Anda di halaman 1dari 20

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA, KUALA LUMPUR

JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG KOKURIKULUM INDUK


2010 - 2012

VISI SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mutiara Menjadi Sekolah Pilihan Menjelang 2012

VISI UNIT KOKURIKULUM

Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mutiara, Kuala Lumpur menjadi sekolah yang dikenali ramai dengan kejayaan dalam aktiviti kokurikulum
menjelang tahun 2012.

MISI UNIT KOKURIKULUM

1. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi kurikulum dan kokurikulum.


2. Melahirkan pelajar yang berjaya dalam aspek kokurikulum pada peringkat zon dan negeri.
3. Melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek dalam semua aspek kehidupan.

OBJEKTIF UNIT KOKURIKULUM


1. Menggalakkan pelajar bergiat aktif dalam kesemua tiga jenis unit kokurikulum yang disertai.
2. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan sukan, persatuan dan unit beruniform pada peringkat zon.
3. Meningkatkan peratus penyertaan dan kehadiran murid dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah.

-1-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

TARGET PENCAPAIAN UNIT KOKURIKULUM INDUK


TAHUN 2010-2012

BAHAGIAN UNIT 2010 2011 2012


KOKURIKULUM
Rumah Sukan 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus
kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan
mencapai 70 peratus. mencapai 80 peratus. mencapai 100 peratus.
2. Sekurang-kurangnya setiap rumah 2. Sekurang-kurangnya setiap rumah 2. Sekurang-kurangnya setiap rumah
sukan berjaya menghasilkan 5 orang sukan berjaya menghasilkan 8 orang sukan berjaya menghasilkan 10 orang
wakil sekolah peringkat zon. wakil sekolah peringkat zon dan 2 wakil sekolah peringkat zon dan 3
orang peringkat negeri. orang peringkat negeri.

Kelab dan Persatuan 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus


kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan
mencapai 70 peratus. mencapai 80 peratus. mencapai 100 peratus.
2. Menyertai semua pertandingan 2. Menyertai pertandingan peringkat 2. Menyertai pertandingan peringkat
peringkat zon. zon. zon dan negeri.
3. Dua persatuan memenangi tempat 3. Dua Persatuan memenangi naib 3. Dua persatuan memenangi johan
ketiga peringkat zon. johan peringkat zon. peringkat zon dan mengambil
bahagian peringkat negeri.

Kelab Sukan dan Permainan 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus
kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan
mencapai 70 peratus. mencapai 80 peratus. mencapai 100 peratus.
2. Sekurang-kurangnya satu 2. Sekurang-kurangnya dua 3. Sekurang-kurangnya tiga
permainan menjadi johan peringkat permainan menjadi johan peringkat permainan menjadi johan zon dan
zon. zon. mewakili zon.

Persatuan Badan Beruniform 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus 1. Sekurang-kurangnya peratus


kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan kehadiran latihan mingguan
mencapai 70 peratus. mencapai 80 peratus. mencapai 100 peratus.
2. Telah mahir perbarisan dan kawad. 2. Dua pasukan telah mengambil 2. Satu pasukan mendapat tempat
bahagian kawad peringkat zon. ketiga pertandingan kawad zon.

-2-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

ANALISIS PERSEKITARAN “SWOT”


