Anda di halaman 1dari 4

SOAL PILIHAN GANDA

1. Seorang pasien dirujuk ke sebuah rumah sakit hanya untuk pemeriksaan MRI.
Pelayanan tersebut termasuk dalam pelayanan rawat jalan ....
a. pelayanan Instalasi Rawat Jalan
b. Long Term Care
c. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
d. Pelayanan Penunjang
e. Pelayanan rujukan
2. Ny. B umur 35 th G2 P1 A0 umur kehamilan 29 minggu datang ke bpm dg keluhan cepat
lelah dan sesak nafas, keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemerikasaan fisik di
dapatkan odema dtangan dan tungkai. TD 110/80 mmHg, nadi 90x/menit. Asuhan yabg
dapat diberikan adalah...
a. Rawat jalan
b. Akhiri persalinan
c. Istirahat yang cukup
d. Rujuk rs
e. Semua jawabab benar.
3. Ny.A umur 34 thn G1PoAo UK 36 mg datang ke bpm dengan keluhan sakit kepala
disertai kejang . Hasil pemeriksaan TD 180/100 mmhg, nadi 80 x/menit . Asuhan yang
dapat diberikan kepada ny.A adalah
a. Istirahat yang cukup
b. Rujuk rs
c. Pelayanan instalasi gawat darurat
d. Pelayanan penunjang
e. Semua jawaban salah
4. Ny. J umur 40 tahun G5P0A4 UK 30 mg datang ke bpm dengan resiko tinggi. Hasil
pemeriksaan TD 140/90 mmHg, nadi 82x/menit. Rujukan yang harus dilakukan bidan
mengetahui keadaan ibu tersebut adalah
a. Rujukan Dini Berencana
b. Rujukan ulang
c. Rujukan berkala
d. Rujukan sekunder
e. Rujukan tersier
5. Ny. A dengan kehamilan anak ke dua akan segera melahirkan , terdapat Resiko tinggi
pada persalinannya , dengan hasil pemeriksaan TD 180/100 mmHg , nadi 80x/ menit.
Bidan akan segera melakukan Rujukan darurat kebidanan. Persiapan apa sajakah yang di
perlukan dalam Rujukan tersebut
a. Bidan, Alat, keluarga,surat,obat,kendaraan
b. Keluarga,Alat,Surat,Amplop,
c. Uang, Darah, buku panduan
d. Buku panduan,keluarga,amplop
e. Amplop, buku panduan, surat, keluarga
6. Ny. B g1 p0 a0 usia kehamilan 39 minggu datang ke bidan dengan keluhan pusing dan
mata kunang kunang setelah di periksa didapatin tekanan darah 130/100 mmHg dengan
protein urine (+). lalu bidan melakukan rujukan dengan menjelaskan terlebih dahulu
persiapan rujukan . Yaitu..
a. Persiapan uang yang cukup
b. Persiapan surat-surat rujukan
c. Pastikan ibu di dampingin tenaga kesehatan
d. Semua benar
e. Semua salah
7. Ny. S dengan kehamilan anak pertamaakan segera melahirkan, tardapat resiko tinggi
pada persalinanya di periksa di dapat protein urine(+). Maka asuhan yg d berikan adalah
a. Rujuk ke rs ponek
b. Istirahat yg cukuo
c. Rawat jalan
d. Pelayanan penunjang
e. Semua jawaban salah
8. Ny. A dipastikan oleh bidan memiliki gejala PEB yaitu tekanan darah tinggi, odeme, dan
protein urine (+) dan bidan mengharuskan untuk dirujuk. Namun keluarga tidak mau
merujuk. Keluarga yang tidak mau dirujuk sebagian besar terdapat pada keluarga yang
berpandangan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit
mahal, apalagi seperti kasus komplikasi yang sering membutuhkan waktu perawatan di
rumah sakit lebih lama. Apa yang harus dilakukan oleh bidan?
