Anda di halaman 1dari 8

NAMA: NUR ADAM BIN ABDUL RAHMAN

KUMPULAN: 1 DVM ETE 2

NO KAD PENGENALAN: 020521-10-1375

SUBJEK: DEA 1343 UNDERGROUND CABLE

NAMA PENSYARAH: ENCIK


ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA M/S


1 ISI KANDUNGAN
2 PENGENALAN
3 3 JENIS KABEL DAN SPESIFIKASI KABEL
4 GAMBARAJAH KAEDAH MERENTANG
KABEL DI DALAM TANAH
5 PROSES KERJA MERENTANG KABEL
6 PENGUJIAN KABEL DI DALAM TANAH
7 KESELAMATAN SEMASA MEMBUAT KERJA-
KERJA MERENTANG KABEL
8 KESIMPULAN

PENGENALAN
Pengagihan tenaga elektrik bukan sahaja menggunakan sistem talian atas seperti mana
yang telah kita pelajari, adakalanya pengagihan bekalan elektrik juga dilakukan dengan
menggunakan sistem bawah tanah. Oleh yang demikian untuk membolehkan pengagihan
bekalan elektrik melalui bawah tanah, maka kabel yang sesuai perlu digunakan. Kabel bawah
tanah dihasilkan bagi membolehkan pembekalan tenaga elektrik disalurkan ke sesuatu
kawasan dengan selamat. Pemasangan kabel bawah tanah biasanya dilakukan di kawasan-
kawasan bandar dan kawasan-kawasan yang perlu dimana talian atas agak tidak bersesuaian
kerana faktor ruang dan keselamatan atau sebagainya.

JENIS KABEL DAN SPESIFIKASI


Kabel PVK berperisai (PVC/SWA/PVC) – Armoured Cable

SPESIFIKASI :

-Sarung luaran diperbuat dari tembaga tanpa pateri pada takat lebur 1038 darjah celciu

-Penebatnya dari jenis Magnesium Oksida dengan takat lebur pada 2800 darjah celcius.

- Pengalirnya dari jenis tembaga elektronik (electrolytic copper) takat lebur 1083 darjah
celcius.

- British Standard bagi kabel ini ialah BS 6207.

-Pengalir didapati dalam dua jenis iaitu :

Ø LIGHT DUTY L 500V – digunakan untuk kuasa rendah.

Ø HEAVY DUTY H 750 V – digunakan untuk kuasa tinggi.

-Pengalir dalam bentuk teras iaitu 1,2,3 dan 4 teras.

-Kabel ini digunakan untuk pendawaian di tempat suhu yang tinggi atau tempat mudah
terbakar seperti rumah dandang (boiler house) untuk sistem pencegah kebakaran dan lain-
lain.
kabel MICC – Kabel berkelongsong tembaga berpenebat bahan galian

SPESIFIKASI :

- Kurang dari 16 mm berbentuk lembaran bulat dan lebih dari 16 mm berbentuk


lembaran
- Penebatan kertas yang diperbuat daripada kayu pulo (pine atau spurce) dan berbentuk
seperti tape, tebalnya di antara 0.06 mm hingga 0.15 mm. kertas mempunyai 8%
kelembapan dalam atmosfera biasa.
- Memperbaiki ketegangan elektrik pelincir bagi memudahkan pergerakan tape apabila
kabel tersebut ditambah dan Mempertingkatkan pengaliran haba
- Tebalnya 1.5 mm dalam dua bahagian berada antara Lead Sheath dan Tape.
SPESIFIKASI:

- Penebatnya dibuat dari bahan plastic yang diberi nama “Cross Link Poly Ethylene”
yang menggantikan kertas. Penebatan plastic pepejal ini disalut pada setiap pengalir
fasa yang terdiri dari pengalir aluminium dan tembaga.
- Mudah dibentuk mengikut saiz pengalir dengan cara “Tool & Die” mengelilingi
pengalir agar tiada rongga terjadi di antara pengalir dan plastic.
- Plastik adalah bahan yang ringan dan mudah penjagaannya.
- Pemasangan yang mudah jika dibandingkan kabel jenis lain.
- Tidak mudah menyerap air.
- Kehilangan daya elektrik adalah rendah.
- Harganya mahal jika dibandingkan jenis kabel lain.
- “Thermoset Plastik” digunakan untuk perencat nyalaan disebabkan bahan ini tidak
mudah berubah nilai dan bentuk serta dapat menahan tekanan haba geseran ataupun
tarikan.
- Pembawa arus yang tinggi dari kabel PILCDSTA.

GAMBARAJAH KAEDAH MERENTANG KABEL DI DALAM TANAH


1. Gambarajah kaedah merentang kabel di dalam tanah

Penanaman kabel adalah semua jenis kabel yang konstruksinya direka khusus
untuk dipasang di bawah permukaan tanah dan dalam pemasangan tersebut ditanam
secara langsung dibawah permukaan tanah. Cara pemilihan penanaman kabel
hendaklah mengikut tempat yang betul.

1). Kaedah merentang kabel di tepi jalan atau laluan pejalan kaki.

Terdapat dua kabel iaitu :


I. Kabel utama
-Kedalaman galian alur kabel yang akan dilalui kabel utama ditentukan ± 80 cm atau
mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
· -Lebar galian bahagian atas alur kabel = ± 40 cm
· -Lebar galian bahagian bawah alur kabel = ± 30 cm

II. Kabel sekunder


-Kedalaman galian untuk kabel sekunder ditentukan ± 60 cm atau sesuai mengikut
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Gambar : Merentang kabel di tepi jalan

PROSES KERJA MERENTANG KABEL

Anda mungkin juga menyukai