UNIT KOKURIKULUM INDUK
TAHUN : 2010 - 2012

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1. Memiliki sebuah dewan yang lengkap untuk aktiviti permainan W1. Tidak memiliki kemudahan padang sekolah menyebabkan kesukaran
sukan dalam dewan. menjalankan aktiviti kokurikulum serentak.
S2. Mempunyai sebuah gymnasium dua tingkat sesuai untuk aktiviti W2. Sebahagian pelajar mengikuti kelas tambahan di sekolah atau kelas
sukan dalam dewan. tuisyen di luar sekolah selepas waktu sekolah.
S3. Mempunyai dua orang jurulatih dalam sukan dalam dewan dan W3. Sebahagian pelajar bekerja pada waktu selepas sekolah.
seorang Guru Cemerlang PJK dan dua orang pegawai teknik dalam
acara sukan peringkat zon.
S4. Mempunyai pelajar yang berkebolehan dalam beberapa bidang W4. Hampir 90 peratus guru hanya memiliki kemahiran dalam akademik
sukan dan kepimpinan. tetapi tiada kemahiran dalam aspek kokurikulum.
S5. Mempunyai seorang guru yang mahir dalam aspek kawad berkaitan W5. Pelajar menghadapi masalah pengangkutan ke sekolah untuk
pasukan unit beruniform. menghadiri aktiviti persekolahan.
S6. Menjadi pusat latihan untuk permainan gimnastik JPWP yang W6. Pelajar kurang berminat untuk bergiat aktif dalam aktiviti
dilengkapi dengan peralatan. kokurikulum menyebabkan kehadiran rendah.
PELUANG (O) CABARAN (T)

O1. Pihak PIBG sedia menyumbangkan aspek kewangan untuk T1. Sikap sesetengah ibu bapa yang tidak memandang serius kepentingan
kemajuan bidang kokurikulum. kegiatan kokurikulum.
O2. Terdapat pihak yang sanggup memberi latihan percuma dalam acara T2. Terdapat kemudahan kafe siber berhampiran sekolah yang
kawad untuk unit beruniform. menggalakkan pelajar ponteng aktiviti kokurikulum selepas waktu
sekolah.
O3. Terdapat kemudahan dan kerjasama daripada pihak luar untuk T3. Sumbangan kewangan untuk kokurikulum yang terhad daripada ibu
menjadi jurulatih sukan dan unit beruniform dengan bayaran yang bapa.
sesuai.
O4. Kebanyakan ibu bapa mampu menyediakan latihan sendiri kepada T4. Lokasi sekolah yang sukar dihubungi kerana terletak jauh daripada
pelajar di pusat latihan di luar kawasan sekolah. pengangkutan awam.
T5. Kelewatan sumber kewangan daripada pihak pentadbiran JPN dan
Kementerian pendidikan.

-3-
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
TAMAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR.

PELAN TAKTIKAL
UNIT KOKURIKULUM INDUK
TAHUN : 2010 - 2012

PROGRAM / TANGGUNG KOS / OUTPUT PELAN


ISU TEMPOH KPI
PROJEK JAWAB SUMBER (HASIL) KONTIGENSI

1. Kurang 1. Kursus 1.Penyelaras 1 hari RM2000 Semua pemimpin Peratus kehadiran Jawatankuasa
penyertaan pemimpin Kelab dan kelab berjaya ahli persatuan Induk Kokurikulum
pelajar dalam persatuan. Persatuan menjalankan tugas. meningkat. Sekolah.
aktiviti
kokurikulum.
2. Kursus dalaman 1.Penolong 2 kali RM300 Semua guru Aktiviti persatuan Jawatankuasa
guru penasihat unit Kanan (2 hari) penasihat dapat menarik dan dapat Induk Kokurikulum
kokurikulum. Kokurikulum menjalankan meningkatkan Sekolah.
2.Setiausaha aktiviti yang kehadiran ahli
Kokurikulum menarik. persatuan.

3. Minggu 1.Setiausaha 1 minggu RM3000 Semua pelajar dan Peratus kehadiran Jawatankuasa
Kokurikulum. Kokurikulum guru terlibat bagi pelajar dalam Induk Kokurikulum
2. Guru semua unit aktiviti persatuan Sekolah.
Penasihat kokurikulum meningkat.
terlibat.

4. Perkhemahan 1.Penyelaras 2 hari RM2000 Pelajar berminat Peratus Jawatankuasa


kokurikulum. Kelab Badan menyertai aktiviti penyertaan pelajar Kelab Badan
Beruniform kokurikulum. dalam aktiviti Beruniform.
2.Guru kokurikulum
Penasihat meningkat.

