Anda di halaman 1dari 15

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) (MATEMATIK TAHUN 3)

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD
sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai
pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN (Dilengkapkan oleh unit mata pelajaran)


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan
akhir tahun.
2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 7 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi bidang/kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

5 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok tajuk
tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
(Nota: Pegawai mata pelajaran boleh menambah teks lain di dalam ruang ini tetapi 5 perkara di atas hendaklah dikekalkan)
SEKOLAH : SK SIMPANG PUTRAJAYA

ALAMAT : PUTRAJAYA

: WP PUTRAJAYA

TARIKH PELAPORAN : 9/11/2020


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN. KUMARESAN A/L M. SUBRAMANIAM Pentaksiran Pertengahan Tahun
MATEMATIK KELAS: TAHUN 4 SSM Pentaksiran Akhir tahun

PENGETAHUAN
NO. MY KID / TAHAP
SUKATAN KEMAHIRAN
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA NOMBOR DAN PERKAITAN DAN STATISTIK DAN SIKAP & NILAI PENGUASAAN
DAN DAN PROSES KESELURUHAN
PENGENALAN OPERASI ALGEBRA KEBARANGKALIAN
GEOMETRI

1 AHMAD BIN SULAIMAN 123356-78-9413 L 5 3 2 4 3 4 4

2 SITI ROKIAH BINTI ALI 133456-78-9412 P 3 4 3 4 4 4 4

3 MOHD RAMLI BIN SHUKRI 120001-78-9413 L 4 4 4 4 4 5 4

4 NORAINI BINTI KASIM 123876-78-9416 P 5 4 5 5 5 5 5

5 ALIAS BIN OMAR 126100-08-9417 L 5 5 5 5 6 5 5

6 ABDUL HAKIM BIN KAMARUZAMAN 149990-00-9413 L 5 5 5 5 6 6 5

10

11

12
NO. MY KID / TAHAP
SUKATAN KEMAHIRAN
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA NOMBOR DAN PERKAITAN DAN STATISTIK DAN SIKAP & NILAI PENGUASAAN
DAN DAN PROSES KESELURUHAN
PENGENALAN OPERASI ALGEBRA KEBARANGKALIAN
GEOMETRI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
NO. MY KID / TAHAP
SUKATAN KEMAHIRAN
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA NOMBOR DAN PERKAITAN DAN STATISTIK DAN SIKAP & NILAI PENGUASAAN
DAN DAN PROSES KESELURUHAN
PENGENALAN OPERASI ALGEBRA KEBARANGKALIAN
GEOMETRI

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54
NO. MY KID / TAHAP
SUKATAN KEMAHIRAN
BIL. NAMA MURID NO. KAD JANTINA NOMBOR DAN PERKAITAN DAN STATISTIK DAN SIKAP & NILAI PENGUASAAN
DAN DAN PROSES KESELURUHAN
PENGENALAN OPERASI ALGEBRA KEBARANGKALIAN
GEOMETRI

55

56

57

58

59

60

…………………………………………………
EN. MAZLAN BIN AWI
GURU BESAR
SK SIMPANG PUTRAJAYA
E10: TAHAP PENGUASAAN
TP1: • Mengenal mata wang utama dunia.
• Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas
dan operasi bergabung.
• Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000, pecahan
tak wajar, nombor bercampur dan nilai wang RM1 dengan
nilai mata wang negara lain.
TP2: • Menjelaskan nilai nombor hingga 10 000, keperluan
merekod simpanan dan perbelanjaan.
• Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur
dan sebaliknya
• Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan operasi
asas dan operasi bergabung.
TP3: • Menentukan nilai nombor termasuk menganggar dan
membundar hingga 100 000.
• Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat
matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi
bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor bulat,
pecahan dan wang.
• Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat
matematik yang melibatkan nilai anu dalam operasi
tambah dan tolak.
TP4: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
nombor dan operasi.
TP5: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan
nombor dan operasi dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan
nombor nombor dan operasi secara kreatif dan inovatif.
F10: TAHAP PENGUASAAN
TP1: Menyatakan
• perkaitan antara unit masa.
• perkaitan unit milimeter dengan sentimeter, sentimeter
dengan meter, meter dengan kilometer, gram dengan
kilogram, mililiter dengan liter.
• Mengenal dan menamakan sudut pada bentuk segi empat
tepat, segi empat sama dan segi tiga.
• Mengenal pasti garis selari dan garis serenjang.
TP2: Menerangkan:
• langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik
melibatkan unit masa.
• unit bagi panjang, jisim dan isi padu cecair dalam
sesuatu ukuran dan sukatan.
Menyatakan
• ciri-ciri garis selari dan garis serenjang.
• Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan
menggunakan rumus.
TP3: • Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat
matematik melibatkan unit masa, ukuran dan sukatan.
• Melukis garis selari dan serenjang.
• Mengira perimeter bentuk poligon, luas dan isi padu.
TP4: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
ukuran dan sukatan.
TP5: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
ukuran dan sukatan dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan ukuran dan sukatan dengan kreatif dan inovatif.

