PANDUAN PERMOHONAN PEMBIAYAAN TEKUN SENARAI SEMAK Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Perkara Borang TEKUN JPP 02 lengkap diisi.

Gambar pemohon ukuran pasport ( 2 keping ) Salinan Kad Pengenalan pemohon dan pasangan ( jika berkenaan ) Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan yang sah ( jika perlu ) Gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek ( 3 keping berlainan sudut ) Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank ( muka pertama & transaksi terakhir – jika perlu ) Sebutharga / Cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai ( jika berkenaan ) Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran penggunaan tapak ( jika berkenaan ) Salinan salah satu Bil Utiliti ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan ( jika perlu ) Salinan Perjanjian Sewa / surat kebenaran penggunaan premis ( jika berkenaan ) Disertakan Oleh Pemohon ( ) Disemak Oleh Pegawai TEKUN ( )

TEKUN / JPP 01

Catatan

PENERANGAN 1. 2. 3. 4. Borang Permohonan Borang Permohonan TEKUN / JPP 02 hendaklah dilengkapkan oleh pemohon. Gambar Pemohon Sila kemukakan 2 keping gambar terbaru berukuran pasport. Salinan Kad Pengenalan Pemohon dan Pasangan ( jika berkenaan ) Sila kemukakan 1 salinan kad pengenalan pemohon dan pasangan ( depan dan belakang ) di atas kertas bersaiz A4. Salinan Lesen / Permit / Pendaftaran Perniagaan Sila sertakan salinan lesen / permit / pendaftaran perniagaan yang sah dan masih belum tamat tempoh. ( Permohonan RM5,000 ke bawah dan di luar kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dikecualikan ) Gambar Premis / Tempat Perniagaan / Tapak Projek Sila kemukakan gambar premis / tempat perniagaan / tapak projek yang merangkumi sudut yang berbeza ( sekurang-kurangnya 3 keping ) atau yang menunjukkan aktiviti perniagaan yang sedang dijalankan. Salinan Buku Simpanan / Penyata Bank Sila sertakan salinan Buku Simpanan pemohon yang mengandungi nama dan no. akaun bank serta transaksi terakhir atau Penyata Bank terkini. Sebutharga Sila sertakan senarai sebutharga / cadangan pembelian perkakas / peralatan / ubahsuai yang diperlukan. Salinan Hak Milik Tanah / Kebenaran Penggunaan Tapak ( Pertanian / Penternakan sahaja ) Sila kemukakan salinan Hak Milik Tanah / kebenaran penggunaan tapak. Salinan Bil Utiliti Sila kemukakan salinan Bil Utiliti yang terkini ( elektrik / air / telefon ) rumah atau premis perniagaan. ( sekiranya alamat di Kad Pengenalan berbeza dengan alamat rumah / perniagaan ) Salinan Perjanjian Sewa Sila kemukakan salinan perjanjian sewa / surat kebenaran penyewaan premis / pajakan tanah.

5.

6. 7. 8. 9.

10.

Edisi Disember 2008

KP (Baru) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT 9 10 NO.Borang ini diberi secara PERCUMA & TIDAK BOLEH DIJUAL BORANG TEKUN JPP 02 BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN TEKUN TEKUN Nasional Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani TABUNG EKONOMI KUMPULAN USAHA NIAGA (TEKUN) A 1 2 3 MAKLUMAT ASAS NEGERI KAWASAN PARLIMEN STATUS PERNIAGAAN SEDANG BERNIAGA MEMULAKAN PERNIAGAAN SEKTOR PERNIAGAAN : PERTANIAN PENTERNAKAN PERUNCITAN PERKHIDMATAN GAMBAR G A M 4 5 6 TARIKH TERIMA NO. AKAUN BANK RAKYAT (Diisi oleh Pejabat Kawasan) (Kegunaan Ibu Pejabat) PENDIDIKAN PEMBORONGAN PENGANGKUTAN PELANCONGAN PEMBINAAN Sila tandakan 7 NO. TEL C 24 25 26 27 MAKLUMAT PASANGAN PEMOHON ( Sekiranya berkahwin ) NAMA *SUAMI / ISTERI NO KAD PENGENALAN PEKERJAAN ALAMAT MAJIKAN POSKOD 28 29 D 30 NO TELEFON MAJIKAN PENDAPATAN RM ………………… / BULAN MAKLUMAT PERNIAGAAN NAMA PERNIAGAAN/ SYARIKAT AKTIVITI PERNIAGAAN/ PROJEK ALAMAT PERNIAGAAN/ PREMIS/PROJEK ANGGARAN PENDAPATAN KASAR (SEBULAN) NO TEL (Perniagaan) Edisi Disember 2009 (H/P) 32 TEMPOH/PENGALAMAN BERNIAGA HP SENDIRI SEWA 22 PENDAPATAN RM (H/P) KELUARGA / BULAN 31 Th 33 POSKOD 34 35 . K.P: ( Lama ) Lelaki Wanita 12 AGAMA ISLAM BUKAN ISLAM 11 13 15 JANTINA TARIKH LAHIR Hari 14 BANGSA / KAUM (Sila nyatakan) Bln Th UMUR ( semasa memohon) ALAMAT KEDIAMAN tahun 16 TARAF PERKAHWINAN Bujang Berkahwin Duda Janda 17 BILANGAN TANGGUNGAN 18 POSKOD 19 20 21 23 NO TEL (Rumah) STATUS KEDIAMAN PEKERJAAN SEKARANG NAMA MAJIKAN ALAMAT NO. AKAUN BANK SIMPANAN NASIONAL PEMBUATAN B 8 MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON NAMA PEMOHON NO. RUJUKAN NO.