5. Hari Anugerah Penolong 1 hari RM2500 Pelajar berminat Peratus Jawatankuasa


Kokurikulum. Kanan menyertai aktiviti penyertaan pelajar Induk Kokurikulum
Kokurikulum kokurikulum. dalam aktiviti Sekolah.
kokurikulum
meningkat.

-4-
2. Pencapaian 1. Latihan Penolong Sepanjang - Pelajar lebih Keupayaan pelajar Jawatankuasa
pelajar dalam mingguan pelajar Kanan tahun berpengetahuan meningkat. Kelab Sukan dan
pertandingan wakil sekolah. Kokurikulum dalam teknik Permainan.
kokurikulum permainan disertai.
tidak
memuaskan. 2. Pertandingan Penyelaras 1 minggu RM2000 Pelajar Pencapaian Jawatankuasa
permainan antara Kelab Sukan berkebolehan pasukan sekolah Kelab Sukan dan
rumah sukan. dan dapat dikenalpasti. meningkat. permainan.
Permainan

3. Pertandingan Penyelaras 1 minggu RM1000 Pembentukan Pencapaian Jawatankuasa


permainan antara Kelab Sukan pasukan sekolah pasukan sekolah Kelab Sukan dan
kelas. dan yang lebih baik. meningkat. Permainan.
Permainan

3. Bengkel Setiausaha 1 hari RM2000 Guru dan pelajar Pencapaian Jawatankuasa


motivasi dan Sukan lebih pasukan sekolah Induk Kokurikulum
kejurulatihan wakil berpengalaman meningkat. Sekolah.
sekolah. dalam permainan.

3. Kekurangan 1. Program Setiausaha 1 minggu RM1000 Pengetahuan Pencapaian Jawatankuasa


ruang untuk pertandingan Sukan pelajar pada sukan pasukan sekolah Kelab Badan
mengadakan ”indoor games”. dalam dewan meningkat. Beruniform.
aktiviti meningkat.
kokurikulum

-5-
PELAN OPERASI : 1
Nama Projek / Program : KURSUS PEMIMPIN PERSATUAN

Rasional : Meningkatkan minat dan peratus penyertaan ahli persatuan dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diadakan.

Objektif : 1 Mendedahkan pemimpin persatuan iaitu pengerusi, setiausaha dan bendahari tentang tanggungjawab pemimpin
. persatuan.

2 Melatih pemimpin persatuan supaya dapat melaksanakan tanggungjawab terhadap persatuan dengan berkesan.
.

Tempoh / Tarikh : Bulan Mac setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Semua pengerusi, setiausaha dan bendahari persatuan, kelab sukan dan permainan serta persatuan badan beruniform.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat. 1.Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan 1. Pengetua. Akhir bulan
berdasarkan kertas kerja 2. Penolong Kanan Kokurikulum. Februari.
oleh Penyelaras Kelab dan Persatuan. 3. Semua Penolong Kanan.
2. Cadangan perbelanjaan, aktiviti yang bakal dijalankan 4. Penyelaras Kelab dan Persatuan.
dan jurulatih jemputan untuk menjayakan program. 5. Semua Guru Penasihat Persatuan.
3. Memaklumkan perjalanan dan atur cara program.

Persiapan 1. Surat dihantar kepada jurulatih jemputan serta peserta 1. Penyelaras Kelab dan persatuan. Akhir bulan
Awal Kursus. dan follow up. 2. Semua Guru Penasihat Persatuan, Februari hingga
dilakukan oleh penyelaras permainan Kelab Sukan dan Permainan serta Unit pertengahan
2. Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam Beruniform. bulan Mac
mencukupi dan berkeadaan baik.

Pelaksanaan Pendedahan pemimpin persatuan tentang tanggungjawab 1. Penyelaras Kelab dan Persatuan. Pertengahan
kursus. pemimpin persatuan. 2. Semua Guru Penasihat persatuan, bulan Mac
Kelab Sukan dan Unit Beruniform.

Post mortem. Mengkaji kejayaan program dan memperbaiki kelemahan 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Akhir bulan
yang timbul pada masa depan. 2. Penyelaras Kelab dan Persatuan. Mac
3. Semua Guru Penasihat Persatuan.

