Anda di halaman 1dari 4

KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH

Definisi masalah

SITUASI YANG DI ALAMI OLEH INDIVIDU APABILA MENGHADAPI KEKANGAN


UNTUK MENCAPAI SESUATU

Rajah masalah

masalah rintangan matlamat

CIRI-CIRI

 Kenalpasti bentuk masalah:


 Masalah berstruktur – masalah yang jelas
 Masalah tidak berstruktur – masalah yang kabur dan tidak teratur jalan
penyelesaian.
 Cara untuk bertindak balas dengan masalah ini – semakin kreatif semakin mudah
untuk menyelesaikan masalah itu.
 Mencapai matlamat

FAEDAH KEMAHIRAN INI

I. Akan bertindak secara rasional dan objektif


II. Akan menyelesaikan masalah dengan sistematik
III. Meningkatkan kemahiran berfikir
IV. Meningkatkan keyakinan diri

DEFINISI KEMAHIRAN MENYELESIAKAN MASALAH MENGIKUT TOKOH2


GEORGE POLYA:

 Mencari jalan keluar daripada kesulitan


 Jalan yang menpunyai penghalang
 Menpunyai matlamat yang tidak difahami
 Asas menbuat keputusan yang disarankan
 Kenalpasti masalah utama
 Buat perancangan-senaraikan rintangan
 Laksanakan perancangan
 Semak semula / menilai keputusan

WOOLFOLK

 Menbuat formulasi terhadap jawapan baru


 Meneroka aplikasi-aplikasi mudah daripada aturan yang dipelajari untuk
menyelesaikan masalah
 Apabila respon yang rutin tidak sesuai lagi dengan situasi itu
 4 peringkat penyelesaian masalah mengikut Woolfolk
 Mengambarkan masalah
 Merancang penyelesaian
 Melaksanakan penyelesaian
 Menilai keputusan

BAYER

 Langkah menyelesaikan masalah


Menyatakan semula masalah
Memilih rancangan
Melaksanakan rancangan
Menilai keputusan- dari apa yang dirancang

GREEN DAN KNIPPN

 Menentukan matlamat kita


 Kenal pasti masalah
 Kenalpasti rintangan
 Kenalpasti pilihan dalam penyelesaian
 Menilai pilihan
 Menilai pilhan
 Menbuat pilhan terhadap alternatif
 Menbentuk pelaksanaan

KOMPONEN PENYELESAIAN MASALAH


1. Kefahaman dan kemahiran dalam proses terlibat dalam menyelesaikan sesuatu
masalah
2. Pengetahuan aspek teknikal tentang subjek yang hendak diselesaikan
3. Pengetahuan tentang masalah
4. Kesedaran metakognitif(mengawal proses pemikiran)

SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH

1. Faham masalah dgn berkesan


2. Yakin dgn kebolehan diri
3. Analisis masalah dengan terperinci
4. Bertenang dan terus berfikir
5. Sabar dan tidak mudah putus asa
6. Elakan meletakkan sempadan dalam pemikiran

HALANGAN MENCARI PENYELESAIAN MASALAH

1. Gangguan dari maklumat yang tidak berkaitan


2. Memerhatiakn objek pada kegunaan sahaja dan tidak menyeluruh
3. Cara pemikiran yang sukar berganjak
4. Perasaan gelisah yang tidak menentu

PROSES MENYELESAIKAN MASALAH

1) MENERIMA MASALAH-menerima sebagai satu cabaran dan menetukan hala


tuju
2) MENGANALISIS-mengenali masalah itu, pecahkan menjadi masalah kecil dan
soal siasat serta mencari hbg kait
3) MENGENALPASTI-matlamat serta konsep utama dan hala tuju tindakan
4) MENCARI CARA2 PENYELESAIAN-mencari penyelesaian pada semua
kemungkinan dan bagi idea yg x boleh dipersoalkan
5) MEMILIH-cara terbaik dalam penyelesaian masalah ini
6) MELAKSANA-bertindak terhadap idea yang diambil dan melihat pencapaian
7) MENILAI-bandingkan kesan tindakan yang akan diambil.

PENGGUNAAN GRAFIK
SEBAB TIMBUL MASALAH

APAKAH MASALAH

KEMUNGKINAN PENYELESAIAN

KESAN DAN AKIBAT PILIHAN PENYELESAIAN

PILIHAN PENYELESAIAN TERBAIAK

EMPAT KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH

Kaedah inkuiri

Proses mencari maklumat(teknik penyoalan)

Keadah sumbangsaran

Pengumpulan dan penghasilan idea

Kaedah perbincangan

idea dinilai dan kualiti idea itu adalah penting

Kaedah sinetik

Menggunakan teknik persamaan

Anda mungkin juga menyukai