Anda di halaman 1dari 5

Kejayaan sesuatu pementasan drama banyak bergantung kepada kerjasama kru produksi.

Bincangkan kenyataan ini.

Kru produksi adalah mereka yang bertanggungjawab dalam pengurusan produksi iaitu
proses perancangan, penyusunan dan pengarahan untuk mencapai matlamat pementasan.
Saya bersetuju dengan pernyataan di atas kerana kerjasama kru produksi sememangnya
penting dalam kejayaan sesuatu pementasan. Hal ini demikian kerana pelakon dan tenaga
kru produksi harus memahami konsep dan aliran persembahan yang hendak dipentaskan.
Setiap kru produksi masing-masing mempunyai peranan yang penting dalam memastikan
kelancaran pergerakan sesuatu pementasan agar berjaya menarik perhatian penonton dan
peminat teater. Sebagai contoh, pereka tatacahaya berperanan untuk menghasilkan konsep
rekaan, ruang tempat dan lokasi yang perlu dipancarkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu,
hubungan kerja dalam pasukan memerlukan disiplin dan ketahanan fizikal yang baik. Jika
kerjasama tidak dapat dbentuk, pasti sukar untuk memastikan kelancarakn pengurusan
proses pementasan berjalan dengan lancar. Contohnya, pereka latar sets dan perkea props
hendaklah bekerjasama menggunakan daya imaginasi dan kreativiti serta mempunyai
kesepakatan agar segala idea, rekaan dan binaan set yang dihasilkan tidak mencacatkan
persembahan pentas.

Seterusnya, seluruh kru produksi harus memberikan komitmen terhadap tugas dan
tanggungjawab semasa proses kerja produksi dalam pementasan drama bagi mencapai
tahap kualiti persembahan. Contohnya, sesebuah pementasan drama yang berkualiti dan
berjaya pastinya mendapat sambutan daripada ramai penonton. Antara tugas-tugas tenaga
kerja produksi yang terlibat termasuklah:

1. Pengurus Produksi

1.1 Setiausaha & Pen. Setiausaha

1.2 Bendahari & Bendahari

1.3 Ahli Jawatankuasa

2. Pengarah Produksi

3. Pengurus Pentas

4. Pereka Bentuk Latar (setting)

5. Pereka Bentuk Cahaya

6. Penata Rias
7. Penata Bunyi / Muzik

8. Pereka Props

9. Pereka Bentuk Kostum / Busana

10. Pengurus Artis / Kebajikan

11. Petugas lokasi (Runner)

12. Petugas Pentas / Krew

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB

1) Pengurus Produksi (Production Manager)

Pengarah produksi bertanggungjawab memaparkan elemen-elemen artistik sebuah produksi


tetapi tiada produksi mampu dipersembahkan untuk penonton tanpa komponen teknikal dan
’business’. Oleh itu, koordinasi elemen-elemen itu sangatlah mustahak dan orang yang
bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengkoordinasikannya ialah pengurus. Pengurus
bertanggungjawab dalam aspek-aspek ’business’. Pengurus produksi juga
bertanggungjawab untuk membuat kertas kerja/kertas konsep persembahan untuk
dimajukan sebagai ‘proposal’ kepada pihak-pihak tertentu yang memerlukan. Di bawah
pengurus produksi ialah jawatankuasa kerja yang terdiri dari Setiausaha, Bendahari dan Ahli
jawatankuasa.

2) Pengarah Produksi

Orang yang bekerja paling rapat dengan pelaku. Pengarah membangunkan konsep
produksi, menjelaskan kepada pelaku-pelaku, membantu pelaku mewujudkan peranan dan
watak-watak dan menggarap keseluruhan persembahan produksi. Pengarah adalah
seorang yang menerajui sebuah produksi yang melibatkan kerja-kerja teknikal dan proses
kreatif. Merupakan pemimpin kepada sekumpulan tenaga kerja pentas bagi melaksanakan
kehendak kesenian yang menepati ilusi dan kreativiti. Maka itu seorang pengarah harus
jelas terhadap kerja seni yang hendak disempurnakan. Pengarah juga perlu mempunyai
cara komunikasi yang boleh difahami oleh semua yang terlibat dengan produksinya.

3) Pengurus Pentas (Stage Manager)


Pengurusan pentas bermaksud pengendalian sekumpulan tenaga kerja bagi menjayakan
sesebuah produksi. Mereka adalah saluran penghubung antara tenaga produksi dengan
pihak pentadbiran dan bertanggungjawab melaksanakan apa yang telah dirancang supaya
berjalan lancar. Peneraju pada hari persembahan ialah pengurus pentas. Segala tugas
pentas seperti pertukaran set, pertukaran pakaian dan make up, keluar masuk pelaku
serta props yang digunakan pada hari pementasan adalah bawah pengawasannya.

