Anda di halaman 1dari 33

RANCANGAN TAHUNAN PJPK TAHUN 1 2020

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1- 3 MINGGU TRANSISI

1.1 Meneroka pelbagai corak 1.1.2 Melakukan pergerakan yang melibatkan Pemerhatian /
1: GERAK CERIA pergerakan berdasarkan konsep kesedaran tubuh dari segi bentuk dan Pentaksiran
pergerakan. imbangan.
Gerak cabaran 2.1 Menggunakan pengetahuan 2.1.2 Mengenal pasti kesedaran tubuh dari segi Permainan kecil:
konsep pergerakan semasa bentuk, imbangan, pemindahan berat Bentuk perkataan
meneroka pelbagai corak badan dan layangan.
pergerakan. 1.1.3 Mempamerkan rasa seronok melakukan EMK:
5.2 Menunjukkan keyakinan dan aktiviti baharu dalam Pendidikan Jasmani. Kreativiti & Inovasi
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti.

M4

9: BERSIH DAN 1.1 Kemahiran membuat keputusan 1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan  Nyanyi lagu
SELAMAT dalam konteks kesihatan diri dan perempuan.  Puzzle Kad Anggota
reproduktif Tubuh
OH, TUBUHKU! a) Kepala (Rambut, Mata,Telinga, Hidung,  Labelkan Anggota
Kebersihan fizikal Mulut, Bibir dan Gigi) Tubuh
b) Badan (Payudara, Dada, Bahu dan  Pembentangan
Punggung, Tangan, Paha, Kaki,Kuku) kumpulan
c) Organ genital (Zakar, Faraj)
d) Dubur
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
1: GERAK CERIA 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan 1.1.2 Melakukan pergerakan yang Pentaksiran
berdasarkan konsep pergerakan melibatkan kesedaran ruang diri, ruang am,
Gerak Ruang dan batasan ruang dalam pelbagai arah dan Permainan kecil:
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep aras. Permainan Pulang ke
pergerakan semasa meneroka pelbagai corak Rumah
pergerakan 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri.
EMK:
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerjasama 2.1.3 Mengenal pasti ruang am. Kreativiti & Inovasi
dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti.
5.4.2 Mempamerkan rasa seronok semasa
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

M5

1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.2 Memahami kepentingan menjaga  Nyanyi lagu “Jaga
9: BERSIH DAN konteks kesihatan diri dan reproduktif kebersihan fizikal. Kebersihan” ikut
SELAMAT melodi lagu “Anak Itik
Kebersihan fizikal Tok Wi”
JANGAN SENTUH  Soal jawab
kebersihan diri.
 Edaran Lembaran
kerja
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian/
1: GERAK CERIA 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan 1.1.3 Melakukan pergerakan mengikut arah Pentaksiran
berdasarkan konsep pergerakan depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan
Gerak Isyarat bawah berdasarkan isyarat.
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep EMK:
pergerakan semasa meneroka pelbagai corak 1.1.4 Menukar arah dari hadapan ke Kreativiti & Inovasi
pergerakan belakang dan kiri ke kanan mengikut tempo,
irama, dan isyarat.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti. 2.1.4 Mengenal pasti arah pergerakan kiri,
kanan, hadapan, belakang, atas, dan
bawah.

5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan guru


semasa melakukan aktiviti fizikal.

M 6-7

 Bentuk 6 kumpulan”
9: BERSIH DAN 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam 1.1.3 Mengaplikasikan cara menjaga  Labelkan setiap
SELAMAT konteks kesihatan diri dan reproduktif kebersihan fizikal, pakaian dan kumpulan
alatan keperluan diri. i. mandi
SAYA BERSIH Kebersihan fizikal ii Cuci tangan
1.1.4 Menilai kesan sekiranya tidak iii.Lap Badan
menjaga kebersihan fizikal dan iv.Sikat Rambut
berkongsi alatan keperluan diri. v. Gosok gigi
vi.Potong kuku
 Pembentangan
Kumpulan.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
1. Gerak ceria 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan Pentaksiran
berdasarkan konsep pergerakan 1.1.5 Melakukan pergerakan dalam laluan
Saya hebat lurus, berlengkok, spiral, dan zig-zag. Permainan kecil:
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep Berlari melepasi pelbagai
pergerakan semasa meneroka pelbagai corak 1.1.6 Melakukan pergerakan yang berbeza halangan
pergerakan kelajuan berdasarkan tempo, irama, dan
isyarat. EMK:
5.2 Menunjukkan keyakinan dan Kreativiti & Inovasi
tanggungjawab kendiri semasa melakukan 2.1.5 Menyatakan laluan pergerakan.
aktiviti.
2.1.6 Menyatakan cara mengawal kelajuan
semasa bergerak berdasarkan tempo,
irama, dan isyarat.

5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti baru dalam
M8
Pendidikan Jasmani.

