Anda di halaman 1dari 10

BAB 1: Penyelesaian Masalah Secara Inventif (c) Penyelesaian khusus

1.1 Pengenalpastian Masalah 3 (a) Analisis fungsi


1.1.1 Mengenal Pasti Masalah Bukan Inventif (b) Percanggahan fizikal
dan Inventif (c) Kaedah penyelesaian spesifik
1 (a) B
(b) A 1.2 Analisis Fungsi
(c) A 1.2.1 Membuat Hubung Kait Antara Produk
2 X: Masalah dikenal pasti dengan Objek dari Segi Fungsinya
Y: Proses penambahbaikan alatan 1 (a) 
Z: Alatan dapat digunakan semula (b) 
(c) ✗
Aktiviti PAK-21 2 (a) Pemegang gunting, skru, bilah gunting
Murid membentuk pasangan dan menyelesaikan (b) i. Gunting
masalah yang diberikan oleh guru dalam masa yang ii. Kertas
ditetapkan. Hasil dapatan dikongsikan dengan (c)
keseluruhan kelas. Gunting Kertas

1.1.2 Menerangkan Proses Penyelesaian 1.2.2 Melukis Sistem Fungsi


Masalah Bukan Inventif dan Inventif 1.2.3 Membina Model Fungsi dengan
1 (a) Mengenal pasti masalah Menggunakan Garisan Interaksi
(b) Menyenaraikan pilihan untuk 1 (a) i. Suhu persekitaran/keadaan makanan
menyelesaikan masalah dalam mangkuk
(c) Membuat pilihan ii. Mangkuk
(d) Melaksanakan pilihan iii. Tapak mangkuk, badan mangkuk
(e) Membuat penilaian sama ada pilihan (b)
berjaya atau tidak Tapak Badan
2 (a) Masalah umum Memegang
mangkuk mangkuk
(b) Penyelesaian umum

(c) memegang memegang memegang


Lantai Kaki meja Muka meja Mangkuk
makanan
panas

Kelembapan Skru

Aktiviti PAK-21 Aktiviti PAK-21


Murid dikehendaki membincang masalah yang Murid dikehendaki mengenal pasti prinsip inventif
dihadapi berdasarkan daripada soalan sebelumnya. kaedah pemisahan ruang dan mempersembahkan
Bentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas hasilkan dapatan dalam peta pemikiran yang
dengan menggunakan pelbagai cara dan bahan. menarik.

1.3 Percanggahan Fizikal 1.3.3 Menjustifikasikan Cadangan Perubahan


1.3.1 Mengenal Pasti dan Menganalisis Reka Bentuk Berdasarkan Pemilihan
Percanggahan Fizikal Prinsip Inventif
1.3.2 Mencadangkan Pemilihan Prinsip Inventif 1.3.4 Menghasilkan Lakaran Produk
1 (a) Pemisahan masa Berfokuskan Bahagian yang Mempunyai
(b) Sebelum: Mangkuk sup digunakan untuk Masalah Inventif
menghidang masakan berkuah 1 (a) Objek: Mangkuk makan
Semasa: Mangkuk sup sukar diangkat untuk Percanggahan fizikal: Panas lawan sejuk
dihidang semasa masakan masih panas Situasi: Mangkuk perlulah tidak terlalu
Selepas: Pemegang khas digunakan untuk panas supaya boleh diangkat untuk
mengangkat mangkuk sup yang panas itu. dihidang, namun tidak menyebabkan
makanan menjadi sejuk.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 1 PINTAR BESTARI PT3 Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 2 KSSM
Cadangan perubahan: Sebuah alat 2.1.4 Membuat Lakaran Model 3D
pemegang mangkuk dicipta. Alat tersebut Bermaklumat
boleh dipasang dengan mudah setiap kali 2.1.5 Menganalisis Lakaran Model 3D
perlu digunakan dan boleh dianggalkan jika 1 (a) Lakaran adalah mengikut idea dan kreativiti
tidak digunakan. murid.
(b) Lakaran adalah mengikut idea dan kreativiti (b) Murid melengkapkan jadual analisis dengan
murid. berpandukan kepada lakaran yang telah
dihasilkan.
BAB 2: Aplikasi Teknologi
2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.6 Membuat Acuan Model 3D
2.1.1 Mengenal Pasti Teknologi Pembuatan 1 (a) Tuangan
Produk (b) Pembentukan
1 (a) produk, alatan tangan, mesin (c) Pemesinan
(b) i. Kaedah konvensional 2 (a) Lilin
ii. Kaedah moden (b) Tanah liat
(c) Kayu
2.1.2 Menghuraikan Proses Pembuatan Produk 3 (a) i. Tuangan yang tidak menggunakan haba
Berdasarkan Teknologi Pembuatan untuk mencairkan bahan tuangan
Konvensional dengan Pembuatan Moden ii. Kaedah ini menggunakan haba untuk
1 A: tenaga kerja mencairkan bahan tuangan
B: mesin (b)
C: bahan Sediakan plaster of paris
2 A: Kaji selidik
B: Penilaian/pengujian
C: Kaedah moden Campurkan plaster of paris dengan air
sehingga menjadi pes
Aktiviti PAK-21
Murid dikehendaki melakukan perbincangan secara Sapukan lapisan minyak pada model
berpasangan mengenai topik yang diberikan dalam awal 3D
masa yang telah ditetapkan.

