Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK FAIL P&P PELAJAR(Teras (Major)/Wajib/Elektif)

NAMA : SAIDATUL FATINI ATHIRAH BINTI SULAIMAN


AMBILAN : JUN 2015
KURSUS : PISMP

BI KANDUNGAN PORTFOLIO ADA(/) TIADA(X)


L
1 Profil Pelajar
2 Panduan Kursus (Course Proforma/Jadual 3)
3 Kalendar Akademik
4 Nota Kuliah
5 Tutorial
(a) Soalan Tutorial
(b) Jawapan

6 Independent Student Learning (ISL)


(a) Nota-nota pelajar yang relevan

7 Kerja Kursus
(a) Soalan Tugasan
(b) Borang Maklumbalas Kerja Kursus (Lampiran 5)
(i) Telah diisi dan ditandatangani oleh pelajar
(ii) Terdapat komen pada borang
(iv) Telah ditandatangani oleh pensyarah
(v) Nama pensyarah yang memeriksa kerja
kursus

8 Lain-lain (contoh nota microteaching, draf kerja dan


sebagainya) (optional)

CATATAN :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

DISEMAK OLEH :