Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: Kod Sekolah:

UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


1. Nama Guru
PANDUAN LENGKAP AKTIVITI
2. Judul 3. Bidang: Pendidikan
AWAL KANAK-KANAK
4. Tarikh Pembentangan 5. Masa: 5 hari

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini dibangukan sebagai panduan terutamanya kepada para pendidik dan juga ibu bapa bagi
menjalankan aktiviti dengan kanak-kanakl
Buku ini memberikan bebeapa aktiviti cadangan yang dapat dilakukan oleh guru bagi merangsang
perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak secara semulajadi dan menarik minat kanak-
kanak untuk belajar.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Topik-topik yang dipaparkan dalam naskhah ini merupakan bahan pengajaran bagi guru pra
sekolah dan juga pendidikan khas masalah pembelajaran.Kandungan naskhah ini sesuai untuk
sesiapa saja yang berminat untuk menekuninya

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini dapat memberi gambaran sebenar kepada pembaca mengenai dunia pengajaran dan
pe,mbelajaran kanak-kanak.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( ) ( )