G10: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Menyatakan:
• paksi-x, paksi-y dan asalan.
• notasi dan maksud unitari.
TP2: Menerangkan langkah-langkah:
• Membaca koordinat titik dan menanda titik pada
sukuan pertama.
• Menentukan nilai berdasarkan nisbah yang diberi.
• Membanding nilai untuk satu unit.
TP3: • Membaca koordinat titik dan menanda titik diberi
koordinat pada sukuan pertama.
• Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah yang
diberi.
• Mencari nilai menggunakan kaedah unitari.
TP4: Menyelesaikan masalah rutin melibatkan koordinat,
nisbah dan kaedah unitari.
TP5: Menyelesaikan masalah rutin melibatkan koordinat,
nisbah dan kaedah unitari dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah bukan rutin melibatkan
koordinat, nisbah dan kaedah unitari secara kreatif dan
inovatif.
H10: TAHAP PENGUASAAN
TP1: • Mengenal mata wang negara ASEAN.
• Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang
negara lain.
TP2: Menjelaskan simpanan dan pelaburan dalam memenuhi
keperluan dan kehendak masa depan.
TP3: Menentukan kewajaran jawapan, dan menyelesaikan ayat
matematik operasi asas dan operasi bergabung melibatkan
wang.
TP4: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan wang.
TP5: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
wang dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan wang dengan kreatif dan inovatif.

I10: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Membaca waktu sebelum, semasa dan selepas sesuatu
aktiviti serta membaca kalendar.
TP2: Menerangkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu
aktiviti.
TP3: Merekodkan aktiviti, mendapatkan maklumat daripada
jadual dan kalendar, dan menyelesaikan ayat matematik
melibatkan masa.
TP4: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
masa dan waktu.
TP5: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
masa dan waktu dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan masa dan waktu dengan kreatif dan inovatif.

K10: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Menyatakan perkaitan unit sentimeter dengan meter,
gram dengan kilogram, mililiter dengan liter.
TP2: Menerangkan unit bagi panjang, jisim dan isi padu
cecair dalam sesuatu ukuran dan sukatan.
TP3: Menyelesaikan ayat matematik melibatkan ukuran
dan sukatan.
TP4: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
ukuran dan sukatan.
TP5: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
ukuran dan sukatan dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan ukuran dan sukatan dengan kreatif dan
inovatif.
L10: TAHAP PENGUASAAN
TP1: Menyatakan bentuk-bentuk prisma, poligon sekata dan
paksi simetri.
TP2: Menerangkan ciri-ciri prisma dan poligon sekata.
TP3: • Membandingkan prisma dan bukan prisma.
• Melukis paksi simetri pada bentuk dua dimensi.
• Menghasilkan corak berasaskan bentuk poligon sekata.
TP4: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
ruang.
TP5: Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan
ruang dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
melibatkan ruang dengan kreatif dan inovatif.

M10: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan kedudukan.
TP2: Menamakan objek berdasarkan kedudukan objek pada
paksi mengufuk dan paksi mencancang.
TP3: Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan
paksi mencancang.
TP4: Menyelesaikan masalah rutin melibatkan koordinat.
TP5: Menyelesaikan masalah rutin melibatkan koordinat dengan
pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah bukan rutin melibatkan koordinat
secara kreatif dan inovatif.

N10: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Membaca maklumat dari piktograf dan carta palang.
TP2: Menerangkan langkah-langkah membina piktograf dan
carta palang.
TP3: • Membina piktograf dan carta palang.
• Mentafsir maklumat dari piktograf dan carta palang.
TP4: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan piktograf
dan carta palang.
TP5: Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan piktograf,
dan carta palang dengan pelbagai strategi.
TP6: Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan
piktograf dan carta palang secara kreatif dan inovatif.
O9: TAHAP PENGUASAAN
TP1: Murid berupaya menyatakan aktiviti atau idea
matematik dengan menggunakan perwakilan,
membuat perkaitan, menaakul dan berkomunikasi
serta menyatakan langkah-langkah penyelesaian
masalah mekanikal dengan bimbingan.
TP2: Murid berupaya menerangkan aktiviti atau idea
matematik dengan menggunakan perwakilan,
membuat perkaitan, menaakul dan berkomunikasi
serta menyelesaikan masalah mekanikal dengan
bimbingan.
TP3: Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea
matematik dengan menggunakan perwakilan,
membuat perkaitan, menaakul dan berkomunikasi
serta menyelesaikan masalah mekanikal.
TP4: Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea
matematik dengan menggunakan perwakilan,
membuat perkaitan, menaakul dan berkomunikasi
serta menyelesaikan masalah rutin.
TP5: Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea
matematik dengan menggunakan perwakilan,
membuat perkaitan, menaakul dan berkomunikasi
serta menyelesaikan masalah rutin yang lebih
komplek dengan menggunakan pelbagai strategi.
TP6: Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea
matematik dengan menggunakan perwakilan,
membuat perkaitan, menaakul dan berkomunikasi
serta menyelesaikan masalah bukan rutin, secara
kreatif dan inovatif.