9: BERSIH DAN 2.1 Kemahiran menangani pengaruh 2.1.1 Mengetahui sentuhan selamat,  Permainan Kotak
SELAMAT dalaman serta luaran yang sentuhan tidak selamat dan Beracun
mempengaruhi kesihatan diri dan sentuhan tidak selesa.  Main peranan
SELAMAT ATAU reproduktif berdasarkan situasi.
TIDAK? Sentuhan selamat  Meneka berdasarkan
Sentuhan tidak selamat warna.
Sentuhan tidak selesa
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
1: GERAK CERIA 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan 1.1.7 Melakukan pergerakan yang Pentaksiran
berdasarkan konsep pergerakan berbeza penggunaan daya antara
SUKAN RAKYAT ringan dengan berat. Permainan kecil:
2.1 Menggunakan pengetahuan konsep Sukan rakyat
pergerakan semasa meneroka pelbagai corak 2.1.7 Mengenal pasti penggunaan daya
pergerakan yang berbeza dalam pergerakan. EMK:
Kreativiti & Inovasi
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.1 Mempamerkan rasa seronok
tanggungjawab kendiri semasa melakukan melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan
aktiviti. Jasmani.

9
2.1 Kemahiran menangani pengaruh 2.1.2 Memahami sebab anggota tubuh dan  Aktiviti “Boleh Saya
9: BERSIH DAN dalaman serta luaran yang organ genital hanya boleh disentuh Sentuh”
SELAMAT mempengaruhi kesihatan diri dan oleh ibu atau doktor untuk tujuan  Kad peranan
reproduktif kebersihan, kesihatan dan  Nyatakan bahagian
SELAMAT ATAU Sentuhan selamat keselamatan. yang boleh disentuh
TIDAK Sentuhan tidak selamat atau tidak boleh
Sentuhan tidak selesa disentuh.
 Memberi sebab
berdasarkan jawapan
di atas.
 Tukar peranan.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, Pemerhatian /


2: GERAK GEMBIRA 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor berlari, melompat, melompat sebelah kaki Pentaksiran
(hopping), mencongklang (galloping),
GERAK CABARAN 2.2 Menggunakan pengetahuan konsep menggelongsor, melonjak (leaping), dan Aktiviti mengikut stesen
pergerakan dalam pergerakan lokomotor dan berskip. (Bus stop)
bukan lokomotor.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor
5.2 Menunjukkan keyakinan dan dan bukan lokomotor.
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti. 5.2.1 Mempamerkan rasa seronok
melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan
Jasmani

M 10

2.1 Kemahiran menangani pengaruh 2.1.3 Mengaplikasikan kemahiran berkata  Tayangan video
9: BERSIH DAN dalaman serta luaran yang TIDAK kepada sentuhan tidak  Simulasi sentuhan
SELAMAT mempengaruhi kesihatan diri dan selamat dan sentuhan tidak selesa.  Berkata “TIDAK” atau
reproduktif “TIDAK SELASA”
SELAMAT ATAU Sentuhan selamat 2.1.4 Menilai situasi yang memerlukan berdasarkan situasi.
TIDAK Sentuhan tidak selamat kemahiran berkata TIDAK kepada  Menilai situasi
Sentuhan tidak selesa sentuhan tidak selamat dan berdasarkan jawapan
sentuhan tidak selesa. di atas.

M11 PENTAKSIRAN 1
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

1.2 Melakukan pelbagai pergerakan 1.2.2 Melakukan pergerakan melompat


2: GERAK lokomotor dengan menggunakan kedua-dua belah Pemerhatian /
GEMBIRA kaki atau sebelah kaki dan mendarat Pentaksiran
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep menggunakan kedua-dua belah kaki
GERAK CABARAN pergerakan dalam pergerakan lokomotor dengan lutut difleksi.
dan bukan lokomotor.
1.2.3 Melakukan pergerakan lokomotor
5.2 Menunjukkan keyakinan dan dalam pelbagai arah, aras, laluan, dan
tanggungjawab kendiri semasa melakukan kelajuan dengan rakan dan alatan.
aktiviti.
2.2.2 Mengenal pasti kedudukan
anggota badan semasa melakukan
pergerakan lokomotor dan bukan
M 12 lokomotor.

5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan,


dan kekalahan dalam permainan

 Bersoal jawab untuk


9: BERSIH DAN 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.1 Mengetahui ubat dan kegunaannya. mendapatkan
SELAMAT terhadap penyalahgunaan bahan kepada maklumat.
diri, keluarga serta masyarakat  Mengeluarkan jenis
KETAHUI UBAT Ubat ubat dari peti
pertolongan cemas.
 Mengelaskan jenis
ubat dan
kegunaannya.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
2: GERAK 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan 1.2.4 Melakukan lompat tali yang diayun Pentaksiran
GEMBIRA lokomotor berulang-ulang oleh dua orang rakan.

AYUN DAN 2.2 Menggunakan pengetahuan konsep 2.2.1 Menyatakan jenis pergerakan PERMAINAN:
LOMPAT pergerakan dalam pergerakan lokomotor lokomotordanbukan lokomotor. Lompat tali
dan bukan lokomotor.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama- EMK:
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen sama dan menunggu giliran semasa Kreativiti & Inovasi
pengurusan dan keselamatan. menjalankan aktiviti.

