Anda di halaman 1dari 11

Standard Pembelajaran 2.

1 : Faktor, Faktor Perdana dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)

1. Menentu dan menyenaraikan faktor bagi suatu nombor bulat, dan seterusnya membuat generalisasi tentang
faktor.
2. Menentu dan menyenaraikan factor perdana bagi suatu nombor bulat, dan seterusnya mengungkapkan
nombor tersebut dalam bentuk pemfaktoran perdana.
3. Menerang dan menentukan factor sepunya bagi nombo bulat.
4. Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor bulat
5. Menyelesaikan masalah melibatkan FSTB.

Standard Pembelajaran 2.2 : Gandaan, Gandaan Sepunya dan gandaan Sepunya Terkecil (GSTK)

1. Menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat


2. Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor bulat.
3. Menyelesaikan masalah melibatkan GSTK.

FAKTOR DAN GANDAAN

 John Graunt (Kurun Ke-18) merupakan orang pertama


yang merekod statistik dalam bentuk cetakan.
 Dua ahli matematik yang banyak menyumbang dalam bidang
ini ialah Karl Pearson (1857 – 1936) dam Ronald Fisher
(1890 – 1936).
 Untuk maklumat lanjut : http://goo.gl/Nx43ay
Eratosthenes

Faktor Gandaan

Faktor bagi 16 : 1, 2, 4, 8, 16 Gandaan bagi 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24, ….


Faktor bagi 30 : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 Gandaan bagi 6 : 6, 12, 18, 24, ….

Faktor Sepunya Gandaan Sepunya

Faktor bagi 16 dan 30 : 1, 2 Gandaan bagi 4 dan 6 : 12, 24, 36, 48, ….

Faktor Sepunya Terbesar [FSTB] Gandaan Sepunya Terkecil [GSTK]

FSTB bagi 18 dan 36 : 6 GSTK bagi 4 dan 10 : 20

20 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
LATIHAN 2.1: Faktor, Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar

1. Senaraikan semua faktor bagi nombor yang berikut

(a) 18 (b) 36

(c) 58 (d) 99

(e) 128 (f) 250

2. [ × ] nombor yang bukan faktor bagi setiap nombor yang berikut.

(a) 24 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 24
(b) 50 1 2 4 5 8 10 15 20 30 45 50
(c) 112 1 2 4 7 12 14 20 28 40 56 128
(d) 280 3 5 6 10 14 20 38 50 64 70 280

3. Senaraikan semua faktor dan faktor perdana bagi yang berikut.

(a) 20 (b) 56
Faktor : Faktor :

Faktor Perdana : Faktor Perdana :

(c) 90 (d) 124


Faktor : Faktor :

Faktor Perdana : Faktor Perdana :

(e) 230 (f) 380


Faktor : Faktor :

Faktor Perdana : Faktor Perdana :

21 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
4. Menggunakan kaedah pembahagian berulang, ungkap setiap yang berikut dalam bentuk
pemfaktoran perdana.

(a) 98 (b) 140 (c) 360

5. Lengkapkan pokok faktor yang berikut.


(a) 70
70

2 Maka 70 = .……………………………….

2 5

(b) 112
112

Maka 112 = ……………………………..


2

2 2 2

2 2 2 2

22 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
6. Menggunakan kaedah penyenaraian faktor, cari faktor sepunya terbesar bagi setiap yang berikut.

