Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH

NAMA KELAS: PRASEKOLAH PERWIRA PRASEKOLAH : SK KPG REMBUS

MINGGU KE : 10 STRATEGI : BERTEMA TARIKH: 2 MAC 2020 HARI : ISNIN

PEMBELAJARAN BERSEPADU : PERBUALAN AWAL MASA : 0710 – 0730 ( 2O minit )

KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS


Saya, Anggota Keluarga dan Orang lain  Hormat-menghormati
Menghormati anggota keluarga, rakan, guru dan orang lain  Kasih Sayang
 Kegembiraan
 Bertanggungjawab
AKTIVITI
 Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan, menyanyi lagu Negaraku, Ibu Pertiwiku dan lagu sekolah.
 Bercerita tentang cara menghormati anggota keluarga dan rakan.
 Melaksanakan mana-mana aktiviti yang bersesuaian dengan masa dan keperluan.

PEMBELAJARAN BERSEPADU : MAIN BEBAS MASA : 0730 – 0750 ( 20 minit )


FAEDAH PEMBELAJARAN PERANAN GURU
 Perkembangan fizikal, emosi, kognitif dan kemahiran  Perancang, Fasilitator, Play Partner, Pemerhati
sosial.  Bijak dalam menyediakan persekitaran supaya bermain
 Menikmati kegemiraan. bebas berkesan dan bermakna.
 Berinteraksi dan berunding dengan berkesan.
 Berkongsi dan bekerjasama dengan orang lain.
 Kemahiran menyelesaikan masalah.
AKTIVITI
 Murid berpeluang membuat pilihan secara bebas tentang apa, bila dan bagaimana untuk bermain.
 Murid bebas menentukan peraturan dan peranan semasa bermain.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: BAHASA MALAYSIA Topik : Sayur-Sayuran Masa: ( 60 minit )
0750 – 0850
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BM 2.2.1 Hemah Tinggi Nilai
BM 3.1.1
Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
i) Mengenal pasti abjad 1) Mengenal pasti abjad
ii) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk 2) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk
menulis. menulis.

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


dqpb Kad huruf
Lembaran kerja
Sticker
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Teka huruf yang sudah dipelajari ( d q p b )
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Meneka huruf yang pernah dipelajari / dikenali (murid 5+)
Permulaan)
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : d q p b
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Mengenal huruf kecil mengikut bentuk huruf yang hampir sama.
• Contoh dan tunjukcara 2. Set huruf telah diagihkan.
• Peluang membuat latihan 3. Huruf yang diperkenalkan “ d q p b “
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 4. Latihan menyambung titik-titik huruf.
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran Aktiviti 2 : Permainan Teka Huruf
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 1. Meneka huruf yang ditunjukkan
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif 2. Membentukkan huruf yang disebut oleh rakan / guru.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 3. Membunyikan huruf
4. Menyebut huruf mengikut urutan
Penutup SHOW YOUR VIEW
Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Mendengar dan Bertutur Sumber Eviden :
1) Mengenal pasti abjad
2) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untuk BM 3 – Mengecam dan menyebut
menulis huruf

Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBALAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : Sayur-Sayuran Masa: ( 40 minit )
0850 – 0930
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BM 1.4.2 Tanggungjawab Bahasa
BM 3.1.5
KD 2.3.1
Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran / Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Berinteraksi menggunakan ayat mudah. 1. Berinteraksi menggunakan ayat mudah.
2. Mengkoordinasi pergerakan mata dengan tangan mengikut 2. Mengkoordinasi pergerakan mata dengan tangan
arah yang betul. mengikut arah yang betul.
3. Bertutur dengan yakin 3. Bertutur dengan yakin

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


sayur Mainan Sayur-Sayuran

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Menunjukkan bahan aktiviti yang telah disediakan untuk menarik minat
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti murid.
Permulaan) 2. Bersoal jawab mengenai carta sayur-sayuran.
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif 3. Bercerita mengenai gambar yang ditunjukkan.
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Sayuran-Sayuran Berkhasiat
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Menyenaraikan nama sayur-sayuran.
• Contoh dan tunjukcara 2. Mengenal huruf awal perkataan sayuran.
• Peluang membuat latihan 3. Memadankan huruf awal dua dan empat jenis sayuran dengan gambar yang
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan betul.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 4. Menyambung titik gambar sayuran-sayuran.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif 5. Menyambung titik huruf.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 6. Menulis nama sayur-sayuran.
AKTIVITI 2 : Jom Ke Pasar
1. Memilih jenis sayur-sayuran berdasarkan warna yang sama.
2. Bercerita tentang sayuran.
3. Berlakon sebagai pejual dan pembeli sayur.
Penutup SHOW YOUR VIEW
Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BM 1 – Kemahiran Mendengar dan Sumber Eviden :
1. Berinteraksi menggunakan ayat mudah. Bertutur
2. Mengkoordinasi pergerakan mata dengan tangan mengikut
arah yang betul. BM 6 – Kemahiran Menulis
3. Bertutur dengan yakin.
KD 3 – Kemahiran membina konsep
Refleksi : kendiri yang positif

PEMBELAJARAN BERSEPADU : REHAT MASA : 0930 – 1000 ( 2O minit )


AKTIVITI
 Murid berbaris untuk mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum dan selepas makan dengan menggunakan sabun.
 Murid menghidangkan makanan mengikut jadual.
 Membaca doa sebelum dan selepas makan.
 Murid mencuci pinggan, mangkuk dan cawan sendiri.

