Anda di halaman 1dari 4

KALENDAR AKADEMIK (JUN – DISEMBER 2015)

PROGRAM-PROGRAM PENDIDIKAN GURU MOD SEPENUH MASA


INSTITUT PENDIDIKAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PDPLD
TARIKH PPISMP PISMP PDPLI CATATAN/CUTI UMUM
(GiatMARA)
MINGGU
SEM 1 SEM 1 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 8 SEM 1 SEM 3 SEM 3
(Amb. Jun (Amb. Jun (Amb. Jan (Amb. Jun (PERMATA) (Amb. Jun
MULA AKHIR (Amb. Jun (Amb. Jan (Amb. Jun (Amb.
2015) 2014) 2013) 2015) (Amb. Jun 2014)
2015) 2014) 2013) Jan. 2012) 2014)
Daftar/ Daftar/ Daftar/ Prak
M1 21/22 Jun 25/26 Jun Interaksi Interaksi Prak 1 Interaksi Interaksi Interaksi
Interaksi Interaksi Interaksi
M2 28/29 Jun 2/3Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 1 Interaksi Interaksi Interaksi Prak Prak 4JulaiNuzul Al-Quran
7 Julai-
HariUlangTahunPerisytiharanTapakWa
M3 5/6Julai 9/10Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 1 Interaksi Interaksi Interaksi Prak Prak risanDunia(Pulau Pinang sahaja)
11Jula-HariKeputeraan Tuan Yang di-
PertuaPulau Pinang
M4 12/13Julai 16/17Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 1 Interaksi Interaksi Interaksi Prak Prak
M5 19/20Julai 23/24 Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak Prak 17-18JulaiHari Raya Puasa
M6 26/27Julai 30/31Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Internship Interaksi Prak Prak
M7 2/3Ogos 6/7Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 2 Internship Interaksi Prak Prak
M8 9/10Ogos 13/14Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 2 Internship Interaksi Prak Prak
M9 16/17 Ogos 20/21 Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 2 Internship Interaksi Prak Prak
M10 23/24Ogos 27/28Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 2 Interaksi Interaksi Prak Prak
M11 30/31Ogos 3/4 Sept Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 2 Interaksi Interaksi Prak Prak 31 OgosHariKebangsaan
12 Sept HariKeputeraan Yang di-Pertua
M12 6/7 Sept 10/11 Sept Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Prak 2 Interaksi Interaksi Prak Prak
Sarawak
Interaksi
M13 13/14 Sept 17/18 Sept Interaksi PBS 1 PBS 3 BIG Interaksi Prak 2 Interaksi Interaksi Interaksi Ptak 16 SeptHari Malaysia
(Perkhemahan)
24SeptHari Raya Haji
M14 20/21 Sept 24/25 Sept CutiPertengahanPenggal 2 ( 1 Minggu) 25 Sept Hari Raya Haji ( Kedah& Perlis
sahaja)
3OktHariKeputeraan Yang di-Pertua
M15 27/28 Sept 1/2Okt Interaksi Interaksi Interaksi PBS 4 Interaksi Prak 2 Interaksi Interaksi Interaksi Prak
Sabah
9OktHariKeputeraan Yang di-pertua
M16 4/5Okt 8/9Okt Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi
Melaka
UB
M17 11/12Okt 15/16Okt Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 14OktAwal Muharram (MaalHijrah)
(Perkhemahan)
M18 18/19Okt 22/23Okt Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 24 OktHariKeputeraan Sultan Pahang
M19 25/26Okt 29/30Okt Ulangkaji
M20 1/2 Nov 5/6 Nov Peperiksaan
10Nov-Deepavali
Ulangkaji/Peperiksaan (kecuali Sarawak & Labuan)
M21 8/9 Nov 12/13 Nov
11-12 Nov HariKeputeraan Sultan
Kelantan
M22 15/16 Nov 19/20 Nov HariGanti ( HaripersekolahanbagimenggantikanCutiBergantisempenahariperayaanutama)
18 Nov HariHolAlmarhum Sultan Johor
27 Nov HariKeputeraan Sultan Perak
CutiAkhirTahun2015 ( 20.11.2015-02.01.2016) 11 Dis HariKeputeraan Sultan Selangor
24 Dis MaulidurRasul
25 DisHariKrismas

Catatan: Tertaklukkepadapindaan **Kalendar Akademik perlu dibaca bersama Takwim Amalan Profesional bagi tarikh-tarikh pelaksanaan aktiviti Amalan profesional (PBS, Praktikum dan Internship) jika berkenaan
KALENDAR AKADEMIK (JUN – DIS 2015) PROGRAM-PROGRAM
LATIHAN PERGURUAN SEPENUH MASA IPG KSM
TARIKH PPISMP PISMP
MINGGU CATATAN/CUTI UMUM
MULA AKHIR SEM 1 SEM 1 SEM 3 SEM 4 SEM 6 SEM 8

M1 21 Jun 25Jun Daftar/Interaksi Daftar/Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi


