Anda di halaman 1dari 9

Tidak semua kanak-kanak dibuat sama.

Pembelajaran kurang upaya seperti disleksia,


disgraphia atau dyscalculia sama ada tidak difahami atau diabaikan di sekolah. Akibatnya,
anak-anak sekolah menderita kerana tidak ada kesalahan mereka dan mereka tertinggal di
belakang mereka kursus pembelajaran. Mereka mungkin sukar untuk mencapai kemahiran
asas pembelajaran seperti membaca, menulis, penalaran atau melakukan pengiraan
aritmetik.

Dyscalculia, gangguan pembelajaran di mana seorang pelajar menghadapi kesukaran yang


teruk dalam pengiraan matematik, termasuk semua jenis kesukaran dalam pembelajaran
matematik mulai dari ketidakupayaan dalam memahami angka-angka kepada
ketidakupayaan dalam memohon prinsip matematik untuk menyelesaikan masalah.
Memandangkan pemahaman dan bekerja dengan nombor memerlukan kemahiran mental,
kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam menggambarkan konsep perjuangan dengan
pengiraan. Sejumlah gaya pembelajaran boleh diperbadankan untuk kanak-kanak
dyscalculic yang menghadapi masalah yang teruk.

Pembelajaran visual adalah gaya belajar yang melibatkan pembelajaran melalui melihat
sesuatu. Ia melibatkan penggunaan carta, graf, gambar, rajah, video, transparansi, flipchart,
tangan-tangan dan sebagainya dalam proses pembelajaran. Aktiviti secara praktikal
Matematik membantu pelajar sangat visualisasi. Penggunaan teknologi inovatif boleh
membantu pelajar dyscalculic mengatasi kecacatan mereka secara besar-besaran.
Teknologi dapat sangat membantu proses penerokaan matematik dan Penggunaan
teknologi yang bijak dapat membantu pelajar tersebut mengalami gangguan pembelajaran.
Memerlukan pembelajaran matematik corak visual untuk memahami sepenuhnya konsep
bilangan atau perhitungan, adalah sangat penting bagi sekolah untuk mengamalkan visual
strategi pembelajaran untuk memenuhi keperluan pelajar dyscalculic.

Kata kunci: Pembelajaran Kurang Upaya, Disleksia, Dysgraphia, Dyscalculia, Gaya


Pembelajaran, Teknologi dan Pembelajaran Visual.

PENGENALAN
Ramai kanak-kanak, penghibur rendah dalam aktiviti akademik, menghadapi kesukaran
dalam memperolehi kemahiran akademik asas seperti membaca, menulis dan aritmetik
yang mungkin hasil daripada kelainan kecacatan pembelajaran tertentu. Kecacatan
pembelajaran menunjukkan diri mereka sebagai gangguan itu mengganggu perkembangan
akademik asas ini kemahiran di mana pencapaian kanak-kanak jauh di bawah apa yang
boleh dijangkakan untuk kanak-kanak itu. Pembelajaran kurang upaya adalah a istilah
umum yang merujuk kepada kumpulan heterogen gangguan yang diwujudkan dalam
kesukaran yang signifikan dalam pemerolehan dan penggunaan mendengar, bercakap,
membaca, penulisan, pemikiran atau kebolehan matematik. Selain itu ciri-ciri utama
ketidakupayaan pembelajaran, di sana
juga merupakan kesan sekunder tentang ketidakupayaan pembelajaran seperti motivasi
yang lemah, harga diri, keberkesanan diri dan Oleh metakognisi.

