Anda di halaman 1dari 21

Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg.

Aup
2020

SEKAPUR SIREH

Program Transisi dan Guru Penyayang merupakan satu program yang diwujudkan
oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang harmonis dan
seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan yang menjadi teras dalam Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.

Program transisi akan mengambil masa selama 3 minggu iaitu minggu pertama
ialah Pelaksanaan Minggu Orientasi diikuti dengan Minggu Pembentukan Kumpulan(
Dinamika Kumpulan ) dan Pelaksanaan Aktivti ke Arah Proses Pengajaran dan
Pembelajaran. Program ini melibatkan 1 kelas iaitu seramai 35 orang murid Tahun
1. Program ini adalah bersifat membimbing ke arah alam persekolahan formal dan
menekankan amalan budaya penyayang seperti disarankan. Adalah diharapkan
dengan adanya program ini, murid-murid Tahun 1 tidak menghadapi sebarang
masalah berkaitan dengan pembelajaran dan pergaulan terutamanya bagi murid-
murid yang tidak pernah ke kelas Tadika dan Prasekolah.

Terlebih dahulu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Guru Besar
SK Sg. Aup, Encik Joseph Anak Meringai di atas sokongan dan galakkan yang
diberikan serta melaksanakan perancangan Program Transisi dan Program Minggu
Orientasi bagi tahun 2020. Penghargaan juga kepada AJK Program Orientasi 2020
dan guru-guru Tahun 1 dan semua pihak yang terlibat.

Kemaafan juga kami pohon sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan
dalam Laporan Pelaksanaan Program Transisi dan Guru Penyayang ini. Semoga
ianya mennjadi panduan dan teladan untuk masa hadapan.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

(Puan Maureena Claire Foo)


Penyelaras Program Transisi Tahun 1 2020,
SK Sg. Aup.

1
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020

PENDAHULUAN

Program Transisi pra sekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang
dirangka dengan membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam
keadaan transisi dari pendidikan tidak formal samada di rumah atau di pra sekolah
kepada pendidikan secara formal di Tahun Satu di sekolah. Progarm yang
dilaksanakan ini diharapkan dapat membantu kanak-kanak yang datang dari
pelbagai latar belakang, sosio-ekonomi, persekitaran dan pengetahuan akan dapat
meyesuaikan diri dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran secara formal.

RASIONAL

1. Murid-murid masuk ke Tahun Satu datang dari pelbagai latar belakang yang
berbeza.
2. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi
kesan yang berterusan.
3. Antaranya : a) Perbezaan umur antara murid Tahun Satu ( 1 hingga 11
bulan ).
4. Kebolehan mereka memberi perhatian.
5. Kesediaan mereka memberi perhatian.
6. Kesediaan untuk belajar ( perbezaan pengalaman pra sekolah, fizikal dan
latar belakang keluarga )
7. Pengetahuan dan kemahiran iaitu perbezaan sosio-emosi, perkembangan
(keyakinan diri, takut, bimbang serta rasa selamat.

TUJUAN PROGRAM TRANSISI DILAKSANAKAN

 Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan


kawan-kawan baru dalam masa yang singkat.

 Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi, kerohanian dan


jasmani murid-murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses
pengajaran dan pembelajaran secara formal di tahun Satu.

 Meningkatkan minat dan semangat murid-murid untuk datang ke sekolah dan


meneruskan pembelajaran tanpa menimbulkan banyak masalah di sekolah.

2
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
 Murid-murid dapat mengembangkan kemahiran sosio-emosi yang baik
supaya mereka dapat menunjukkan kesedaran, penerimaan rakan-rakan
yang berbeza serta mengucapkan emosi dan perasaan mereka.

 Murid-murid diberi peluang untuk menyelesaikan masalah, membina


keyakinan diri dan perasaan berdikari sehingga satu kelaziman.