RANCANGAN MENGAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN: AKTIVITI PEMBELAJARAN Topik : a c b m Masa: ( 30 minit )
SMARTER PHONIC* 1000 – 1030
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
BI 2.2.5 Hemah Tinggi Nilai Murni
BI 2.2.6
BI 2.2.7
Aspirasi Murid
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran / Etika dan Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, murid boleh Saya boleh :
1. Recognise and sound out letters of the alphabet 1. Recognise and sound out letters of the alphabet
2. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds in a 2. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds
word. in a word.
3. Blend phonemes (sounds) to form single syllable words. 3. Blend phonemes (sounds) to form single syllable words.
Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :
acbm Pocket chart and letter cards ( a c b m )
Bottle caps for a b c m
RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN Revision of activities from Month 2, Week 2-4
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti
Permulaan)
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Activity 8: Auditory processing activity with CV and VC syllables or
words using bottle caps or letter cards in pocket chart (individual)
• Penerangan kandungan pembelajaran
1. Form /ba/ with bottle caps or with letter cards on a pocket chart.
• Contoh dan tunjukcara 2. Change, /ma/.
• Peluang membuat latihan 3. Change, /ca/.
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 4. Change, /ba/.
5. Change, /ab/.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 6. Change, /ac/……
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif
Penutup SHOW YOUR VIEW
Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.
Catatan / Impak / Refleksi Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : BI 3 – Read single syllable words Sumber Eviden :
1. Recognise and sound out letters of the alphabet
2. Recognise and sound out initial, medial and ending sounds in a
word.
3. Blend phonemes (sounds) to form single syllable words.

Refleksi :

RANCANGAN MENGAJAR
Mata Pelajaran: PENDIDIKAN MORAL Topik : Sayur-Sayuran Masa: ( 30 minit )
1030 – 1100
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Merentas Kurikulum:
PM 2.1.1 Bertanggungjawab Sains dan Teknologi
PM 2.1.4
Aspirasi Murid
Pengetahuan / Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan / Identiti
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian nasional

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pembelajaran, Saya boleh :
1. Memberi bantuan kepada rakan dan guru 1. Memberi bantuan kepada rakan dan guru
2. Membantu orang lain yang memerlukan bantuan 2. Membantu orang lain yang memerlukan bantuan

Konsep/Perbendaharaan Kata Utama: Bahan :


berkebun Video / gambar

RINGKASAN PENGAJARAN
PERMULAAN 1. Tayangan video / menunjukkan gambar yang berkaitan.
• Aktiviti untuk menarik minat murid (Aktiviti 2. Murid menonton tayangan video.
Permulaan) 3. Murid bersoal jawab berkaitan dengan video yang di tonton / gambar yang
• Memaklumkan kepada murid tentang objektif diberikan.
pembelajaran
AKTIVITI UTAMA Aktiviti 1 : Amalan Menjaga Kebersihan
• Penerangan kandungan pembelajaran 1. Membasuh dan mengelap tangan selepas berkebun, sebelum dan selepas
• Contoh dan tunjukcara makan dengan langkah-langkah yang betul.
• Peluang membuat latihan Aktiviti 2 : Mari Berkebun
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 1. Menyiram dan menyimpan peralatan yang digunakan untuk menyiram sayur-
• Bagi pelbagai gaya pembelajaran sayuran.
• Cabaran bersesuaian untuk semua murid 2. Menggembur tanah.
• Peluang untuk belajar secara kolaboratif 3. Menanam sayur-sayuran (bawang,taugeh,bendi)
• Bimbingan dan maklumbalas berterusan 4. Mencabut rumput pada tanaman.
5. Membersihkan Kawasan tanaman sayuran.
Penutup SHOW YOUR VIEW
Refleksi: Membuat penilaian pembelajaran 1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai apa yang telah dilakukan.
2. Guru memberikan soalan tertutup tentang apa yang diperolehi.

Catatan / Impak / Refleksi


Penilaian IPPK : Pentaksiran :
Di akhir pelajaran ini murid dapat :
Catatan : PM 1 – Baik hati – Membantu orang Sumber Eviden :
1. Memberi bantuan kepada rakan dan guru lain
2. Membantu orang lain yang memerlukan bantuan
Refleksi :
PEMBELAJARAN BERSEPADU : PENUTUP MASA : 1100 – 1110 ( 1O minit )
KANDUNGAN SIVIK NILAI TERAS
Saya, Anggota Keluarga dan Orang lain  Hormat-menghormati
Menghormati anggota keluarga, rakan, guru dan orang lain  Kasih Sayang
 Kegembiraan
 Bertanggungjawab

AKTIVITI
 Refleksi PdPc pada hari ini, pesanan, ucap selamat dan bacaan doa untuk pulang.
 Bertanya tentang aktiviti Perbualan Awal yang telah dijalankan pada hari ini.