Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

NAMA KELAS : PRASEKOLAH PERWIRA PRASEKOLAH : SK KPG REMBUS


MINGGU KE : 4 STRATEGI : BERTEMA TARIKH: 20 JAN HARI ISNIN

PEMBELAJARAN BERSEPADU : PERBUALAN AWAL MASA : 0710 – 0730 ( 2O minit )


KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Menghargai Diri Sendiri  Hormat-menghormati
Menjaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri.  Kasih Sayang
 Kegembiraan

AKTIVITI
 Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah.
 Menyanyi lagu ‘Kebersihan Diri”. (Lagu Rakyat Kanak-Kanak Prasekolah)
 Melakukan demonstrasi membasuh tangan/menggosok gigi dengan cara yang betul.
 Menyatakan cara menjaga kebersihan diri.

PEMBELAJARAN BERSEPADU : MAIN BEBAS MASA : 0730 – 0750 ( 20 minit )


FAEDAH PEMBELAJARAN PERANAN GURU
 Perkembangan fizikal, emosi, kognitif dan kemahiran  Perancang, Fasilitator, Play Partner, Pemerhati
sosial.  Bijak dalam menyediakan persekitaran supaya bermain
 Menikmati kegemiraan. bebas berkesan dan bermakna.
 Berinteraksi dan derunding dengan berkesan.
 Berkongsi dan bekerjasama dengan orang lain.
 Kemahiran menyelesaikan masalah.

AKTIVITI
 Murid berpeluang membuat pilihan secara bebas tentang apa, bila dan bagaimana untuk bermain.
 Murid bebas menentukan peraturan dan peranan semasa bermain.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: BAHASA MALAYSIA Topik : Bunyi Masa: ( 60 minit )
0750 – 0850
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BM 1.1.2 Mengecam dan membezakan bunyi Kepercayaan Kepada Tuhan Kelestarian Global
persekitaran i)manusia ii) alam sekitar iii)
ciptaan manusia
BM 1.1.3 Memberi respons terhadap bunyi
yang didengar
Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
i) mengecam dan membezakan bunyi persekitaran 1) Mengecam dan membezakan bunyi persekitaran
i)manusia ii) alam sekitar iii) ciptaan manusia i)manusia ii) alam sekitar iii) ciptaan manusia
ii) Memberi respons terhadap bunyi yang didengar 2) Memberi respons terhadap bunyi yang didengar

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Bunyi, dengar Bunyi ( manusia / ciptaan manusia/alam sekitar )
Video ( manusia / ciptaan manusia/alam sekitar )

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Tayangan video persekitaran yang mengeluarkan bunyi manusia/ alam
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti sekitar / ciptaan manusia
Permulaan) 2. Mendengar setiap bunyi yang di mainkan
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Mendengar Bunyi Manusia
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Dengar bunyi menangis, ketawa, batuk, menjerit, menyanyi
• Contoh dan tunjukcara 2. Membezakan nada suara manusia.
• Peluang membuat latihan 3. Mengecam dan membezakan bunyi yang didengari.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
4. Meniru bunyi yang didengar.
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid
Aktiviti 2 : Mendengar Bunyi Ciptaan Manusia
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
1. Dengar bunyi wisel, hon kereta, telefon dan lain-kain
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
2. Membezakan bunyi objek.
3. Mengecam dan membezakan bunyi yang didengari.
4. Meniru bunyi yang didengar.

Aktiviti 3 : Mendengar Bunyi alam sekitar


1. Dengar bunyi alam sekitar (haiwan ; burung, lebah, itik)
2. Membezakan bunyi alam sekitar.
3. Meniru bunyi alam sekitar.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Mendengar dan Bertutur Sumber Eviden :
1) Mengecam dan membezakan bunyi persekitaran
i)manusia ii) alam sekitar iii) ciptaan manusia Tingkahlaku
2) Memberi respons terhadap bunyi yang didengar
Lisan
Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBALAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : Pengurusan Diri Masa: ( 40 minit )
0850 – 0930
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
KD 2.1.1 Menunjukkan sikap positif Bertanggungjawab Bahasa

Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh menunjukkan sikap positif Saya boleh :
(ii)berdikari 1. Menunjukkan sikap positif (ii)berdikari

