Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMK USJ 12 Kod Sekolah: BEA8635

1. Nama Guru FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN

Inovasi dalam Pengukuran &


2. Judul 3. Bidang: Pendidikan
Penilaian Pendidikan

4. Tarikh Pembentangan 5. Masa:

6. Tempat Pembentangan
7. Sinopsis
Pengukuran dan penilaian merupakan komponen penting dalam semua peringkat sistem
pendidikan. Sistem pengukuran dan penilaian dari segi pendidikan memainkan peranan
penting dalam isu mengukur pelajar dengan efektif dan berkesan. Istilah pengukuran dalam
bidang pendidikan merangkumi penyediaan soalan bagi tujuan menguji kemahiran dan
penguasaan pelajar secara bermakna dan berkesan. Manakala penilaian pula merangkumi
cara membuat analisis, menyediakan laporan analisis. Kedua-dua pengukuran dan penilaian
berkait rapat dengan kesahan dan kebolehpercayaan.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


Setelah membaca buku ini, guru memperoleh manfaat dari segi:
1. Memahami teori, konsep dan amalan pengukuran dan penilaian secara mendalam.
2. Pembinaan dan pentadbiran ujian mengikut prosedur yang lebih teratur.
3. Cara efektif bagi menganalisis markah ujian dan penilaian.
4. Melaporkan penilaian
5. Mengambil tahu isu-isu dalam penilaian.
6. Etika penilaian.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P


Kesahan dan kebolehpercayaan merupakan konsep yang penting dalam hal pengukuran dan
penilaian. Penyediaan soalan pengukuran oleh guru mata pelajaran adalah disarankan supaya
menepati kemahiran dan pengetahuan yang setara dengan perkembangan anak murid masing-
masing. Pengukuran dan penilaian bukan semata-mata merujuk kepada ujian atau
peperiksaan, tetapi juga termasuk ujian sumatif dan ujian gerak balas yang sepatutnya
dilakukan sepanjang perlangsungan PdPc.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(FARIZ DANIAL BIN ZAINUDDIN ) (Puan Norizam Binti Hussein)