Anda di halaman 1dari 41

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 5 TARIKH : 29 JANUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : ISWARA MASA 7.40-8.10 PAGI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 mengaplikasikan cara makan dan minum yang sopan
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 menyatakan adab makan dan minum dalam majlis
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan 3 daripada adab makan dan minum dalam majlis.

1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai adab makan dan minum
2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan semula adab makan dan minum
AKTIVITI PdP
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 5 TARIKH : 29 JANUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 5 Iswara MASA 8.40-9.40 pagi
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.2 melengkapkan sebarang rangkaian nombor
: 1.2.1 membilang secara tertib menaik
STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 membilang secara tertib menurun
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Membilang secara tertib menaik dan menurun secara lebih 2,5, 10 dan 100
2. Membilang secara tertib menurun secara kurang 2, 5 dan 10
1. Set induksi – guru menunjukkan garisan nombor
2. Guru menerangkan cara menggunakan garisan nombor
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
AKTIVITI PdP 4. Murid melengkapkan garisan nombor dipapan putih
5. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 5 TARIKH : 29 JANUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 WAJA MASA 10.30-11.30 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 21 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 5 TARIKH : 30 JANUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


9.10-9.40 PAGI
KELAS : 5 ISWARA MASA
10.00-10.30 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.2 melengkapkan sebarang rangkaian nombor
: 1.2.1 membilang secara tertib menaik
STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 membilang secara tertib menurun
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Membilang secara tertib menaik dan menurun secara lebih 2,5, 10 dan 100
2. Membilang secara tertib menurun secara kurang 2, 5 dan 10
1. Set induksi – guru menunjukkan garisan nombor
2. Guru menerangkan cara menggunakan garisan nombor
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
AKTIVITI PdP 4. Murid melengkapkan garisan nombor dipapan putih
5. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 5 TARIKH : 30 JANUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 WAJA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 21 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

6. Set induksi – guru menayangkan video nombor


7. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
8. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
9. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
10. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 5 TARIKH : 29 JANUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 12.00-12.30 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut situasi
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 Mengenal pasti pakaian formal dan tidak formal
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Memilih pakaian yang betul menikut situasi.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 5 TARIKH : 30 JANUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 12.00-12.30 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 mengaplikasikan cara makan dan minum yang sopan
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 menyatakan adab makan dan minum dalam majlis
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan 3 daripada adab makan dan minum dalam majlis.

1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai adab makan dan minum
2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan semula adab makan dan minum
AKTIVITI PdP
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 5 TARIKH : 31 JANUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 9.10-9.40 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 5 TARIKH : 31 JANUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut situasi
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 Mengenal pasti pakaian formal dan tidak formal
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Memilih pakaian yang betul menikut situasi.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 5 TARIKH : 30 JANUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 11.30-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 mengaplikasikan cara makan dan minum yang sopan
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 menyatakan adab makan dan minum dalam majlis
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menyatakan 3 daripada adab makan dan minum dalam majlis.