Kanak-kanak kurang upaya belajar menghadapi banyak akademik dan kesukaran bukan
akademik. Bukan akademik kesukaran termasuk masalah motor, masalah persepsi,
kesukaran pemprosesan fonologi dan bahasa masalah. Kesukaran akademik termasuk
masalah dalam membaca, menulis, menulis, dan mengira. Kanak-kanak yang mempunyai
kecerdasan pembelajaran mungkin mempunyai purata purata atau di atas kecerdasan dan
mungkin pelajar yang perlahan, pelajar purata atau bahkan kanak-kanak berbakat. Tetapi
mereka nampaknya tidak boleh digunakan maklumat yang dihantar oleh deria ke otak
sebagai
tepat seperti kebanyakan kanak-kanak lain. Oleh itu, mereka boleh lakukan kurang baik di
sekolah atau tidak serta boleh. Kecacatan pembelajaran mempamerkan gangguan dalam
satu atau lebih proses psikologi yang melibatkan pemahaman dan in menggunakan bahasa
atau nombor lisan / tertulis. Ini kekurangan merosakkan keupayaan kanak-kanak untuk
belajar. Paling kerap mereka jatuh ke dalam tiga kategori yang luas seperti disleksia
(gangguan membaca), disgraphia (gangguan menulis), dan dyscalculia (gangguan
aritmetik).

Dyscalculic Learners
Dyscalculia adalah istilah luas yang merujuk kepada pelbagai jenis kecacatan pembelajaran
sepanjang hayat yang melibatkan matematik atau semata-mata, kesukaran yang teruk
dalam matematik. Ia adalah satu keadaan yang memberi kesan keupayaan untuk
memperoleh kemahiran matematik. Menurut Rao, dyscalculia adalah ketidakupayaan untuk
berkembang konsep matematik, kesukaran dalam melaksanakan prosedur pengiraan atau
untuk alasan dengan nombor (Karanth & Rozario, 2003). Ia termasuk semua jenis masalah
matematik termasuk ketidakupayaan untuk difahami makna nombor dan kuantiti dan untuk
memohon prinsip matematik untuk menyelesaikan masalah.

Dyscalculia boleh berlaku secara perkembangan sebagai genetik berkaitan dengan


ketidakupayaan pembelajaran yang mempengaruhi keupayaan seseorang memahami, ingat
atau memanipulasi nombor atau\ fakta berangka. Ia berlaku pada murid di seluruh IQ
pelbagai dan penghidap sering mengalami kesukaran dengan masa, pengukuran atau
penafsiran spatial (Kumar & Raja, 2008).

Walau bagaimanapun ia adalah kurang diketahui semua gangguan pembelajaran dan sering
tidak diiktiraf. Pelajar dyscalculic mungkin mengalami kesukaran untuk memahami konsep
bilangan mudah, kekurangan pemahaman intuitif nombor, dan mempunyai masalah dalam
mempelajari fakta nombor dan prosedur. Seorang pelajar dengan tahap apa pun kesukaran
matematik mungkin dianggap mempunyai "Dyscalculia" oleh sesetengah pakar pendidikan.
Tidak ada bentuk tunggal ketidakupayaan matematik dan kesukaran berbeza-beza dari
orang ke orang dan mempengaruhi orang secara berbeza sekolah dan sepanjang hayat
(Kumar & Raja, 2009).

Terdapat pelbagai tanda amaran bahawa dyscalculic pelajar mungkin mengalami kesukaran
matematiknya. Ini termasuk kelambatan dalam memberikan jawapan kepada matematik
soalan berbanding dengan pelajar lain, kesulitan dalam pengiraan mental, menggunakan jari
untuk mengira jumlah mudah, kesilapan dalam menafsirkan masalah perkataan, sukar untuk
ingat fakta asas matematik, kehilangan jalan apabila mengira atau mengatakan jadual
pendaraban, kesukaran mengingati langkah-langkah dalam pelbagai proses, kesukaran
dengan kedudukan dan organisasi ruang dan lain-lain (Hannell, 2005).

