Anda di halaman 1dari 3

Pada pendapat saya, sebagai seorang insan yang berbudi pekerti

haruslah bermoral, berakhlak, beretika, bersifat baik, berkelakuan benar dan

berkebolehan memastikan apa yang patut dilakukan. Malah konsep-konsep

terkandung moral, ahklak, etika, baik, benar dan patut haruslah kita

aplikasikannya dalam kehidupan harian. Misalnya, dalam kehidupan

bermasyarakat, kesedaran moral dapat mewujudkan masyarakat yang

harmoni dan progresif. Hal ini kerana, kesedaran moral yang wujud dalam

setiap diri masyarakat dapat memupuk persefahaman, bertimbang rasa,

tolong-menolong dan lain-lain nilai yang baik. Perkara ini seterusnya akan

membantu dalam melahirkan sebuah negara yang aman dan tenang di mana

setiap rakyat akan sentiasa berasa selamat dan sejahtera dengan adanya

masyarakat yang mempunyai kesedaran moral yang tinggi. Sekiranya rakyat

negara kita bermoral tinggi akan kurang berlaku perselisihan faham antara

kaum dan mengurangkan kes-kes jenayah berlaku.

Seseorang yang berakhlak mulia akan sentiasa mementingkan tingkah

laku dan perbuatannya. Tingkah laku atau perbuatan seseorang akan baik

apabila baik akhlaknya. Menurut Profesor Dr Ahmad Amin, akhlak ialah

kehendak yang dibiasakan dan ia akan menjadi kebiasaan yang mudah

dilakukan. Contohnya, murid-murid diajar haruslah bersalam dengan guru

setiap hari maka murid itu akan sentiasa bersalam dengan guru tidak kira di

kawasan sekolah atau di luar. Murid- murid akan menjadikan bersalam

sebagai kebiasaan dan dapat memupuk mereka sentiasa berakhlak mulia,

bersopan dan bertanggungjawab terhadap guru, ibu bapa dan kawan-

kawannya secara langsung.


Fungsi etika menggariskan beberapa prinsip atau ukuran asas untuk

menentukan apakah tingkah laku yang betul, apakah yang salah, apakah

tingkah laku yang bertanggungjawab dan apakah yang tidak. Misalnya,

mencuri dan merosakkan harta kerajaan merupakan perbuatan vandalisme

dan salah mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Seseorang yang

beretika dapat menilai tindakan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Mereka

dapat memahami kedua-dua kelakuan tersebut sememangnya salah dan

melanggar etika kemasyarakatan sehingga menghalang hak dan

mengganggu keselesaan orang lain untuk menggunakanya. Maka, jika etika

dipupuk sejak kecil seseorang itu akan berfikir logik sebelum bertindak.

Di samping itu, bersifat baik juga amat penting dalam kehidupan

seharian. Seseorang dianggap baik apabila memenuhi keperluan kita serta

membawa kepuasan kepada kita. Contohnya, murid yang mendapat

keputusan cemerlang akan dipuji oleh guru. Ini disebabkan murid itu telah

mencapai prestasinya dan mencapai kecemerlangan. Sikap dan sifat baik

dapat dipupuk melalui pujian ataupun ganjaran. Sesetengah orang melakukan

baik untuk mendapatkan ganjaran yang diingini ataupun pujian yang dapat

menimbulkan kegembiraan. Selain daripada itu, kita juga haruslah

mempunyai kebolehkan membezakan benar dan salah serta mengetahui apa

yang patut buat dan apa yang tidak harus buat. Sebagai contohnya, seorang

saksi mata mengkisahkan peristiwa kemalangan itu secara jujur dan benar

dan tidak membuat sebarag tokok tambah atasnya. Ini kerana dia tahu

memberikan statement palsu adalah salah dan tidak patut berbuat demikian.
Seseorang yang rasional dapat mengenal pasti apa yang sesuai dilakukan

dan tidak akan melakukan sesuatu yang salah untuk mendapatkan

kedudukan dan hak milik kewangan.