P9: TAHAP PENGUASAAN


TP1: Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan
nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.
TP2: Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai
dalam matematik dengan memberikan contoh yang
munasabah.
TP3: Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik
bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.
TP4: Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai
berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
TP5: Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan
matematik dalam proses pengajaran dan
pembelajaran.
TP6: Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang
positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian
serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan
lain.

AD9: TP keseluruhan
Hanya dilaporkan untuk Pentaksiran Akhir Tahun sahaja.
SK SIMPANG PUTRAJAYA
PUTRAJAYA LOGO
WP PUTRAJAYA SEKOLAH
9 November, 2020 NOTA : JANGAN PADA

MATEMATIK ###
###
Nama Murid AHMAD BIN SULAIMAN ###
No. MY KID 123356-78-9413 ###
Jantina L ###
Kelas TAHUN 4 SSM ###
Nama Guru EN. KUMARESAN A/L M. SUBRAMANIAM ###
Tarikh Pelaporan 9 November, 2020 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan 4 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
###
Murid berupaya:
Berikut adalah pernyataan bagi 1. Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
Tahap Penguasaan keseluruhan 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
3. Murid dapat mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi. ###
###

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

NOMBOR DAN
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor dan operasi dengan pelbagai strategi.
OPERASI

###

• Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit masa, ukuran dan sukatan.
SUKATAN DAN
3 • Melukis garis selari dan serenjang.
GEOMETRI
• Mengira perimeter bentuk poligon, luas dan isi padu.

###
Menerangkan langkah-langkah:
PERKAITAN DAN • Membaca koordinat titik dan menanda titik pada sukuan pertama.
2
ALGEBRA • Menentukan nilai berdasarkan nisbah yang diberi.
• Membanding nilai untuk satu unit. ###

STATISTIK DAN
4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan piktograf dan carta palang.
KEBARANGKALIAN
###

KEMAHIRAN DAN Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan,
3
PROSES menaakul dan berkomunikasi serta menyelesaikan masalah mekanikal. ###

SIKAP & NILAI 4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
EN. KUMARESAN A/L M. SUBRAMANIAM EN. MAZLAN BIN AWI ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SK SIMPANG PUTRAJAYA SK SIMPANG PUTRAJAYA ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
NOMBOR DAN OPERASI
PENGUASAAN

• Mengenal mata wang utama dunia.


• Membaca ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi bergabung.
1
• Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000, pecahan tak wajar, nombor bercampur dan nilai wang RM1 dengan nilai
mata wang negara lain.

• Menjelaskan nilai nombor hingga 10 000, keperluan merekod simpanan dan perbelanjaan.
2 • Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya
• Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan operasi asas dan operasi bergabung.

• Menentukan nilai nombor termasuk menganggar dan membundar hingga 100 000.
• Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan operasi asas dan operasi
3 bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor bulat, pecahan dan wang.
• Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan nilai anu dalam operasi tambah dan
tolak.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor dan operasi.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor dan operasi dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor dan operasi dengan kreatif dan inovatif.

TAHAP
SUKATAN DAN GEOMETRI
PENGUASAAN

Menyatakan
• perkaitan antara unit masa.
• perkaitan unit milimeter dengan sentimeter, sentimeter dengan meter, meter dengan kilometer, gram dengan
1
kilogram, mililiter dengan liter.
• Mengenal dan menamakan sudut pada bentuk segi empat tepat, segi empat sama dan segi tiga.
• Mengenal pasti garis selari dan garis serenjang.

Menerangkan:
• langkah-langkah menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit masa.
• unit bagi panjang, jisim dan isi padu cecair dalam sesuatu ukuran dan sukatan.
2
Menyatakan
• ciri-ciri garis selari dan garis serenjang.
• Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan menggunakan rumus.