Faktor bagi 16 :
(a) 18 dan 36 Faktor bagi 36 :
Faktor Sepunya Terbesar :
Faktor bagi 18 :
(b) 18 dan 48 Faktor bagi 48 :
Faktor Sepunya Terbesar :
Faktor bagi 24 :
(c) 24 dan 56 Faktor bagi 56 :
Faktor Sepunya Terbesar :
Faktor bagi 30 :
(d) 30 dan 86 Faktor bagi 86 :
Faktor Sepunya Terbesar :
Faktor bagi 8 :
Faktor bagi 32 :
(e) 8, 32 dan 64
Faktor bagi 64 :
Faktor Sepunya Terbesar :
Faktor bagi 18 :
Faktor bagi 54 :
(f) 18, 54 dan 144
Faktor bagi 144 :
Faktor Sepunya Terbesar :

7. Menggunakan kaedah pembahagian berulang, cari faktor sepunya terbesar bagi setiap yang
berikut.
(a) 52, 96 (c) 25, 225, 500

(b) 56, 144 (d) 120, 240, 480

23 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
8. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana, cari faktor sepunya terbesar setiap yang berikut.
(a) 24, 60 (c) 27, 51, 108

(b) 68, 156 (d) 40, 80, 2240

9. Ikram mempunyai 86 biji guli merah, 100 biji guli biru dan 250 biji guli kuning. Kesemua guli-
guli ini hendak dimasukkan sama rata ke dalam bekas-bekas kecil. Hitung bilangan bekas kecil
yang paling banyak perlu disediakan oleh Ikram.

10. Echik Badrul ingin memasukkan kesemua wang kertas RM1 dan RM5 sebanyak 216 keping dan
dan 288 keping ke dalam sampul kecil. Berapa sampul kecil maksima yang diperlukan oleh Encik
Badrul untuk mengisi kesemua wang tersebut?

24 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
LATIHAN 2.2: Faktor, Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar

1. Tentukan sama ada nombor berikut gandaa sepunya atau bukan bagi nombor dalam [ ].
(a) 152 [4, 8] = ………………….. (d) 280 [5, 14, 20] = …………………….
(b) 288 [8, 12] = ………………….. (e) 5680 [4, 32, 50] = ……………………..
(c) 1600 [10, 24] = ………………….. (f) 10240 [2, 4, 16, 32, 64] = ………………

2. Hitung gandaan sepunya terkecil bagi setiap yang berikut.


(a) 28, 80 (d) 6, 24, 60

(b) 16, 96 (e) 32, 60, 96

(c) 18, 396 (f) 30, 54, 150

25 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
3. Alsafy dan Ivory bermain buaian. Ibu mereka, Puan Zakiah menolak buat tersebut secara serentak.
Alsafu menghitung sehingga 6 manakala Ivory pula menghitung sehingga 10 sebelum mereka
sampai semula kepada Puan Zakiah. Hitung hitungan yang ke berapakan mereka akan sampai
serentak sekali lagi ke Puan Zakiah?

4. Dalam satu latihan bola sepak, setiap pemain akan berlari mengelilingi padang sebanyak 30 kali
setiap 9 hari dan mereka juga akan mendaki bukit setiap 18 hari. Jika pada hari ini mereka
melakukan latihan ini serentak, hitung berapa hari selepas itu, mereka akan melakukan latihan
serenntak ini sekali lagi?

5. Ayah Rayyan telah memberikan sejumkah karton air tin pelbagai perisa untuk dijadikan
cenderahti sempena majlis kesyukuran pembukaaan cawangan baru resort milik mereka. Rayyan
menyediakan pek cenderahati berupakan 2 tin air tin Marinda, 4 tin air Pepsi dan 5 tin air Drinho
bagi tujuan itu.
(a) Hitung bilangan pek paling minima yang akan disediakan oleh Rayyan untuk tujuan ini.
(b) Hitung bilangan bilangan perisa air tin yang diperlukan,

26 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
LATIH TUBI PT3 :

1. (a) Senaraikan semua faktor selain dari 1 hingga 4 bagi setiap yang berikut.