Tandatangan & Cop Jawatan H RUJUKAN Perujuk adalah terdiri dari seseorang yang mengenali pemohon secara dekat NAMA ALAMAT HUBUNGAN DENGAN PEMOHON TELEFON …………………………………………………………...……………… a.…………) 38 KEAHLIAN PERSATUAN DEWAN PERNIAGAAN PERSATUAN PENJAJA/ PENIAGA 39 E 40 MASA BERNIAGA Dari *(pagi/petang/malam) NO.……………… :RM…….) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Perkongsian Sendirian Berhad (Modal berbayar RM…………….. Baki Pinjaman :RM…. Pihak TEKUN berhak menolak permohonan ini jika didapati butir yang diberikan tidak benar. Jumlah Pinjaman F 41 42 43 44 G KETERANGAN MENGENAI PEMBIAYAAN YANG DIPOHON JUMLAH PINJAMAN YANG DIPERLUKAN TEMPOH BAYARAN BALIK KEKARAPAN BAYARAN CARA BAYARAN SOKONGAN Ahli Parlimen / Ahli Dewan Undangan Negeri / Pengerusi Majlis Pembangunan Usahawan Daerah / Parlimen / Pemimpin Tempatan / Ketua Jabatan / Syarikat Rakan Niaga / Dewan Perniagaan / Persatuan Peniaga / Penjaja RM bulan Bulanan Pejabat TEKUN Mengikut Tempoh Projek BSN / Bank Rakyat Cek Tertunda NAMA ALAMAT TELEFON …………………………………………………………..…………… c. Tandatangan I AKUAN PEMOHON ADALAH DENGAN INI SAYA MENGAKU BAHAWA: Segala maklumat dan keterangan yang diberikan adalah benar.. KEAHLAIN ……………………………… NO. Saya bukan seorang yang bankrap. Saya bersetuju untuk mengikuti Kursus Program Asas Keusahawanan TEKUN Nasional yang diwajibkan ke atas saya 1 2 3 4 5 6 7 Tarikh ………………………………………………………… ……………………………………………… (Tandatangan Pemohon) .………………. : MARA/CGC/AIM/Bank/Sykt Kewangan/.D 36 37 MAKLUMAT PERNIAGAAN (sambungan….) STATUS PREMIS/PROJEK: PEMILIKAN PERNIAGAAN ( Sila tanda / di petak berkenaan) SENDIRI I Individu SEWA KELUARGA Pemilik Tunggal LAIN-LAIN (Nyatakan …. Saya memperakukan bahawa kemudahan pembiayaan ini tidak akan disalahgunakan. Institusi Pinjaman b.. KEAHLAIN ……………………………… hingga *(pagi/petang/malam) MAKLUMAT PINJAMAN PERNIAGAAN SEDIA ADA / LAIN Ada Tiada Sekiranya ada nyatakan. Saya berikrar untuk membayar balik pembiayaan yang diberikan sepertimana yang dijanjikan... Saya bersetuju untuk menjadi ahli Komuniti Usahawan TEKUN. Nyatakan ……………………..…….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful