Anda di halaman 1dari 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

KURIKULUM

PROJEK KSSM RBT


TINGKATAN 3

BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU

Nama Murid : ………………………………………………………


Kad Pengenalan : ………………………………………………..
Angka Giliran : ……………………………………………………
Tingkatan : …………………………………………………………
Tajuk Projek : ……………………………………………………..

Dimensi Penilaian Tahap Penguasaan Skor


Mengumpul Maklumat
Merancang
Mengaplikasi
Membuat Refleksi
Berkomunikasi
Etika dan Kerohanian
KESELURUHAN

Perakaunan Murid
Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil saya sendiri.

Tandatangan : …………………………

PERAKUAN GURU PENGESAHAN GKMP/KETUA BIDANG

Tandatangan : ……………… Tandatangan : …………………..


Nama : …………………….. Nama : …………………………
Tarikh : ……………………. Tarikh : ………………………..

Anda mungkin juga menyukai