah tujuan projek ini
dilakukan, fokus sasaran dan topik, kelebihan projek dan cara menghubungi penulis.
Perkara-perkara ini penting dalam memberi maklumat yang jelas dan menarik
perhatian mereka untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk ini.

Setelah siap bahan-bahan promosi dan ayat-ayat iklan, penulis mula


meneruskan pengkilanan pada media sosial yang dipilih dengan menggunakan
bahan promosi serta keterangan yang ringkas, jelas dan menarik . Antara laman
sosial yang saya gunakan ialah melalui aplikasi Facebook, Whatsapp, Instagram,
dan Youtube. Aplikasi sebegini dapat menarik ramai peminat kerana aplikasi-aplikasi
tersebut merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat dalam
kehidupan seharian. Bukti promosi produk menggunakan aplikasi ini dapat dilihat
pada lampiran B.

Antara platform yang paling berjaya ialah melalui Whatsapp. Hal ini kerana,
kebanyakkan pengguna aplikasi Whatsapp ini adalah tergolong daripada guru-guru
sekolah dan guru semasa praktikal juga. Oleh itu, aplikasi yang pertama untuk
melakukan promosi ini adalah Whatsapp. Saya melakukan aktiviti promosi ini secara
berperingkat. Hal ini bagi menambahbaik setiap gaya pengiklanan saya dari semasa
ke semasa. Setelah melalui whatsapp, saya meneruskan aktiviti promosi saya melaui

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

Facebook, Youtube dan Instagram. Semasa aktiviti promosi dilakukan, saya


berkomunikasi dengan pelanggan mengenai produk ini.

Selain itu, terdapat beberapa maklum balas yang diperoleh sama ada melalui
aplikasi semasa promosi produk dan juga melalui satu tinjaun yang dilakukan.
Penulis telah menyeliti setiap komen yang dilakukan dan berkomunikasi bersama
pengguna. Sesetengah pengguna juga memberikan maklum balas melalui komen,
mesej persendirian, tinjauan, dan juga komen pada ruangan padlet (rujuk lampiran
C)

Antara refleksi semasa aktiviti promosi ini ialah ianya melibatkan seratus peratus
penggunaan media sosial. Tidak dapat dinafikan ianya merupakan salah satu cara
yang mudah dan mesra pengguna, namun sekiranya produk dapat dilakukan
promosi secara praktikal, maka produk yang dihasilkan akan lebih difahami dan
meyakinkan pengguna. Selain itu, saya juga mendapati bahawa, aktiviti pemasaran
perlulah mempunyai daya kreativiti dalam menarik pengguna untuk melihat produk.

Bukan itu sahaja, saya juga dapat mengenal pasti kekuatan aktiviti promosi saya
antaranya ialah, saya juga membuat video-video pendek yang memaparkan aktiviti
dan jalan cerita di dalam produk. Manakala, antara kelemahannya ialah, produk yang
dihasilkan mungkin kurang mendatangkan keuntungan kerana produk ini adalah
percuma.

Kesimpulannya, aktiviti promosi dan pemasaran produk inovasi ini secara


keseluruhannya berjalan dengan baik. Proses penambahbaikkan boleh dilakukan
dari masa ke semasa hasil maklum balas yang sentiasa diterima. Hal ini kerana,
aktiviti promosi ini akan sentiasa berjalan dalam memberi manfaat kepada orang lain.

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

LAMPIRAN A

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

Aplikasi yang digunakan dalam menghasilkan bahan promosi produk


“Pick Me Up”

1) Aplikasi Bandicam untuk merakam tayangan PowerPoint

Rajah 1: Aplikasi Bandicam

2) Aplikasi Canva untuk menghasilkan poster

Rajah 2: Aplikasi Canva

3) Aplikasi Powtoon untuk membuat video pendek

Rajah 3: Aplikasi Powtoon

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

Bahan-bahan promosi produk inovasi “Pick Me Up”

1) Poster “Pick Me Up”

2) Video pengenalan produk

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

LAMPIRAN B

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

Bukti promosi dalam media sosial

Facebook Instagram

Youtube Whatsapp

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

LAMPIRAN C

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

BUKTI MAKLUM BALAS DAN KOMUNIKASI BERSAMA SEBILANGAN


PENGGUNA

1) Whatsapp

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

2) Facebook

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

3) Instagram

4) Ruangan komen (padlet)

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)


MTES3152(INOVASI DIGITAL DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN)

5) Tinjauan (Google Survey)

NUR MUSFIRAH BINTI BUN YAMIN (MATEMATIK 3)

Anda mungkin juga menyukai