Anda di halaman 1dari 1

(C.P.8C - Pin.

2016) MALAYSIAPenyata Gaji Pekerja AGENSI KERAJAAN EC


CUKAI PENDAPATAN No. Cukai Pendapatan Pekerja
No. Siri 000000
............................. PENYATA SARAAN DARIPADA PENGGAJIAN ..............................................................
910879-03
No. Majikan E ........................... 2019
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER............ JANM
Cawangan LHDNM............................

BORANG EC INI PERLU DISEDIAKAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA PEKERJA BAGI TUJUAN CUKAI PENDAPATAN

A BUTIRAN PEKERJA
Ng Kit Yin
1. Nama Penuh Pekerja/Pesara (En./Cik/Puan)....................................................................................................................................................
2. Jabatan 41-Sktr Pelajaran
.......................................................................
3. Jawatan DG41
............................................................... 20511370
4.No.Kakitangan/No.Gaji ................................................................................
910411-08-5794
5. No. Kad Pengenalan / Polis / Tentera / Pasport ..................................................................................................
6. No. KWSP ...................................................................... 7. No. PERKESO .....................................................
8. Bilangan Anak Yang Layak 9. Jika bekerja tidak genap setahun, nyatakan:
0
Untuk Pelepasan Cukai ...................................
(a) Tarikh mula bekerja 05.01.2015
.................................................
(b) Tarikh berhenti kerja .................................................

B PENDAPATAN PENGGAJIAN DAN MANFAAT RM


(Tidak Termasuk Elaun/Perkuisit/Pemberian/Manfaat Yang Dikecualikan Cukai)
1. Gaji/Emolumen
(a) Gaji, termasuk Gaji Cuti, Bonus, Elaun Kena Cukai dan lain-lain 43,235.28
..............................

(b) Ganjaran bagi tempoh dari ...............................................hingga.............................................) ..............................

2. Manfaat Berupa Barangan (Nyantakan butiran............................................................................) ..............................

3. Manfaat Tambang Percutian (jika berkenaan) ..............................


4. Butiran bayaran tunggakan dan lain-lain bagi tahun-tahun terdahulu dalam tahun semasa ..............................

PENDAPATAN BOLEH DICUKAI ( B1 + B2 + B3 + B4 ) 43,235.28

C JUMLAH POTONGAN
1. Potongan Cukai Bulanan (PCB) yang dibayar kepada LHDNM 85.25
..............................
2. Arahan Potongan CP 38 ..............................
3. Zakat yang dibayar melalui potongan gaji ..............................
4. Jumlah tuntutan potongan oleh pekerja melalui Borang TP1 berkaitan:
(a) Pelepasan RM..................................
(b) Zakat selain yang dibayar melalui potongan gaji bulanan RM..................................
5. Jumlah pelepasan bagi anak yang layak ..............................

D CARUMAN KEPADA KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA DAN PERKESO

Amaun caruman yang wajib dibayar (nyatakan bahagian pekerja sahaja)


1. KWSP: RM................... 2. PERKESO: RM...............................

E SENARAI ELAUN / PERKUISIT / PEMBERIAN / MANFAAT YANG DIKECUALIKAN CUKAI SERTA AMAUN MASING-MASING
Jenis Elaun/Perkuisit/Pemberian/Manfaat Jumlah Dikecualikan (RM) Jenis Elaun/Perkuisit/Pemberian/Manfaat Jumlah Dikecualikan (RM)

Elaun Ada Potongan KWSP


1. ........................................................... 9,000.00
....................................... Elaun Tiada Potongan KWSP
2. .............................................................. 950.00
..........................................

3. ........................................................... ....................................... 4. .............................................................. ..........................................


Nama Jab Akauntan Negara Msia Neg Selangor
................................................................................................................
Bangunan Affin Bank, Lot Presint 3.4
Alamat Majikan ................................................................................................................
Persiaran Perbandaran,
................................................................................................................
Seksyen 14, Shah Alam,
.................................................................................................................
40990 Selangor
.................................................................................................................
25.02.2020
Tarikh ....................... 03-55205200
.................................................................................................................
Ini adalah cetakan berkomputer. Tandatangan tidak diperlukan.
Maklumat Pembayaran Yang Dicatitkan Tidaklah Muktamad.Pegawai Adalah Bertanggungjawab Untuk Melaporkan Keseluruhan
Pendapatan Dalam Tahun Semasa Yang Diterima Kepada Pihak LHDN.