Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK USJ 12 Kod Sekolah: BEA8635

1. Nama Guru FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN

2. Judul Membina Karisma 3. Bidang: Kepimpinan

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi ciri-ciri karisma dan keterampilan. Ianya sesuai untuk bacaan rakyat
Malaysia bagi mengetahui maklumat-maklumat penting tentang kepimpinan. Antara fakta penting
yang terkandung dalam buku ini ialah komponen karisma dalam pengurusan, dalam penampilan
dan teknik membina karisma.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

1. Dapat memahami diri seseorang.


2. Dapat menilai sikap dari penampilan seseorang itu.
3. Dapat mengenalpasti karisma yang positif.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

1. Membolehkan kita mengenali dan memahami rakan sekerja, murid-murid dan


staf-staf yang lain.
2. Mudah bekerjasama dan manjalankan tugasan bersama-sama.
3. Mengenali dan menilai kepimpinan ketua atau majikan dalam pengurusan.
4. Mengenali dan menilai diri murid-murid yang berpotensi dan berketerampilan
dalam kepimpinan.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN) (Puan Norizam Binti Hussein)