M 13

9: BERSIH DAN 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.2 Memahami kepentingan ubat dan  Menceritakan
SELAMAT terhadap penyalahgunaan bahan kepada mematuhi preskripsi doktor. pengalaman sakit
diri, keluarga serta masyarakat yang pernah dialami.
KETAHUI UBAT Ubat  Lakonan situasi di
hospital atau klinik.
 Mencari maklumat
yang terdapat pada
“Preskripsi doktor”.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan 1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi Pentaksiran
lokomotor badan (membongkok), mengayun,
2: GERAK memusing, mengilas, meregang,
GEMBIRA 2.2 Menggunakan pengetahuan konsep menolak, menarik, dan mengimbang. EMK:
pergerakan dalam pergerakan lokomotor Kreativiti & Inovasi
PELBAGAI CORAK dan bukan lokomotor. 1.3.2 Melakukan pergerakan bukan
lokomotor dalam pelbagai satah, aras,
5.4 Membentuk kumpulan dan pemindahan berat badan, dan daya
bekerjasama dalam kumpulan semasa dengan rakan dan alatan
melakukan aktiviti.
2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor.

2.2.2 Mengenal pasti kedudukan


anggota badan semasa melakukan
M 14 pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor.

5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti dalam kumpulan.

9: BERSIH DAN 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.3 Memahami bahaya pengambilan  Mengenal pasti tarikh
SELAMAT terhadap penyalahgunaan bahan kepada ubat selepas tarikh luput. luput pada preskripsi
diri, keluarga serta masyarakat 3.1.4 Memahami bahaya pengambilan ubat.
KETAHUI UBAT Ubat ubat orang lain.  Bersoal jawab.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

2: GERAK 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan 1.2.5 Melakukan pergerakan lokomotor Pemerhatian /
GEMBIRA lokomotor mengikut irama. Pentaksiran

IKUT IRAMA 1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan 1.3.3 Melakukan pergerakan bukan EMK:
lokomotor lokomotor mengikut irama. Kreativiti & Inovasi

2.2 Menggunakan pengetahuan konsep 2.2.3 Mengenal pasti perbezaan tempo


pergerakan dalam pergerakan lokomotor semasa melakukan pergerakan
dan bukan lokomotor. lokomotor dan bukan lokomotor
mengikut irama.
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
semasa melakukan aktiviti. 5.3.1 Berkomunikasi antara murid
dengan murid semasa melakukan
aktiviti fizikal.
M 15

9: BERSIH DAN 3.1 Kemahiran menangani situasi berisiko 3.1.3 Memahami bahaya pengambilan  Mengenal pasti tarikh
SELAMAT terhadap penyalahgunaan bahan kepada ubat selepas tarikh luput. luput pada preskripsi
diri, keluarga serta masyarakat 3.1.4 Memahami bahaya pengambilan ubat.
KETAHUI UBAT Ubat ubat orang lain.  Bersoal jawab.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
Pentaksiran
2: GERAK GEMBIRA 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.1 Melakukan balingan bawah tangan.
manipulasi.
BALING DAN 1.4.3 Menangkap atau menerima objek yang Permainan kecil:
TANGKAP 2.3 Menggunakan pengetahuan konsep dibaling secara perlahan. Baling dan tangkap
pergerakan bagi kemahiran manipulasi
2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan yang
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen melibatkan kemahiran balingan bawah tangan
pengurusan dan keselamatan. dan atas kepala.

2.3.2 Menyatakan kedudukan badan semasa


membaling alatan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan


menunggu giliran semasa menjalankan aktiviti.

M 16

9: BERSIH DAN 3.1 Kemahiran menangani situasi 3.1.5 Menilai kepentingan menyimpan ubat di Menunjukkan gambar-
SELAMAT berisiko terhadap penyalahgunaan tempat yang betul dan selamat. gambar ruang di dalam
bahan kepada diri, keluarga serta rumah.
OH,UBAT! masyarakat i. ruang tamu
Ubat ii. dapur
iii.bilik tidur
iv.bilik air
 Pemilihan tempat
yang sesuai untuk
penyimpanan ubat.
 Perbincangan.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
2: GERAK GEMBIRA 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.2 Melakukan balingan atas kepala. Pentaksiran
manipulasi.
SIAPA KUAT 2.3.1 Mengenal pasti corak pergerakan
2.3 Menggunakan pengetahuan yang melibatkan kemahiran balingan EMK:
konsep pergerakan bagi kemahiran bawah tangan dan atas kepala. Kreativiti & Inovasi
manipulasi
2.3.3 Menyatakan peranan tangan yang
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tidak membaling.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan,
dan kekalahan dalam permainan

M 17

9: BERSIH DAN 4.1 Kemahiran mengurus mental dan 4.1.1 Mengetahui pelbagai emosi iaitu  Membincangkan
SELAMAT emosi dalam kehidupan harian gembira, sedih, takut, marah dan malu. emosi mengikut
Emosi situasi
EMOSI SAYA Keperluan  Lembaran kerja
Kehendak
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
2: GERAK GEMBIRA 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.4 Menangkap bola yang dilambung Pentaksiran
manipulasi. sendiri.
LAMBUNG DAN
TANGKAP 2.3 Menggunakan pengetahuan 2.3.4 Menyatakan kedudukan jari dan EMK:
konsep pergerakan bagi kemahiran tangan yang betul semasa menangkap. TMK / Kreativiti &
manipulasi Inovasi
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa
5.1 Mematuhi dan mengamalkan melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
elemen pengurusan dan keselamatan.

