Anda di halaman 1dari 4

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

KELAS : 4 DLP MASA : 9.40 – 10.40 pg (60minit)


TAJUK 1.0 KESELAMATAN BENGKEL
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Amalan Keselamatan
STANDARD 1.1.3 Mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya
PEMBELAJARAN berlaku kemalangan di bengkel.

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat :-


PEMBELAJARAN 1. Melakukan langkah-langkah yang perlu diambil jika berlaku kebakaran
di bengkel.

RINGKASAN Murid dapat mengenal pasti langkah-langkah yang perlu diambil


sekiranya berlaku kemalangan.
KEMAHIRAN 1. Boleh berperanan dalam organisasi.
2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan aktiviti.
ELEMEN MERENTAS 1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial
KURIKULUM 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan
BBM Video, pelan kebakaran dan lembaran kerja.
AKTIVITI
PENGAJARAN DAN CATATAN
PEMBELAJARAN SET INDUKSI : - Tayangan
1. Murid melihat tayangan video tentang tragedi video
kebakaran. Youtube
2. Guru dan murid bersoal jawab tentang - Penjanaan
tayangan video tersebut. idea
3. Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran
pada hari ini.

LANGKAH 1 : - Nilai:
1.Guru bersoal jawab dengan murid-murid Bekerjasama
tentang kepentingan menjaga keselamatan di - Kaedah:
bengkel. Penerangan
2. Guru menunjukkan pelan kebakaran bengkel
3. Guru memberi penerangan mengenai
pergerakan laluan kecemasan di dalam bengkel
dan contoh jenis alat pemadam api. (Lampiran1)
4. murid dikehendaki membuat peta buih
tentang kepentingan menjaga keselamatan di
bengkel.
LANGKAH 2 : - Kaedah :
1. Murid diarah melakukan aktiviti Simulasi
menyelamatkan diri melalui laluan kecemasan kebakaran
- Penilaian
yang disediakan berpandukan pelan kebakaran
TP3
2. Murid diminta berkumpul di kawasan lapang
yang dikhaskan
untuk direkodkan semula kehadiran murid.
3. Setelah selesai, guru menunjukkan
demonstrasi dan menerangkan cara
menggunakan alat pemadam api kepada murid.
(Lampiran 2). (TP3)
4. Murid membuat amali cara menggunakan alat
pemadam api.
PENUTUP : -
- Murid diminta untuk membuat
kesimpulan tentang pelajaran hari ini.

PENIILAIAN
PENGAJARAN DAN Melalui soal jawab dan lembaran kerja
PEMBELAJARAN
PENGETAHUAN SEDIA Murid pernah melihat simulasi kebakaran daripada bomba di sekolah.
ADA MURID
REFLEKSI