1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai adab makan dan minum
2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan semula adab makan dan minum
AKTIVITI PdP
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 3 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 8.10-9.10 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 3 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut situasi
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 Mengenal pasti pakaian formal dan tidak formal
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Memilih pakaian yang betul menikut situasi.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 6 TARIKH : 3 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 5 Iswara MASA 11.00-11.30 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.2 melengkapkan sebarang rangkaian nombor
: 1.2.1 membilang secara tertib menaik
STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.2 membilang secara tertib menurun
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Membilang secara tertib menaik dan menurun secara lebih 2,5, 10 dan 100
2. Membilang secara tertib menurun secara kurang 2, 5 dan 10
1. Set induksi – guru menunjukkan garisan nombor
2. Guru menerangkan cara menggunakan garisan nombor
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
AKTIVITI PdP 4. Murid melengkapkan garisan nombor dipapan putih
5. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 6 TARIKH : 4 FEBRUARI 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 7.40-8.10 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 6 TARIKH : 5 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 11.30-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 mengaplikasikan cara makan dan minum yang sopan
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.3 menyatakan dan menunjukkan cara makan dan minum secara sopan mengikut budaya.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
3. Menyatakan 3 daripada adab makan dan minum mengikut budaya
1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai adab makan dan minum
2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan semula adab makan dan
AKTIVITI PdP minum
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 6 TARIKH : 5 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 5 Iswara MASA 8.40-9.40 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Menentukan nilai tempat dan digit
: 1.3.1 menentukan nlai tempat (ratus, puluh, sa)
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Menentukan nilai digit.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menentukan nilai tempat dan nulai digit suatu nombor
1. Set induksi – guru menerangaknan perbezaan nilai tempat dan nilai digit.
2. Guru menerangkan cara menetukan nilai tempa dan nilai digit.
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
4. Murid mentukan nilai tempat berdasarkan soalan daripada guru.
AKTIVITI PdP
5. Murid menentukan nilai digit berdasarkan nombor yang diberi
6. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
7. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 5 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 WAJA MASA 10.30-11.30 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 21 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 5 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 12.00-12.30 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut situasi
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.2 Mengikut pakaian sesuai mengikut situasi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Memilih pakaian yang betul menikut situasi.

1. Set induksi – guru menunjukkan pakaian berdasarkan kaum


2. Guru menamankan pakaian mengikut kaum
AKTIVITI PdP 3. Guru menerangkan pakaian yang sesuai mengikut situasi
4. Murid menakana pakaian
5. Penutup – murid diberi peluang menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 6 TARIKH : 6 FEBRUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


9.10-9.40 PAGI
KELAS : 5 Iswara MASA
10.00-10.30 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Menentukan nilai tempat dan digit
: 1.3.1 menentukan nlai tempat (ratus, puluh, sa)
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Menentukan nilai digit.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menentukan nilai tempat dan nulai digit suatu nombor
1. Set induksi – guru menerangaknan perbezaan nilai tempat dan nilai digit.
2. Guru menerangkan cara menetukan nilai tempa dan nilai digit.
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
4. Murid mentukan nilai tempat berdasarkan soalan daripada guru.
AKTIVITI PdP
5. Murid menentukan nilai digit berdasarkan nombor yang diberi
6. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
7. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 6 FEBRUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 WAJA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 21 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

6. Set induksi – guru menayangkan video nombor


7. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
8. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
9. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
10. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 6 TARIKH : 6 FEBRUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 12.00-12.30 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 mengaplikasikan cara makan dan minum yang sopan
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.1 menyatakan adab makan dan minum dalam majlis
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
4. Menyatakan 3 daripada adab makan dan minum dalam majlis.
1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai adab makan dan minum
2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan semula adab makan dan
AKTIVITI PdP minum
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 7 FEBRUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 9.10-9.40 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

6. Set induksi – guru menayangkan video nombor


7. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
8. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
9. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
10. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 6 TARIKH : 7 FEBRUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut situasi
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.2 Mengikut pakaian sesuai mengikut situasi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Memilih pakaian yang betul menikut situasi.

1. Set induksi – guru menunjukkan pakaian berdasarkan kaum


2. Guru menamankan pakaian mengikut kaum
AKTIVITI PdP 3. Guru menerangkan pakaian yang sesuai mengikut situasi
4. Murid menakana pakaian
5. Penutup – murid diberi peluang menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 6 TARIKH : 7 FEBRUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 11.30-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.4 Mengetahui jenias pakaian tradisional
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.4.1 mengenal jenis pakaian mengikut kaum
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan 3 daripada adab makan dan minum dalam majlis.
1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai adab makan dan minum
2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan semula adab makan dan
AKTIVITI PdP minum
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 10 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 8.10-9.10 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
3. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

11. Set induksi – guru menayangkan video nombor


12. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
13. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
14. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
15. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 10 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Mengamalkan cara berpakaian yang sesuai mengikut situasi
STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.2 Mengikut pakaian sesuai mengikut situasi.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Memilih pakaian yang betul menikut situasi.