-6-
PELAN OPERASI : 2

Nama Projek / Program : KURSUS DALAMAN GURU PENASIHAT UNIT KOKURIKULUM

Rasional : Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam pengurusan persatuan, kelab sukan dan permainan serta persatuan badan
beruniform.

Objektif : 1 Meningkatkan pengetahuan guru penasihat dalam memilih dan menentukan aktiviti persatuan yang menarik.
.

2 Meningkatkan penyertaan pelajar dalam aktiviti persatuan serta meningkatkan peratus kehadiran pelajar dalam aktiviti
. kokurikulum.

Tempoh / Tarikh : Februari dan April setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Guru penasihat persatuan, kelab sukan dan permainan serta persatuan badan beruniform.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat 1. Menyampaikan maklumat umum tentang program. 1. Pengetua. Awal bulan
2. Taklimat rasional kursus diadakan. 2. PK Kokurikulum. Februari dan
3. Taklimat tentang perjalanan kursus. 3. Semua PK awal bulan
4. Taklimat tentang anggaran perbelanjaan. 4. Setiausaha Kokurikulum April.
5. Semua guru penasihat unit
kokurikulum.

Persediaan 1. Menyedia dan menghantar surat jemputan kepada 1. Setiausaha Kokurikulum Awal bulan
Program penceramah serta follow up. Februari dan
2. Menyediakan bahan-bahan berkaitan kursus kepada bulan April.
peserta.

Pelaksanaan 1. Menjalankan ceramah daripada penceramah yang 1. PK Kokurikulum Pertengahan


Program dijemput. 2. Setiausaha Kokurikulum bulan Februari
2. Melaksanakan bengkel pengurusan kelab dan persatuan. 3. Semua guru penasihat unit dan bulan April.
kokurikulum.
Post Mortem 1. Menilai semula kursus yang dijalankan. 1. PK Kokurikulum Akhir bulan
2. Menambah baik kursus pada masa depan. 2. Setiausaha Kokurikulum Februari dan
3. Semua guru penasihat bulan April.

-7-
-8-
PELAN OPERASI : 3

Nama Projek / Program : MINGGU KOKURIKULUM

Rasional : Menggalakkan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang dijalankan.

Objektif : 1 Menanam minat pelajar untuk menyertai aktiviti unit kokurikulum yang disertai di sekolah serta meningkatkan peratus
. kehadiran ahli dalam setiap aktiviti mingguan.

2 Mewujudkan hubungan baik di antara guru dengan pelajar serta di antara ahli persatuan dengan menyertai aktiviti
. persatuan yang menarik.

Tempoh / Tarikh : Mei setiap tahun.

Kumpulan Sasaran : Semua guru penasihat unit kokurikulum dan semua pelajar.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat 1. Taklimat umum program Minggu Kokurikulum. 1. Pengetua Awal bulan Mei
2. Perbincangan acara dan aktiviti Minggu Kokurikulum 2. Penolong Kanan Kokurikulum
berdasarkan kertas kerja Setiausaha Kokurikulum. 3. Semua Penolong Kanan
3. Perbincangan persediaan dan senarai tugas Minggu 4. Setiausaha Kokurikulum
Kokurikulum. 5. Semua Guru Penasihat Unit
4. Perbincangan anggaran perbelanjaan program. Kokurikulum

Persediaan 1. Jawatankuasa pelaksana menjalankan tugas awal. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Awal hingga
Program 2. Penyediaan bahan dan peralatan. 2. Setiausaha Kokurikulum pertengahan
3. Makluman kepada pelajar. 3. Semua Guru Penasihat Unit Koku bulan Mei

Pelaksanaan 1. Melaksanakan aktiviti jualan, pameran dan gotong- 1. Penolong Kanan Kokurikulum Pertengahan
Program royong. 2. Setiausaha Kokurikulum bulan Mei
2. Membersihkan semula tapak pameran dan jualan. 3. Semua Guru Penasihat Unit Koku