a. Memberi penjelasan pada keluarga bahwa harus dirujuk
b. Merujuk tanpa persetujuan keluarga
c. Diam saja
d. Mencoba menolong persalinan sendiri
e. Semua jawaban salah
9. Ny. A dipastikan oleh bidan memiliki gejala PEB yaitu tekanan darah tinggi, odeme, dan
protein urine (+) dan bidan mengharuskan untuk dirujuk. Namun keluarga tidak mau
merujuk. Keluarga yang tidak mau dirujuk sebagian besar terdapat pada keluarga yang
berpandangan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit
mahal, apalagi seperti kasus komplikasi yang sering membutuhkan waktu perawatan di
rumah sakit lebih lama. Kendala diatas merupakan kendala dalam merujuk yaitu
kendala?
a. Kendala persetujuan keluarga
b. Kendala keuangan
c. Kendala letak geografis
d. Kendala transportasi
e. Jawaban a dan b benar
10. Seorang ibu hamil berusia 28 tahun,G2P1A0 hamil 36 minggu datang ke BPS diantar
oleh keluarganya,dengan tidak sadar,saat dirumahnya Ny.T mengalami kejang-kejang
hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan didapat kan TD 160/110 mmHg,nadi
100x/menit,pernafasan 16x/menit ,Djj 145x/menit ,TFU 3 jari dibawah px,presentasi
kepala,punggung kanan,oedema pada wajah,tangan dan kaki. Apakah tindakan yang
akan dilakukan dengan kasus diatas?
a. dirujuk ke RS
b. diberikan obat
c. diinfus
d. dibawa kebidan
e. A dan D benar
11. Ny. B g1 p0 a0 usia kehamilan 39 minggu datang ke bidan dengan keluhan pusing dan
mata kunang kunang setelah di periksa didapatin tekanan darah 130/100 mmHg dengan
protein urine (+). lalu bidan melakukan rujukan dengan menjelaskan terlebih dahulu apa
itu rujukan. Sistem rujukan sebagai suatu sistem penyelenggaran pelayanan kesehatan
yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus
penyakit atau vertikal merupakan konsep dasar merujuk menurut...
a. Notoatmodjo
b. Albert
c. Samsudin Cahyono
d. Martin Sukma
e. Epilansina
12. Ny, c G2 p1 a0 akan segera melakukan persalinan tetapi pada persalinan terjadi
perdarahan begtu serius, sehingga akan dilakukan rujukan ke rs, Apa yg d butuh kan
bidan untuk melakukan rujukan ?
a. Persiapan surat2 rujukan
b. Obat obatan
c. Makanan
d. Ab benar
e. Langsung di bawa ke rs
13. Ny. N dengan kehamilan anak pertama akan segera melahirkan, terdapat resiko tinggi
pada persalinan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 160/90 mmHg, nadi 86 x/menit
dengan anemia. Rujukan apa yang bidan lakukan kepada pasien tersebut ?
a. Rujukan kegawatdaruratan
b. Rujukan berencana.
c. Rujukan dalam rahim (drd)
d. Rujukan dini berencana (rdb)
e. Kolaborasi
14. Ny. W G2 P0 A1 datang ke bidan dengan keluhan sakit kepala hebat setelah di periksa di
dapati td 160/110 protein urien (+) kemudian dilakukan rujukan dini berencana. Rujukan
dini berencana yaitu rujukan ibu beresiko tinggi yang direncakan oleh ...
a. Tenaga kesehatan
b. Kepala desa
c. Ketua rt
d. Tetangga
e. Asisten keluarga
15. Ny.A dengan kehamilan pertama datang ke pmb umur kehamilan 32 minggu,keluhan
perutnya mulas terus,lalu diperiksa ternyata sudah bukaan lengkap,stelah melahirkan
anaknya kedinginan suhu badan 34,0 °C.tindakan apa yg dilakukan oleh bidan?
a. rujukan kegawatdaruratan
b. rujukan kolaborasi
c. rujukan obstetri
d. rujukan dini
e. rujukan berencana