Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

NAMA KELAS : PRASEKOLAH PERWIRA PRASEKOLAH : SK KPG REMBUS


MINGGU KE : 9 STRATEGI : BERTEMA TARIKH: 24 FEB 2020 HARI : ISNIN

PEMBELAJARAN BERSEPADU : PERBUALAN AWAL MASA : 0710 – 0730 ( 2O minit )


KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Tanggungjawab Sebagai Murid  Hormat-menghormati
Mematuhi Peraturan Sekolah  Kasih Sayang
 Kegembiraan

AKTIVITI
 Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah.
 Menerangkan peraturan sekolah, kelas dan memastikan murid mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi menjamin
kesejahteraan dalam persekitaran sekolah dan kelas.
 Menyenaraikan akibat jika tidak mematuhi peraturan dalam kelas.

PEMBELAJARAN BERSEPADU : MAIN BEBAS MASA : 0730 – 0750 ( 20 minit )


FAEDAH PEMBELAJARAN PERANAN GURU
 Perkembangan fizikal, emosi, kognitif dan kemahiran  Perancang, Fasilitator, Play Partner, Pemerhati
sosial.  Bijak dalam menyediakan persekitaran supaya bermain
 Menikmati kegemiraan. bebas berkesan dan bermakna.
 Berinteraksi dan berunding dengan berkesan.
 Berkongsi dan bekerjasama dengan orang lain.
 Kemahiran menyelesaikan masalah.

AKTIVITI
 Murid berpeluang membuat pilihan secara bebas tentang apa, bila dan bagaimana untuk bermain.
 Murid bebas menentukan peraturan dan peranan semasa bermain.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: BAHASA MALAYSIA Topik : Pakaian Masa: ( 60 minit )
0750 – 0850
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BM 2.2.1 Hemah Tinggi Nilai

Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
i) Mengenal pasti abjad 1) Mengenal pasti abjad

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


dqpb Kad huruf
Lembaran kerja
Sticker
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Teka huruf yang sudah dipelajari ( d q p b )
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Meneka huruf yang pernah dipelajari / dikenali (murid 5+)
Permulaan)
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : d q p b
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Mengenal huruf kecil mengikut bentuk huruf yang hampir sama.
• Contoh dan tunjukcara 2. Set huruf telah diagihkan.
• Peluang membuat latihan 3. Huruf yang diperkenalkan “ d q p b “
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran 4. Melekatkan huruf dengan sticker yang disediakan.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 5. Latihan menyambung titik-titik huruf.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan Aktiviti 2 : Kenali Huruf
1. Mewarna huruf awalan
2. Menyambung titik huruf awalan
3. Menyurih huruf awalan
4. Membunyikan huruf
5. Menyebut huruf mengikut urutan

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Mendengar dan Bertutur Sumber Eviden :
1) Mengenal pasti abjad
BM 3 – Mengecam dan menyebut
huruf
Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBALAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : Pakaian Masa: ( 40 minit )
0850 – 0930
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
MA 1.1.4 Tanggungjawab Bahasa
BM 1.4.2
BM 3.1.5

Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Memadankan objek berdasarkan warna, bentuk dan saiz. 1. Memadankan objek berdasarkan warna, bentuk dan saiz.
2. Berinteraksi menggunakan ayat mudah. 2. Berinteraksi menggunakan ayat mudah.
3. Mengkoordinasi pergerakan mata dengan tangan mengikut 3. Mengkoordinasi pergerakan mata dengan tangan
arah yang betul. mengikut arah yang betul.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Pakaian (baju / seluar) Pakaian
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Menunjukkan bahan aktiviti yang telah disediakan untuk menarik minat
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti murid.
Permulaan) 2. Bersoal jawab mengenai carta pakaian.
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif 3. Bercerita mengenai gambar yang ditunjukkan.
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Pakaian Beragam
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Menyebut nama pakaian sendiri/kawan
• Contoh dan tunjukcara 2. Mengecam warna pakaian.
• Peluang membuat latihan 3. Menyambung titik-titik nama pakaian.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid AKTIVITI 2 : Baju Saya
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 1. Menamakan jenis pakaian
2. Bercerita tentang pakaian kegemaran
3. Menulis huruf untuk menyambung suku kata

Aktiviti 3 : Bakul Baju Saya


1. Mengasingkan pakaian di dalam bakul (jenis pakaian atau bukan pakaian)
2. Mengecam dan melabel gambar pakaian.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Kemahiran Mendengar dan Sumber Eviden :
1. Memadankan objek berdasarkan warna, bentuk dan saiz. Bertutur
2. Berinteraksi menggunakan ayat mudah.
3. Mengkoordinasi pergerakan mata dengan tangan mengikut BM 6 – Kemahiran Menulis
arah yang betul.