Penyampaian Menyampaikan hadiah kepada kelab paling aktif dan 1. Pengetua Pertengahan
Sijil pelajar terbaik pada Minggu Kokurikulum. 2. Setiausaha Kokurikulum. bulan Mei

Post Mortem 1. Menilai kelemahan dan kelebihan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Akhir bulan
2. Merangka penambahbaikan program masa depan. 2. Semua Guru Penasihat Unit Koku Mei

-9-
PELAN OPERASI : 4

Nama Projek / Program : PERKHEMAHAN KOKURIKULUM

Rasional : Menarik minat pelajar dan meningkatkan peratus penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum,

Objektif : 1 Menggalakkan penyertaan pelajar melalui aktiviti kokurikulum yang menarik dan berkesan.
.

2 Mewujudkan hubungan erat antara ahli persatuan dengan rakan dari persatuan yang berlainan serta guru penasihat
. persatuan.

Tempoh / Tarikh : 2 hari / Minggu ketiga bulan Julai.

Kumpulan Sasaran : 5 orang pelajar ahli bagi setiap persatuan

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mesyuarat 1. Membentang maklumat umum tentang program 1. Pengetua Awal bulan
Jawatankuasa perkhemahan kokurikulum. 2. Semua Penolong Kanan Julai
2. Membincangkan strategi dan aktiviti dalam program. 3. Setiausaha Kokurikulum
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan program. 4. Penyelaras Unit Beruniform
4. Membincangkan hal-hal lain berkaitan program. 5. Semua Guru Penasihat Persatuan

Persediaan 1. Menyediakan surat dan menghantar surat jemputan 1. Setiausaha kokurikulum Minggu kedua
Program. penceramah dari Unit Kokurikulum JPWP. 2. Penyelaras Unit Beruniform bulan Julai
2. Menyediakan peralatan berkaitan kursus seperti 3. Semua Guru Penasihat Persatuan
khemah dan lain-lain.

Pelaksanaan 1. Perasmian Pengetua dan memasang khemah 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu ketiga
Program 2. Mendengar ceramah daripada pegawai unit Koku JPWP 2. Setiausaha kokurikulum bulan Julai
3. mengadakan bengkel dan aktiviti berkumpulan. 3. Penyelaras Unit Beruniform
4. Mengemas kawasan dan menutup khemah. 4. Semua Guru Penasihat Persatuan
5. Penutup dan penyampaian sijil penyertaan.

Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Setiausaha kokurikulum keempat bulan
program pada masa depan. 3. Penyelaras Unit Beruniform Julai
4. Semua Guru Penasihat Persatuan
- 10 -
- 11 -
PELAN OPERASI : 5

Nama Projek / Program : HARI ANUGERAH KOKURIKULUM

Rasional : Menghargai pelajar yang cemerlang dan menyumbang bakti dalam kokurikulum sekolah sepanjang tahun.

Objektif : 1 Menggalakkan minat pelajar untuk menyertai aktiviti kokurikulum di sekolah serta meningkatkan peratus kehadiran
. pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

2 Menggalakkan kesungguhan pelajar untuk mencapai kejayaan dalam penyertaan pertandingan kokurikulum sama ada
. pada peringkat sekolah, zon, negeri atau negara.

Tempoh / Tarikh : Minggu kedua bulan Oktober.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar.

TANGGUNGJAWAB/
LANGKAH PROSES KERJA TEMPOH STATUS
JAWATANKUASA
Mengumpul 1. Guru penasihat memberi markah penyertaan pelajar 1. Penolong Kanan Kokurikulum Sepanjang
Markah dalam kokurikulum. 2. Setiausaha Kokurikulum bulan
Kokurikulum 2. Guru menyerahkan Buku Laporan Kokurikulum kepada 3. Semua Guru Penasihat Persatuan September
PK Kokurikulum.