M2 28Jun 2Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 4JulaiNuzul Al-Quran
7 Julai-
HariUlangTahunPerisytiharanTapakWarisanDunia(Pula
M3 5Julai 9Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi u Pinang sahaja)
11Julai-HariKeputeraan Tuan Yang di-PertuaPulau
Pinang
M4 12Julai 16Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi
M5 19Julai 23Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 17-18JulaiHari Raya Puasa
M6 26Julai 30Julai Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum2 INTERNSHIP
M7 2Ogos 6Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum 2 INTERNSHIP
M8 9Ogos 13Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum 2 INTERNSHIP
M9 16 Ogos 20 Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum 2 INTERNSHIP
M10 23Ogos 27Ogos Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum 2 Interaksi
M11 30Ogos 3 Sept Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum 2 Interaksi 31 OgosHariKebangsaan
M12 6 Sept 10 Sept Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Praktikum 2 Interaksi 12 Sept HariKeputeraan Yang di-Pertua Sarawak
M13 13 Sept 17 Sept Interaksi PBS 1 PBS 3 Interaksi Praktikum 2 Interaksi 16 SeptHari Malaysia
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 1 MINGGU ) 24SeptHari Raya Haji
M14 20 Sept 24 Sept 25 Sept Hari Raya Haji ( Kedah& Perlis sahaja)
M15 27 Sept 1Okt Interaksi Interaksi Interaksi PBS 4 Interaksi Interaksi 3OktHariKeputeraan Yang di-Pertua Sabah
M16 4Okt 8Okt Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 9OktHariKeputeraan Yang di-pertua Melaka
M17 11Okt 15Okt Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 14OktAwal Muharram (MaalHijrah)
M18 18Okt 22Okt Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi 24 OktHariKeputeraan Sultan Pahang
M19 25Okt 29Okt ULANGKAJI
M20 1 Nov 5 Nov
PEPERIKSAAN NOVEMBER 2015 10Nov-Deepavali
M21 8 Nov 12 Nov (kecuali Sarawak & Labuan)
SEPENUH MASA DAN PPG 11-12 Nov HariKeputeraan Sultan Kelantan
M22 15 Nov 19 Nov
18 Nov HariHolAlmarhum Sultan Johor
27 Nov HariKeputeraan Sultan Perak
CUTI AKHIR TAHUN ( 20.11.2015 – 02.01.2015 )
11 Dis HariKeputeraan Sultan Selangor
24 Dis MaulidurRasul
25 Dis HariKrismas
JADUAL PELAKSANAAN KERJA KURSUS (JUN 2015 – DIS 2015)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN

MINGGU TARIKH KURSUS MAJOR KURSUS ELEKTIF PENGAJIAN KURSUS WAJIB CATATAN
MULA AKHIR PROFESIONAL
TAKLIMAT PENGGUBALAN KERJA KURSUS DAN KERTAS PEPERIKSAAN 21.6.2015 (2.30ptg – 4.30ptg)DewanKuliah –
M1 21 Jun 25Jun
semuapensyarahwajibhadir
M2 28Jun 2Julai PENGGUBALAN DAN PEMURNIAN SOALAN KERJA KURSUS DAN RUBERIK
M3 5Julai 9Julai
TAKLIMAT Taklimatbagisetiapsatukursusperludibuatsecaraserentakkepadase
M4 12Julai 16Julai KEPADA muapelajar yang terlibatsupayamaklumatdanarahan yang
PELAJAR samaditerimapelajar.
M5 19Julai 23Julai
PELAJAR
M6 26Julai 30Julai
MELAKSANAKAN
KERJA KURSUS TAKLIMAT
M7 2Ogos 6Ogos (4 – 6 minggu) KEPADA
PELAJAR
M8 9Ogos 13Ogos
PELAJAR
TAKLIMAT
MELAKSANAKAN
M9 16 Ogos 20 Ogos
KERJA KURSUS KEPADA
(4 – 6 minggu) PELAJAR
TAKLIMAT KEPADA SERAHAN JST/JPT KEPADA UNIT PEPERIKSAAN UNTUK
M10 23Ogos 27Ogos PELAJAR PELAJAR REKOD
MELAKSANAKAN PELAJAR MELAKSANAKAN
M11 30Ogos 3 Sept
KERJA KURSUS KERJA KURSUS
M12 6 Sept 10 Sept (2 – 4minggu) (2 – 4minggu)
PELAJAR HANTAR
M13 13 Sept 17 Sept
KERJA KURSUS
M14 20 Sept 24 Sept CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 1 MINGGU )
PELAJAR HANTAR PELAJAR HANTAR PELAJAR HANTAR KERJA
M15 27 Sept 1Okt
KERJA KURSUS KERJA KURSUS KURSUS
M16 4Okt 8Okt SEMAKAN DAN PEMERIKSAAN KERJA KURSUS
M17 11Okt 15Okt MODERASI KERJA KURSUSBERPUSAT /VERIFIKASI MARKAH KERJA KURSUS OLEH IEE IPGKSM
M18 18Okt 22Okt LAWATAN VERIFIKASI IEE IPGM / MARKAH KERJA KURSUS DI MASUKKAN KEDALAM BKKP
M19 25Okt 29Okt MESYUARAT JKPPIPG – KELAYAKAN CALON MENDUDUKI PEPERIKSAAN MEI 2015
M20 1 Nov 5 Nov PEPERIKSAAN NOVEMBER 2015
M21 8 Nov 12 Nov PEPERIKSAAN NOVEMBER 2015
M22 15 Nov 19 Nov PEPERIKSAAN NOVEMBER 2015