2.1.3 Membanding Beza Teknologi Pembuatan Celupkan separuh bahagian model


Konvensional dengan Pembuatan Moden awal 3D ke bahagian dalam pes
dalam Proses Penghasilan Produk plaster of paris
1 Masa Kuantiti
Hasil Kualiti
Kos Estetika Biarkan sehingga kering. Ulang
Tenaga kerja langkah sebelumnya.
2
Kaedah
Kaedah Moden Tanggalkan model awal 3D dengan
Konvensional
berhati-hati. Bersihkan acuan yang
Dapat disiapkan
Lama untuk disiapkan terbentuk.
dengan cepat
Bentuk yang tidak Bentuk seragam antara
seragam satu dengan yang lain 2.1.7 Membuat Model 3D Berdasarkan Proses
Kos rendah untuk Kerja
Kos pembuatan yang 1 (a) Acuan dan tuangan
pengeluaran berskala
tinggi (b) Pen 3D atau pencetak 3D
besar
Memerlukan 2 (a) 3
Kemahiran mereka (b) 4
pengendalian mesin
bentuk tinggi (c) 2
yang mahir
(d) 1
Kuantiti pengeluaran Kuantiti pengeluaran (e) 5
yang terhad yang banyak (f) 6
Tiada piawaian Mempunyai piawaian 3 (a) 3
tertentu yang ditetapkan (b) 2
Nilai estetika yang Nilai estetika yang (c) 5
tinggi terhad (d) 4
(e) 1

2
2.1.8 Membuat Kemasan Model 3D B: Hendal. Sistem ini mengawal arah haluan
Menggunakan Konsep Electrostatic dan basikal sama ada ke kiri, ke kanan, atau ke
Electroplating hadapan. Galas bebola digunakan untuk
1 (a) Electrostatic mempermudahkan pergerakan hendal.
(b) Electroplating C: Roda. Bahagian ini berputar apabila
2 (a)  dikayuh, dan menghasilkan tenaga
(b) ✗ penghantar kuasa untuk basikal bergerak.
(c)  Rantai dan gear membantu menghantar
3 (a) Cecair elektrolit kuasa kepada basikal supaya bergerak.
(b) Bikar D: Pedal. Membolehkan roda bergerak. Galas
(c) Kepingan bar logam bebola yang terletak pada roda
(d) Sel 9 voltan membenarkan roda berputar dengan mudah.
(e) Wayar dan klip buaya
2.2.3 Menghasilkan Lakaran 3D Reka Bentuk
2.1.9 Menilai Model 3D yang Telah Dihasilkan Gajet yang Menggunakan Komponen
1 Murid mengisi borang penilaian reka bentuk Sistem Mekanikal yang Dipilih
dengan menilai hasil projek yang telah 1 Lakaran adalah mengikut idea dan kreativiti
dihasilkan. murid.