Mesyuarat 1. Taklimat umum program Hari Anugerah Kokurikulum. 1. Pengetua Minggu


Jawatankuasa 2. Membincangkan atur cara program. 2. Semua Penolong Kanan keempat bulan
3. Membincangkan senarai tugas jawatankuasa. 3. Semua Guru Penasihat Persatuan September
4. Hal-hal lain.

Persediaan 1. Pemilihan pemenang anugerah mengikut kategori. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
Program 2. Penyediaan hadiah dan sijil. 2. Setiausaha Kokurikulum pertama bulan
3. Penyediaan surat jemputan dan edaran VIP Oktober
4. Penyediaan tempat dan rehersal.
Pelaksanaan 1. Ucapan Pengetua dan VIP. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu kedua
Program 2. Penyampaian anugerah kepada pelajar cemerlang 2. Setiausaha Kokurikulum bulan Oktober
kokurikulum. 3. Semua guru
Post Mortem. 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu ketiga
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Setiausaha Kokurikulum bulan Oktober
program pada masa depan 3. Semua guru penasihat persatuan.

- 12 -
PELAN OPERASI : 6

Nama Projek / Program : LATIHAN MINGGUAN PEMAIN PASUKAN SEKOLAH

Rasional : Menggalakkan pencapaian cemerlang dalam pertandingan kokurikulum bagi wakil pasukan sekolah.

Objektif : 1 Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman wakil sekolah dalam bidang yang disertai sebelum menyertai
. pertandingan peringkat zon atau negeri.

2 Membolehkan wakil pasukan sekolah membaiki kelemahan diri dan membentuk sebuah pasukan yang mantap
. menjelang pertandingan aktiviti kokurikulum.

Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun / Isnin hingga Rabu setiap petang.

Kumpulan Sasaran : Semua wakil permainan pasukan sekolah.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum tentang program. 1. Pengetua Januari, April


Jawatankuasa 2. Membincangkan senarai tugas jawatankuasa. 2. Semua Penolong Kanan dan Ogos
Kokurikulum 3. Membincangkan persediaan guru dan pelajar. 3. Setiausaha Kokurikulum
4. Hal-hal lain. 4. Semua guru penasihat persatuan

Persediaan 1. Pemilihan pemain atau wakil sekolah. 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Januari.
Program 2. Penyediaan peralatan dan tempat. 2. Setiausaha Kokurikulum.
3. Penyediaan jadual latihan. 3. Semua Penyelaras Persatuan.
4. Pemilihan jurulatih luar jika perlu. 4. Semua Guru Penasihat Persatuan.

Pelaksanaan 1. Melatih pelajar wakil pasukan sekolah. 1. Setiausaha Kokurikulum. Sepanjang tahun
Program 2. Menguruskan kedatangan pelajar. 2. Pemantau (Guru Kanan)
3. Menyediakan peralatan yang sesuai. 3. Semua Guru Penasihat Persatuan.
4. Mengisi boring kehadiran dan pemantauan.

Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum. Ogos
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Setiausaha Kokurikulum.
program pada masa depan 3. Semua Penyelaras Persatuan.
4. Semua Guru Penasihat Persatuan.

- 13 -
PELAN OPERASI : 7

Nama Projek / Program : PERTANDINGAN PERMAINAN ANTARA RUMAH SUKAN

Rasional : Meningkatkan pencapaian pelajar dalam pertandingan antara zon pada masa depan.

Objektif : 1 Meningkatkan kemahiran pelajar tentang sukan dipertandingkan serta dapat menarik minat pelajar untuk menyertai
. kegiatan sukan dan permainan.

2 Memilih pemain-pemain wakil sekolah untuk persediaan pasukan sekolah pada tahun akan datang.
.

Tempoh / Tarikh : Minggu ketiga bulan Jun.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum program. 1. Pengetua Minggu pertama


Jawatankuasa 2. Taklimat tentang senarai tugas jawatankuasa. 2. Penolong Kanan Kokurikulum bulan Jun
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan program. 3. Penyelaras Kelab Sukan
4. Hal-hal lain. 4. Setiausaha Sukan
5. Guru Penasihat Rumah Sukan

Persediaan 1. Penyediaan pemain rumah sukan. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu kedua
Program 2. Penyediaan jadual. 2. Penyelaras Kelab Sukan bulan Jun
3. Persiapan peralatan, gelanggang dan hadiah. 3. Setiausaha Sukan
4. Guru Penasihat Rumah Sukan
Pelaksanaan 1. Menjalankan pertandingan mengikut jadual. 1. Setiausaha Sukan Minggu ketiga
Program 2. Guru Penasihat Rumah Sukan bulan Jun.

