Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Tajuk Unit 2: Kesedaran Ruang
Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan
Fokus
konsep pergerakan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.2
Standard Pembelajaran 1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 5.2.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran
ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam
pelbagai arah dan aras yang berbeza.
Objektif Pembelajaran 2. Mengenal pasti ruang diri.
3. Mengenal pasti ruang am.
4. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti
baru dalam Pendidikan Jasmani.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran

EMK

Gelung, perkusi
BBM
dan skital.

Penilaian P&P

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Tajuk Unit 2: Kesedaran Ruang
Berkebolehan melakukan aktiviti fizikal berpandukan
Fokus
konsep pergerakan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.2
Standard Pembelajaran 1.1.2, 2.1.2, 2.1.3, 5.2.1
1. Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran
ruang diri, ruang am dan batasan ruang dalam
pelbagai arah dan aras yang berbeza.
Objektif Pembelajaran 2. Mengenal pasti ruang diri.
3. Mengenal pasti ruang am.
4. Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktiviti
baru dalam Pendidikan Jasmani.
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran

EMK

Gelung, perkusi
BBM
dan skital.

Penilaian P&P

Refleksi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk SAYA BAIK HATI
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.1 , 2.1.4
Pembelajara
n
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajara a) Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri
n b) Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga

Aktiviti Konsep (Buku teks : 9 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid menyanyikan lagu . kemudian minta murid
menyenaraikan amalan sendiri membantu ahli keluarga
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………
………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk SAYA BAIK HATI
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.2 , 2.1.4
Pembelajara
n
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajara a) Menyenaraikan cara membantu keluarga
n b) Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga
Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 10 - 11 )
1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bincang dengan murid tentang tugas yang dilakukan di
rumah
6. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
7. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………
………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk SAYA BAIK HATI
Standard 2.1.
Kandungan
Standard 2.1.2 , 2.1.3
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyenaraikan cara membantu keluarga
b) Menyedari perasaan ahli keluarga yang memerlukan
bantuan

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 12)


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid menggunakan jari untuk menyuaikan
antara dua gambar . kemudian berkongsi pengalaman
membantu keluarga
8. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
9. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana…………………………………………………………………………

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk SAYA BAIK HATI
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyenaraikan cara membantu keluarga
b) Menyedari perasaan ahli keluarga yang memerlukan
bantuan
c) Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 13 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid menyedari kepentngan memahami
perasaan ahli kelurga yang memerlukan bantuan
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk SAYA BAIK HATI
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.1 , 2.1.4 , 2.1.5
Pembelajara
n
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajara a) Menceritakan sifat baik hati yang ada pada diri
n b) Menghulurkan bantuan kepada ahli keluarga
c) Menunjukkan cara membantu keluarga
Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 14 )
1. murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid menemu ramah ibu bapa atau penjaga
mereka dan bimbing mereka membantu keluarga mereka
dengan cara lain
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………
………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk SAYA BAIK HATI
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajara
n
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajara
n
Aktiviti Aktiviti Penilaian (Buku teks : 16 )
1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid membuat pilihan jawapan
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana………………………………………………………………………………
………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Aspek Konsep Pergerakan
Tajuk Kelajuan Pergerakan
Standard Kandungan 1.1, 2.1, 5.2
Standard Pembelajaran 1.1.2, 2.1.3, 5.2.2
Fokus Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan
berdasarkan kelajuan.
Objektif Pembelajaran 1. Meningkatkan kelajuan semasa bergerak.
2. Mengenal pasti perlakuan yang boleh
meningkatkan kelajuan.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
Aktiviti 1. Memanaskan badan.
2. Meniru pergerakan haiwan.
3. Segitiga haiwan.
4. Permainan kecil ‘Musang dan ayam’.
5. Menyejukkan badan.
EMK Kreatif dan Inovasi

BBM 1. Lembaran Unit 2


2. Modul m/s: 5-7
Penilaian P&P

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana…………………………………………...


……………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI
TAHUN 2
Tarikh
Kelas
Masa
Aspek Pergerakan Lokomotor
Tajuk Berjalan
Standard Kandungan 1.2, 2.2, 5.2, 5.3
Standard Pembelajaran 1.2.1, 2.2.1, 5.2.2, 5.3.1
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran berjalan ke
pelbagai arah
Objektif Pembelajaran 4. Memanaskan badan.
5. Berjalan bebas dalam pelbagai arah dan kelajuan.
6. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
7. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti.
Aktiviti 6. Memanaskan badan.
7. Berjalan bebas dalam pelbagai arah dan kelajuan.
8. Berjalan mengikut arah jam/gerak ke nombor jam.
9. Permainan kecil ‘Bola sentuh’.
10. Menyejukkan badan.
EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM 3. Lembaran Unit 3

Penilaian P&P
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
PdP ditunda kerana…………………………………………...
……………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 2

Tarikh
Kelas
Masa
Aspek Pergerakan Lokomotor
Tajuk Berlari
Standard Kandungan 1.2, 2.2, 5.2, 5.3
Standard Pembelajaran 1.2.1, 2.2.1, 5.2.2, 5.3.1
Fokus Berkebolehan melakukan kemahiran berlari ke
pelbagai arah dan kelajuan.
Objektif Pembelajaran 1. Melakukan pergerakan berlari.
2. Mengenal pasti cirri-ciri perlakuan lokomotor dan
bukan lokomotor.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti.
4. Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli
kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Aktiviti 11. Memanaskan badan.
12. Berlari bebas.
13. ‘Here, There and Everywhere’
14. Permainan kecil ‘Ikan dan jaring’
15. Menyejukkan badan
EMK Kreativiti dan Inovasi

BBM 4. Lembaran Unit 4

Penilaian P&P

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan


dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.
b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah
c) Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah
d) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga
sekolah

Aktiviti Konsep (Buku teks : 11 )


10. Murid membaca dan memahami cerita.
11. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
12. Bimbing murid memahami kepentingan membantu warga
sekolah yang memerlukan bantuan
13. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
14. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard Kandungan 2.1
Standard 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.
b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga
sekolah
c) Menceritakan perasaan setelah membantu warga
sekolah
d) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan
warga sekolah

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : 12-13 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid memahami kepentingan memebrikan
bantuan secara ikhlas
4. Bincangkan cara untuk membantu warga sekolah dan
menjaga persekitaran sekolah
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang
isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan data

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.
b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah
c) Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah
d) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga
sekolah

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 14 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid berkongsi pengalaman tentang cara membantu
warga sekolah .
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.2 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah
b) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga
sekolah

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 15 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid menceritakan suasana atau keadaan apabila
mereka dibantu atau membantu warga sekolah
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard 2.1
Kandungan
Standard 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.3 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.
b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga sekolah
c) Menceritakan perasaan setelah membantu warga sekolah
d) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan warga
sekolah

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 16 )


15. Murid membaca dan memahami cerita.
16. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
17. Minta murid melakukan aksi membantu warga sekolah
mengikut pengalaman mereka
18. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
19. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard Kandungan 2.1
Standard 2.1.1 , 2.1.2 , 2.1.4
Pembelajaran
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menyatakan cara membantu warga sekolah.
b) Menyenaraikan kepentingan membantu warga
sekolah
c) Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan
warga sekolah

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 17 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi
pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid menjalankan aktiviti dalam teks
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang
isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan


______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda k

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 3

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BAIK HATI
Tajuk MEMBANTU WARGA SEKOLAH
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajaran
Aktiviti Aktiviti Penilaian (Buku teks : 18 )
1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Sesi soal jawab
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana……………………………………………………………………………………….
.