Anda di halaman 1dari 18

Rosle Yasin Bab Satu

Bab Satu
Kemunculan dan Perkembangan
Nasionalisme di Asia Tenggara

IMPERIALISME BARAT DI PERUBAHAN SISTEM POLITIK NASIONALISME DI ASIA


ASIA TENGGARA TENGGARA

IMPERIALISME
BARAT
FAKTOR-FAKTOR
FAKTOR- KEMUNCULAN
FAKTOR NASIONALISME
IMPERIALISME PERKEMBANGAN
BARAT NASIONALISME

PENGENALAN SISTEM
DEMOKRASI BARAT

1
Rosle Yasin Bab Satu

Pengenalan

1. Imperialisme kegiatan sesebuah Negara meluaskan wilayahnya dengan


Imperialisme menguasai dan menjajah Negara lain.
Barat 2. Kegiatan imperialisme pernah dijalankan sejak zaman Alexander the
Great dari empayar Yunani dan Julius Caesar empayar Rom

Kekayaan
Bahan
Mentah
Sistem
Pengangkuta
Revolusi n dan
Perindustria Perhubungan
n

Faktor-faktor
Imperialisme
Barat di Asia
Tenggara
Beban Orang Persaingan
Putih dan Kuasa-Kuasa
Tugas Barat
Menyebarkan
Tamadun

1. Kilang baru menyebabkan permintaan yang besar terhadap bahan


Bahan Mentah mentah untuk diproses di kilang.
2. Asia Tenggara menjadi sasaran kerana kaya dengan bahan mentah.

1. Pasaran luas perlu dicari untuk memasarkan barang-barang yang


Pasaran dihasilkan.
2. India dan China menjadi sasaran Imperialisme Barat kerana
penduduknya ramai dan mempunyai pasaran yang luas

1. Kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang banyak,


Pengangkutan perjalanan menjadi lebih cepat dan keselamatan terjamin.
dan 2. Pembukaan terusan Suez telah memendekkan perjalanan dan
Perhubungan mempercepatkan urusan perdagangan.
3. Telegraf membantu kuasa imperialis Barat memperluaskan
pengaruhnya.
4. Ahli perniagaan Barat dapat berhubung dengan wakil-wakil
mereka di Timur dan membolehkan urusan perdagangan menjadi
lebih mudah.

Persaingan 1. Keluasan tanah jajahan menjadi ukuran imej sesuatu kuasa


Kuasa imperialisme dan melambangkan kekuatan serta kekuasaan kuasa
Imperialis tersebut.

2
Rosle Yasin Bab Satu

1. Orang Inggeris dan Belanda menggunakan slogan beban orang


Beban Orang putih bermaksud tanggungjawab berat untuk membantu
Putih penduduk dunia ke arah kesejahteraan.
2. Perancis berpegang kepada slogan tugas menyebarkan tamadun
kepada penduduk dunia bukan Barat yang dianggap mundur.

Ciri-ciri Sistem Birokrasi Barat

Pembentukan kerajaan Pusat Undang-undang Pegawai Barat dilantik


akibat penyatuan wilayah Barat diperkenalkan. sebagai ketua biro.

Gabenor Jeneral dilantik Pentadbiran berdasarkan


sebagai ketua pentadbir sistem biro.

Sistem Birokrasi Barat sebelum dan selepas Penjajahan Barat

Filipina.

Sebelum Selepas

1. Filipina terdiri daripada daerah-daerah 1. Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpust.


kecil dikenali sebagai barangay Gabenor Jeneral dilantik sebagai pemerintah tertinggi.
diperintah oleh Datu. 2. Peringkat tempatan, sistem Encomienda (gabungan
2. Di Selatan Kepulauan Filipina pula telah barangay-barangay) yang di ketuai oleh Encomeindero.
wujud kerajaan-kerajaan Islam. 3. Tugas Encomeindoro menjaga keamanan, memungut
cukai dan mengkristiankan pendududuk.
4. Sistem Encomienda ditentang kerana cukai yang tinggi
dan buruh paksa.
.

Indonesia

Sebelum Selepas

1. Memperkenalkan pentadbiran pusat dan


1. Indonesia terdiri daripada beberapa pentadbiran tempatan.
buah kerajaan yang berasingan seperti 2. Pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor
Mataram dan Bantam di Jawa. Jeneral, pentadbiran tempatan dikendalikan oleh
2. Peringkat kerajaan diketuai Raja, pembesar tempatan
dibantu oleh pembesar 3. Belanda telah menubuhkan Jabatan Pelajaran
3. Pemerintahan tempatan diketuai oleh dan Jabatan Pertanian.
pembesar daerah atau bupati. 4. Volksraad telah ditubuhkan. Satu langkah ke
3
arah berkerajaan sendiri.
.
Rosle Yasin Bab Satu

Burma

Sebelum Selepas

1. British melantik Pesuruhjaya Tinggi sebagai pemerintah tertinggi di


1. Mengamalkan Burma.
pemerintahan beraja 2. Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887 dan Akta Perkampungan
di bawah Dinasti Burma 1889 telah melenyapkan terus sistem pentadbiran tradisional di
Konbaung. Burma.
2. Raja merupakan 3. Pentadbiran daerah telah diambil oleh Myo-ok (pegawai bandaran).
penaung kepada Sami 4. Sistem perundangan Barat dan Majlis Perundangan telah diperkenalkan.
Buddha. 5. British menubuhkan beberapa jabatan seperti jabatan perhutanan,
kesihatan dan pelajaran.

Indochina

Sebelum Selepas

1. Indochina diketuai seorang Gabenor Jeneral bertanggungjawab


1. Dditadbir oleh kerajaan terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Perancis.
pusat yang berkuasa mutlak. 2. Pada tahun 1887, Perancis menubuhkan kerajaan pusat iaitu
Union IndoChinoise yang terdiri daripada Vietnam dan Kemboja,
2. Sistem pentadbiran Vietnam kemudian disertai oleh Laos pada tahun 1904.
diketuai oleh golongan 3. Union IndoChinoise diketuai oleh Gabneor Jeneral.
Mandarin yang dipengaruhi 4. Semua undang-undang diluluskan oleh Parlimen Perancis.
oleh sistem pentadbiran 5. Kerajaan pusat tidak mencampuri pentadbiran kerajaan tempatan
Tanah Besar China. tetapi mesti membayar cukai dan menyediakan tenaga kerahan.

Tanah Melayu

Sebelum Selepas

1. Penaklukan Portugis dan Belanda telah meruntuhkan institusi beraja.


1. Kesultanan Melayu 2. Semasa pemerintahan British, Melaka, Pulau Pinang dan Singapura
Melaka telah telah disatukan menjadi Negeri-negeri Selat.
3. Gabenor pemerintah tertinggi dan dibantu oleh residen kaunselor,
mengamalkan Sistem
pentadbiran kampung diketuai oleh penghulu.
Pembesar Empat Lipatan 4. British telah memperkenalkan sistem Residen di Negeri-negeri Melayu
dan diikuti oleh Negeri- Bersekutu.
negeri Melayu yang lain 5. Di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu, British memperkenalkan
sistem penasihat.
6. Residen dan Penasihat British diletakkan di bawah Gabenor Negeri-
negeri Selat, tugas utama mereka menasihati Sultan dalam semua hal
kecuali agama dan adat istiadat.
7. British memperkenalkan sistem kehakiman Barat, sistem pungutan
4
cukai, pembahagian negeri kepada daerah dan pembinaan balai polis.
Rosle Yasin Bab Satu

Siam

1. Raja Mongkut dan Chulalongkorn telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat.


2. Raja Mongkut telah melantik 80 orang penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai
jabatan dan melatih pegawai-pegawai tempatan.
3. Raja Mongkut melantik penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain, Penasihat
kastam dan ketenteraan dari Amerika dan Perancis.
4. Raja Chulalongkorn telah menubuhkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat
Tertinggi dan Kabinet Menteri.
5. Juruaudit dari Britain dilantik berkhidmat dalam perbendaharaan negara.
6. Kesan permodenan Mongkut dan Chulalongkorn, muncul golongan baru yang terdiri
daripada petadbir yang berpendidikan.
7. Pada tahun 1932 berlaku Revolusi Thai yang membawa kepada pengenalan sistem raja
berpelembagaan yang diamalkan di Barat mengganti sistem raja berkuasa mutlak.