Penyampaian 1. Penyampaian hadiah dan sijil kepada pemenang 1. Penyelaras Kelab Sukan Isnin minggu
Hadiah pertandingan dalam perhimpunan sekolah. 2. Setiausaha Sukan keempat bulan
Jun
Post Mortem 1. Membincang kelebihan dan kekurangan program. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Minggu
2. Meneliti dan membincangkan penambahbaikan 2. Penyelaras Kelab Sukan keempat bulan
program pada masa depan 3. Setiausaha Sukan Jun.
4. Guru Penasihat Rumah Sukan

- 14 -
- 15 -
PELAN OPERASI : 8

Nama Projek / Program : PERTANDINGAN PERMAINAN ANTARA KELAS/ TINGKATAN

Rasional : Meningkatkan pencapaian pelajar dan pasukan sekolah dalam pertandingan peringkat zon dan negeri.

Objektif : 1 Membolehkan pemilihan murid yang berkebolehan dikenal pasti untuk dilatih oleh guru penasihat permainan bagi
. menyediakan pasukan sekolah yang mantap.

2 Menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum terutamanya dalam permainan selepas peperiksaan
. sekolah.

Tempoh / Tarikh : Seminggu/ Oktober.

Kumpulan Sasaran : Murid tingkatan 2, 3 dan 4.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Taklimat umum program. 1. Pengetua Minggu ketiga


Jawatankuasa 2. Taklimat tentang senarai tugas 2. Penolong Kanan bulan September
jawatankuasa. Kokurikulum
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan 3. Setiausaha Sukan
program. 4. Guru Tingkatan
4. Hal-hal lain.
Persediaan Program 1. Penyediaan borang dan jadual kepada guru. 1. Penolong Kanan Minggu pertama
2. Persiapan peralatan, gelanggang dan hadiah. Kokurikulum bulan Oktober.
2. Penyelaras Kelab Sukan
3. Guru Tingkatan
Pelaksanaan 1. Melaksanakan pertandingan. 1. Penolong Kanan Minggu Ketiga
Program Kokurikulum bulan Oktober.
2. Penyelaras Kelab Sukan
3. Guru Tingkatan
Selepas Program 1. Penyampaian pingat dan sijil. 1. Penyelaras Kelab Sukan Minggu keempat
2. Pemilihan wakil sekolah 2. Guru penasihat kelab. bulan Oktober.
Mesyuarat Post 1. Membincangkan masalah program. 1. Penolong Kanan Minggu keempat
Mortem 2. Membincangkan langkah pembaikan. Kokurikulum bulan Oktober.
2. Penyelaras Kelab Sukan

- 16 -
PELAN OPERASI : 9

Nama Projek / Program : Bengkel Motivasi dan Kejurulatihan Wakil Sekolah.

Rasional : Meningkatkan pencapaian pasukan permainan sekolah dalam pertandingan permainan pada peringkat zon dan negeri.

Objektif : 1 Mendedahkan wakil permainan sekolah serta guru penasihat dengan teknik dan teori permainan yang disertai.
.

2 Mengenalpasti kelemahan setiap pemain dalam pasukan permainan sekolah yang perlu diperbaiki.
.

Tempoh / Tarikh : Satu hari/ Oktober.

Kumpulan Sasaran : Semua wakil sekolah dalam semua pasukan permainan.

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Menerangkan maklumat program. 1. Penolong Kanan Minggu kedua


Jawatankuasa 2. Menerangkan tugas jawatankuasa. Kokurikulum. bulan Oktober.
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan. 2. Setiausaha kokurikulum.
4. Membincangkan hal-hal lain. 3. Setiausaha sukan.
4. Penyelaras sukan.