1. Set induksi – guru menunjukkan pakaian berdasarkan kaum


2. Guru menamankan pakaian mengikut kaum
AKTIVITI PdP 3. Guru menerangkan pakaian yang sesuai mengikut situasi
4. Murid menakana pakaian
5. Penutup – murid diberi peluang menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 7 TARIKH : 10 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 5 Iswara MASA 11.00-11.30 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Menentukan nilai tempat dan digit
: 1.3.1 menentukan nlai tempat (ratus, puluh, sa)
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Menentukan nilai digit.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menentukan nilai tempat dan nulai digit suatu nombor
1. Set induksi – guru menerangaknan perbezaan nilai tempat dan nilai digit.
2. Guru menerangkan cara menetukan nilai tempa dan nilai digit.
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
4. Murid mentukan nilai tempat berdasarkan soalan daripada guru.
AKTIVITI PdP
5. Murid menentukan nilai digit berdasarkan nombor yang diberi
6. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
7. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 11 FEBRUARI 2020 HARI : SELASA TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 7.40-8.10 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Akhfa Alya Ezekiel Ammar
Arif Azziyad Haziq irfan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 7 TARIKH : 12 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 11.30-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.4 Mengetahui jenis pakaian tradisional
: 1.4.1 Mengenal jenis pakaian tradisional mengikut kaum
STANDARD PEMBELAJARAN
Melayu, Cina, India,Ibandan Kadazan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan 4 daripada 5 jenis pakain mengikut kaum.

1. Set induksi – guru menunjukkan video mengenai kaum-kaum di Malaysia.


2. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk kuiz.
`
4. Guru bersoal jawab bersama murid berdasarkan kuiz yang telah dijalankan.
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 7 TARIKH : 12 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 5 Iswara MASA 8.40-9.40 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.3 Menentukan nilai tempat dan digit
: 1.3.1 menentukan nlai tempat (ratus, puluh, sa)
STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Menentukan nilai digit.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menentukan nilai tempat dan nilai digit suatu nombor
1. Set induksi – guru menerangaknan perbezaan nilai tempat dan nilai digit.
2. Guru menerangkan cara menetukan nilai tempa dan nilai digit.
3. Murid membilang secara sa puluh dan ratus
4. Murid mentukan nilai tempat berdasarkan soalan daripada guru.
AKTIVITI PdP
5. Murid menentukan nilai digit berdasarkan nombor yang diberi
6. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
7. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 12 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 WAJA MASA 10.30-11.30 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 21 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 12 FEBRUARI 2020 HARI : RABU TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 12.00-12.30 TENGAH HARI
TAJUK : KEBERSIHAN DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Menggunakan alatan/bahan kebersihan ketiak dan bahagian sulit.
: 2.1.1. Mengenal alatan/bahan kebersihan ketiak dan bahagian sulit seperti sabun, deodoran, pembersih
STANDARD PEMBELAJARAN
wanita dan tuala wanita.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Mengenal alatan/bahan kebersihan ketiak dan bahagian sulit seperti sabun, deodoran, pembersih
wanita dan tuala wanita
1. Set induksi – guru menunjukkan gambar alatan dan bahan bagi bahagian ketiak dan alat sulit.
2. Guru menamankan setiap alatan.
3. Guru menerangkan kegunaan setiap alatan dan bahan tersebut.
AKTIVITI PdP
4. Murid bersoal jawab bersama guru.
5. Murid menjawab soalan ynag terdapat di buku latihan.
6. Penutup – murid diberi peluang menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 7 TARIKH : 13 FEBRUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