Peta Bulatan:

Dasar Penjajahan
Barat

Pengaruh Luar Pengaruh Agama

Faktor
Kemnunculan
Sistem Semanngat Karya
Pengangkutan Nasionalisme Kesusasteraan
dan Perhubungan di A. Tenggara

Pengaruh Media Sistem


Massa Pendidikan
Kemunculan
Golongan Intelektual

kekal

1. Birokrasi Barat tidak memberi peluang kepada penduduk tempatan.


Dasar 2. Penduduk tempatan kekal dalam kegiatan ekonomi tradisonal dan terus miskin.
Penjajahan 3. Dasar penjajah menindas seperti Sistem Tanaman Paksa di Indonesia dan Sistem
Barat Polo di Filipina.
4. Sikap penjajah Barat yang berlagak
5. Dasar membawa masuk golongan imigran dan menguasai ekonomi menyebabkan
timbul rasa tidak puas hati rakyat tempatan.

5
Rosle Yasin Bab Satu

1. Agama menyatukan penduduk tempatan menghadapi ancaman kebudayaan Barat


Pengaruh dan agama Kristian.
Agama 2. Nasionalisme awal menunjukkan peranan dan golongan agama menyatukan
masyarakat.
3. Gerakan Islah di Indonesia dan Tanah Melayu memperjuangkan Pan-Islamisme.
4. Di Burma, gerakan nasionalis pertama dipelopori Persatuan Belia Buddha.
5. Agama Kristian me3nyatukan penduduk menentang kuasa barat kerana penganut
Kristian tempatan dianggap kelas kedua.

1. Menggambarkan penindasan dan kesengsaraan rakyat telah membangkitkan


Karya kesedaran nasionalisme.
Kesusasteraan 2. Novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal telah mencetuskan semangat nasionalisme
di Filipina dan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.
3. Di Indonesia karya Raden Adjeng Kartini (Habis Gelap Timbullah Terang) dan karya
Chairil Anuar (Kerikil-kerikil Tajam dan Ke Makam Bonda).
4. Di Tanah Melayu Putera Gunung Tahan karya Pak Sako.

1. Menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar.


Sistem 2. Pendidikan terbatas peringkat rendah, terhad kepada golongan elit dan penduduk
Pendidikan Bandar
3. Penjajah mengamalkan dasar pilih kasih dalam bidang pendidikan untuk memecah
belahkan perpaduan masyarakat tempatan.

1. Melanjutkan pelajaran sama ada di Barat/ di Asia Barat terdedah kepada idea dan
Kemunculan falsafah Barat dan Islam.
Golongan 2. Memimpin gerakan nasionalis setelah kembali ke negara tanah air
intelektual 3. Peringkat awal menuntut pihak penjajah membela nasib bangsa mereka
4. Akhirnya menuntut penjajah memberikan kemerdekaan.

1. Akhbar dan majalah menyemarakan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.


Pengaruh 2. Media Massa menyebarkan idea-idea nasionalis / menanamkan semangat anti-
Media penjajah.
Massa 3. Antara akhbar dan majalah yang berpengaruh ialah Tribune Indigene dan Cloche
Felee (Vietnam), dan Ikhwan, Saudara, Warta Malaya dan Majlis (Tanah Melayu).
4. Perkembangan akhbar dan majalah mengancam kepentingan politik dan ekonomi
penjajah.

Sistem 1. Perkhidmatan radio, telefon dan telegraf memudahkan penyebaran idea


Perhubungan nasionalisme dan hubungan dalam kalangan nasionalis.
dan 2. Perkembangan jalan raya dan jalan kereta api memudahkan rakyat dan pemimpin
pengangkutan bertemu serta membincangkan idea-idea nasionalisme.

