Anda di halaman 1dari 11

ISI KANDUNGAN

ISI KANDUNGAN M/S


PENDAHULUAN 1
PENDAHULUAN

Assalamualaikum,

Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izin kurnianyadapat juga saya


sempurnakan tugasan bagi subjek bahasa melayu.Sepanjang saya membuat
kerja kursus ini, banyak pengatahuan yang saya dapat dari folio ini.Kesempatan
ini juga saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih
kepada rakan-rakan saya yang telah banyak membantu dalam menyiapkan kerja
kursus ini.Terutamanya kepada pensyarah saya iaitu Pn .Faridah Binti Md
Pungot kerana beliau te;ah banyak tunjunk ajar kepada saya.Tunjuk ajar beliau
amat bermakna kepada saya sehingga saya dapat menyiapkan tugasan yang
diamanahkan olehnya.Oleh itu,saya juga tidak lupe kepada kedua ibu bapa saya
yang banyak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan bagi
menyelesaikan tugasan ini sama ada secara lansung atau tidak langsung. Segala
bantuan yang telah rakan-rakan hulurkan amatlah saya hargai kerana tanpa
bantuan dan sokongan rakan-rakan semua ,tugasan ini tidak dapat dilaksanakan
dengan sempurna
LATAR TEMPAT
LATAR MASA
P
E
N
G
A
J
A
R
A
N
BINAAN PLOT