M 18

9: BERSIH DAN 4.1 Kemahiran mengurus mental dan 4.1.3 Memahami maksud keperluan dan  Tayangan video
SELAMAT emosi dalam kehidupan harian kehendak dalam kehidupan. berkaitan keperluan
Emosi dan kehendak.
PERLU ATAU TIDAK Keperluan  Melengkapkan
Kehendak senarai semak yang
disediakan oleh guru.
 Bincangkan
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
2: GERAK 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.5 Menendang bola yang digolek. Pentaksiran
GEMBIRA manipulasi.
1.4.6 Menendang bola dan seterusnya
TENDANG BOLA 2.3 Menggunakan pengetahuan konsep berlari ke hadapan EMK:
pergerakan bagi kemahiran manipulasi Kreativiti & Inovasi
2.3.5 Mengenal pasti kedudukan kaki
5.4 Membentuk kumpulan dan semasa menendang.
bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti. 5.4.2 Mempamerkan rasa seronok
semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

4.1.2 Memahami kepentingan meluahkan  Pembentukan


9: BERSIH DAN 4.1 Kemahiran mengurus mental dan emosi emosi yang sesuai mengikut situasi. kumpulan
M 19 SELAMAT dalam kehidupan harian  Perkataan “Keperluan
Emosi 4.1.4 Menganalisis cara mengurus emosi dan Kehendak
JAGA EMOSI Keperluan secara berkesan untuk memenuhi dipaparkan di papan
Kehendak keperluan dan kehendak dalam tulis.
kehidupan.  Murid diberikan
situasi dan
melekatkan pelekat di
papan tulis.

M 20 LATIHAN KEMAHIRAN 2
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI : 24-25.05.2020

Pemerhatian /
2: GERAK GEMBIRA 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.7 Memukul belon ke atas dengan Pentaksiran
manipulasi. menggunakan anggota badan.
PUKUL BELON Permainan kecil:
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep 1.4.8 Memukul belon ke atas Pukul belon
pergerakan bagi kemahiran manipulasi menggunakan alatan.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 2.3.8 Mengenal pasti titik kontak atau
pengurusan dan keselamatan. sentuh pada objek yang dipukul.

5.1.4 Mengenali dan mematuhi


peraturan keselamatan di tempat
melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.

M 21

9: BERSIH DAN 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 5.1.2 Mengetahui keistimewaan diri, ahli  Aktiviti kumpulan “Ahli
SELAMAT serta kepentingan institusi kekeluargaan keluarga dan penjaga. Keluarga” rujuk
dalam aspek kesihatan keluarga Panduan Pengajaran.
KELUARGA SAYA Ahli keluarga
Penjaga
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.9 Mengelecek bola ke depan Pentaksiran
2: GERAK GEMBIRA manipulasi. menggunakan bahagian dalam kaki.
Permainan kecil:
KELECEK BOLA 2.3 Menggunakan pengetahuan konsep 2.3.7 Mengenal pasti kedudukan kaki Lengkok skital
pergerakan bagi kemahiran manipulasi semasa mengelecek.

5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan
semasa melakukan aktiviti. guru semasa melakukan aktiviti fizikal.

M 22
9: BERSIH DAN 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 5.1.1 Mengetahui peranan ahli keluarga  Aktiviti kumpulan “Ahli
SELAMAT serta kepentingan institusi kekeluargaan dan penjaga. Keluarga” rujuk
dalam aspek kesihatan keluarga Panduan Pengajaran.
KELUARGA ANGKAT Ahli keluarga
Penjaga
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
2: GERAK GEMBIRA 1.4 Melakukan pelbagai kemahiran 1.4.10 Mengelecek bola berterusan Pentaksiran
manipulasi. menggunakan satu tangan.
KELECEK TANGAN Permainan kecil:
2.3 Menggunakan pengetahuan konsep 2.3.6 Mengenal pasti pergerakan jari Bola emas
pergerakan bagi kemahiran manipulasi semasa mengelecek.

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan,


tanggungjawab kendiri semasa dan kekalahan dalam permainan.
melakukan aktiviti.

9: BERSIH DAN 5.1 Peranan diri sendiri dan ahli keluarga 5.1.3 Mengaplikasi cara menghormati diri,  Aktiviti main peranan
SELAMAT serta kepentingan institusi kekeluargaan ahli keluarga dan penjaga. berdasarkan gambar
dalam aspek kesihatan keluarga 5.1.4 Menganalisis cara berkomunikasi rujuk Panduan
M 23 BANTU-MEMBANTU Ahli keluarga yang berkesan dengan ahli keluarga  Pengajaran.
Penjaga dan penjaga.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.5 Melakukan pelbagai pergerakan mengikut 1.5.1 Meniru pergerakan pelbagai watak Pemerhatian /
3: TARIAN PAHLAWAN irama mengikut muzik yang didengar. Pentaksiran

PELAKON CILIK 2.4 Menggunakan pengetahuan konsep bagi 2.4.1 Mengenal pasti kemahiran
pergerakan berirama. pergerakan yang ditiru daripada pelbagai
watak berdasarkan konsep pergerakan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan mengikut irama.
tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti. 5.2.1 Memperlihatkan rasa seronok
melakukan aktiviti baru dalam Pendidikan
Jasmani dan bersedia menerima cabaran.