Pengaruh 1. Kejayaan Jepun mengalahkan China 1895 dan Rusia 1905


Luar 2. Perjuangan Mahatma di India menentang British

6
Rosle Yasin Bab Satu

Perkembangan
Nasionalisme

Tahap Pertama Tahap Kedua

1. Terbuka tetapi bersifat setempat dan tidak 1. Lebih radikal dan berorganisasi kerana
tersusun. nasionalisme tahap pertama bercorak
2. Dipimpin oleh golongan kelas menengah yang sederhana gagal.
menerima pendidikan Barat dan Asia Barat. 2. Dipimpin oleh golongan berpendidikan
3. Tahap pertama lebih menumpukan kepada serta berpengetahuan luas dalam bidang
isu kebudayaan, agama dan hak peribumi. kebudayaan dan ilmu pengetahuan Barat.
4. Pemimpin nasionalis juga mementingkan 3. Matlamat perjuangan lebih jelas iaitu
kesedaran politik daripada tindakan politik. menuntut kemerdekaan.

Filipina

Tahap Pertama Tahap Kedua

1. Pergerakan dakyah gerakan nasionalis 1. Katipunan memulakan penentangan secara


pertama di Asia Tenggara. radikal ditubuhkan oleh Andres Bonifacio.
2. Dipimpin oleh Jose Rizal mendapat 2. Matlamat perjuangan Katipunan menyatukan
sokongan golongan pertengahan bangsa Filipina dan mencapai kemerdekaan
berpendidikan Barat. secara revolusi.
3. Menuntut Filipina dijadikan wilayah 3. Menggunakan media cetak untuk menyebarkan
Sepanyol dan rakyatnya diberi hak yang fahaman revolusi dan Kalayan media rasmi
sama dengan rakyat Sepanyol. pertubuhan ini.
4. Tuntutan mereka tidak hiraukan. 4. Melancarkan pemberontakan bersenjata tetapi
5. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina gagal. Bonifacio dihukum mati dan Katipunan
mendesak Sepanyol melakukan menjadi lemah.
pembaharuan politik,, ekonomi dan social. 5. Emilio Aguinaldo bekerjasama dengan Amerika
6. Sepanyol berasa terancam, Jose Rizal Syarikat berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina
ditangkap dan dibuang negeri ke Dapitan di pada tahun 1898.
Mindanao dijatuhkan hukuman mati atas 6. Aguinaldo mengisytiharkan kemrdekaan Filipina
tuduhan terlibat dalam gerakan pada tahun 1899, tidak disahkan oleh Filipina.
pemberontakan. 7. Revolusi diteruskan sehingga Aguinaldo ditangkap
pada tahun 1901.
8. Sergio Osmena menubuhkan Partido Nacionalista
dan dilantik mengetuai Dewan perhimpunan

7
Rosle Yasin Bab Satu

Indonesia

Tahap Pertama Tahap Kedua

1. Tumpuan diberikan kepada pendidikan 1. Pembentukan pertubuhan politik yang lebih


kerana dapat mengubah nasib rakyat radikal seperti Sarekat Islam, Parti Komunis
Indonesia. Indonesia dan Parti Nasional Indonesia.
2. Raden Adjeng Kartini menghasilkan karya 2. Lantang menuntut kemerdekaan dengan cara
mendedahkan kemunduran rakyat kekerasan.
Indonesia dan penindasan Belanda. 3. Parti Nasional Indonesia dpimpinan Soekarno
3. Perjuangan Raden Adjeng Kartini memberi mendapat sokongan padu rakyat Indonesia.
isnpirasi kepada pejuang . 4. Belanda bertindak menangkap Soekarno dan
4. Muhammadiyah ditubuhkan bertujuan pemimpin yang radikal serta mengharamkan
menyebarkan ajaran Islam yang sebenar Parti Nasional Indonesia.
dan menentang sekularisme Barat.
5. Muhamadiyah banyak menubuhkan
sekolah, klinik dan masjid.

