Anda di halaman 1dari 3

ONE-PAGE PROJECT MANAGER (OPPM)

Nama Interven
Ketua :
Logo
Sekolah Tema :
Objektif :

Objektif Bil Tugas Utama Status / Pencapaian Projek


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
Tugasan Utama
( Jenis aktiviti ) BULAN BULAN BULAN BULAN
Tarikh Bil Aktiviti
Sasaran
Objektif

Kos

Ringkasan dan
jangkaan
AGER (OPPM)
Nama Intervensi/inisiatif :
Tarikh :
Ketua yang bertanggungjawab
Tema : ke atas program yang dirancang

paian Projek Tanggungjawab

Nama Intervensi/inisiatif yang


dipilih

Tema yang berkaitan dengan


intervensi/inisiatif yang dilaksana

Objektif yang hendak dicapai


diakhir program/intervensi/inisiatif
M3
M4
M1
M2
M3
M4

yang dilaksana
BULAN BULAN
Kos Catatan

Senarai tugas utama untuk


mencapai intervensi/inisiatif

Senarai aktiviti yang berkaitan


dengan aktiviti intervensi/inisiatif
g bertanggungjawab
ogram yang dirancang Pegawai yang bertanggunngjawab
cth: PGB/PK/ ketua bidang dsbgnya.

rvensi/inisiatif yang

status pencapaian mengikut


minggu/bulan
g berkaitan dengan
/inisiatif yang dilaksana

ang hendak dicapai


ogram/intervensi/inisiatif

gas utama untuk


intervensi/inisiatif

tiviti yang berkaitan


tiviti intervensi/inisiatif