Persediaan 1. menyediakan peserta 1. Setiausaha kokurikulum. Minggu ketiga


Program 2. menjemput penceramah dan jurulatih 2. Setiausaha sukan. bulan Oktober.
3. penyediaan tempat dan peralatan 3. Penyelaras sukan.
4. penyediaan borang berkaitan 4. Guru penasihat kelab

Pelaksanaan 1. Pendaftaran peserta 1. Setiausaha kokurikulum. Minggu keempat


Program 2. Perasmian dan taklimat 2. Setiausaha sukan. bulan Oktober.
3. ceramah dan bengkel permainan 3. Penyelaras sukan.
4. Tontonan video permainan dan penutup 4. Guru penasihat kelab.

Mesyuarat 1. Membincangkan masalah program. 1. Penolong Kanan Minggu Pertama


Post Mortem 2. Membincangkan langkah pembaikan. Kokurikulum bulan November.
2. Setiausaha kokurikulum.
3. Setiausaha sukan.
4. Penyelaras sukan.

- 17 -
PELAN OPERASI : 9

Nama Projek / Program : Pertandingan permainan ‘indoor games’

Rasional : Menggalakkan pelajar menyertai permainan ‘indoor games’ bagi mengatasi masalah kekurangan ruang latihan bagi jenis
permainan lain.

Objektif : 1 Menggalakkan pelajar menyertai jenis permainan yang bersifat ’indoor’ games’.
.

2 Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam permainan ‘indoor games’.


.

Tempoh / Tarikh : Satu minggu/ September.

Kumpulan Sasaran : Semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4 kecuali pemain wakil sekolah bagi pasukan ‘indoor games’

LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

Mesyuarat 1. Menerangkan maklumat program. 1. Penolong Kanan Minggu keempat


Jawatankuasa 2. Menerangkan tugas jawatankuasa. Kokurikulum bulan Ogos
3. Membincangkan anggaran perbelanjaan. 2. Setiausaha Sukan
4. Membincangkan hal-hal lain. 3. Penyelaras permainan
4. Penasihat Kelab Sukan

Persediaan 1. Penyediaan borang dan jadual kepada guru. 1. Setiausaha Sukan Minggu Pertama
Program 2. Persiapan peralatan, gelanggang dan hadiah. 2. Penyelaras permainan bulan September
3. Mengadakan promosi kepada pelajar. 2. Penasihat kelab sukan

Pelaksanaan 1. Melaksanakan pertandingan. 1. Setiausaha Sukan Minggu ketiga


Program 2. Penyelaras permainan bulan September
3. Penasihat Kelab sukan

Selepas 1. Penyampaian pingat dan sijil. 1. Setiausaha Sukan Minggu keempat


Program 2. Penyelaras permainan bulan September

Mesyuarat 1. Membincangkan masalah program. 1. Penolong Kanan Minggu keempat

- 18 -
Post Mortem 2. Membincangkan langkah pembaikan. Kokurikulum bulan September
2. Setiausaha Sukan
3. Penyelaras permainan
4. Penasihat Kelab Sukan

- 19 -
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA
JALAN TAYNTON VIEW, CHERAS, 56000 KUALA LUMPUR

CARTA GANTT PERLAKSANAAN PROGRAM


KOKURIKULUM INDUK
TAHUN : 2010 - 2012

BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV
1 Kursus Pemimpin Kelab dan
Persatuan

2 Kursus Dalaman Guru


Penasihat Unit Kokurikulum

3 Minggu Kokurikulum

4 Perkhemahan Kokurikulum

5 Hari Anugerah Kokurikulum

6 Pertandingan Permainan
‘Indoor Games”

7 Pertandingan Permainan Antara


Rumah Sukan.

8 Kursus Motivasi dan


Kejurulatihan Wakil Sekolah

9 Pertandingan Permainan Antara


Kelas

- 20 -