2.1.10 Menjana Idea untuk Penghasilan Reka Aktiviti PAK-21


Bentuk Produk yang Lebih Efisien Murid dikehendaki mengenal pasti produk dan
1 (a) Murid melengkapkan jadual hasil ujian melakarkan reka bentuk 3D produk tersebut
dengan merujuk kepada model yang telah lengkap dengan maklumat-maklumat penting.
dihasilkan. Lakukan aktiviti One Stay Other Stray.
(b) Murid mencadangkan penambahbaikan
dengan merujuk kepada model yang telah 2.2.4 Menganalisis Kesesuaian Komponen yang
dihasilkan. Digunakan untuk Membina Gajet
(c) i. Untuk membolehkan produk bersaing 2.2.5 Membuat Rumusan Kekuatan dan
dengan produk sama yang dihasilkan Kelemahan Komponen Sistem Mekanikal
oleh pengeluar lain. Produk yang Dipilih untuk Membina
ii. Memastikan produk menjadi lebih Gajet
kompetitif dan mempunyai kelebihan 1 Murid melengkapkan jadual analisis dengan
dalam pasaran. merujuk kepada lakaran yang dihasilkan.
2 Murid melengkapkan jadual rumusan kekuatan
2.2 Reka Bentuk Mekanikal dn kelemahan komponen dengan merujukan
2.2.1 Mengenal Pasti Komponen Mekanikal kepada lakaran masing-masing.
1 (a) Gear serong
(b) Takal 2.2.6 Membina Gajet Mekanikal Berfungsi
(c) Galas bebola 1 (a) 
2 (a) B (b) 
(b) A (c) ✗
(c) C 2 Murid menerangkan langkah-langkah
3 A: Daya pembinaan gajet mekanikal yang telah
B: Fulkrum dirancang.
C: Beban
Aktiviti PAK21
2.2.2 Bagaimana Sistem Mekanikal Berfungsi Murid berkolaborasi antara kumpulan untuk
pada Produk yang Dipilih? menghasilkan suatu produk atau projek yang
1 (a) Digunakan dalam menggerakkan terbaik untuk dipertandingan.
mekanisme enjin. Contohnya dalam
membuka atau menutup injap enjin. 2.2.7 Cadangan Penambahbaikan kepada
(b) Berfungsi sbagai penghantar kuasa ke kotak Sistem Tersebut oleh Murid
gear untuk menggerakkan kenderaan. 1 (a) Rupa bentuk
(c) Berfungsi sebagai perantara bagi (b) Bahan
penghantaran kuasa antara dua gear taji. (c) Fungsi
Contohnya pada basikal dan motosikal. 2 Produk yang berfungsi ialah produk yang dapat
2 A: Brek. Digunakan untuk memperlahan atau melaksanakan tugas bertepatan dengan tujuan
memberhentikan basikal yang sedang sesuatu produk dicipta.
bergerak. Tuas digunakan pada pemegang 3 Murid mencadangkan penambahbaikan dengan
pencengkam brek. merujuk kepada gajet mekanikal yang telah
dihasilkan.
© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 3 PINTAR BESTARI PT3 Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 2 KSSM
2.3 Reka Bentuk Elektrik 4 (a) V = P
2.3.1 Elemen Sistem Elektrik iaitu Sumber, I
Medium, Beban, dan Kawalan = 9 watt
1 (a) Medium 1.5 A
(b) Beban = 6 volt
(c) Kawalan (b) R = V
(d) Sumber I
2 (a)  V = 6 watt
(b)  1.5 A
(c) ✗ = 4 Ohm
3 (a) Arus ulang-alik
(b) Arus terus 2.3.4 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk
(c) Arus terus Litar Elektrik yang akan Dibuat
4 (a) A 1 Lakaran adalah mengikut idea dan kreativiti
(b) C murid.
(c) B
5 (a) Bateri 2.3.5 Menganalisis Elemen Sistem Elektrik
(b) Solar pada Gajet yang akan Dihasilkan
(c) Dinamo 2.3.6 Membina Gajet Elektrik Berfungsi
1 Murid melakukan analisis ke atas lakaran yang
Aktiviti PAK-21 dihasilkan dan melengkapkan maklumat dalam
Murid dikehendaki melakukan perbincangan secara jadual analisis yang disediakan.
berkumpulan mengenai empangan-empangan yang 2 Murid menerangkan langkah pembinaan gajet
terdapat di Malaysia. Seorang wakil dari setiap masing-masing.
kumpulan perlu duduk di sebuah kerusi yang
disediakan untuk menjawab soalan. Aktiviti PAK-21
Murid dikehendaki membina sebuah gajet berfungsi
2.3.2 Menunjukkan Cara Reka Bentuk Litar secara berkumpulan menggunakan bahan dan alatan
Peralatan Elektrik yang telah dibekalkan oleh guru. Murid bebas
1 (a) A: Struktur rangka membina gajet mengikut kreativiti masing-masing.
B: Sensor suhu
C: Sensor tekanan 2.3.7 Membuat Pengujian dan Penilaian
D: Papan fleksibel rata Kefungsian Gajet
E: Elemen pemanas 1 Pengujian dilakukan untuk memastikan gajet
(b) Keselamatan – Aspek ini penting untuk pada litar dapat berfungsi seperti yang
melindungi pengguna daripada terkena dikehendaki, untuk mengenal pasti jika terdapat
renjatan elektrik sekiranya berlaku litar kesilapan fefungsian dan pemasangan
pintas. komponen supaya pembetulan dan
Kedudukan peranti dalam litar – penambahbaikan dapat dilakukan.
Kedudukan peranti diletakkan pada 2 (a) Pastikan komponen-komponen dipasang
kedudukan yang paling menjimarkan mengikut litar skematik dan litar bergambar.
ruangselain mementingkan keselamatan. Gajet disambungkan kepada bekalan
Sambungan litar – Litar disusun mengikut elektrik untuk melihat sama ada litar
fungsi yang dikehendaki. berfungsi atau tidak.
2 Lakaran litar elektrik selari dan siri dihasilkan (b) Murid melengkapkan borang penilaian
oleh murid. gajet merujuk kepada gajet masing-masing.
(c) Murid menulis huraian hasil penilaian
2.3.3 Membuat Pengiraan Parameter Elektrik berdasarkan gajet masing-masing.
dalam Reka Bentuk Litar
1 (a) Litar siri 2.3.8 Mencadangkan Penambahbaikan ke atas
(b) Jumlah voltan Reka Bentuk Gajet yang telah Dibina
= 1.5 V + 1.5 V + 1.5 V + 1.5 V 1 Murid mencadangkan penambahbaikan bagi
=6V gajet masing-masing.
2 (a) Litar selari
(b) 1 = 1 + 1 = 2 Aktiviti PAK21
R 4 4 4 Murid melakukan pengujian dan penilaian ke atas
2R = 4Ω gajet yang telah dihasilkan. Murid menyediakan
R = 2Ω hasil penilaian dalam bentuk yang menarik untuk
3 Kuasa = voltan x arus dibentangkan dan melakukan sesi soal jawab antara
= 30 V x 1.5 A = 45 watt setiap kumpulan.

4
2.4 Reka Bentuk Elektronik 2 Lakaran oleh murid. Murid boleh mereka
2.4.1 Menyatakan Maksud Mikropengawal bentuk litar yang lain mengikut kesesuaian.
(Microcontroller) dan mikropemproses
(Microprocessor) Aktiviti PAK-21
1 (a) Mikropengawal berfungsi untuk menerima Murid dikehendaki membuat lakaran gambar
serta memproses isyarat dan menghasilkan rajah blok dan lakaran reka bentuk litar skematik
isyarat untuk dilaksanakan mengikut idea dan kreativiti masing-masing
(b) Mikropemproses ialah peranti pemprosesan dengan berpandukan kepada komponen-
mikro dalam satu cip, biasanya digunakan komponen yang telah dibekalkan oleh guru.
untuk aplikasi atau kawalan yang besar
seperti komputer. 2.4.4 Membina Litar Simulasi yang Berfungsi
2 (a) Random-access memory (RAM) dengan Perisian Khas
(b) Unit Pemprosesan Pusat (CPU) 1 (a) Litar simulasi ialah litar yang hampir
(c) Read-only memory (ROM) menyerupai litar sebenar
3 (a)  (b) Dengan litar simulasi, seorang pereka
(b) ✗ bentuk litar dapat melihat cara-cara sesuatu
(c)  sistem yang dibina itu berfungsi sebelum
sistem sebenar dibangunkan bagi
2.4.2 Menjelaskan Bahagian-bahagian yang mengurangkan kerosakan
Terdapat dalam Mikropengawal (c) Perisian pemprosesan pengaturcaraan
(Microcontroller) secara teks
1 (a) (d)
Unit Pemprosesan
Fungsi
RAM
Pusat (CPU) Tunjukkan semua arahan di bawah
setiap kumpulan arahan
ROM Port Input/Output
Kembali ke halaman Home
(b) Sembunyi semua arahan di bawah setiap
Fungsi kumpulan arahan
Menerima isyarat dan menghantarnya
kepada mikropengawal. Isyarat 2 Langkah 1: Pada halaman Home, tekan simbol
diperoleh daripada peranti input yang untuk membuka halaman Add. Tekan
digunakan. mana-mana kumpulan arahan untuk
menunjukkan simbol arahan yang lain.
Merupakan bahagian utama pada Langkah 2: Berpandukan pengaturcaraan yang
mikropengawal. Isyarat yang diterima telah dirancang, masukkan arahan atur cara
daripada input akan diproses oleh
tersebut ke dalam perisian pemprosesan
mikropengawal. Selepas diproses, satu
pengaturcaraan secara teks. Pilih atur cara yang
arahan atau keputusan akan dihasilkan.
Proses yang berlaku bergantung pada hendak digunakan, kemudian tekan simbol
pengaturcaraan yang telah ditetapkan untuk memasukkan arahan pada halaman Home
dalam mikropengawal. dan menyusun arahan atur cara menjadi
pengaturcaraan yang berfungsi.
Tugasan output ialah menghantar isyarat Langkah 3: Selepas pengaturcaraan dimasukkan,
dari mikropengawal ke peranti output tekan simbol dan tekan Run untuk
untuk melaksanakan arahan. Isyarat menjalankan simulasi.
output yang terhasil adalah dalam bentuk Langkah 4: Tekan blok suis dan blok litar.
voltan.
2.4.5 Membuat Penyambungan Litar Input dan
2.4.3 Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Litar Output kepada Mikropengawal
Elektronik (Microcontroller)
1 (a) i. Gambar rajah blok 1 (a) Kenal pasti plag (male) pada papan litar
ii. Gambar reka bentuk litar skematik elektronik mikropengawal sebelum
(b) membuat penyambungan. Setiap plag telah
Input Proses Output ditentukan jenis peranti yang boleh
disambungkan padanya.
Bekalan kuasa (b) Input analog – penderia cahaya, pnderia
suhu, penderia jarak