9.10-9.40 PAGI
KELAS : 5 Iswara MASA
10.00-10.30 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.4 Membundarkan nombor bulat.
: 1.4.1 Memburdarkan nombor kepada:
STANDARD PEMBELAJARAN i. Puluh yang terdekat
ii. Ratus yang terdekat
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Membundarkan nombor kepada puluh yang terdekat dan ratus yg terdekat.
1. Set induksi – guru menerangaknan cara membundarkan nombor menggunakan garis nombor.
2. Guru menunjukkan cara bagaimana membezakan membundarkan nombor puluh yang terdekat
dan ratus yang terdekat.
AKTIVITI PdP 3. Murid menjawab soalan guru secara individu.
4. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
5. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 13 FEBRUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 WAJA MASA 11.00-12.00 TENGAH HARI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 21 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.
1. Set induksi – guru menayangkan video nombor
2. Murid bersama-sama menyebut nombor dalam video.
3. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
AKTIVITI PdP 4. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
5. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
6. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Farid Harith H Irfan
Dany Naim
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 7 TARIKH : 13 FEBRUARI 2020 HARI : KHAMIS TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 12.00-12.30 TENGAH HARI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 1.4 Mengetahui jenis pakaian tradisional
: 1.4.2 Menmbezakan jenis pakaian tradisional mengikut kaum
STANDARD PEMBELAJARAN
Melayu, Cina, India,Ibandan Kadazan
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan 2 perbezaan jenis-jenis pakaian tradisional.
1. Set induksi – guru mengimbas kembali tajuk yang lepas.
2. Guru menunjukkan video pakain tradisional mengikut kaum.
3. Murid diterangkan semula mengenai video tersebut.
AKTIVITI PdP 4. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk menyatakan perbezaan pakaian mengikut kaum.
5. Guru bersoal jawab bersama murid.
6. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
7. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 14 FEBRUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 9.10-9.40 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Akhfa Alya Ezekiel Ammar
Arif Azziyad Haziq irfan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 7 TARIKH : 14 FEBRUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 6 EXORA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : KEBERSIHAN DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Menggunakan alatan/bahan kebersihan ketiak dan bahagian sulit.
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1.2. Menerangkan cara penggunaan alatan/bahan kebersihan ketiak dan bahagian sulit
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Meneragkan cara menggunakan alatan/bahan kebersihan ketiak dan bahagian sulit.
1. Set induksi – guru menunjukkan gambar alatan dan bahan bagi bahagian ketiak dan alat sulit.
2. Guru menamankan setiap alatan.
3. Guru menerangkan kegunaan setiap alatan dan bahan tersebut.
AKTIVITI PdP 4. Murid menerangkan cara penggunakan setiap alatan dan bahan.
5. Murid bersoal jawab bersama guru.
6. Murid menjawab soalan ynag terdapat di buku latihan.
7. Penutup – murid diberi peluang menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA
MINGGU : 7 TARIKH : 14 FEBRUARI 2020 HARI : JUMAAT TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI


KELAS : 5 ISWARA MASA 11.30-12.00 TENGAH HARI
TAJUK :2. KEBERSIHAN DIRI DAN KESIHATAN
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 Menjaga keselamatan diri ketika menggunakan alatan dan bahan kebersihan diri.
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1.1 Menyatakan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan alatan kebersihan diri. d
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyatakan langkah-langkah keselamatan mengikut turutan.

1. Set induksi – guru menunjukkan gambar cara membersihkan diri.


2. Murid diterangkan mengenai gambar tersebut.
3. Guru bahagikan murid kepada 2 kumpulan untuk melakonkan cara-cara menggunakan alatan.
AKTIVITI PdP
4. Guru bersoal jawab bersama murid mengenai simulasi tersebut
5. Murid melaksanakan latihan dalam buku aktiviti.
6. Penutup – murid-murid diberi peluang menyatakan dapatan pembelajaran hari ini.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................
NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 8 TARIKH : 17 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020

MATA PELAJARAN : MATEMATIK


KELAS : 2 PUTERA MASA 8.10-9.10 PAGI
TAJUK : 2. Nombor bulat dalam lingkungan 20
STANDARD KANDUNGAN : 2.1 menamakan nombor 11 hingga 20
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.1 menyebut nombor
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyebut sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nombor.