Telah dianggarkan bahawa kekurangan kecekapan dalam keempat-empat kemahiran


pengiraan seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan akaun bahagian untuk
sembilan puluh peratus kesukaran yang dialami oleh pelajar dyscalculic (Jeya & Geetha,
2004). Untuk berfungsi dalam kemahiran ini, pelajar memerlukan banyak latihan, berulang
mengajar dan belajar untuk memastikan bahawa mereka menginternalisasikannya
kemahiran. Pengiraan adalah kemahiran yang diperlukan untuk penambahan dan
pendaraban dan banyak pelajar dyscalculic mungkin ketinggalan di belakang walaupun
dalam kemahiran mengira.
Lebih kurang penyelidikan telah dilakukan di kawasan gangguan matematik berbanding
dengan pembelajaran lain gangguan. Penyelidikan dalam analisis dan pemulihan masalah
yang berkaitan dengan matematik telah agak diabaikan. Bilangan murid sekolah terus
meningkat mengalami kegagalan dalam subjek ini. Telah dilaporkan bahawa 88 peratus
merujuk kepada program pembelajaran yang kurang upaya jauh di bawah tahap gred
yangndiharapkan dalam aritmetik pengiraan (Nakra, 1996).

Apabila pembelajaran matematik berterusan, kanak-kanak sekolah dengan ketidakupayaan


pembelajaran matematik mungkin mengalami kesukaran menyelesaikan masalah asas
matematik. Mereka mungkin berjuang untuk mengingati dan mengekalkan fakta asas
matematik dan boleh mengalami masalah mencari cara untuk menggunakannya
pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah matematik. Jika Kemahiran
asas matematik tidak dikuasai, ramai remaja dan orang dewasa dengan dyscalculia
mungkin mengalami kesukaran dalam perjalanan ke aplikasi matematik maju.

Kesukaran Persepsi Visual Pelajar Dyscalculic Seperti jenis kecacatan pembelajaran lain,
dyscalculia adalah berkata untuk melibatkan bahasa dan pemprosesan visual pusat-pusat
otak. Kesukaran matematik mungkin berkaitan dengan kekeliruan spatial visual.
Penyelidikan menunjukkan bahawa fungsi visuospatial dan fungsi hemisfera kanan
menjejaskan maklumat berangka dan kemahiran dalam mentafsir maklumat. Persepsi
sentuhan, ruang visual kemahiran organisasi dan psikomotor adalah bangunan blok
pembentukan pesanan yang lebih tinggi dan penyelesaian masalah kebolehan kanak-kanak
(Karanth & Rozario, 2003).

Gangguan pemprosesan visual adalah keadaan yang menjejaskan keupayaan untuk belajar
matematik. Murid dengan ruang visual kesukaran boleh memahami matematik penting fakta
tetapi mungkin mengalami kesulitan dalam meletakkannya kertas dengan cara yang teratur.
Kesukaran spasial visual boleh juga membuatnya sukar untuk memahami apa yang tertulis
di papan atau dalam tex teng ching lenging (http: // www. ldonline / org / artikel /
Dyscalculia).

Kesukaran yang paling ketara yang dihadapi oleh dyscalculic kanak-kanak melibatkan
ketidakupayaan untuk memvisualisasikan dan mengenal pasti nombor dan situasi
matematik. Anak kecil dengan ketidakupayaan pembelajaran matematik boleh mengalami
kesukaran dalam pengertian nombor, dalam menyusun objek mengikut saiz atau bentuk,
dan dalam membandingkan dan membezakan matematik tertentu konsep. Pelajar dengan
dyscalculia mempunyai masa yang sukar dalam memvisualisasikan nombor dan seringkali
merosakkan mental nombor, mengakibatkan apa yang kelihatan sebagai "kesilapan bodoh".
Juga mereka mungkin mempunyai masalah spatial dan kesukaran menyelaraskan nombor
ke lajur yang betul. Mereka mungkin miskin keupayaan untuk melihat proses mekanikal
seperti lokasi nombor di muka jam (http://www.as.wvu.edu/~scidis/dyscalcula.html).

