Anda di halaman 1dari 6

RO1

Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU


KEJOHANAN PERTANDINGAN CATUR MSSd TAHUN 2013

MSS DAERAH KINTA SELATAN Kategori B12T


MAKLUMAT PESERTA
1 Nama Penuh Ahli
2 Jantina
3 No KP / No.S.Kelahiran
Sediakan 2 keping gambar
4 Tarikh Lahir terbaru ukuran paspot.
5 Kaum
6 Alamat Rumah

Sediakan 2 keping gambar


terbaru ukuran paspot.

7 Telefon Rumah

8 No Daftar Sekolah

9 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Say No.KP
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan
gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan/sukan) CATUR untuk pasukan KINTA SELATAN
dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat
mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan
mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.

Tanda Tangan Tarikh

AKUAN GURU BESAR / PENGETUA


Say No.KP
mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.
Nama Sekolah Tel Sekolah

Tanda Tangan Tarikh


Cop Rasmi
AKUAN PENGURUS PASUKAN dan SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Kinta Utara dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.
PENGURUS PASUKAN PENGETUA / GURU BESAR

T.Tangan T.Tangan

Nama Nama

No KP Cop Rasmi

Tarikh Tarikh
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak
BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
R02
KEJOHANAN PERTANDINGAN CATUR MSSPK TAHUN 2012
DAERAH KINTA SELATAN KATEGORI L12,P12
BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN SEKOLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIL NAMA PEMAIN NO. KPT / SB SEKOLAH


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DISAHKAN BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DINYATAKAN DI ATAS ADALAH BENAR SEPERTI BORANG RO1

PENGURUS PASUKAN PENGETUA / GURU BESAR

T.Tangan T.Tangan
Nama Nama
No KP Cop Rasmi
Tarikh Tarikh
azymr2008
NEGER
MO1
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU


KEJOHANAN PERTANDINGAN CATUR MSSd TAHUN 2013

MSS DAERAH KINTA SELATAN Kategori B12T


MAKLUMAT PESERTA
1 Nama Penuh Ahli
2 Jantina
3 No KP / No.S.Kelahiran
Sediakan 2 keping gambar
4 Tarikh Lahir terbaru ukuran paspot.
5 Kaum
6 Alamat Rumah

Sediakan 2 keping gambar


terbaru ukuran paspot.

7 Telefon Rumah

8 No Daftar Sekolah

9 Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Say No.KP
adalah bapa/ibu/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan
gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
(nama permainan/sukan) CATUR untuk pasukan KINTA SELATAN
dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat
mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberi segala penerangan dan akan
mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.

Tanda Tangan Tarikh

AKUAN GURU BESAR / PENGETUA


Say No.KP
mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar.
Nama Sekolah Tel Sekolah

Tanda Tangan Tarikh


Cop Rasmi
AKUAN PENGURUS PASUKAN dan SETIAUSAHA MSS DAERAH/UNIT SUKAN PPD
Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan / Pertandingan Majlis Sukan
Sekolah-sekolah Kinta Utara dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberikan adalah benar.
PENGURUS PASUKAN PENGETUA / GURU BESAR

T.Tangan T.Tangan

Nama Nama

No KP Cop Rasmi

Tarikh Tarikh
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Perak
BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
M02
KEJOHANAN PERTANDINGAN CATUR MSSPK TAHUN 2012
DAERAH KINTA SELATAN KATEGORI L12,P12
BIL NAMA PEGAWAI JAWATAN SEKOLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BIL NAMA PEMAIN NO. KPT / SB SEKOLAH


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
DISAHKAN BAHAWA SEMUA MAKLUMAT YANG DINYATAKAN DI ATAS ADALAH BENAR SEPERTI BORANG RO1

PENGURUS PASUKAN PENGETUA / GURU BESAR

T.Tangan T.Tangan
Nama Nama
No KP Cop Rasmi
Tarikh Tarikh
azymr2008
NEGER