Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

NAMA GURU : PRASEKOLAH PERWIRA PRASEKOLAH : SK KPG REMBUS


MINGGU KE : 7 STRATEGI : BERTEMA TARIKH: 10 FEB 2020 HARI : 1ISNIN

PEMBELAJARAN BERSEPADU : PERBUALAN AWAL MASA : 0710 – 0730 ( 2O minit )


KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Tanggungjawab Sebagai Murid  Hormat-menghormati
Mematuhi Peraturan Sekolah  Kasih Sayang
 Kegembiraan

AKTIVITI
 Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah.
 Menerangkan peraturan sekolah, kelas dan memastikan murid mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi menjamin
kesejahteraan dalam persekitaran sekolah dan kelas.
 Menyenaraikan akibat jika tidak mematuhi peraturan dalam kelas.

PEMBELAJARAN BERSEPADU : MAIN BEBAS MASA : 0730 – 0750 ( 20 minit )


FAEDAH PEMBELAJARAN PERANAN GURU
 Perkembangan fizikal, emosi, kognitif dan kemahiran  Perancang, Fasilitator, Play Partner, Pemerhati
sosial.  Bijak dalam menyediakan persekitaran supaya bermain
 Menikmati kegemiraan. bebas berkesan dan bermakna.
 Berinteraksi dan derunding dengan berkesan.
 Berkongsi dan bekerjasama dengan orang lain.
 Kemahiran menyelesaikan masalah.

AKTIVITI
 Murid berpeluang membuat pilihan secara bebas tentang apa, bila dan bagaimana untuk bermain.
 Murid bebas menentukan peraturan dan peranan semasa bermain.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: BAHASA MALAYSIA Topik : Sekolah Saya Masa: ( 60 minit )
0750 – 0850
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BM 2.2.1 Hemah Tinggi Nilai
BM 2.2.2
Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
i) Mengenal pasti abjad 1) Mengenal pasti abjad
ii) Menyebut dan membunyikan huruf vokal 2) Menyebut dan membunyikan huruf vokal

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


ceoags Kad huruf

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Lagu ABC
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Meneka huruf yang pernah dipelajari / dikenali (murid 5+)
Permulaan)
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : c e o a g s
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Mengenal huruf kecil mengikut bentuk huruf yang hampir sama.
• Contoh dan tunjukcara 2. Set huruf telah diagihkan.
• Peluang membuat latihan 3. Huruf yang diperkenalkan “ c e o a g s“
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran 4. Menulis huruf di udara.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 5. Menulis huruf di papan putih yang disediakan.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif 6. Latihan menyambung titik-titik huruf.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
Aktiviti 2 : Kenali Sekolah Saya
1. Bermain puzzle huruf untuk membentuk perkataan: sekolah, kantin, padang
dan tandas.
2. Bercerita berdasarkan gambar tunggal seperti bangunan sekolah, kantin,
padang dan tandas.
3. Gambar bersiri seperti aktiviti rutin ketika berada di kantin atau di padang.
4. Mengecam huruf vokal dalam perkataan seperti sekolah, kantin, padang dan
tandas.
5. Murid mengecam bunyi persekitaran sekolah seperti bunyi loceng, suara
murid dan bunyi air.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Mendengar dan Bertutur Sumber Eviden :
1) Mengenal pasti abjad
2) Menyebut dan membunyikan huruf vokal BM 3 – Mengecam dan menyebut
huruf
Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBALAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : Sekolah Saya Masa: ( 40 minit )
0850 – 0930
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BM 2.2.2 Bekerjasama Bahasa
BM 1.4.1
PM 5.1.1
Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Menyebut dan membunyikan huruf vocal 1. Menyebut dan membunyikan huruf vokal
2. Mendengar dan menyebut ayat mudah secara bertatasusila. 2. Mendengar dan menyebut ayat mudah secara
3. Mencontohi pertuturan dan tingkah laku yang sopan. bertatasusila.
3. Mencontohi pertuturan dan tingkah laku yang sopan.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Objek di dalam kelas Objek di dalam kelas
Kad ucapan
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Menunjukkan bahan aktiviti yang telah disediakan untuk menarik minat
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti murid.
Permulaan) 2. Bersoal jawab mengenai carta sekolah saya.
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Seronoknya Sekolah
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Soal jawab menggunakan ayat mudah.
• Contoh dan tunjukcara
• Peluang membuat latihan 2. Mengenal dan membunyikan huruf vocal a,e,I,o,u
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 3. Melabel objek di dalam kelas dan luar kelas
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 4. Bercerita mengenai sekolah.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan AKTIVITI 2 : Ucapan Bertatasusila
1. Mengajuk ucapan terima kasih, selamat pagi, selamat tinggal, jumpa lagi, dan
apa khabar
2. Melafazkan pengucapan bertatasusila menggunakan kad ucapan.