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 5 PINTAR BESTARI PT3 Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 2 KSSM
Input digital – suis tekan tutup, penderia dengan lebih baik sekali gus dapat
pergerakan, suis mikro memenuhi kehendak pelanggan.
(c) Output digital – diod pemancar cahaya, Penambahbaikan ini dilakukan dari segi
motor arus terus, lampu LED 12V, pembaz, penambahan peranti input dan peranti
geganti output.
2 (a) Baca dan fahami lakaran litar skematik. 2 Murid menulis cadangan penambahbaikan
(b) Sambungkan litar input dan litar output dalam jadual yang telah disediakan.
menggunakan wayar pelompat dan soket
pada plag papan elektronik mikropengawal. Aktiviti PAK-21
(c) Pastikan litar input dan litar output Murid dikehendaki menyediakan laporan bagi
dipasang betul pada papan litar elektronik projek litar elektronik yang telah disiapkan.
mikropengawal. Laporan perlulah lengkap dengan maklumat yang
diperlukan dan dihantar kepada guru untuk dinilai.
2.4.6 menulis Pengaturcaraan Mudah
Berdasarkan Penyambungan Litar Input 2.5 Reka Bentuk Akuaponik
dan Litar Output 2.5.1 Maksud Akuaponik dan Menerangkan
1 Baris 1: ~ Note LED Berkelip Reka Bentuk Akuaponik
Baris 2: Read_Controller 1 A: akuakultur
Baris 3: If C_Din1 = 1 B: hidroponik
Baris 4: Dout1 = On C: air
Baris 5: Timer = 1 sec 2 Ikan
Baris 6: Dout1 = Off Tanaman
Baris 7: Timer = 1 sec Bakteria
Baris 8: Goto = 4 3 (a) 
Baris 9 : End If (b) 
Baris 10: Goto = 1 (c) ✗
4 (a) i. Mengekalkan kualiti air
Aktiviti PAK-21 ii. Mnegurangkan kadar ammonia di
Murid dikehendaki merancang dan menulis arahan dalam air supaya dapat dimanfaatkan
pengaturcaraan mengikut tema yang telah diberikan oleh organisma lain
oleh guru. Jalankan simulasi dan persembahkan iii. Menjimatkan ruang
untuk dinilai oleh guru. iv. Menghasilkan dua jenis makanan
secara serentak, iaitu tanaman dan
2.4.7 Membuat Pengujian dan Penilaian ternakan
Kefungsian Litar Elktronik (b) Ketiga-tiga unsur ini membentuk suatu
1 (a) Pengujian dilakukan selepas semua hubungan yang saling menguntungkan atau
penyambungan litar input dan litar output simbiosis mutualisme. Cara ketiga-tiga
dengan papan elektronik mikropengawal unsur tersebut beroperasi adalah seperti
dibuat. yang berikut:
(b) Tujuan pengujian adalah untuk memastikan i. Ikan mengeluarkan sisa makanan yang
penyambungan litar adalah betul dari segi mengandungi ammonia dan kotoran
kekutuban dan keadaan komponen serta bagi tanaman
peranti berfungsi dengan baik. ii. Bakteria yang ada akan menapis dan
(c) Murid melengkapkan jadual dengan hasil mengubah ammonia menjadi nitrat dan
pengujian yang telah dilakukan. zat yang berfungsi sebagai baja kepada
(d) Penilaian dilakukan selepas proses tanaman.
pengujian berdasarkan kefungsian litar iii. Tanaman pula akan menyalurkan
elektronik beroperasi mengikut tujuan yang oksigen dan air yang bebas ammonia
hendak dilakukan. yang diperlukan oleh ikan
(e) Murid melengkapkan jadual dengan hasil 5 Sistem raft: Tanaman diletakkan terus di atas
penilaian mengikut litar elektronik yang permukaan air sehingga akar tanaman terendam
dibina. di dalam air
(f) Semak semula litar input, litar output, dan Sistem ebb & flow: Menggunakan locen sifon
arahan pengaturcaraan. Lakukan pembaikan, untuk mengalirkan air dari media penanaman
kemudian uji dan nilai semula. apabila air sudah memenuhi media penanaman
Sistem NFT: Tidak menggunakan media
2.4.8 Mencadangkan Penambahbaikan ke atas penanaman dan akarnya hanya menyentuh air
Reka Bentuk Litar Elektronik yang mengalir. Bekalan air tidak boleh dan
1 (a) Penambahbaikan dilakukan supaya reka sentiasa mengalir dengan cepat
bentuk litar elektronik dapat berfungsi

