Anda di halaman 1dari 3

Karangan Bahagian A Langkah-

langkah Memelihara Alam Sekitar


sebagai Tanggungjawab Bersama
- August 08, 2018
  Alam umpama makmal kehidupan. Demikianlah bandingan yang sering digambarkan oleh
saintis dan penyelidik alam sekitar tentang kepentingannya kepada semua benda hidup.
Manusia yang mempunyai akal fikiran diberikan tanggungjawab untuk memelihara alam
yang merupakan satu-satunya tempat tinggal kita. Antara usaha yang dijalankan untuk
melestarikan warisan yang berharga ini termasuklah menerusi Program Penghutanan
Semula yang digiatkan dari semasa ke semasa. Program seperti ini perlulah diberikan
keutamaan agar tidak mendatangkan masalah pada masa kelak seperti kepupusan habitat
flora dan fauna, kekurangan bekalan oksigen, pencemaran udara dan sebagainya. Usaha
pemeliharaan alam sekitar semakin menjadi agenda yang penting rakyat Malaysia
termasuk syarikat swasta untuk memenuhi tanggungjawab sosial korporat. 

  Umum mengetahui bahawa cara yang bertunjangkan kewarasan minda perlulah diambil,
iaitu menggalakkan tanaman hijau. Tanaman hijau telah dikaji dapat mengeluarkan bekalan
oksigen yang lebih banyak berbanding dengan pokok-pokok yang berdaun ungu, merah,
kuning dan sebagainya. Penanaman pokok-pokok mampu menjamin keseimbangan alam
sekitar dan mengekalkan hutan negara. Hutan amat penting dalam menyeimbangkan suhu.
Karbon dioksida yang berlebihan akan diambil oleh pokok-pokok dan mengeluarkan
oksigen untuk kegunaan manusia dan haiwan. Hutan juga menjadi habitat pelbagai spesies
flora dan fauna. Sumber makanan dan perubatan juga diperoleh dari hutan. Hutan juga
bertindak sebagai kawasan tadahan hujan dengan menyerp air hujan dan mengelakkan
hakisan tanah. Hal ini dapat mengurangkan pemendapan sungai berhampiran dan
menghindarkan banjir kilat daripada berlaku. Dengan bertunjangkan kesahihan fakta,
hakikatnya dapatlah kita simpulkan bahawa alam sekitar dapat dipelihara dengan menanam
pokok di pelbagai tempat. 
  Sesungguhnya kita sedia maklum bahawa kaedah lain yang agak jelas adalah menjaga
kebersihan sungai. Masyarakat bolehlah menjaga kebersihan sungai dengan membuang
sampah ke dalam tong sampah. Melalui cara ini, sampah sarap tidak akan terapung di
sungai dan menjejaskan kehidupan akuatik sungai. Masyarakat haruslah memperkasakan
usaha dengan menyokong kempen "Cintailah Sungai Kita". Mereka perlu mempunyai
kesedaran dan meningkatkan ilmu mengenai kesan pencemaran sungai. Kempen tersebut
perlu digiatkan tanpa dijalankan hangat-hangat tahi ayam sahaja. Kilang-kilang yang
mengeluarkan bahan toksik perlulah menapis bahan buangan sebelum dilepaskan ke
dalam sungai. Sebarang pencemaran yang dilakukan terhadap sungai hendaklah
dilaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar oleh masyarakat yang prihatin. Hal ini mampu
menyedarkan pihak yang tidak bertanggungjawab dan dikenakan hukuman di bawah Akta
Kualiti Alam Sekitar 1997. Dengan berbuat demikian, ternyatalah bahawa prakarsa ini
mampu membendung pencemaran sungai.

  Suatu hakikat yang wajar diterima ialah metodologi mengamalkan kita semula dalam
kehidupan seharian. Masyarakat haruslah mengasingkan bahan buangan seperti kertas,
plastik, kaca dan tin minuman sebelum membuangnya ke dalam tong sampah. Sisa-sisa
makanan yang merupakan bahan organik boleh dijadikan kompos supaya dapat
menyuburkan tanah. Konsep 3R iaitu mengurangkan, mengguna semula dan mengitar
semula memudahkan kitaran semula bahan buangan. Agensi kerajaan seperti Kementerian
Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut terlibat dalam kempen tersebut. Mengguna dan
mengitar semula bahan buangan dapat menjimatkan kos untuk pelupusan sampah dan
penggunaan sumber asli. Lantaran berpaksikan kebenaran yang disampaikan, jelaslah
bahawa amalan kitar semula dapat memelihara alam sekitar.

  Sebagai pengitlakan, masyarakt Malaysia perlulah melakukan anjakan paradigma dan


sentiasa peka terhadap isu-isu alam sekitar. Rakyat perlulah bersatu padu yang
diibaratkan seikat seperti sirih, serumpun seperti serai, dan sedencing seperti
besi dalam melakukan kewajipan yang patut dilaksanakan. Kita perlulah mengekalkan
kualiti kehidupan yang selesa untuk mewujudkan hubungan harmonis antara manusia
dengan alam sekeliling. Oleh sebab bergantung pada bekalan bahan mentah yang
berterusan dan mencukupi, pemeliharaan alam sekitar semakin mustahak untuk
sumbangan ini. Kesan buruk sekiranya tidak menghargai usaha pemeliharaan alam
amatlah sukar digambarkan pada masa kelak. Dengan itu, rakyat wajib mengekalkan
keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Anda mungkin juga menyukai