M 24

9: BERSIH DAN 6.1 Kemahiran interpersonal serta 6.1.1 Mengetahui cara menjalin hubungan  Menyanyikan lagu
SELAMAT komunikasi berkesan dalam kehidupan yang sihat dengan ibu bapa, “Keluarga Bahagia”.
harian penjaga, ahli keluarga rakan sebaya  Bercerita tentang
HORMAT- Etiket perhubungan dengan ibu bapa, dan orang lain. kepentingan menjalin
MENGHORMATI penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya 6.1.2 Memahami kepentingan menjalin hubungan sihat.
dan orang lain hubungan yang sihat dengan ibu  Lembaran kerja.
bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan
sebaya dan orang lain.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
4: TUNAS GIMNAS 1.6 Melakukan penerokaan pergerakan 1.6.1 Melakukan pelbagai pergerakan Pentaksiran
haiwan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan
LIHAT DAN TIRU tinggi. Persembahan:
2.5 Mengaplikasi konsep pergerakan dan Bergerak seperti haiwan
prinsip mekanik bagi penerokaan pergerakan 1.6.2 Melakukan pergerakan haiwan pada
haiwan. pelbagai laluan.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan haiwan
pengurusan dan keselamatan. yang diteroka.

2.5.2 Menyatakan pemindahan berat badan


semasa melakukan pergerakan haiwan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama


dan menunggu giliran semasa menjalankan
M 25 aktiviti.

9: BERSIH DAN 6.1 Kemahiran interpersonal serta 6.1.3 Mengaplikasi etiket perhubungan  Nyanyian lagu “Trek
SELAMAT komunikasi berkesan dalam kehidupan antara diri dengan ibu bapa, Tok Tok” mengikut
harian penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya melodi “Trek Tek
HORMAT- Etiket perhubungan dengan ibu bapa, dan orang lain. Tek”.
MENGHORMATI penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya  Membincangkan
dan orang lain etiket perhubungan
antara diri dengan ibu
bapa, penjaga, ahli
keluarga, rakan
sebaya dan orang
lain.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
4: TUNAS GIMNAS 1.7 Melakukan kemahiran imbangan 1.7.1 Melakukan imbangan dengan Pentaksiran
dengan lakuan yang betul. sebelah kaki di sisi, depan, dan
IMBANGAN STABIL belakang.
2.6 Menggunakan pengetahuan konsep EMK:
kestabilan bagi kemahiran imbangan 2.6.1 Mengenal pasti kedudukan Kreativiti & Inovasi
anggota badan yang membantu
5.2 Menunjukkan keyakinan dan kestabilan.
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.2 Menerima cabaran, kemenangan,
dan kekalahan dalam permainan

M 26

9: BERSIH DAN 6.1 Kemahiran interpersonal serta 6.1.4 Menilai situasi yang memerlukan  Tayangan klip iklan
SELAMAT komunikasi berkesan dalam kehidupan kemahiran berkata TIDAK kepada animasi “Ajar Anak
harian sentuhan tidak selamat dan Anda Menjerit” dari
Etiket perhubungan dengan ibu bapa, sentuhan tidak selesa dalam Lescopaque
AWASI DIRI penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya perhubungan  Sumbangan saran
dan orang lain berdasarkan situasi.

M 27 PENTAKSIRAN 3

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)
CUTI HARI RAYA AIDILADHA:31.07.2020 – 01.8.2020

AKTIVITI PAK-
4: TUNAS GIMNAS 1.7 Melakukan kemahiran imbangan 1.7.2 Melakukan imbangan dengan 21Learning Experiences
dengan lakuan yang betul. empat, tiga, dua, dan satu tapak (Pengalaman Peribadi)
SOKONGAN TEGUH sokongan pada bahagian badan. Games (Permainan)
2.6 Menggunakan pengetahuan konsep
kestabilan bagi kemahiran imbangan 2.6.2 Menyatakan perkaitan antara BBB/BBM
bilangan tapak sokongan dengan BT m/s 32-33, tikar.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen kestabilan. EMK Kreativiti dan
pengurusan dan keselamatan. Inovasi
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa
melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani. KBAT
Mengaplikasi
Menilai
M 28
NILAI
Kerjasama
Toleransi

9: BERSIH DAN 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.1 Mengetahui maksud kuman dan  Gambar kuman
SELAMAT mengurangkan faktor risiko penyakit cara kuman merebak. dipamerkan.
dalam kehidupan harian  Bersoal jawab
KUMAN, OH, KUMAN! Kuman  Permainan
Antikuman (rujuk
Panduan Pengajaran)
 Lembaran kerja.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI

1.7 Melakukan kemahiran imbangan 1.8.1 Melakukan putaran menegak separa AKTIVITI PAK-21Bus
4: TUNAS GIMNAS dengan lakuan yang betul. dan penuh. Stop (Hentian Bas)
Learning Experiences
LIGAT BERPUTAR 2.7 Menggunakan pengetahuan prinsip 1.8.2 Melakukan guling balak berterusan. (Pengalaman Peribadi)
mekanik bagi kemahiran imbangan dan
1.8.3 Melakukan guling sisi.
DAN putaran. BBB/BBM
1.8.4 Melakukan guling depan posisi tuck. BT m/s 34-35, tikar,
GULING 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen tilam.
TENGGILING pengurusan dan keselamatan. 2.7.1 Menyatakan bahagian anggota badan
yang boleh digunakan untuk melakukan EMK
5.4 Membentuk kumpulan dan aktiviti putaran menegak. Kreativiti dan Inovasi
bekerjasama dalam kumpulan semasa
melakukan aktiviti. 2.7.2 Mengenal pasti perubahan KBAT
kedudukan badan semasa melakukan Mengaplikasi
M 29 guling balak, guling sisi, dan guling depan. Menilai
5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa NILAI
melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.
Kerjasama
5.4.2 Mempamerkan rasa seronok semasa Toleransi
melakukan aktiviti dalam kumpulan.

9: BERSIH DAN 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.2 Mengetahui penyakit bawaan  Bersoal jawab
SELAMAT mengurangkan faktor risiko penyakit kuman. tentang kesihatan
dalam kehidupan harian murid.
JEJAK KUMAN Kuman  Mempamerkan
gambar penyakit
bawaan kuman.
 Lembaran kerja.

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Pemerhatian /
M 30 5: MARI BERENANG 1.9 Melakukan kemahiran keyakinan dan 1.9.1 Mematuhi peraturan di kolam renang. Pentaksiran
keselamatan dalam air.
AWAS DAN MARI 1.9.2 Melakukan kemahiran masuk ke
LAKUKAN 2.8 Menggunakan pengetahuan konsep dalam air, berdiri, berjalan, bobbing,
keyakinan dan keselamatan air mengapung tiarap, meluncur (glide), dan
berdiri dalam air dari posisi apungan tiarap.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
2.8.1 Mengenal pasti peraturan di kolam
pengurusan dan keselamatan.
renang.

2.8.2 Mengenal pasti kemahiran bobbing


yang betul.

2.8.3 Mengenal pasti kemahiran apungan


tiarap yang betul.

2.8.4 Mengenal pasti kemahiran luncur


yang betul.

5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa


melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.

5.1.4 Mengenali dan mematuhi peraturan


keselamatan di tempat melakukan aktiviti
Pendidikan Jasmani.

9: BERSIH DAN 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.3 Memahami kepentingan menjaga  poster
SELAMAT mengurangkan faktor risiko penyakit kebersihan diri untuk mencegah  Lembaran kerja.
dalam kehidupan harian kuman daripada merebak.
ELAK PENYAKIT Kuman

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Pemerhatian /
6: MARI BERSANTAI 1.10 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.10.1 Menggunakan kemahiran Pentaksiran
kesenggangan lokomotor dan manipulasi semasa
SANTAI PETANG melakukan permainan tradisional PERMAINAN:
2.9 Mengaplikasi strategi dan idea kreatif seperti Datuk Harimau dan Congkak. Congkak
dalam aktiviti rekreasi dan Datuk harimau
kesenggangan 2.9.1 Mengenal pasti cara bermain
permainan tradisional. EMK:
5.4 Membentuk kumpulan dan Kreativiti & Inovasi
bekerjasama dalam kumpulan semasa 5.4.1 Mempamerkan aktiviti secara
melakukan aktiviti. berpasangan.

5.4.2 Mempamerkan rasa seronok


M 31 semasa melakukan aktiviti dalam
kumpulan.

9: BERSIH DAN 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta 7.1.4 Mengaplikasi cara menjaga  Bersoal jawab cara
SELAMAT mengurangkan faktor risiko penyakit kebersihan diri untuk mencegah menjaga kebersihan
dalam kehidupan harian penyakit. diri untuk mencegah
ELAK PENYAKIT Kuman 7.1.5 Menilai akibat jika kebersihan diri penyakit.
diabaikan.

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Pemerhatian /
6: MARI BERSANTAI 1.10 Melakukan aktiviti rekreasi dan Pentaksiran
kesenggangan 1.10.2 Membina istana pasir, dan
SAYA KREATIF mereka cipta objek menggunakan
2.9 Mengaplikasi strategi dan idea kreatif plastisin atau blok mainan. EMK:
dalam aktiviti rekreasi dan Kreativiti & Inovasi
kesenggangan 2.9.2 Menerangkan reka bentuk istana
pasir dan objek yang dibina.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa 5.2.1 Mempamerkan rasa seronok
melakukan aktiviti. melakukan aktiviti baharu dalam
Pendidikan Jasmani.