Untuk menyelesaikan masalah matematik, seorang kanak-kanak perlu belajar kemahiran


asas matematik seperti visual persepsi dan ingatan visual. Persepsi visual kesukaran
termasuk pengenalan tanda-tanda yang serupa dan simbol, pengenalpastian bentuk
geometri yang serupa dan sebagainya (http: //www.dyscovery.co.uk/ ......).Kanak-kanak
yang mengelirukan tanda +, -, x dan lain-lain mungkin mempunyai masalah visual
diskriminasi bentuk atau diskriminasi visual kedudukan di ruang angkasa. Seorang kanak-
kanak yang mempunyai rasa hala yang kurang baik (mis. utara, selatan, timur dan barat)
atau kekeliruan arah seperti mengingati atau membezakan hak dan ke kiri mungkin
mempunyai masalah dengan diskriminasi visual kedudukan dalam ruang
(http://www.learninginfo.org/dyscalculia.htm).

Apakah Pembelajaran Visual?


Pembelajaran visual adalah sejenis gaya belajar. Gaya adalah a cara yang lebih baik untuk
menggunakan kebolehan seseorang. Gaya pembelajaran adalah cara belajar dan
pembelajaran yang lebih baik seperti menggunakan gambar atau teks, bekerja bersendirian
atau dengan orang lain belajar dalam situasi berstruktur atau tidak berstruktur dan
sebagainya. Menurut Curry, gaya pembelajaran individu adalah cara tersendiri dan biasa
memperoleh pengetahuan, kemahiran atau sikap melalui pembelajaran atau pengalaman
(Bhardwaj & Gupta, 2006). Terdapat tiga jenis gaya pembelajaran utama iaitu pendengaran,
sentuhan / kinestetik dan visual.

Pembelajaran auditori adalah mereka yang belajar melalui pendengaran perkara-perkara.


Mereka belajar yang terbaik melalui kuliah, perbincangan, bercakap perkara melalui,
mendengar apa yang orang lain katakan dan menggunakan perakam pita. Pembelajaran
taktil atau kinestetik adalah mereka yang belajar melalui pengalaman atau melakukan
sesuatu. Mereka belajar yang terbaik melalui pendekatan tangan dengan bergerak,
melakukan dan menyentuh. Pelajar visual adalah mereka yang belajar melalui melihat
perkara-perkara. Mereka belajar yang terbaik dengan melihat grafik, menonton demonstrasi
atau membaca. Paling orang belajar dengan lebih baik melalui kombinasi ketiga Pada masa
ini, para pelajar tidak mempunyai pengalaman (http://www.learningrx.com/types-of-learning-
stylesfaq.htm).

Pembelajaran visual adalah jenis gaya pembelajaran di mana pembelajaran fakta dan
konsep tertentu berlaku melalui melihat atau memerhatikan perkara-perkara. Pelajar visual
sering cenderung mengawasi pada pengajaran yang dilakukan di kelas dan menonton kuliah
atau demonstrasi atau ceramah dengan teliti. Mereka memahami atau suka arahan yang
dilakukan melalui carta dan baik dengan bahasa isyarat. Teknik pembelajaran untuk pelajar
visual termasuk menggunakan carta dan flashcards, menggunakan rajah untuk pengajaran,
nota atau membuat senarai, menonton video dan lain-lain (http: //www.homeworktips.
about.com/od/homeworkhelp/a/visual.htm).

Pelajar visual perlu melihat badan guru bahasa dan ungkapan muka untuk memahami
sepenuhnya kandungan pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di hadapan kelas untuk
mengelakkan halangan visual. Mereka mungkin berfikir syarat gambar dan belajar dari
paparan visual seperti itu sebagai gambar rajah, saya menyusun buku teks, overhead
ketelusan, video, flipchart dan handout. Semasa a kuliah atau perbincangan kelas, sering
pelajar visual lebih suka mengambil nota terperinci untuk menyerap maklumat
(http://www.ldpride.net/learningstyles.MI.htm). Bagi mereka, ia mudah untuk melihat carta
dan graf, tetapi mereka mungkin ada kesukaran memfokuskan sambil mendengar
penjelasan.