Indochina

Tahap Pertama Tahap Kedua

1. Di Vietnam dipelopori oleh golongan 1. Munculnya gerakan nasionalisme yang lebih


bangsawan dan pegawai golongan radikal.
Mandarin memperjuangkan pemulihan 2. Diperjuangkan oleh Viet Nam Quoc Dang Dang
sistem beraja. (VNQDD) dipimpin oleh Nguyen Thai Hoc dan
2. Golongan kelas menengah berpendidikan Parti Komunis Vietnam (PKV) dipimpin oleh Ho
Barat memperjuangkan pendidikan Barat. Chi Minh.
3. Pergerakan ini dipimpin oleh Phan Boi 3. Perancis menangkap pemimpin-pemimpin
Chau dan Pan Chau Trinh melancarkan VNQDD dan Nguyen Thai Hoc dihukum bunuh,
revolusi tetapi gagal. Ho Chi Minh pemimpin PKV lari ke Hong Kong.
4. Phan Boi Chau telah menubuhkan Viet 4. Perjuangan nasionalis kembali sederhana
Nam Quang Phu Hoi (VNQPH) dan dipimpin Maharaja Bao Dai. Bagaimanapun
melancarkan beberapa pemberontakan di usaha pembaharuannya disekat dan tidak
Tongkin tetapi gagal. dibenarkan melibatkan diri dalam gerakan
5. Ia ditangkap kemudiannya dipenjara nasionalisme.
manakala VNQPH diharamkan.

8
Rosle Yasin Bab Satu

Burma

Tahap Pertama Tahap Kedua

1. Perjuangan golongan Sami Buddha dan 1. Muncul apabila laporan Montagu-Chelsford


golongan elit berpendidikan Barat. menyatakan Burma belum bersedia berkerajaan
2. Golongan sami telah menubuhkan sendiri.
Persatuan Belia Buddha 1906. Tujuan 2. 1920, meletus revolusi pelajar mendesak penubuhan
mengekalkan tradisi Buddha dan sebuah university.
memajukan pendidikan rakyat. 3. Tencetuskan Pemberontakan Saya San.
3. Isu Kasut membangkitkan semangat 4. Dipimpin oleh Saya San seorang bekas pongyi dan
nasionalisme. pemimpin di Tharawaddy.
4. Pada tahun 1916, Persatuan Belia Buddha 5. Muncul golongan Anti-pemisahan Burma dengan
dipimpin oleh nasionalis yang radikal India, beranggapan pemisahan akan melewatkan
seperti U Ba Pe. proses kemerdekaan.
5. Pada tahun 1920, Majlis Persatuan Belia 6. Pengenalan perlembagaan Burma pada tahun 1935
Buddha yang radikal telah ditubuhkan. telah memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri.
7. Parti Dobama Asiayone ditubuhkan oleh mahasiswa
Universiti Rangoon dan menggelar diri mereka
sebagai Thakin (Tuan). pemimpin Thakin yang
terkenal ialah Aung San, Kyaw Nien dan U Nu.
8. Dr. Ba Maw dilantik sebagai perdana menteri Burma
yang pertama setelah memenangi Pilihanraya yang
pertama.

