Anda di halaman 1dari 6

LATIHAN MASA CUTI BERGILIR

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

NAMA: TING: 1

Bahagian A : Jawab semua soalan


(60 markah)

1. Maklumat berikut menunjukkan definisi reka bentuk, teknologi dan gabungannya.

A Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang mengaplikasikan


pengetahuan sains dan matematik
B Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu
produk yang memberi impak kepada kehidupan
C Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan semulajadi untuk
dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definisi dengan istilah berikut dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan.

Reka bentuk
Teknologi
Reka bentuk dan teknologi
(3 markah)

2. Rajah berikut menunjukkan jenis garisan yang terdapat dalam elemen reka bentuk

A B C

Padankan jenis garisan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan.

Menunjukkan pergerakan arah


Menunjukkan keseimbangan
Menunjukan perhubungan
(3 markah)

3. Tandakan (√ ) bagi kriteria reka bentuk yang baik dan ( X ) bagi yang salah.

Kecenderungan inovasi
Ergonomik
Memplagiat produk pereka lain

1
(3 markah)

4. Suaikan langkah-langkah pengurusan projek tersebut dengan penerangannya yang betul.

Perancangan Merangka aktiviti projek mengikut tempoh masa


seperti yang dirancang
Penjadualan Memastikan semua sumber, kos, kualiti dan
belanjawan adalah optimum
Pengawalan Memastikan objektif tercapai dan mengelakkan
pembaziran sumber
(3 markah)

5. Maklumat berikut menunjukkan penyediaan anggaran kos sebelum reka bentuk projek

Nama projek: Bekas Hiasan Meja Guru


Bilangan : 100 unit
Kos Bahan dan Alat RM 300.00
Kos Upah RM 200.00
Kos Overhed RM 20.00

Berdasarkan maklumat itu, hitungkan:

(a) Kos pengeluaran seunit bekas hiasan meja guru.

(2 markah)

(b) Apakah maksud kos upah?

(1 markah)

6. Tandakan (√ ) bagi pernyataan yang menunjukkan kelebihan pembentukan kumpulan kerja dan ( X )
bagi yang salah pada ruang jawapan.

Pengalaman dan kepakaran dapat dikongsi bersama


Tekanan semakin tinggi dalam pekerjaan
Meningkatkan motivasi staf
(3 markah)

7. Susunkan langkah-langkah yang betul dalam proses reka bentuk dengan menulis 1, 2 dan 3.
Langkah 4 telah diberi dalam ruang jawapan.

Melengkapkan borang projek brief


Menyaring maklumat dari borang brief
Pembinaan mock-up atau model 4
Menyediakan senarai semak dalam bentuk penyataan masalah
(3 markah)

2
8. Tandakan (√) bagi kriteria yang mesti dipatuhi semasa menilai mock-up dan ( X ) bagi yang salah
pada ruang jawapan.

Mematuhi ketepatan rupa bentuk


Memenuhi kehendak pengurus projek
Memenuhi kriteria projek brief
(3 markah)
9. Tandakan (√) bagi tiga tujuan penambahbaikan pada lakaran yang dipilih pada ruang jawapan.

Mengikut trend semasa


Mengikut kehendak pasaran semasa
Mempunyai nilai estetika
Memenuhi cita rasa pengguna terkini
Mempunyai maklumat lakaran yang lengkap
(3 markah)

10. Rajah berikut menunjukkan tiga teknik lakaran piktorial.

D E F

Padankan teknik lakaran dengan menulis D, E dan F pada ruang jawapan.

Lakaran perspektif
Lakaran isometrik
Lakaran oblik
(3 markah)

11. Tandakan (√) bagi definisi sistem fertigasi dan ( X ) bagi yang salah pada ruang jawapan.

Sistem pengairan pembajaan yang rapi


Tanah organik digunakan supaya tanaman lebih subur
Salah satu cabang hidroponik
(3 markah)

12. Maklumat berikut merupakan komponen sistem fertigasi.

K Set penitis
L Alat pengatur masa
M Pam air

Padankan komponen sistem fertigasi tersebut dengan fungsi yang betul dengan menulis K,L dan M
pada ruang jawapan.

Mengepam larutan baja dan air ke sistem pengairan


Diletakkan di pangkal akar untuk menyalurkan larutan baja

3
Menyalurkan larutan baja mengikut masa yang ditetapkan
(3 markah)
13. Tandakan (√) bagi media tanaman sistem fertigasi dan ( X ) bagi yang salah pada ruang jawapan.

Tanah loam
Coco peat
Sekam padi
(3 markah)

14. Maklumat berikut merupakan teknik hidroponik.

P Teknik pasang surut


Q Teknik aliran cetek
R Aeroponik

Padankan teknik hidroponik dengan rajah yang betul dengan menulis P, Q dan R pada ruang
jawapan.

(3 markah)

15. Susun sebahagian langkah-langkah pemasangan sistem fertigasi berikut mengikut urutan yang betul
dengan menulis 1, 2 dan 3 pada ruangan yang disediakan. Jawapan 4 dan 5 telah diberi.

Membuat lubang untuk nipple pada paip tertier


Memotong paip poli
Penyediaan set penitis 4
Menyediakan lakaran reka bentuk sistem fertigasi

4
Menyambung paip tertier pada set penitis 5
(3 markah )
16. Tandakan (√) bagi kerjaya dalam reka bentuk fesyen dan ( X ) bagi yang salah pada ruang jawapan.

Pereka seni landskap


Pereka fesyen
Perunding imej
(3 markah)
17. Suaikan rajah alatan memotong dan menanda berikut dengan nama yang betul.

Penetas

Gunting fabrik

Roda surih

(3 markah)

18. Nyatakan tiga bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan reka bentuk fesyen.

(a)
(b)
(c)
(3 markah)

19. Tandakan (√) bagi teknik cantuman yang digunakan pada rekaan kasut kanak-kanak di bawah dan
( X ) bagi yang salah pada ruang jawapan.

Kaedah jahitan Kaedah sulaman Kaedah tampalan

(3 markah)

20. Susunkan langkah-langkah yang betul dalam proses reka bentuk dengan menulis 1, 2 dan 3.
Langkah 2 dan 5 telah diberi dalam ruang jawapan.

Menanda Mengukur Mendraf Memotong Mencantum


2 5

5
(3 markah)

Anda mungkin juga menyukai