Anda di halaman 1dari 13

Tarikh: __________________ Bil.

murid dalam kelas:__________________________

Hari: __________________ Bil. kehadiran murid :__________________________

Murid yang tidak hadir:(diisi oleh guru waktu pertama) Murid yang lewat:

_________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________

Bil

Masa

Nama Guru Masuk

Mata
Pelajaran

Kebersihan
Kelas

Bilangan Murid

Catatan

Ada

Tiada

1.
2.

3.

4.
5.

6.

REHAT

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Peringatan :

1. Guru waktu pertama mesti mengambil Buku Rekod Kawalan Kelas ini sebelum masuk ke
kelas
2. Tulis nama guru masuk dan tulis bilangan murid setiap kali guru masuk kelas.
3. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P.

Disemak : �����������
Tarikh: __________________ Bil. murid dalam kelas:__________________________

Hari: __________________ Bil. kehadiran murid :__________________________

Murid yang tidak hadir:(diisi oleh guru waktu pertama) Murid yang lewat:

_________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________
_____________________________________________

Bil

Masa

Nama Guru Masuk

Mata
Pelajaran

Kebersihan
Kelas

Bilangan Murid

Catatan

Ada

Tiada

1.
2.

3.

4.
5.

6.

REHAT

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Peringatan :

1. Guru waktu pertama mesti mengambil Buku Rekod Kawalan Kelas ini sebelum masuk ke
kelas
2. Tulis nama guru masuk dan tulis bilangan murid setiap kali guru masuk kelas.
3. Buku Rekod Kawalan Kelas mesti berada di atas meja guru setiap waktu P&P.

Disemak : �����������
http://sksungaikelambu.files.wordpress.com/2012/04/logo1.jpg?w=600

SK SUNGAI KELAMBU

KG SUNGAI KELAMBU, 42700 BANTING,

SELANGOR DARUL EHSAN

BUKU REKOD

KAWALAN KELAS TAHUN 2016

KELAS : _________________

GURU KELAS: ____________________________

KETUA KELAS : ________________________________