1. Set induksi – guru menayangkan video nombor


2. Murid menyebut nombor yang ditunjukkan oleh guru
3. Murid diminta secara individu menamakan nombor yang ditunjukkan
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan pada buku aktiviti
5. Penutup – Soal jawab. Murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.
Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Akhfa Alya Ezekiel Ammar
Arif Azziyad Haziq irfan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA

MINGGU : 8 TARIKH : 17 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020


MATA PELAJARAN : PENGURUSAN DIRI
KELAS : 6 EXORA MASA 10.00-10.30 PAGI
TAJUK : URUS DIRI
STANDARD KANDUNGAN : 2.2 Mempraktikkan cara penjagaan pakaian
STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.1 menunjukan cara melipat kain mengikut jenis seperti kemeja, seluar, kain, balus dan pakaian dalam.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Melipat kain dengan cara yang betul.

1. Set induksi – guru menunjukkan cara melipat kain mengikut jenis pakaian.
2. Murid melipat kain secara individu.
AKTIVITI PdP 3. Guru meminta murid melipat kain dihadapan rakan-rakan.
4. Murid menjawab soalan di buku latihan.
5. Penutup – murid diberi peluang menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
PENILAIAN / PENTAKSIRAN
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………

Keberanian Kasih Sayang Ketekunan


Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Airil Fendi Ajmain Rusyaidi
Ziad Nasrulah Husain
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................

NAMA GURU : UMMI MAISARAH BINTI MOHD ISA


MINGGU : 8 TARIKH : 17 FEBRUARI 2020 HARI : ISNIN TAHUN : 2020
MATA PELAJARAN : MATEMATIK
KELAS : 5 Iswara MASA 11.00-11.30 PAGI
TAJUK : 1.0 Nombor Bulat dalam lingkungan 1000
STANDARD KANDUNGAN : 1.4 Membundarkan nombor bulat.
: 1.4.1 Memburdarkan nombor kepada:
STANDARD PEMBELAJARAN iii. Puluh yang terdekat
Ratus yang terdekat
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:-
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Membundarkan nombor kepada puluh yang terdekat dan ratus yg terdekat.
1. Set induksi – guru menerangaknan cara membundarkan nombor menggunakan garis nombor.
2. Guru menunjukkan cara bagaimana membezakan membundarkan nombor puluh yang terdekat
dan ratus yang terdekat.
3. Murid menjawab soalan guru secara individu.
AKTIVITI PdP
4. Murid melaksanakan latihan di buku aktiviti.
5. Penutup – murid-murid diberi peluang untuk menyatakan dapatan pelajaran hari ini dengan
bimbingan guru.

Lembaran kerja Pemerhatian Lisan Tugasan


PENILAIAN / PENTAKSIRAN Hasil kerja Kuiz Lakonan Projek
Keberanian Kasih Sayang Ketekunan
Kejujuran Kesabaran Tolong - menolong
NILAI Hemah Tinggi Hormat menghormati Tanggungjawab
Bersyukur
Buku Teks m/s _____ Internet Radio / TV Spesimen
Modul Projektor Radas Gambar/Carta
BAHAN BANTU MENGAJAR
Powerpoint Model Buku Cerita
Lain-lain 1)................................................................... 2) .........................................................................
Kreativiti dan Inovasi Bahasa TMK Keusahawanan
EMK Pendidikan Alam Patriotisme Sains dan Nilai Murni
Sekitar Teknologi
Lembaran Kerja Kuiz Lisan Tugasan
PENILAIAN PdP Hasil Kerja Pemerhatian Drama Projek
Lain-lain …………………………………………………………………………………………………………
 ____ / ___ orang murid mencapai objektif pada hari ini.
IMPAK Firdaus Amsyar Haziq Darwisy
Irsyad Aisy Amir Rasydan
( ) Murid yang perlu diberi bimbingan dan perlu penambahan kaedah / aktiviti :

……………………………………………………………………………………………………………....................
REFLEKSI ( ) Murid perlu diberi kerja rumah sebagai aktiviti pengayaan.
( ) PdPc tidak dapat dijalankan kerana …………………………………………………………………..................
Mesyuarat Cuti Sakit Cuti Am Cuti Rehat Khas
Program Sekolah Aktiviti luar Kursus Guru Pengiring
Catatan Penyeliaan / Pencerapan / Penyemakan 1) :- Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
Kelas Ganti :- 2) Masa ........................................ Kelas ......................
................................................................................................................
3) Masa ........................................ Kelas ......................