Siam

Tahap Pertama Tahap Kedua

1. Berbeza dengan Negara Asia Tenggara 1. Muncul disebabkan perasaan tidak puas hati
lain. terhadap penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan
2. Kebimbangan rakyat terhadap kapitalis Barat.
penguasaan politik oleh golongan kerabat 2. Phibul Songram meluluskan undang-undang
diraja dan menentang kuasa mutlak raja. menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi
3. Pendidikan Barat mendedahkan golongan orang Cina, menutup sekolah dan surat khabar Cina.
intelektual terhadap fahaman liberal, 3. Peribumi digalakkan melibatkan diri dalam
demokrasi dan raja berpelembagaan. perniagaan dan jawatan tertinggi dalam kerajaan
4. Kelemahan pentadbiran beraja sifat boros hanya untuk penganut beragama Buddha.
Vajiravudh menyebabkan rakyat tidak 4. Pada 1939, Phibul Songram menukar nama Negara
berpuas hati. Siam kepada Thailand yang bermaksud Tanah Bebas.
5. Tahun 1932, muncul Parti Rakyat 5. Kerjasama Siam dengan Jepun semasa Perang Dunia
dipimpin oleh Pridi Panomyong dan Kedua, menyebabkan Jepun menyerahkan semula
Phibul Songgram melancarkan Revolusi wilayah Siam di IndoChina dan Tanah Melayu
Thai menamatkan pemerintahan raja kepada Siam.
berkuasa mutlak.
9
Rosle Yasin Bab Satu

Soalan Latihan

1. Apakah sistem yang membolehkan kuasa penjajah menguasai hasil bumi di Negara-negara
tersebut?

Negara Hasil kekayaan


Tanah Melayu Bijih timah, getah
Indonesia Bijih timah, rempah ratus
Negara Thai Bijih timah, kayu jati
A Membuka perindustrian baru
B Pengenalan sistem politik barat
C Perluasan pelabuhan entreport
D Memberi keistimewaan kepada pemerintah

2. Apakah peranan Encomiendero dalam ystem Encomienda di Filipina?

A Mendaftar tanah
B Memajukan perdagangan
C Mengkristiankan penduduk
D Menggubal undang-undang

3 Maklumat berikut adalah dasar pentadbiran British semasa menjajah Burma.

British telah memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan


Akta Perkampungan Burma.

Kesan kedua-dua akta tersebut ialah

A pentadbiran tradisional lenyap


B pentadbiran barat diperkukuhkan
C pengaruh bangsawan semakin kukuh
D pengekalan sistem pentadbiran daerah

4. Penjajah Barat melonggarkan kemasukan imigran ke Asia Tenggara .


Apakah kesan daripada tindakan penjajah di atas?

A Rusuhan kaum
B Ketidakseimbangan politik
C Perpindahan penduduk asal
D Penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang

5 Antara berikut yang manakah ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara ?

I Penubuhan kerajaan pusat


II Pembahagian kuasa antara pembesar
III Pengekalan undang-undang setempat
IV Pelantikan pegawai barat sebagai ketua biro

10
Rosle Yasin Bab Satu

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6 Apakah kesan kemasukan imigran di Tanah Melayu semasa penjajahan British?

A Pembentukan masyarakat berbilang kaum


B Kawasan luar bandar dimajukan
C Penguasaan ekonomi oleh penduduk tempatan
D Kuasa pembesar semakin kuat

7 Berdasarkan pernyataan berikut, apakah keistimewaan penggunaan kapal kepada kuasa


imperialis ?

Kapal berkuasa wap merancakkan lagi kegiatan


imperialisme Barat di AsiaTenggara

I Mempercepatkan perjalanan
II Membawa muatan yang banyak
III Memendekkan jarak pelayaran
IV Menjimatkan penggunaan minyak

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8. Pernyataan berikut adalah sistem pentadbiran sebelum penjajahan Sepanyol di Filipina.

Sebelum kedatangan Sepanyol pentadbiran tempatan di Filipina terdiri daripada


daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangay.

Barangay diketuai oleh

A Datu
B Bupati
C Myothugi
D Ahmudan

9 Rajah berikut menerangkan perbezaan tujuan kedatangan Barat ke Asia Tenggara

11
Rosle Yasin Bab Satu

Tempoh Masa Matlamat Penguasaan Ekonomi


Abad 16 hingga 18 rempah ,emas, sutera
Abad 19 hingga 20 bijih timah, getah,petroleum

Apakah yang menyebabkan perubahan matlamat mereka?