Refleksi :

PEMBELAJARAN BERSEPADU : REHAT MASA : 0930 – 1000 ( 2O minit )


AKTIVITI
 Murid berbaris untuk mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan selepas makan dengan menggunakan sabun.
 Murid menghidangkan makanan mengikut jadual.
 Membaca doa sebelum dan selepas makan.
 Murid mencuci pinggan, mangkuk dan cawan sendiri.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : a c b m Masa: ( 30 minit )
SMARTER PHONIC* 1000 – 1030
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BI 2.2.5 Hemah Tinggi Nilai Murni
BI 2.2.6
BI 2.2.7
BI 3.1.3
Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran / Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Recognise and sound out letters of the alphabet 1. Recognise and sound out letters of the alphabet
2. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds in a 2. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds
word. in a word.
3. Blend phonemes (sounds) to form single syllable words. 3. Blend phonemes (sounds) to form single syllable words.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


acbm Pocket chart and letter cards ( a c b m )
Bottle caps for a b c m
Tracing letters (self-made)
Tactile mat
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN Revision of activities from Month 2, Week 1-3
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti
Permulaan)
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Activity 7a: Segmenting CV and VC syllables or words into their
individual units 1 (as a class)
• Penerangan kandungan pembelajaran
1. Teacher says /ca/. Teachers asks, ‘What is the first letter sound?’
• Contoh dan tunjukcara 2. Children sound out their answer
• Peluang membuat latihan 3. A child asked to show the appropriate letter card on the pocket finger of
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan dominant hand in a left-to-right fashion and sound the letter.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 4. Teachers says /ca/. teacher asks, ‘What is the last letter sound?’
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif 5. Children sound out their answer.
6. A child is then asked to show the appropriate letter card on the pocket
chart, underlines it with his/her pointer finger of dominant hand in a left-
to-right fashion and sound the letter.
7. Teacher repeats the word / ca/
8. A child asked to form it on the pocket chart underlines it and read.
9. Repeat with /ma/, /ba/, /ab/, /ac/ and /am/.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BI 3 – Read single syllable words Sumber Eviden :
1. Recognise and sound out letters of the alphabet
2. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds in a
word.
3. Blend phonemes (sounds) to form single syllable words.

Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
Mata Pelajaran: PENDIDIKAN MORAL Topik : Pakaian Masa: ( 30 minit )
1030 – 1100
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
PM 3.1.1 Bertanggungjawab Sains dan Teknologi
PM 3.1.2
Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan / Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, Saya boleh :
1. Bercerita mengenai tanggungjawab diri 1. Bercerita mengenai tanggungjawab diri
2. Mengamalkan tanggungjawab terhadap diri sendiri. 2. Mengamalkan tanggungjawab terhadap diri sendiri.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


Membasuh tangan Video / gambar

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Tayangan video / menunjukkan gambar yang berkaitan.
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Murid menonton tayangan video.
Permulaan) 3. Murid bersoal jawab berkaitan dengan video yang di tonton / gambar yang
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif diberikan.
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Dobi
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Kebersihan diri
• Contoh dan tunjukcara 2. Membasuh pakaian atau tuala kecil yang telah digunakan.
• Peluang membuat latihan 3. Membasuh menggunakan sabun yang diberikan.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran Aktiviti 2 : Rekaan Kreativiti
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 1. Mewarna gambar pakaian.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif 2. Menunjukkan hasil kerja.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan
3. Memberitahu kepentingan membasuh pakaian dengan bersih.

Penutup SHOW YOUR VIEW


Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : PM 2 – Bertanggungjawab – Sumber Eviden :
1. Bercerita mengenai tanggungjawab diri Melaksanakan tanggungjawab diri
2. Mengamalkan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Tingkahlaku

Lisan
Refleksi :
Hasil kerja

PEMBELAJARAN BERSEPADU : PENUTUP MASA : 1100 – 1110 ( 1O minit )


KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Tanggungjawab Sebagai Murid  Hormat-menghormati
Mematuhi Peraturan Sekolah  Kasih Sayang
 Kegembiraan

AKTIVITI
 Refleksi PdPc pada hari ini, pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang.
 Bertanya tentang aktiviti Perbualan Awal yang telah dijalankan pada hari ini.