Anda di halaman 1dari 3

BAB 3: PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

LATIHAN PENGUKUHAN D. Hilang ingatan


ARAHAN: Kertas ini mengandungi 20
6. Apakah tanda kemurungan yang boleh
soalan objektif . Jawab kesemua soalan
terjadi dalam diri individu?
dengan memilih SATU jawapan yang paling
A. Hubungan kekeluargaan menjadi
tepat.
renggang
1. Apakah definisi yang tepat tentang B. Kurang komunikasi mesra
stres? C. Mudah merajuk sesama adik-beradik
A. Ketegangan mental yang menghasilkan D. Berasa kecewa serta cepat naik darah
perasaan risau
B. Pandangan pihak lain cuba untuk 7. Apakah latihan yang sesuai untuk
menentang menghilangkan stress?
C. Melakukan perbuatan atau tindakan A. Latihan makan banyak
yang merosakkan pihak lain B. Latihan pernafasan
D. Tindakan negatif yang membawa hasil C. Latihan menjeling
yang baik D. Latihan mengumpat

2. Konflik membawa maksud berikut 8. Kesan - kesan stress seperti berikut


KECUALI…. KECUALI…..
A. Perselisihan faham A. Beban
B. Pertelingkahan B. Tidak bermaya
C. Pertikaian C. Konflik
D. Persetujuan D. Riang

3. Berikut punca stress yang biasa terjadi 9. Situasi yang manakah merupakan
KECUALI….. contoh paling sesuai untuk
A. Kecewa Eustress…..
B. Masalah rumah tangga A. Hukuman pembetulan kertas
C. Masalah kewangan peperiksaan
D. Mendapat kenaikan gaji B. Dirotan di hadapan kawan-kawan
C. Dimarah oleh guru kelas
4. Yang manakah pernyataan berikut yang D. Hukuman gantung sekolah
menggambarkan tanda-tanda stress.
A. Sakit tangan 10. Antara berikut yang manakah
B. Sakit kepala merupakan punca stress?
C. Sakit jantung A. Gangguan dan ancaman
D. Sakit buah pinggang B. Kecemerlangan akademik
C. Persahabatan erat
5. Berikut merupakan komplikasi D. Hubungan keluarga mesra
kemurungan KECUALI….
A. Ingin membunuh diri 11. Antara berikut yang manakah
B. Kesengsaraan yang kronik merupakan langkah-langkah
C. Bersemangat menyelesaikan tugasan menangani stress.
BAB 3: PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

I. Berehat dengan secukupnya 15. Mengambil parasetamol secara


II. Menyertai pertandingan yang berlebihan merupakan cara …..
mencabar A. Terlibat dalam penyalahgunaan
III. Mempunyai hobi yang bahan
mendatangkan ketenangan B. Mengambil ubat tanpa prekripsi
IV. Merujuk masalah kepada pegawai perubatan bertauliah
kaunselor,guru atau ibu bapa C. Sengaja mencederakan diri
D. Melakukan maksiat
A. I,II dan III
B. II,III dan IV 16. Stres menjadikan kita lebih …..
C. I,III danIV A. Kreatif
D. Kesemua jawapan di atas B. Kritis
C. Matang
12. Pilih cara –cara menangani konflik D. Riang
dengan berkesan.
A. Tidak bertegur sapa 17. Konflik terjadi kerana …..
B. Berdendam dalam hati KECUALI…
C. Memikirkan cara keji A. Persefahaman
menghadapi musuh B. Dengki
D. Banyakkan bersabar C. Iri hati
D. Cemburu
13. Pilih contoh yang paling tepat
berkaitan sengaja mencederakan 18. Pernyataan berikut tepat mengenai
diri stress KECUALI…..
I. Mencederakan badan A. Stress terjadi tanpa mengira umur
II. Menghantuk kepala B. Stress berlaku kerana darjah dan
III. Mencalar tangan dengan pisau kedudukan
IV. Menagih dadah C. Stress berlaku kerana perbincangan
A. I,II dan III D. Stress berlaku kerana kepentingan
B. II,III dan IV diri
C. I,III dan IV
D. Kesemua jawapan di atas 19. Stress terjadi kerana…..
A. Sering dibuli
14. Berikut merupakan cara yang salah B. Dipandang serong
dalam pengurusan konflik dan stress C. Sering dipersalahkan
KECUALI….. D. Berfikiran positif
A. Terlibat dalam penyalahgunaan
bahan 20. Ciri-ciri orang yang berfikiran positif
B. Mengambil ubat tanpa preskripsi KECUALI…..
pegawai perubatan bertauliah A. Bertoleransi
C. Berjumpa dengan kaunselor B. Dengki
D. Sengaja mencederakan diri C. Berhemah tinggi
D. Pemurah
BAB 3: PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI