Anda di halaman 1dari 2

PRAKTIS 1: KOMSAS SEJADAH RINDU

(i) Berikan maksud merekah keinsafan. (2 markah)


(ii) Pada pendapat anda, apakah yang perlu ada pada seseorang remaja bagi mengelakkan dirinya daripada
terjerumus dalam kancah maksiat? (3 markah)
(iii) Huraikan tema sajak di atas. (4 markah)

PRAKTIS 2: KOMSAS SEJADAH RINDU


(i) Berdasarkan sajak tersebut, nyatakan dua doa penyajak dalam rangkap keduanya. (2 markah)
(ii) Setiap insan yang berdosa pasti akan insaf dan bertaubat pada suatu hari nanti.
Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri keinsafan yang biasa ditunjukkan oleh seseorang yang sudah bertaubat?
(3 markah)
(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. (4 markah)

PRAKTIS 1: KOMSAS SEJADAH RINDU


(i) Berikan maksud merekah keinsafan. (2 markah)
(ii) Pada pendapat anda, apakah yang perlu ada pada seseorang remaja bagi mengelakkan dirinya daripada
terjerumus dalam kancah maksiat? (3 markah)
(iii) Huraikan tema sajak di atas. (4 markah)

PRAKTIS 2: KOMSAS SEJADAH RINDU


(i) Berdasarkan sajak tersebut, nyatakan dua doa penyajak dalam rangkap keduanya. (2 markah)
(ii) Setiap insan yang berdosa pasti akan insaf dan bertaubat pada suatu hari nanti.
Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri keinsafan yang biasa ditunjukkan oleh seseorang yang sudah bertaubat?
(3 markah)
(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. (4 markah)

PRAKTIS 1: KOMSAS SEJADAH RINDU


(i) Berikan maksud merekah keinsafan. (2 markah)
(ii) Pada pendapat anda, apakah yang perlu ada pada seseorang remaja bagi mengelakkan dirinya daripada
terjerumus dalam kancah maksiat? (3 markah)
(iii) Huraikan tema sajak di atas. (4 markah)

PRAKTIS 2: KOMSAS SEJADAH RINDU


(i) Berdasarkan sajak tersebut, nyatakan dua doa penyajak dalam rangkap keduanya. (2 markah)
(ii) Setiap insan yang berdosa pasti akan insaf dan bertaubat pada suatu hari nanti.
Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri keinsafan yang biasa ditunjukkan oleh seseorang yang sudah bertaubat?
(3 markah)
(iii) Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam sajak tersebut. (4 markah)
Jawapan praktis 1:

1. –mewujudkan keinsafan
2. - mendalami ilmu agama supaya ilmu tersebut dapat menjadi benteng untuk mengawal nafsu.
-remaja perlu bijak memilih rakan sebaya
-mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat.

3. Tema- ketuhanan serta ketaatan kepada agama.

Penyajak insaf akan dosa-dosanya yang lalu dan segera memohon keampunan daripada Maha Pencipta dengan
bertaubat bersungguh-sungguh sebelum meninggal dunia

Penyajak berasa insaf dan sedar bahawa dunia ini hanyalah bersifat sementara.

Praktis 2

1. – agar dia dipanjangkan umur


-dia diberikan kesempatan untukbertaubat atas dosa-dosanya yang lalu sebelum meninggal dunia

2. -Dia mula berkawan dengan golongan yang baik—baik dan kuat pegangan agama
-sentiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan banyak amal ibadat
-meninggalkan semua perbuatan buruk yang pernah dilakukannya,