Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN PEMBENTANGAN PELAJAR – 10%

NAMA PELAJAR : Sara – DBB (Tugasan iNDIVIDU

TAHAP PENILAIAN
B KRITERIA LEMAH SEDERHANA BAIK CEMERLANG PEM MA
IL PEMARKAHAN 1 2 3 4 BER RKA
AT H
Gaya pembentangan Interaksi mata yang kurang, Perhatian hanya pada sebahagian Bercakap dengan majoriti Bercakap dengan semua pendengar .
keupayaan berinteraksi bahasa tubuh yang tidak pendengar. Bahasa tubuh yang kurang pendengar. Interaksi mata yang Hubungan mata yang sangat baik.
1 dengan penonton dan sesuai. Tidak berdaya sesuai. Kurang berdaya baik. Penonton dan penilai merasa Penonton dan penilai sangat berminat dan 1 3/4
bahasa tubuh berminat untuk mendengar. tertarik untuk mendengar. Sangat berdaya
Berdaya
Gaya bahasa Kesalahan tatabahasa yang Kesalahan tatabahasa yang serius Sedikit kesalahan tatabahasa. Tiada kesalahan tatabahasa. Penggunaan
penggunaan bahasa sangat serius. Penggunaan .Penggunaan perkataan yang tidak Penggunaan pembendaharaan kata pembendaharaan kata yang sangat lancar 1 2/4
yang sesuai perkataan yang sangat tidak sesuai. Sebutan yang kurang jelas dan yang baik. Pembentangan yang dan suara yang sangat jelas.
2
sesuai. Sebutan yang tidak menyukarkan pendengar memahami lancar dan suara yang agakjelas.
jelas dan menyukarkan maksud. Bercakap agak pantas dan
pendengar memahami sedikit menjejaskan pemahaman.
maksud. Bercakap terlalu
pantas.
Isi (Pengembangan Isi perbincangan mengenai Isi perbincangan mengenai tajuk Pengembangan tentang tajuk Pengembangan tajuk tugasan secara 3
3 Tajuk) tajuk tugasan hanya tugasan hanya sekadar menyenaraikan tugasan dengan baik dan terperinci dan jelas berserta contoh dan 6/12
faktor,kesan dan langkah isi-isi penting selain faktor, kesan dan menjelaskan isi-isi penting berserta penyataan yang dipetik daripada sumber
langkah. contoh terkini. yang jelas.
4 Maklumat Sokongan Tiada memberikan Memberikan contoh,salah satu dari Memberikan contoh,salah satu dari Menjelaskan contoh,salah satu dari 3
contoh,catatan catatan pustaka atau petikan langsung catatan pustaka atau petikan catatan pustaka atau petikan langsung 9/12
pustaka,petikan langsung dan dan petikan tidak langsung tetapi tidak langsung dan petikan tidak langsung dan petikan tidak langsung yang releven
petikan tidak lansung. dijelaskan. dan menjelaskan. dan disokong dengan sumber yang sahih.
Alat bantuan Penggunaan slaid langsung Penggunaan sedikit slaid kurang Penggunaan slaid menarik dan Kreatif dalam penggunaan slaid dan audio
pembentangan tidak menarik dan audio menarik dan audio video yang sesuai audio video yang sesuai dan video yang sangat sesuai dan sangat 1 2/
(Inovatifdankreatif) video yang sangat kurang dengan keberkesanan menyampaikan berkesan dalam menyampaikan berkesandalam menyampaikan maksud. 4
5
 Slaid dan / atau tidak sesuai .Slaid maksud secara sederhana. maksud.
 Nota edaran langsung tidak menarik.
 Audio, video
6
Pengetahuan topik Pembentangan berinformasi Pembentangan berinformasi tetapi Pembentangan berinformasi dengan Pembentangan sangat berinformasi 1
pembentangan yang tetapi banyak elemen tidak beberapa elemen penting tidak sedikit elemen tidak dijawab. Kurang dengan mengandungi semua
4/4
jelas. Olahan yang terjawab. Banyak maklumat diketengahkan. Terdapat beberapa maklumat yang tidak relevan dan elemendijawab. Tiada maklumat yang
mendalam. Kebolehan yang tidak relevan dan elemen maklumat yang tidak releven. majority elemen penting tidak releven dan semua elemen
menjawab soalan. penting tidak dibentangkan dibentangkan. dibentangkan.

7. Masa pembentangan < 10 minit > 10 minit 11><13 minit >14 minit 1 3/4
keupayaan untuk
menyampaikan dalam
masa yang ditetapkan.

Jumlah markah pembentangan


PROGRAM :