6
Aktiviti PAK-21 2.5.6 Membina Model Reka Bentuk Sistem
Murid dikehendaki membuat kajian mengenai salah Akuaponik
satu model akuaponik daripada tiga model 1 (a) 3 (b) 1 (c) 4
akuaponik yang dipelajari. Seorang murid akan (d) 2 (e) 9 (f) 7
dipilih untuk duduk di sebuah kerusi di hadapan (g) 5 (h) 8 (i) 6
kelas untuk sesi soal jawab. 2 Murid melengkapkan jadual pengujian tahap
keberkesanan model reka bentuk yang telah
2.5.2 Kelebihan Reka Bentuk Sistem dihasilkan.
Akuaponik
1 (a) Sistem ebb & flow 2.5.7 Menilai Model Reka Bentuk Sistem
Kelebihan: Biji benih ditanam pada media Akuaponik
penanaman. 1 (a) Kecenderungan inovasi, kreativiti, dan
Kelemahan: Perlu lebih penekanan dalam keaslian reka bentuk
penyelenggaraan loceng sifon kerana (b) Kecenderungan fungsi dan praktikal /
kegagalan pada loceng sifon akan Kekuatan kualiti dan kebolehpasaran
menyebabkan air melimpah, air kolam (c) Kandungan unsur simbolik, emosi, estetika,
berkurangan, dan ikan akan mati. dan penampilan / Ergonomik
(b) Sistem raft 2 (a) Murid melengkapkan jadual senarai semak
Kelebihan: Tanaman tumbuh lebih cepat penilaian ke atas model reka bentuk yang
berbanding sistem lain. telah dihasilkan.
Kekemahan: Terdedah kepada serangan (b) Jawapan murid berdasarkan hasil penilaian
bakteria pada akar tanaman. ke atas model reka bentuk masing-masing.
(c) Sistem NFT
Kelebihan: Air yang digunakan untuk Aktiviti PAK21
mengairi tanaman sangat sedikit. Murid dikehendaki jadual senarai semak untuk
Kelemahan: Penyemaian biji benih tidak menilai model reka bentuk sistem akuaponik.
boleh dilakukan secara terus.
2.5.8 Mencadangkan Penambahbaikan Reka
2.5.3 Mengenal Pasti Komponen Akuaponik Bentuk Sistem Akuaponik yang Lebih
1 (a) Tangki ikan / Sistem perpaipan Efisien
(b) Bekas tanaman / Pam air 1 Murid mencadangkan penambahbaikan yang
(c) Media tanaman / Penapis sesuai bagi model reka bentuk masing-masing.
2 (a) Siku 90° 2 Lakaran oleh murid.
(b) Palam
(c) Tee sama 2.5.9 Menghasilkan Laporan Lengkap Model
3 A: ikan Reka Bentuk Sistem Akuaponik
B: menegak 1 Murid dikehendaki menyediakan sebuah
C: tangki laporan lengkap sepanjang penghasilkan model
reka bentuk sistem akuponik masing-masing.
2.5.4 Melakar Reka Bentuk Sistem Akuaponik
Bermaklumat 2.6 Reka Bentuk Makanan
1 Lakaran oleh murid. Murid perlu melakar reka 2.6.1 Mentakrifkan Reka Bentuk Makanan
bentuk sistem akuaponik menggunakan bahan 2.6.2 Menjelaskan Kepentingan Reka Bentuk
dan komponen yang diberikan. Makanan
1 (a) ✗
Aktiviti PAK-21 (b) 
Murid dikehendaki membuat lakaran sistem (c) 
akuaponik bermaklumat mengikut idea dan 2 (b) Makanan dari segi estetika, komunikasi,
kreativiti masing-masing. dan perwakilan
(c) Semua aktiviti komunikasi yang
2.5.5 Menganalisis Lakaran Reka Bentuk dilaksanakan untuk mempromosikan
Sistem Akuaponik produk makanan
1 Murid menerangkan elemen dan prinsip reka (d) Peralatan dan perkakasan yang digunakan
bentuk yang terdapat dalam lakaran sistem untuk menyediakan dan mengambil
akuaponik yang telah dihasilkan. makanan
3 (a) Kebebasan memilih kepada pelanggan
Aktivit PAK-21 (b) Menzahirkan nilai estetika
Murid dikehendaki melakukan perbincangan dan (c) Melindungi etika sosial
analisis ke atas topik yang diberikan guru secara (d) Memberi faedah kepada pengusaha
berkumpulan. (e) Pembangunan sains dan teknologi moden
(f) Kepelbagaian etika budaya
© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 7 PINTAR BESTARI PT3 Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 2 KSSM
Aktiviti PAK21 3 (a) Elemen reka bentuk ialah perkara yang
Murid dikehendaki membincangkan dan dapat membantu menzahirkan idea
membentangkan topik yang diberikan oleh guru dan seseorang dalam bentuk lukisan atau
bentuk peta pemikiran yang sesuai dan menarik lakaran. Elemen reka bentuk termasuklah
garisan, warna, rupa, bentuk, nilai, dan
2.6.3 Mengaplikasikan Penggunaan Alatan dan tekstur makanan. Prinsip reka bentuk ialah
Perkakasan dalam Proses Penyediaan konsep yang digunakan pada elemen reka
Reka Bentuk Makanan bentuk bagi memudahkan pembinaan
1 (a) Perkakasan elektrik sesuatu sesuatu objek agar visual yang
(b) Alatan menghidang dihasilkan menjadi menarik. Prinsip reka
(c) Alatan menghias bentuk termasuklah keseimbangan, kontras,
2 (a) Pisau bergerigi (serrated knife) pengulangan, kesederhanaan, pergerakan,
(b) i. Digunakan untuk memotong bahan penekanan dan pembahagian.
makanan yang mempunyai permukaan (b)
yang keras tetapi mempunyai isi yang Justifikasi
lembut.
Elemen  Warna yang digunakan perlu
ii. Digunakan untuk memotong bahan
menarik. Pemilihan warna
yang berkulit halus tetapi anjal seperti
juga perlu sesuai dengan
tomato dan terung kerana tidak
objek dan tema, serta
merosakkan kulitnya.
kegunaan dan kehendak
pengguna.
2.6.4 Melakar Serta Menjustifikasikan Reka
Bentuk dan Pembungkusan Makanan  Elemen garisan pada imej
1 Lakaran adalah mengikut kreativiti murid. yang berulang menimbulkan
Contoh jawapan daya tarikan dan kesan visual
yang lebih realistik.
 Elemen bentuk yang
mempunyai ketinggian,
kelebaran dan kedalaman
yang bersesuaian.
Prinsip  Prinsip harmoni ditunjukkan
melalui penggunaan warna
yang berpadanan antara satu
sama lain.
 Prinsip pergerakan dapat
dilihat daripada susunan dan
2 (a) Elemen warna – tiga warna telah
kedudukan imej pada
digunakan, iaitu warna kunis daripada telur
pembungkus makanan.
dadar dan keju, warna hijau gelap daripada
 Prinsip keringkasan
rumpai laut kering dan warna coklat
ditunjukkan pada
daripada nasi goreng. Tidak terlalu banyak
pembungkusan yang hanya
warna digunakan, warna yang digunakan
mengekalkan elemen penting
boleh meningkatkan selera makan.
untuk menyampaikan
Elemen tekstur – tekstur hasil daripada telur
maklumat produk.
dadar mewujudkan permukaan seolah-olah
seperti selimut.
Elemen bentuk – nasi goreng dibentukkan 2.6.5 Menghasilkan Reka Bentuk dan
seperti anak beruang yang sedang tidr. Pembungkusan Makanan
Bentuk yang dihasilkan mempunyai 1 (a) Membentuk imej atau personaliti reka
ketinggian, kelebaran, dan kedalaman. bentuk makanan berdasarkan cita rasa
(b) Prinsip kontras – warna yang digunakan seperti budaya, nilai, elegan dan
menarik perhatian dan memfokuskan sofistikated
kepada bentuk anak beruang yang sedang (b) Memilih bahan dan peralatan, dan bekas
tidur. menghidang yang sesuai
Prinsip pergerakan – prinsip ini digunakan (c) Menentukan sasaran pasaran dan demografi
untuk meminpin pandangan mata terhadap (d) Menggunakan warna dan imej yang sesuai
hasil reka bentuk makanan dan dan memberi kesan menarik
menimbulkan daya tarikan terhadap 2 Murid perlu menghasilkan reka bentuk dan
makanan tersebut. pembungkusan makanan dengan mengikut
langkah-langkah yang telah ditetapkan.