M 32

9: BERSIH DAN 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.1 Mengetahui situasi tidak selamat di  Buku teks
SELAMAT mendemonstrasi kemahiran kecekapan rumah, sekolah, taman permainan  Membincangkan
psikososial dalam kehidupan harian dan tempat awam. tindakan berdasarkan
BOLEH BERTINDAK Keselamatan diri situasi.
Buli

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


3.1 Melakukan aktiviti fizikal berpandukan 3.1.1 Melakukan pelbagai jenis aktiviti
konsep kecergasan. seperti berjalan, berlari, dan regangan AKTIVITI PAK-21
7: BADAN CERGAS yang boleh meningkatkan suhu badan Recap Group
OTAK CERDAS 4.1 Mengaplikasi konsep kecergasan dan otot, kadar pernafasan, dan kadar (Mengulangi / mengingat
semasa melakukan aktiviti fizikal nadi. semula)
OTOT LENTUR, Brainstorming
PERGERAKAN 5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 3.1.2 Melakukan aktiviti yang boleh (Sumbangsaran)
TERATUR. pengurusan dan keselamatan. menurunkan kadar pernafasan dan kadar
nadi. BBB/BBM
5.2 Menunjukkan keyakinan dan BT m/s 46-47
tanggungjawab kendiri semasa 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti memanaskan
dan menyejukkan badan.
melakukan aktiviti. EMK
4.1.2 Mengenal pasti tujuan memanaskan Kreativiti dan Inovasi
dan menyejukkan badan.
KBAT
4.1.3 Menyatakan keperluan air sebelum, Mengaplikasi
M 33 semasa, dan selepas melakukan aktiviti Memahami
fizikal
NILAI
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, Kerjasama
semasa, dan selepas melakukan aktiviti Toleransi
Pendidikan Jasmani.

5.2.1 Mempamerkan rasa seronok


melakukan aktiviti baharu dalam Pendidikan
Jasmani

9: BERSIH DAN 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.2 Mengetahui cara menjaga  Tayangan klip video
SELAMAT mendemonstrasi kemahiran kecekapan keselamatan diri daripada situasi “Culik Versi 1”
psikososial dalam kehidupan harian tidak selamat di rumah, sekolah, sumber “Youtube”.
BOLEH BERTINDAK Keselamatan diri taman permainan dan tempat awam.  Membincangkan
Buli tindakan berdasarkan
video.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
8: CERGAS DAN 3.2 Melakukan aktiviti yang meningkatkan 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan Pentaksiran
MANTAP kapasiti aerobik. dalam jangka masa yang
ditetapkan. Permainan kecil:
4.2 Mengaplikasi konsep asas kapasiti Jantungku cergas
JANTUNG KUAT, aerobik. 4.2.1 Menamakan organ utama yang
BADAN SIHAT mengepam darah.
5.4 Membentuk kumpulan dan
bekerjasama dalam kumpulan semasa 4.2.2 Menyatakan hubungan antara
melakukan aktiviti. jantung dengan paru-paru semasa
melakukan aktiviti fizikal.

4.2.3 Menyatakan senaman yang boleh


M 34 menguatkanjantung.

5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok


melakukan aktiviti dalam kumpulan.

9: BERSIH DAN 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.3 Memahami maksud buli, pembuli  Simulasi perbuatan
SELAMAT mendemonstrasi kemahiran kecekapan dan mangsa buli serta kesan buli, pembuli dan
psikososial dalam kehidupan harian perbuatan buli. mangsa buli.
JANGAN BULI, ELAK Keselamatan diri  Lembaran kerja.
DIBULI Buli

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pemerhatian /
8: CERGAS DAN 3.3 Melakukan senaman kelenturan dinamik dan statik pada otot-otot utama. Pentaksiran
MANTAP dengan lakuan yang betul.
4.3.1 Mengenal pasti cara regangan Permainan kecil:
SIAP SIAGA 4.3 Mengaplikasi konsep asas kelenturan yang betul. Regangan rahsia

5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan


tanggungjawab kendiri semasa yang betul untuk meningkatkan
melakukan aktiviti. kelenturan pada sesuatu kumpulan
otot.

4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti


regangan dapat meningkatkan
kecekapan fungsi otot.

M 35 5.2.1 Mempamerkan rasa seronok


melakukan aktiviti baharu dalam
Pendidikan Jasmani.

9: BERSIH DAN 8.1 Menjaga keselamatan diri dan 8.1.3 Memahami maksud buli, pembuli  Simulasi perbuatan
SELAMAT mendemonstrasi kemahiran kecekapan dan mangsa buli serta kesan buli, pembuli dan
psikososial dalam kehidupan harian perbuatan buli. mangsa buli.
JANGAN BULI, ELAK Keselamatan diri  Main peranan
DIBULI Buli 8.1.4 Mengaplikasi kemahiran berkata kemahiran berkata
TIDAK dan mengelak diri daripada “TIDAK” pada
membuli dan dibuli. perbuatan buli.
MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI
Pemerhatian /
8: CERGAS DAN 3.3 Melakukan senaman kelenturan 3.3.1 Melakukan aktiviti regangan Pentaksiran
MANTAP dengan lakuan yang betul. dinamik dan statik pada otot-otot utama.
Permainan kecil:
TENANG-TENANG 4.3 Mengaplikasi konsep asas kelenturan 4.3.1 Mengenal pasti cara regangan Regangan rahsia
yang betul.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 4.3.2 Mengenali pelbagai pergerakan
yang betul untuk meningkatkan
kelenturan pada sesuatu kumpulan
otot.