4) Pereka Bentuk Latar (Setting Designer)

Bertanggungjawab untuk mereka cipta bentuk latar pentas sama ada ringkas atau kompleks
dan setiap latar mempunyai reka bentuknya. Susun atur set, tinggi dan rendahnya, tanpa
atau berset adalah dari sudut pandangan pereka bentuk latar. Bersifat latar hias yang
menggambarkan tempat, masa dan status, sama ada di luar atau di dalam dewan, set perlu
disediakan sebelum pementasan bermula. Terdapat pelbagai jenis dan rupa set bergantung
pada kehendak pementasan dan citarasa perekanya. Pereka bentuk latar perlu mengetahui
tentang set dari peringkat ilusi membawa ke realiti.

5) Pereka Bentuk Cahaya (Lighting Designer)

Penataan cahaya pentas bermaksud bentuk-bentuk iluminasi di pentas. Pereka bentuk


cahaya memutuskan setiap ruang cahaya: warna, adunan, bilangan lampu, intensiti dan
kebenderangan lampu, sudut di mana cahaya menyinari pelakon dan jangka waktu yang
diperlukan untuk diterangkan, digelapkan atau disuramkan. Terang atau gelap bermaksud
kesan terhadap sesuatu yang digambarkan berdasarkan emosi atau zaman. Dalam hal ini
cahaya perlu direka atau ditatakan. Tugas ini diterajui oleh seorang pereka cahaya dan
dibantu oleh satu kumpulan kerja yang dapat mencapai maksud. Mereka harus sentiasa
berbincang dengan pengarah produksi dan bertanggungjawab dengan kemahuan serta
keperluan pengarah produksi dari semasa ke semasa.

6) Pereka Bentuk Kostum / Busana (Costume Designer)

Reka bentuk kostum bermaksud apa-apa sahaja bentuk pakaian yang dipakai oleh pelaku di
atas pentas. Pereka bentuk kostum bertugas mencipta atau menentukan apakah kostum
dan bahan yang sesuai untuk digunakan bagi sesebuah produksi dengan menitikberatkan
konsep yang telah ditetapkan. Pemilihan warna hendaklah diselaraskan dengan latar/set
dan pencahayaan agar tidak bercanggah dengan kemahuan pementasan. Pemilihan
pakaian juga hendaklah memberi keselesaan kepada para pelaku (si
pemakai). Pengurusannya memerlukan penelitian dan perapian kerana melibatkan urusan
bahan seni dan kreatif. Selain itu, pengendali terhadap mesin dan teknikal juga perlu
dititikberatkan.

7) Penata Rias (Make-Up)

Menentukan apakah bentuk make-up yang sesuai dipakai oleh setiap pelaku. Pemilihan


warna hendaklah diselaraskan dengan watak dan pencahayaan agar tidak ditenggelami oleh
latar dan cahaya lampu. Tatarias juga hendaklah bersesuaian dengan kostum yang
digunakan dan perlulah berbeza dengan setiap konsep persembahan dan watak yang
dibawa oleh pelaku dalam persembahan. Tatarias yang tidak sesuai dari segi pencampuran
warna akan mencacatkan watak dan perwatakan sekali gus keseluruhan ‘mood’
persembahan.

8) Penata Bunyi (Audio) / Muzik

Mencipta dan menentukan apakah bentuk kesan bunyi yang digunakan dalam
persembahan. Latar bunyi yang dicipta hendaklah bersesuaian dengan konsep serta
kemahuan pengarah persembahan.

9) Pereka dan Pengurusan Props

Props adalah barang atau peralatan yang digunakan oleh pelaku. Pereka props bertugas


menyediakan props yang akan digunakan oleh setiap pelaku seperti yang dikehendaki oleh
pengarah dan watak dalam persembahan. Props hendaklah berfungsi untuk
memperkukuhkan penjelasan perwatakan. Props boleh menjadi sesuatu yang asing jika
pembuatannya adalah di luar kebiasaan. Props juga membantu pelakon mendapatkan mood
berlakon dan sekaligus memberi ‘business’ kepada aksinya.

10) Pengurus Artis

Bertanggungjawab untuk memastikan bahawa setiap pelaku serta ahli produksi yang terlibat
berada di tempat latihan pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya pelaku tidak tepat
pada masanya, pengurus artis akan bertugas untuk mendapatkan pelaku tersebut untuk
berada di tempat yang sepatutnya. Pengurus artis bertanggungjawab untuk memaklumkan
kepada pengarah sama ada semua pelaku dalam produksi sudah sampai ataupun belum di
lokasi supaya dapat latihan dimulakan. Pengurus artis wajib menyimpan nombor
perhubungan dan data semua ahli produksi seperti alamat (jika diperlukan).
11) Petugas Lokasi (Runner)

Bertugas untuk memastikan semua bekalan yang diperlukan berada dan ada pada masa
yang diperlukan oleh pengarah dan kesemua produksi. Sekiranya tidak, maka
tugas runner untuk pergi mendapatkannya.

12) Petugas Pentas / Krew

Mereka ialah petugas-petugas am yang bertugas untuk membantu dalam kerja-kerja


produksi persembahan bawah arahan pengurus pentas. Krew bertangungjawab dalam hal-
hal kekemasan di atas pentas terutamanya dalam membantu bahagian-bahagian seperti
setting, penyediaan props, pencahayaan, tatabusana, tatarias, dan seterusnya yang
melibatkan kerja-kerja pementasan.

Anda mungkin juga menyukai