Pembelajaran Visual untuk Pelajar Dyscalculic

Pembelajaran visual mungkin terbukti sangat berguna pelajar dyscalculic untuk


menghilangkan kesukaran mereka dalam pembelajaran. Ia melibatkan penggunaan carta,
graf, gambar, gambar rajah, video, transparansi, flipchart, tangan-out dll dalam proses
pembelajaran. Pembelajaran visual memupuk lebih baik pemahaman, organisasi dan
imaginasi. Pelajar apabila diberikan skop visual untuk pembelajaran mengingati gambar,
gambar rajah, simbol, formula dan sebagainya. Murid-murid dengan dyscalculia
memaparkan pelbagai gaya pembelajaran individu. Untuk visual pelajar, matematik yang
membolehkan mereka belajar melalui gambar, gambar rajah dan sebagainya akan lebih
menarik dan tahan
minat mereka lebih berkesan. Sung & Lung-Yeh (1999) tentang menganalisis keutamaan
gaya pembelajaran pelajar di sekolah menengah pertama mendapati bahawa pelajar
mempunyai dua atau lebih gaya gaya pembelajaran dan visual gaya berangka lebih disukai
untuk semua gaya lain. Pada mengkaji sampel pelajar kolej yang terdaftar pada pertama
dan
kelas kalkulus semester kedua, didapati bahawa majoriti pelajar visual belajar melalui laman
web ini aspek yang menyumbang kepada kebanyakan pembelajaran mereka (Husch &
Sharon, 2001).

Pengendalian data, perwakilan grafik dan visualisasi adalah kemahiran matematik yang
penting yang boleh diajar produktif untuk kanak-kanak kurang upaya pembelajaran seperti
dyscalculia. Pengendalian data boleh diperkenalkan dengan sewajarnya sebagai alat untuk
memahami proses dan mewakili dan mentafsir data sehari-hari. Penggunaan grafik
perwakilan data boleh digalakkan di kalangan pelajar untuk pembelajaran yang berkesan.
Aktiviti secara praktikal Matematik membantu pelajar sangat visualisasi. Pemikiran spatial
dan kemahiran visualisasi pelajar perlu dipertingkatkan.

Penggunaan teknologi inovatif boleh membantu dyscalculic pelajar untuk mengatasi


kecacatan mereka secara besar-besaran. A Kajian yang dijalankan oleh Lugo (2004)
menerangkan bagaimana Teknologi komputer multimedia boleh menjadi potensi bantuan
pengajaran tambahan yang digunakan guru kepada arahan bilik darjah tradisional.
Teknologi boleh sangat membantu proses penerokaan matematik dan Penggunaan
teknologi yang bijak dapat membantu untuk melibatkan diri pelajar dengan gangguan
pembelajaran. Kalkulator biasanya dilihat sebagai bantuan untuk pengiraan mengenai
aritmetik operasi. Jika kalkulator biasa boleh menawarkan kemungkinan seperti melakukan
operasi aritmetik, mengira dataran, akar persegi dan lain-lain, potensi menggunakan
komputer untuk penerokaan matematik adalah jauh lebih tinggi (NCERT, 2005).

Perlu difahami bahawa terdapat spektrum penggunaan teknologi dalam pendidikan


matematik dan kalkulator atau komputer berada pada satu hujung spektrum. Penggunaan
gambar, papan tulis dan sebagainya adalah di hujung yang lain dan penggunaan kertas
graf, papan geo, abacus, kotak geometri dan lain-lain adalah penting. Inovasi dalam reka
bentuk dan penggunaan bahan tersebut mesti digalakkan supaya penggunaannya
menjadikan matematik sekolah menyeronokkan dan bermakna. Michaelson & Thomas
(2007) mencadangkan bahawa kaedah praktikal dan reka bentuk pengajaran tertentu boleh
dilaksanakan di dalam kelas untuk menangani spesifiknya keperluan pembelajaran pelajar
dyscalculic.