A Peningkatan pertanian
B Kemudahan pengangkutan
C Kemajuan sistem perhubungan
D Perkembangan revolusi perindustrian

10 Antara berikut yang manakah berkaitan dengan pentadbiran birokrasi Barat di Asia
Tenggara?

I Kedudukan pemimpin setempat dikekalkan


II Pemimpin setempat berkuasa memungut cukai
III Jabatan kerajaan diketuai oleh pembesar tempatan
IV Undang-undang Barat digunakan secara meluas
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

11 Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua?


I Memajukan kegiatan ekonomi
II Menimbulkan kesedaran politik
III Menyebarkan ilmu pengetahuan
IV Membebaskan diri daripada penjajah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12 Maklumat berikut berkaitan dengan sistem pentadbiran di zaman penjajahan Sepanyol di


Filipina

Sistem Encomeinda telah diperkenalkan


oleh Sepanyol di Filipina

Manakah berkaitan dengan sistem pentadbiran tersebut?


I Mengutip cukai
II Menjaga keamanan
III Menasihati pemerintah
IV Menjaga kebajikan penduduk
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12
Rosle Yasin Bab Satu

13 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan di
Indonesia?
A Menghalang perkembangan sekolah agama
B Mengehadkan aktiviti budaya tempatan
C Menyekat rakyat mendapat pekerjaan
D Memecahbelahkan perpaduan rakyat
14 Pembesar mandarin di Vietnam dipilih melalui
A Peperiksaan
B Pemilihan rakyat
C Pelantikan maharaja
D Persetujuan golongan bangsawan

15 Akta berikut diperkenalkan oleh British semasa menjajah Burma.

Tahun perkara
1887 Akta kampong Ulu Burma
1889 Akta Perkampungan Burma

Apakah implikasi pengenalan akta tersebut?


A Pengaruh golongan agama meningkat
B System pentadbiran tradisional terhapus
C Kedudukan institusi beraja diperkukuhkan
D Pendapatan penduduk tempatan merosot

16 Mengapakah kerajaan Belanda bersikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan


pendidikan di Indonesia?
A Menghalang perkembangan sekolah agama
B Mengehadkan aktiviti budaya tempatan
C Menyekat rakyat mendapat pekerjaan
D Memecahbelahkan perpaduan rakyat

17 Mengapakah corak pergerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada


sederhana kepada radikal?
A Sekatan pengaruh luar
B Perjuangan tidak berkesan
C Kekurangan sumber kewangan
D Sokongan pemerintah tempatan

18 Apakah tuntutan yang dikemukakan oleh gerakan nasionalisme pada tahap awal
di Filipina terhadap kerajaan Sepanyol?
A Hak mengundi
B Hak kebebasan bersuara
C Pengembalian kuasa raja
D Pemerintahan kerajaan sendiri

19 Apakah matlamat golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap pertama?


I Memajukan kegiatan ekonomi
II Menimbulkan kesedaran politik
III Menyebarkan ilmu pengetahuan
IV Membebaskan diri daripada penjajah
A I dan II

13
Rosle Yasin Bab Satu

B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

20 Antara berikut yang manakah ciri-ciri persamaan gerakan nasionalisme peringkat awal di
Asia Tenggara?
I Perjuangan secara militan
II Membentuk organsasi politik
III Mengutamakan isu kebudayaan
IV Golongan intelek menjadi pemimpin
A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

21 Jadual berikut merujuk kepada novel yang dihasilkan di Asia Tenggara sebelum
Perang Dunia Kedua.

Novel Penulis
Noli Me Tengere Jose Rizal
Kemakam Bonda Chairil Anwar
Anak Mat Lela Gila Pak Sako

Apakah persamaan isu yang dimuatkan dalam novel tersebut?