(i) 35
(ii) 72
(iii) 196
[3 markah]

(b) Menggunakan kaedah pembahagian berulang, senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap
yang berikut.
(i) 24, 58 (ii) 18, 42 dan 144
[4 markah]

(c) See Yee mempunyai segulung riben yang panjang. Dia memotong riben itu kepada 3 bahagian
yang sama panjang iaitu 12 cm, 32 cm dan 40 cm. Hitung panjang terpendek, dalam m, riben
asal yang dimilik oleh See Yee pada awalnya.
[3 markah

27 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
2. (a) Lengkapkan rajah dengan menulis semua faktor bagi nombor-nombor yang berikut.

2 33
4
12 1

36 99

18 3 99
36
[3 markah]

(b) Seorang pemborong buah-buahan baru menerima 144 biji buah tembikai, 120 tandan pisang
dan 320 kilogram rambutan. Dia mengarahkan pekerja-pekerjanya untuk mengagih-agihkan
kesemua buah-buahan itu sama banyak ke dalam bakul-bakul kecil untuk untuk dihantar ke
semua rangkaian kedai mini miliknya. Agihan tersebut dilakukan sehingga semua bua-buahan
itu habis diagihkan.
(i) Hitung bilangan kedai mini yang dimiliki oleh pemborong itu?
(ii) Hitung bilangan buah tembikai, pisang dan rambutan yang akan dihantar ke setiap kedai.
[4 markah]

(c) Menggunakan kaedah pokok faktor, cari faktor perdana bagi 234.

28 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
3. (a) Tanda [ √ ] bagi yang betul dan [ × ] bagi yang salah.

(i) 2, 3 dan 5 adalah faktor perdana bagi 30 dan 50


(ii) Faktor sepunya terbesar bagi 24 dan 36 ialah 12
(iii) Faktor perdana bagi 82 boleh ditulis 2 × 2 × 3 × 7
[3 markah]

(b) Seorang pekerja di Syarikat Perdana Padu sedang meminta penerangan berkenaan caruman
yang dibuah oleh syarikat tempatnya bekerja. Eksekutif Kewangan syarikat memaklumkan
caruman bulanan dibahagi kepada 3 akaun seperti di dalam rajah.

Akaun 1 Akaun 2 Akaun 3


30% 50% 20%

(i) Hitung jumlah minima wang dicarumkan kepada pekerjaan berkenaan.


(ii) Hitung jumlah terkumpul selepas setahun perkhidmatannya.
[4 markah]

(c) Faktor sepunya terbesar bagi 54, x dan 198 ialah 18. Cari nilai terbesar bagi x jika x bernilai
antara 130 hingga 150.
[3 markah]

29 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8
4. (a) Senaraikan nombor dua digit bernilai antara 30 hingga 60 yang mempunyai nombor berikut
sebagai faktor sepunya.

(i) 4 dan 6
(ii) 5 dan 20
(iii) 3 dan 7

[3 markah]

(b) Xiao Fong memiliki 36 keping setem dari Malaysia dan 54 keping setem dari luar Negara. Dia
merancang untuk menyimpan kesemua setem tersebut ke dalam album di mana setiap muka
surat mempunyai bilangan setem dari Malaysia dan setem luar Negara yang sama banyak.
(i) Hitung bilangan maksima album yang perlu disediakan oleh Xiao Fong.
(ii) Hitung bilangan setem bagi setiap muka surat album itu.
[4 markah]

(c) Sebuah gelanggang rumput serba guna bersaiz 70 meter panjang dan 50 meter lebar yang
dinaik taraf selesai digemburkan semula dan akan ditanam dengan rumput jenis cowgrass
berbentuk segi empat sama dengan sisinya x m.
(i) Hitung saiz maksima rumput, x, yang yang diperlukan bagi menutupi keseluruhan
gelanggang tersebut.
(ii) Hitung bilangan keping rumput jenis cowgrass dengan sisi x cm yang perlu dibeli untuk
menutupi keseluruhan gelanggang tersebut.
[3 markah]

30 | P u S K a S – P e r t i n g k a t U s a h a K b a t A k a n S e n a n g / / r z k i e y 2 0 1 8