4.3.3 Mengetahui bahawa aktiviti


regangan dapat meningkatkan
kecekapan fungsi otot.

M 36 5.1.3 Mematuhi arahan guru dan


mengenal peraturan keselamatan
di tempat melakukan aktiviti.

9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.1 Mengetahui jenis makanan yang  Mengetahui jenis
10: BERKHASIAT DAN Makanan dan pemakanan yang berkhasiat. makan yang
SELAMAT berkhasiat 9.1.2 Memahami kepentingan pengambilan berkhasiat.
makanan yang berkhasiat  Bersoal jawab
MAKANAN
BERKHASIAT

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


M 37 . Pemerhatian /
8: CERGAS DAN 3.4 Melakukan senaman meningkatkan 3.4.1 Mengekalkan posisi sedia tekan tubi Pentaksiran
MANTAP daya tahan dan kekuatan otot dengan dalam suatu jangka masa.
lakuan yang betul 3.4.2 Mengekalkan posisi separa cangkung
SIAPA KUAT (half squat) dalam suatu jangka masa.
4.4 Mengaplikasi konsep asas kekuatan 3.4.3 Melakukan pergerakan dari duduk ke
berdiri tanpa sokongan.
dan daya tahan otot.
3.4.4 Melakukan pergerakan dari baring ke
duduk tanpa sokongan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 3.4.5 Melakukan aktiviti bergayut dan meniti
pengurusan dan keselamatan. pada palang menggunakan tangan.
3.4.6 Melakukan ringkuk tubi separa.

4.4.1 Menyatakan kelebihan mempunyai


otot yang kuat.
4.4.2 Menyatakan kelebihan mempunyai
otot yang boleh bekerja berulang-ulang
dalam satu jangka masa.
4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada
bahagian badan semasa melakukan
senaman daya tahan otot

5.1.4 Mengenali dan mematuhi peraturan


keselamatan di tempat melakukan aktiviti
Pendidikan Jasmani

10: BERKHASIAT DAN 9.1 Amalan pemakanan sihat dan selamat 9.1.3 Mengaplikasi cara menyimpan  Membuat inkuiri
SELAMAT Makanan dan pemakanan yang makanan dan minuman supaya tentang penjagaan
berkhasiat bersih serta selamat. kebersihan makanan
MAKAN SECARA 9.1.4 Menganalisis kepentingan di kantin.
SIHAT pengambilan sarapan, makan
tengah hari, dan makan malam yang
berkhasiat kepada kesihatan diri.

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


M 38 3.4.7 Melakukan aktiviti untuk membina Pemerhatian /
8: CERGAS DAN 3.4 Melakukan senaman meningkatkan otot teras badan (core muscle). Pentaksiran
MANTAP daya tahan dan kekuatan otot dengan
lakuan yang betul 4.4.3 Mengenal pasti otot utama pada
STABIL DAN bahagian badan semasa
SEIMBANG 4.4 Mengaplikasi konsep asas kekuatan melakukan aktiviti kekuatan dan
dan daya tahan otot. daya tahan otot.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.3 Mematuhi arahan guru semasa
pengurusan dan keselamatan. melakukan aktiviti Pendidikan Jasmani.

11: BANTUAN 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 10.1.1 Mengetahui situasi kecemasan.  Siren dibunyikan.
KECEMASAN dan kepentingan bertindak dengan  Mempamerkan kad
bijak mengikut situasi gambar situasi
MINTA BANTUAN Situasi kecemasan kecemasan.
 Mengetahui situasi
kecemasan.

MINGGU UNIT / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI


Pemerhatian /
8: CERGAS DAN 3.5 Melakukan aktiviti yang melibatkan 3.5.1 Mengukur ketinggian dan Pentaksiran
MANTAP komposisi badan. menimbang berat badan.
Permainan kecil:
BADAN IDAMAN 4.5 Membuat perkaitan antara komposisi 4.5.1 Mengenal pasti komponen dalam Siapa tinggi, siapa berat
badan dengan kecergasan fizikal. badan iaitu tulang, otot, organ, dan
lemak.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan. 4.5.2 Mengenali bentuk badan kurus,
sederhana, dan berlebihan berat badan.
M 39
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum,
semasa, dan selepas melakukan aktiviti
Pendidikan Jasmani.

11: BANTUAN 10.1 Pengetahuan asas pertolongan cemas 10.1.1 Memahami tindakan yang perlu  Main peranan situasi
KECEMASAN dan kepentingan bertindak dengan diambil sewaktu berlaku kecemasan.
bijak mengikut situasi kecemasan.  Simulasi cara
MINTA BANTUAN Situasi kecemasan meminta bantuan
10.1.2 Mengaplikasikan kemahiran apabila berlaku
meminta bantuan apabila berlaku kecemasan.
kecemasan.  Tindakan yang perlu
diambil.
40 PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN
41-43 PENGURUSAN AKHIR TAHUN
CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020, KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia ATAU WHATSAPP : 011 5668 0954
FREE RPT 2020 :- https://telegram.me/RPT2020SekolahRendah