AKTIVITI 3 : Siapa Saya


1. Menyebut nama objek yang ada di dalam dan di luar kelas.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Kemahiran Mendengar dan Sumber Eviden :
Bertutur

Refleksi : PM 4 – Hemah tinggi : Bersikap sopan


dalam pertuturan dan tingkah laku

PEMBELAJARAN BERSEPADU : REHAT MASA : 0950 – 1020 ( 2O minit )


AKTIVITI
 Murid berbaris untuk mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan selepas makan dengan menggunakan sabun.
 Murid menghidangkan makanan mengikut jadual.
 Membaca doa sebelum dan selepas makan.
 Murid mencuci pinggan, mangkuk dan cawan sendiri.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : a c b m Masa: ( 30 minit )
SMARTER PHONIC* 1000 – 1030
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BI 2.2.6 Hemah Tinggi Nilai Murni
Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran / Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds 1. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds
in a word. in a word.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


acbm Bottle caps for a c b m
Letter cards of a c b m
Reward stars (self-made)
List of appropriate words for Activity 3a (self-made)
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Develop phonological awareness through
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti i) Word awareness activities
Permulaan) Word recognition, Blending, Segmentation, Isolation Deletation.
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran Revision of activities from Month 1, weeks 3-4 and Month 2, Week 1
AKTIVITI UTAMA Activity 3a: Hearing the first, middle and last letter sound in CVC
words and matching to Set 1 letters (individual)
• Penerangan kandungan pembelajaran
1. Teacher says, ‘Show me the letter that makes the first (middle/last) sound
• Contoh dan tunjukcara in cam’.
• Peluang membuat latihan 2. Child points or holds up the appropriate bottle cap or letter card.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 3. Continue with mac, bam, mam, cab, cac, ….
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid (CVC words with Set 1 letters only)
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
Penutup SHOW YOUR VIEW
Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BI 3 – Read single syllable words Sumber Eviden :
Recognise and sound out initial, medial and ending sounds in a
word.

Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
Mata Pelajaran: PENDIDIKAN MORAL Topik : Sekolah Saya Masa: ( 30 minit )
1030 – 1100
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
PM 5.1.1 Hemah Tinggi Sains dan Teknologi
PM 5.1.2
Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan / Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, Saya boleh :
1. Mencontohi pertuturan dan tingkah laku yang sopan 1. Mencontohi pertuturan dan tingkah laku yang sopan
2. Bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku dengan orang lain 2. Bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku dengan
orang lain

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Gotong-royong Video / gambar (sekolah saya)

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Tayangan video / menunjukkan gambar yang berkaitan.
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Murid menonton tayangan video.
Permulaan) 3. Murid bersoal jawab berkaitan dengan video yang di tonton / gambar yang
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif diberikan.
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Kebersihan
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Bersihkan tangan sebelum dan selepas makan.
• Contoh dan tunjukcara 2. Mencuci tangan sebelum dan selepas melakukan aktiviti gotong-royong di
• Peluang membuat latihan kebun / di taman / di dalam kelas.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran Aktiviti 2 : Sopan-santun (bersalam)
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 1. Menunjukkan sikap hormat kepada guru, ibu bapa dan kawan-kawan.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
2. Memberi salam kepada guru dan kawan-kawan.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
3. Lakonan memberi salam.

Aktiviti 3 : Gotong-royong
1. Membersihkan Kawasan kelas.
2. Mencabut rumput, menyiram pokok bunga dan pokok sayur di kebun*
3. Mengemaskan Kawasan kelas bersama-sama kawan.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : PM 4 – Hemah Tinggi : Bersikap Sumber Eviden :
1. Mencontohi pertuturan dan tingkah laku yang sopan sopan dalam pertuturan dan tingkah
2. Bersopan dalam pertuturan dan tingkah laku dengan orang lain laku

Refleksi :

PEMBELAJARAN: PENUTUP BERSEPADU MASA :1100– 1110 ( 1O minit )


KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Tanggungjawab Sebagai Murid  Hormat-menghormati
Mematuhi Peraturan Sekolah  Kasih Sayang
 Kegembiraan

AKTIVITI
 Refleksi PdPc pada hari ini, pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang.
 Bertanya tentang aktiviti Perbualan Awal yang telah dijalankan pada hari ini.