Anda di halaman 1dari 3

AMALAN REFLEKSI

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

(Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu / Perkara yang difokuskan:

2. Analisis isu / perkara yang difokuskan:

3. Cadangan penambahbaikan:
Aspek Kepelbagaian Individu Dalam Kalangan Murid

Tarikh
Maklumat murid
Nama:
Umur:
Jantina:
Kelas:
Kategori:

Penilaian terhadap Murid


Respon murid dalam sesi Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)

Kaedah PdP yang dijalankan oleh guru

Pendapat guru tentang murid tersebut

Cadangan penambahbaikan sesi PdP bagi membantu murid tersebut

Elemen dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)


Nama Guru
Tarikh
Kelas
Matapelajaran
Masa

Aktiviti semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP)

Elemen Seni dalam Pendidikan yang wujud semasa sesi PdP

Muzik

Visual

Pergerakan

Komen terhadap sesi PdP

Cadangan penambahbaikan