A Nasib kaum wanita
B Penindasan oleh penjajah
C Peningkatan status sosial
D Tuntutan kemerdekaan

22 Mengapakah India dan China menarik minat penjajah melaksanakan dasar imperilisme?
A Politik stabil
B Kaya bahan mentah
C Kedudukan yang strategik
D Penduduknya yang ramai

23 Penubuhan Volksrad di Indonesia dianggap sebagai satu langkah ke arah


A Perpaduan
B Pilihan raya
C Perpaduan kaum
D Berkerajaan sendiri

24 Apakah kesan tindakan raja Chulalongkorn melantik penasihat Barat dalam sistem
pentadbiran kerajaan Siam?
A Kuasa raja merosot
B Mengukuhkan kedudukan raja
C Golongan menengah terpinggir
D Mengekalkan kemerdekaan Siam

14
Rosle Yasin Bab Satu

25 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan

Tahun Kejayaan
1895 Menewaskan China
1905 Menewaskan Rusia

Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara?


A Pengukuhan system pertahanan
B Perluasan semangat nasionalisme
C Kemunculan semangat nasionalisme
D Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan

Soalan struktur
1. Senarai berikut merujuk kuasa Barat terlibat dengan imperialis di Asia Tenggara

Kuasa Imperialis Barat


• Britain • Sepanyol • Amerika Syarikat
• Belanda • Perancis • Portugal

a Jelaskan maksud imperilisme

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii. ...........................................................................................................……………………………………
2 markah
b Senaraikan dua Negara yang menjadi sasaran Imperilis Barat untuk mendapat jaminan
pasaran yang luas

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii. ...........................................................................................................……………………………………
2 markah
c Nyatakan tiga faktor imperialism Barat di Asia Tenggara

i. ...........................................................................................................……………………………………
ii
...........................................................................................................……………………………………
iii
...........................................................................................................……………………………………
3 markah

d Pada pandangan anda bagaimanakah penjajahan boleh dielakkan?

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii. ...........................................................................................................……………………………………

iii. ...........................................................................................................……………………………………
3 markah

15
Rosle Yasin Bab Satu

2. Maklumat berikut merujuk kepada perkembangan semangat nasionalisme di Asia Tenggara

Factor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara mempunyai persamaan


walaupun berbeza dari segi masa dan corak gerakan

a Senaraikan factor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii. ...........................................................................................................……………………………………

iii ...........................................................................................................……………………………………
3 markah

b Nyatakan dua dasar penjajah yang membangkitkan perasaan tidak puas hati dalam
kalangan rakyat di Negara jajahan

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii. ...........................................................................................................……………………………………
2 markah

c Senaraikan tiga karya kesusasteraan yang membicarakan tentang semangat nasionalisme

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii ...........................................................................................................……………………………………

...........................................................................................................……………………………………
iii
3 markah

d Pada pendapat anda, bagaimanakah karya kesusasteraan dapat membangkitkan semangat


nasionalisme dalam masyarakat

i. ...........................................................................................................……………………………………

ii. ...........................................................................................................……………………………………
2 markah

3 a. Apakah yang dimaksud nasionalisme

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1 markah
b. Senaraikan pengaruh luar yang mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara

i. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 markah

16
Rosle Yasin Bab Satu

c. Berikan dua cara kemajuan sistem pengangkutan membantu perluasan imperialisme?

i. …………………………………………………………………………….……………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 markah

d. Mengapakah kuasa-kuasa barat bersaing untuk meluaskan pengaruhnya di Timur?

i. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 markah

e. Senaraikan ciri tahap pertama nasionalisme di Asia Tenggara

i. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

ii. …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

iii. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 markah

Soalan esei

Sepanyol
Filipina
Amerika Syarikat

1. Rajah di atas menunjukkan kuasa Barat yang menjajah Filipina.

(a) Nyatakan perubahan sistem pentadbiran di Filipina kesan


penjajahan Sepanyol.
[ 8 markah ]

(b) Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina.

[ 6 markah ]

(c) Terangkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina

[ 6 markah ]

17
Rosle Yasin Bab Satu

2 (a) Huraikan faktor-faktor perkembangan nasionalisme di negara-negara Asia Tenggara.


[8 markah]

(b) Nasionalisme di Thailand berbeza daripada yang berlaku di negara lain di


Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah.
Jelaskan gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand.
[6 markah]

(c) Jelaskan perkembangan nasionalisme yang berlaku di Indonesia.


[6 markah]

18