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Cara meminta izin ke tandas Kelas, Kad Gambar, Video
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Memainkan bunyi manusia kepada murid.
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Memberikan ucapan bertatasusila.
Permulaan)
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA AKTIVITI 1 : KAMAR SELESA
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Latihan meminta izin untuk ke tandas.
• Contoh dan tunjukcara 2. Latihan menggunakan tandas.
• Peluang membuat latihan
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan AKTIVITI 2 : DOKTOR CILIK
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 1. Membezakan antara tangan yang bersih dan kotor menggunakan kad gambar
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan tayangan video.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 2. Amali membasuh dan mengelap tangan

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : Menunjukkan sikap positif (ii)berdikari KD 3 Kemahiran membina konsep Sumber Eviden :
kendiri yang positif
Refleksi : Tingkahlaku

PEMBELAJARAN BERSEPADU : REHAT MASA : 0930 – 1000 ( 3O minit )


AKTIVITI
 Murid berbaris untuk mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan selepas makan dengan menggunakan sabun.
 Murid menghidangkan makanan mengikut jadual.
 Membaca doa sebelum dan selepas makan.
 Murid mencuci pinggan, mangkuk dan cawan sendiri.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : Diri Saya Masa: ( 30 minit )
SMARTER PHONIC* 1020 – 1050
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BI 2.2.6 Hemah Tinggi Nilai Murni
BI 2.2.7

Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Develop and enhance phonological awareness. 1. Develop and enhance phonological awareness.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Listen, repeat after me Suitable sentences
Words

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Children listen to audio clips of animal sounds and say the names of the
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti animals.
Permulaan) 2. Children listen to audio clips of animal sounds and say the names of the
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif animals.
pembelajaran 3. Teacher says the story ‘Good-night, Owl’.
Play action song ‘If you are a kid’ and childre follow the actions.
AKTIVITI UTAMA 1. Develop phonological awareness through
• Penerangan kandungan pembelajaran i) Word awareness activities
• Contoh dan tunjukcara Tap one time for every word you hear in the sentence.
• Peluang membuat latihan 1. The bus is big.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 2. It is hot.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 3. How are you?
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
Word recognition, Blending, Segmentation, Isolation Deletation.
Penutup SHOW YOUR VIEW
Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : Kemahiran Mendengar dan Bertutur Sumber Eviden :
Develop and enhance phonological awareness (DT)

Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
Mata Pelajaran: PENDIDIKAN MORAL Topik : Orientasi Masa: ( 30 minit )
1030 – 1100
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
PM 2.1.1 Memberi bantuan kepada rakan Baik Hati
dan guru
Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, Saya boleh :
i) murid boleh memberi bantuan kepada rakan dan guru 1. Memberi bantuan kepada rakan
2. Memberi bantuan kepada guru

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Baik hati Video / gambar

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Tayangan video / menunjukkan gambar yang berkaitan dengan nilai baik hati.
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Murid menonton tayangan video.
Permulaan) 3. Murid bersoal jawab berkaitan dengan video yang di tonton / gambar yang
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif diberikan.
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Jurnal Baik Hati
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Murid diberikan gambar aktiviti yang menunjukkan nilai-nilai murni.
• Contoh dan tunjukcara 2. Memotong gambar aktiviti yang menunjukkan nilai-nilai murni.
• Peluang membuat latihan 3. Menampal gambar pada kertas yang telah disediakan.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran Aktiviti 2 : Mari Mengemas
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 1. Murid mengemas bahan yang telah digunakan dengan bimbingan.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
2. Mengemas persekitaran bilik darjah dengan bimbingan.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : murid boleh memberi bantuan kepada rakan dan guru PM 1 – Baik hati : membantu orang Sumber Eviden :
lain
Refleksi : Tingkahlaku

PEMBELAJARAN BERSEPADU : PENUTUP MASA : 1100 – 1110 ( 1O minit )


KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Menghargai Diri Sendiri  Hormat-menghormati
Menjaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri.  Kasih Sayang
 Kegembiraan

AKTIVITI
 Refleksi PdPc pada hari ini, pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang.
 Bertanya tentang aktiviti Perbualan Awal yang telah dijalankan pada hari ini.