Dyscalculia boleh dikesan pada usia muda dan langkah-langkah boleh diambil untuk
mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar yang lebih muda. Kesedaran bahawa ada
pasti kaedah pengajaran dan pendekatan praktikal yang ada berkesan dengan kanak-kanak
tersebut adalah penting untuk guru kelas terutamanya sekolah rendah. Penggunaan
teknologi seperti strategi pengajaran multimedia atau arahan berkomputer boleh
memudahkan proses penerokaan matematik untuk pelajar dyscalculic. Oleh pendekatan
khusus untuk mengajar, kebanyakannya Pembelajaran dyscalculic boleh dibantu untuk
belajar secara normal. Ia adalah oleh itu penting untuk pelajar dyscalculic untuk menerima
kualiti pengajaran Matematik yang tinggi.

Implikasi Pendidikan

Kesedaran mengenai ketidakupayaan pembelajaran seperti dyscalculia adalah sangat


sangat penting untuk mengurangkan kesulitan dalam pembelajaran matematik.
Pembelajaran visual membantu untuk memperbaiki kemahiran aritmetik dyscalculics untuk
sebahagian besarnya. Guru matematik perlu mengamalkan pembelajaran visual strategi di
dalam kelas untuk manfaat dyscalculic pelajar.

Memperkenalkan makmal matematik di sekolah boleh pergi jauh dalam membantu kanak-
kanak yang cacat aritmetik mengatasi masalah mereka dalam pembelajaran. Pelajar boleh
sangat bermanfaat melalui penggunaan media visual yang berbeza pembelajaran
matematik. Media ini boleh merangsang mereka minat untuk belajar melalui penciptaan
semangat persekitaran untuk pembelajaran.

Masalah dyscalculic dapat dikurangkan melalui visual perwakilan seperti gambar, gambar
rajah, carta, butiran lain dalam proses pembelajaran. Video Perwakilan juga boleh
membantu mengatasi masalah dihadapi oleh kanak-kanak dyscalculic. Penggunaan video
dan ketelusan boleh membantu pelajar sedemikian besar visualisasi.

Menerapkan strategi mengajar inovatif seperti arahan komputerisasi atau strategi


pengajaran multimedia boleh membantu melibatkan orang cacat matematik sedemikian
kanak-kanak yang membantu mereka belajar matematik dalam satu cara yang
menyeronokkan dan bermakna. Jadi ia menjadi penting bagi guru sekolah untuk
mengamalkan pengajaran sedemikian strategi untuk membantu pelajar-pelajar yang lemah
secara akademik mengatasi rakan-rakan mereka dan dengan itu untuk meningkatkan
akademik.

Kesimpulannya
Oleh itu, Diskalkulia adalah satu kecacatan pembelajaran khusus dan ia memerlukan
diagnosis serta sokongan pada peringkat awal. Ia adalah amat penting untuk guru sekolah
mengamalkan inovatif kaedah pengajaran untuk memenuhi keperluan murid diskalkulia.
Kajian ini membuktikan bahawa persepsi visual, ingatan visual dan pemikiran logik adalah
yang paling banyak kemahiran asas penting yang diperlukan untuk pembelajaran
matematik. Kemahiran asas ini perlu dikuasai dengan cara latihan dan praktik yang
mencukupi. Persepsi visual dan ingatan visual adalah penting kemahiran matematik untuk
menguasai hubungan spatial visual. Untuk menjadi sangat kompeten dalam memperoleh
kemahiran matematik, seseorang perlu menggambarkan nombor yang jelas dan keadaan
matematik.