Anda di halaman 1dari 1

Borang senarai semak pemerhatian

(Menentukan Nilai Nombor 6 Hingga 10)

Peserta Kajian 1 Peserta Kajian 2

Bil. Perkara Sebelum Selepas Sebelum Selepas


Kajian Kajian Kajian Kajian

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak

1. Dapat menentukan / / / /
nilai nombor 6

2. Dapat menentukan / / / /
nilai nombor 7

3. Dapat menentukan / / / /
nilai nombor 8

4. Dapat menentukan / / / /
nilai nombor 9

5. Dapat menentukan / / / /
nilai nombor 10

Jumlah Ya 1 5 0 5

Jumlah Tidak 4 0 5 0

jumlah 5 5 5 5

Jadual 3: Borang senarai semak pemerhatian