8
Aktiviti PAK21 6 (a) Sapukan lapisan minyak pada model awal
Murid dikehendaki untuk menggunakan bahan yang 3D
disediakan oleh guru untuk membina pembungkus (b) Celupkan separuh bahagian model awal
makanan dan persembahkan untuk dinilai oleh guru. 3D ke bahagian dalam pes plaster of paris
(c) Biarkan sehingga kering. Kemudian,
2.6.6 Menilai Reka Bentuk Makanan yang ulang langkah mencelup model awal 3D
Dihasilkan (d) Tanggalkan model awal 3D dengan
1 (a) i. Kecenderungan kreativiti, inovasi, dan berhati-hati
keaslian reka bentuk 7
A
ii. Kandungan unsur simbolik dan estetika C
(b) Murid melengkapkan borang penilaian
dengan merujuk kepada hasil reka bentuk
dan pembungkusan makanan masing-
masing. B

PENILAIAN AKHIR TAHUN 8


C
Bahagian A
1 D B
2 A
3 D A
4 A 9
5 C B
6 B
A
7 D
8 B C
9 C
10 D D
10 A: Output
Bahagian B B: System bus
1 C: Random-Access Memory (RAM)
1
D: Read-Only Memory (ROM)
4
11

3

2

2 (a) Berguna (normal)
(b) Berguna tetapi tidak mencukupi 12 A: idea
(c) Berguna tetapi berlebihan B: inovasi
(d) Bermasalah C: kreativiti
3 13
B ✗
A 
A ✗
B 14 (a) Pengulangan
(b) Kepelbagaian
A (c) Harmoni
4 (a) mengambil masa yang lama untuk (d) Kontras
disiapkan
(b) Tenaga kerja Bahagian B
(c) Nilai estetika yang tinggi 1 (a) Proses penyelesaian masalah bukan
(d) Nilai estetika yang terhad inventif ialah suatu proses penyelesaian
masalah biasa yang dialami dalam
5 kehidupan seharian. Biasanya, individu

yang menghadapi masalah akan mencari
 jalan keluar untuk mengatasi masalah
tersebut. Jika sesuatu masalah dapat

diatasi, hal ini dianggap sebagai suatu
kejayaan bagi individu terbabit.

© Sasbadi Sdn. Bhd. (139288-X) 9 PINTAR BESTARI PT3 Reka Bentuk dan Teknologi
Tingkatan 2 KSSM
(b) Langkah pertama – mengenal pasti pada fungsi dan proses pembinaan yang akan
masalah yang dihadapi. Individu perlulah dilakukan.
berhadapan dengan sesuatu masalah bagi Peringkat 3:
mengenal pasti masalah tersebut. Proses penghasilan komponen menggunakan
Langkah kedua – menyenaraikan pilihan bahan-bahan mentah binaan yang pelbagai saiz
yang ada untuk menyelesaikan masalah. atau rupa, kemudian diubah, dibentuk, dan
Langkah ketiga – membuat pilihan yang diacuankan kepada bentuk yang bersesuaian
sesuai daripada senarai pilihan yang ada. serta mempunyai fungsi yang tersendiri.
Langkah keempat – melaksanakan pilihan Peringkat 4:
yang telah dibuat. Komponen dipasang sehingga menjadi suatu
Langkah kelima – membuat penilaian model lengkap atau produk. Setiap komponen
sama ada pilihan tersebut berjaya atau mempunyai fungsi tersendiri dan saling
sebaliknya. berpaut untuk menyelesaikan sesuatu tugas.
Sekiranya masalah berjaya diatasi, maka Peringkat 5:
proses penyelesaian maslaah telah selesai. Pengujian dilakukan untuk menguji kefungsian
Jika sebaliknya, rujuk semula langkah dan dan ketahanan produk yang telah dihasilkan.
jalan penyelesaian yang ada, dan cubalah Penambahbaikan dilakukan sekiranya
membuat pilihan yang lain pula. diperlukan.
Peringkat 6:
2 (a) Pembuatan konvensional: Kemasan dilakukan bagi menutup kelemahan
Menggunakan teknologi yang asas dan pada permukaan produk seperti calar, kesan
biasanya dikendalikan oleh individu karat, dan sebagainya. Kemasan juga dilakukan
dengan menggunakan tangan untuk menambah nilai estetika, menjadikan
i. Memutar skru menggunakan pemutar produk lebih cantik, dan menarik perhatian
skru pengguna.
ii. Mengecat menggunakan berus cat
iii. Memotong kayu menggunakan gergaji 4 (a) Sistem raft adalah sistem penanaman yang
tangan meletakkan tanaman di atas permukaan air.
Akar tanaman terendam di dalam air
Pembuatan moden: dengan menggunakan stereofoam, span
Pembuatan produk yang menggunakan atau bahan yang sesuai dengannya.
kaedah moden. Penggunaan mesin (b) i. Akar tanaman boleh menyerap nutrien
menggantikan penggunaan alatan tangan organik di dalam air secara terus
sekali gus menjimatkan masa dan tenaga. ii. Tanaman tumbuh lebih cepat
i. Memutar skru menggunakan pemutar berbanding sistem lain
skru tanpa wayar
iii. Produktiviti sistem raft lebih tinggi
ii. Mengecat menggunakan mesin dan digunakan secara meluas dalam
penyembur projek akuaponik komersial
iii. Memotong kayu menggunakan gergaji iv. Sistem raft terdedah kepada serangan
mesin bakteria pada akar tanaman kerana
(b) Kaedah konvensional memerlukan masa
akar sentiasa terendam di dalam air
yang lama untuk menyiapkan sesuatu yang menyebabkan penyakit reput
produk atau projek. Manakala, produk akar (akar mudah reput)
atau projek dapat disiapkan dengan cepat (c) Bakteria berfungsi untuk menguraikan
menggunakan kaedah moden. ammonia menjadi bentuk yang boleh
3 Peringkat 2: diserap, iaitu nitrat. Jenis bakteria ialah
Komponen-komponen yang akan digunakan nitromonas dan nitrobakter. Nitromonas
disediakan dengan mengambil kira kesesuaian menjadi nitrit dan nitrobakter menjadi
nitrat.

10

Anda mungkin juga menyukai