• Menentukan kewajaran jawapan dan menyelesaikan ayat matematik melibatkan unit masa, ukuran dan sukatan.
3 • Melukis garis selari dan serenjang.
• Mengira perimeter bentuk poligon, luas dan isi padu.
4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sukatan dan geometri.
5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sukatan dan geometri dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan sukatan dan geometri secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
PERKAITAN DAN ALGEBRA
PENGUASAAN
Menyatakan:
1 • paksi-x, paksi-y dan asalan.
• notasi dan maksud unitari.
Menerangkan langkah-langkah:
• Membaca koordinat titik dan menanda titik pada sukuan pertama.
2
• Menentukan nilai berdasarkan nisbah yang diberi.
• Membanding nilai untuk satu unit.
• Membaca koordinat titik dan menanda titik diberi koordinat pada sukuan pertama.
3 • Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah yang diberi.
• Mencari nilai menggunakan kaedah unitari.
4 Menyelesaikan masalah rutin melibatkan koordinat, nisbah dan kaedah unitari.
5 Menyelesaikan masalah rutin melibatkan koordinat, nisbah dan kaedah unitari dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah bukan rutin melibatkan koordinat, nisbah dan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN
PENGUASAAN
1 Membaca maklumat dari piktograf dan carta palang.
2 Menerangkan langkah-langkah membina piktograf dan carta palang.
• Membina piktograf dan carta palang.
3
• Mentafsir maklumat dari piktograf dan carta palang.
4 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan piktograf dan carta palang.
5 Menyelesaikan masalah harian rutin melibatkan piktograf dan carta palang dengan pelbagai strategi.
6 Menyelesaikan masalah harian bukan rutin melibatkan piktograf dan carta palang secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
KEMAHIRAN PROSES
PENGUASAAN
Murid berupaya menyatakan aktiviti atau idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menaakul dan
1
berkomunikasi serta menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah mekanikal dengan bimbingan.
Murid berupaya menerangkan aktiviti atau idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menaakul dan
2
berkomunikasi serta menyelesaikan masalah mekanikal dengan bimbingan.
Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menaakul dan
3
berkomunikasi serta menyelesaikan masalah mekanikal.
Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menaakul dan
4
berkomunikasi serta menyelesaikan masalah rutin.

Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menaakul dan
5
berkomunikasi serta menyelesaikan masalah rutin yang lebih komplek dengan menggunakan pelbagai strategi.

Murid berupaya melaksanakan aktiviti dan idea matematik dengan menggunakan perwakilan, membuat perkaitan, menaakul dan
6
berkomunikasi serta menyelesaikan masalah bukan rutin, secara kreatif dan inovatif.

TAHAP
SIKAP DAN NILAI
PENGUASAAN
1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.
2 Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh yang munasabah.
3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.
4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
5 Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta menjadi pembimbing
6
dan teladan kepada rakan lain.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN
Murid boleh:
1. Mengimbas kembali pengetahuan asas matematik.
1 2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk mengimbas kembali pengetahuan asas matematik dengan
bimbingan.
3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan.
Murid boleh:
1. Menerangkan pengetahuan asas matematik.
2
2. Menggunakan kemahiran proses matematik untuk menerangkan pengetahuan asas matematik.
3. Menunjukkan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik.

Murid berupaya:
3 1. Mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi mengaplikasi pengetahuan asas matematik.
3. Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi.
Murid berupaya:
4 1. Menyelesaikan masalah rutin dalam kehidupan seharian.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin.
3. Murid dapat mendemonstrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.
Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah rutin yang kompleks dalam kehidupan seharian dengan menggunakan pelbagai strategi
5 penyelesaian masalah.
2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah rutin yang kompleks.
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Murid berupaya:
1. Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin.
6 2. Menggunakan kemahiran proses matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin.
3. Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan seharian serta
menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.
MATEMATIK
Sekolah: SK SIMPANG PUTRAJAYA Guru Mata Pelajaran: EN. KUMARESAN A/L M. SUBRAMANIAM
Kelas TAHUN 4 SSM

NOMBOR DAN OPERASI SUKATAN DAN GEOMETRI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 1 4 0 BIL. MURID 0 0 1 3 3 0

5 5

3 3

1 1 1

0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 7 MURID

PERKAITAN DAN ALGEBRA STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 1 1 1 3 0 BIL. MURID 0 0 0 3 3 0

5 5

3 3 3

1 1 1

0 0 0 0
0 0 0
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID

KEMAHIRAN DAN PROSES SIKAP & NILAI


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 1 2 1 2 BIL. MURID 0 0 0 2 3 1

5 5

2 2 2

1 1 1

0 0 0
0 0 0
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 3 3 0

BIL. MURID
4

3 3

0 0 0 0
0
1 2 3 4 5 6
JUMLAH 6 MURID

Anda mungkin juga menyukai