Anda di halaman 1dari 4

Borang 9

SENARAI KERJA-KERJA TAMBAHAN/UBAHSUAI


Nama Pemohon : MOHD SAIFUL AZUAN BIN MUSTAPHA
SHARIFAH FATIMAH BINTI SYED MOHAMED

Alamat Penuh Pejabat : SK PARIT JAWA, JALAN TEMENGGONG AHMAD, 84150 PARIT
JAWA, JOHOR
SMK CONVENT,100 JALAN DAUD, 84000 MUAR, JOHOR

No Kad Pengenalan : 810117-01-6271/821221-01-5344

Alamat Penuh Harta : 13 JALAN PERMAI, TAMAN KANGKONG PERMAI, PARIT


KANGKONG, 84150 PT JAWA, MUAR.

CATITAN
NILAIAN
Kerja-kerja tambahan yang TELAH
Ite Jumlah OLEH
dicadangkan dengan ukuran Kuantiti DISISAPKAN/
m (RM) PEJABAT
dan spesifikasi BELUM
PENILAIAN
DISIAPKAN

Kerja-kerja struktur bagi


keseluruhan bangunan
L/Sum 5,000.00
1. Formwork/kotak acuan
melibatkan kerja
pembinaan asas pad, rasuk
tanah, tiang, lintol, rasuk
bumbung dan lain-lain kerja
berkaitan.
5,000.00
L/Sum
2. Harga kerja bekal dan
lantak kayu bakau bagi asas
bangunan dengan merujuk
keseluruhan point
sebagaimana rujukan dalam
lukisan pelan.

Kerja besi tetulang pada


3. pembinaan asas pas, rasuk L/SUM 7,000.00
tanah, lantai, tiang, linto,
rasuk bumbung dan lain-
lain kerja berkaitan.

Kerja-kerja konkrit pada


4. pembinaan asas pad, rasuk L/SUM 8,000.00
tanah, lantai, tiang, linto,
rasuk bumbung dan lain-
lain kerja berkaitan.
Kerja-kerja bumbung

New rooting sheet 25’ x 22’ 98.10 47,520.00


1. (m2)
(550 k/p) dan 23’ x 22’ (506
k/p) menggunakan jenis
conc tiles rooting sheet/
new pvc gutter

Kerja-kerja kemasan siling

Harga kerja bekal dan L/SUM 5,000.00


1.
pasang kepingan rata dari
abestous ceiling bahagian
dalam dan luar bangunan
termasuk kerja-kerja
pemasangan kayu
bingkainya iaitu 2’ x 2’ atau
3’ x 2’ dan setara
dengannya sebagaiman
arahan.
Kerja-kerja tambahan
bangunan baru

1. New living 7’ x 11’ (77 k/p) 7.15 10,010.00


didirikan dinding beserta (m2)
plaster luar dan
dalam/pintu jenis
aluminium sliding door.

2. New room 6 ‘ 11 ‘ (66k/p) 6.13 7,920.00


didirikan dinding beserta (m2)
plaster luar dan dalam.

3. New room 12 ‘ x 11 ‘ (132 12.26 23,760.00


k/p) didirikan dinding (m2)
beserta plaster luar dan
dalam/tingkap jenis New
Airwell/pintu 1 daun
berserta jenang

4. New living 12’ x 11’ (132 12.26 23,760.00


k/p) didirikan dinding (m2)
beserta plaster luar dan
dalam.
5. New dining 11’ x 12’ (132
k/p) dan 4’ x 5’ (20 k/p) 12.26 23,760.00
beserta plaster luar dan (m2)
dalam/tingkap jenis
aluminium sliding window.

6. New wc 5’ x 7’ (35 k/p)


didirikan dinding beserta 3.25 4,200.00
plaster luar dan (m2)
dalam/tingkap jenis
aluminium sliding window.

7. New kitchen 7’ x 11’ (77


k/p) didirikan dinding 7.15 10,010.00
beserta plaster luar dan (m2)
dalam/tingkap jenis
aluminium sliding window.

Kerja-kerja mengecat

1. Sediakan 1 lapisan cat asas


pada permukaan berlepa L/SUM 2,000.00

Sediakan permukaan dan


2. sapu 2 lapisan cat rintangan L/SUM 2,000.00
cuaca pada permukaan
berlepa bahagian luar
bangunan.

3. Sediakan permukaan dan


sapu 3 lapis cat emulasi L/SUM 5,000.00
berasaskan pada
permukaan dinding
bahagian dalam

Kerja-kerja pendawaian
elekrtik
L/SUM
10,060.00

JUMLAH KESELURUHAN 200,000.00


.......................................... .....................................................
(Tandatangan Pemohon) Tandatangan Pemaju/Kontraktor
Tarikh:_______________

......................................... .......................................................
(Tandatangan Pemohon) Nama dan Alamat Pemaju/Syarikat Kontraktor
Tarikh:________________
Tarikh:_________________

Pengesahan Lawat Periksa Penilaian Oleh

...............................................................
(Tandatangan dan Nama Pegawai JPPH)

Peringatan:
1. Sila sertakan bersama pelan ubahsuai/ kerja- kerja tambauhan yang berwarna yang
menunjukkan perbezaan di antara ruangan sedia ada dan ruangan tambahan baru

2. Pembinaan hanya boleh dinulakan setelah mendapat kelulusan pinjaman. Sila


pastikan anda baca dan paham syarat – syarat berkaitan pinjaman ubahsuai seperti di
para 7.1 dan 7.2, lampiran A8, Pekeliling LPPSA Bil. 1 tahun 2016