Anda di halaman 1dari 5

JUMLAH BAKI HARGA HARGA PENDAPATAN

KOD TARIKH DISKAUN


NO NAMA BARANG INVENTOR JUAL +
ITEM MASUK KELUA JUALAN
MASUK I BELI JUAL CUKAI KASAR BERSIH
R
1 BK-01 ? 2-Jan-2020 45 30 ? RM450 ? ? ? ? ?
2 BK-02 ? 5-Jan-2020 55 40 ? RM350 ? ? ? ? ?
3 BK-03 ? 8-Jan-2020 68 40 ? RM550 ? ? ? ? ?
4 BK-04 ? 11-Jan-2020 67 53 ? RM750 ? ? ? ? ?
5 BK-05 ? 14-Jan-2020 55 52 ? RM650 ? ? ? ? ?
6 BK-01 ? 17-Jan-2020 65 40 ? RM450 ? ? ? ? ?
7 BK-02 ? 20-Jan-2020 75 50 ? RM350 ? ? ? ? ?
8 BK-02 ? 23-Jan-2020 48 33 ? RM350 ? ? ? ? ?
9 BK-03 ? 26-Jan-2020 38 23 ? RM550 ? ? ? ? ?
10 BK-01 ? 29-Jan-2020 33 18 ? RM450 ? ? ? ? ?
11 BK-02 ? 1-Feb-2020 55 40 ? RM350 ? ? ? ? ?
12 BK-02 ? 4-Feb-2020 90 33 ? RM350 ? ? ? ? ?
13 BK-03 ? 7-Feb-2020 65 23 ? RM550 ? ? ? ? ?
14 BK-01 ? 10-Feb-2020 65 18 ? RM450 ? ? ? ? ?
15 BK-02 ? 13-Feb-2020 65 40 ? RM350 ? ? ? ? ?
TOTAL PENDAPATAN ? ?
PURATA PENDAPATAN ? ?
PENDAPATAN MAKSIMUM ? ?
PENDAPATAN MINIMUM ? ?
TUGASAN 1
1. Namakan dengan menggunakan fungsi LOOKUP masukkan nama barang dengan menggunakan maklumat dibawah.

KOD ITEM NAMA BARANG


BK-01 SPSS
BK-02 NERO
BK-03 MACROMEDIA FREEHAND
BK-04 ADOBE INDESIGN CC 2017
BK-05 QUARKXPRESS 7.0

2. Baki inventori = Jumlah masuk – jumlah keluar


3. Harga jual = Harga beli + 3%
4. Harga jual + Cukai = Harga jual + 5%
5. Diskaun Jualan = (Harga jual x barang keluar) x 2%
6. Pendapatan kasar = (Harga jual x barang keluar) – (Harga beli x barang keluar)
7. Pendapatan bersih = Pendapatan kasar – Diskaun Jualan
JAM
NAMA NO BAYARAN GAJI JUMLAH
NO BEKERJA
PEKERJA LORONG LEBIH MASA POKOK GAJI
LEBIH MASA
1 ABU 1A 17
2 ALI 1C 10
3 SITI 1C 23
4 MARISSA 1B 20
5 FATIN 1A 20
6 SAIDA 1B 17
7 HASSAN 1C 14
8 AMINAH 1B 11
9 JAAFAR 1A 9
10 MANISAH 1B 13

TUGASAN 2
1. Bayaran lebih masa = jam bekerja leih masa x RM25.00
2. Gaji pokok menggunakan fungsi IF dengan keterangan berikut :
a. Lorong 1A = RM4000
b. Lorong 1B = RM5000
c. Lorong 1C = RM6000
3. Jumlah gaji = Bayaran lebih masa + Gaji pokok

NO. NO. PEG. NAMA UMUR MASA KERJA CATATAN


1 B201 NADYA 23 2
2 B202 ROHMAH 40 10
HERMAWA
3 B203 25 7
N
4 B204 RASHID 35 6
5 B205 SIRLEY 45 11
6 B206 TAMARA 31 7
7 B207 EDORA 32 5
8 B208 ANDRE 37 10
9 B209 SONITA 40 11
10 B210 YEYEN 29 4
11 B211 ANJAS 31 6
12 B212 TERESTA 26 5
13 B213 JOYYASTA 34 10
14 B214 ANGEL 27 3
15 B215 GILBERT 28 4

TUGASAN 3
1. Bagi Catatan menggunakan fungsi IF dan AND dengan ketentuan seperti yang berikut:
a. Jika umurnya lebih dari 30 tahun dan masa kerjanya kurang dari 9 jam maka
diberi - Catatan "TIDAK AKTIF"
b. Jika sebaliknya diberi Catatan "AKTIF"

Anda mungkin juga menyukai