VISI

Merealisasikan Program Transisi dan Guru Penyayang dengan berkesan

MISI

Menyusun pendekatan dan strategi yang paling berkesan berdasarkan


kepada keperluan serta kemampuan sekolah bagi mencapai kecemerlangan

TEMA

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

MINDA
CERGAS,
MATA
BERCAHAYA

MINDA CERGAS
3
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020

Kemampuan murid-murid Tahun Satu membina dan mengaplikasikan


kemahiran berfikir secara aktif melalui aktiviti berkumpulan dan saling
bantu-membantu di antara satu sama lain serta penglibatan yang
menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti yang dirancang awal lagi menunjukkan
minda cerdas. Disamping itu, murid-murid juga diharap dapat meningkatkan
perasaan ingin tahu serta mewujudkan proses komunikasi yang dapat
meningkatkan tahap keyakinan diri melalui aktiviti yang mencabar serta
bersesuaian dengan tahap umur dan pencapaian yang sedia ada.

MATA BERCAHAYA

Murid-murid Tahun Satu dapat merasakan satu keseronokan untuk


terus belajar bersama-sama dengan kawan-kawan, suasana, persekitaran
dan guru-guru yang baru. Semangat dan minat mereka akan terus
meningkat dari semasa ke semasa melalui aktiviti-aktiviti yang disediakan
tanpa menimbulkan sebarang permasalahan kepada sekolah, guru mahupun
ibu bapa atau penjaga mereka. Keadaan ini diterjemahkan melalui sinar
mata mereka yang sentiasa bercahaya pada setiap masa dan ketika
meneruskan proses pembelajaran mereka di Tahun Satu.

JAWATANKUASA PELAKSANAAN

PROGRAM TRNSISI 2020

4
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
SK SG. AUP

Pengerusi : Encik Joseph Anak Meringai ( Guru Besar )

Timbalan Pengerusi : Cik Maimun Binti Arsad ( PK 1 )

Naib Pengerusi : Encik Siba Anak Meliau( PK HEM )

Setiausaha : Cik Miloh Anak Ujan ( PK Kokurikulum )

Guru Penyelaras : Puan Maureena Claire Foo ( Guru Kelas Tahun 1 )

Ahli Jawatankuasa

Puan Dayang Khabibah : Guru Bahasa Melayu

Puan Maureena Claire Foo : Guru Bahasa Inggeris

Puan Nora Harry : Guru Matematik

Cik Miloh Anak Ujan : Guru Bahasa Iban

Cik Maimon binti Arsad : Guru Dunia Seni Visual

Puan Dayang Khabibah : Guru Sains

Puan Norlisa Mohd Kamal : Guru Pendidikan Moral

Encik Yong Ying Chung : Guru Pendidikan Kesihatan

Encik Yong Ying Chung : Guru Muzik

Ustazah Zulaikha : Guru Pendidikan Agama Islam

Encik Yong Ying Chung : Guru Pendidikan Jasmani

Pelan Tindakan 2020


Program Transisi dan Guru Penyayang Tahun 1
SK Sg. Aup

5
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020

Bil Aktiviti / Program Tarikh Catatan

1. Mengadakan mesyuarat dengan Guru Guru Besar, PK 1,


Besar, PK 1, PK HEM, PK KK, guru-guru PK HEM, PK KK,
Tahun Satu termasuk guru pemulihan 21.11.2020
guru-guru Tahun
tentang program transisi Tahun Satu. Satu

2. Perbincangan dengan guru-guru Tahun


Guru- guru Tahun
Satu tentang rancangan program 22.11.2020
Satu
transisi selama 2 minggu.

3. Perbincangan tentang hasil program Guru-guru Tahun


23.11.2020
transisi yang telah disediakan. Satu

4. Hantar rancangan Program Transisi


21.12.2020 PK 1
2018 ke PPD

5. Keceriaan Kelas Tahun Satu


o Penyusunan meja dan kerusi
o Penghiasan papan kenyataan Guru Kelas Tahun
30.12.2020
Satu
dan kelas
o Kebersihan kelas

Guru Kelas Tahun


6. Pendaftaran murid Tahun Satu 31.12.2020
Satu
Guru Besar, PK 1,
02.01.2020
7. Pelaksanaan Program Transisi sekolah PK HEM, PK KK,
Hingga
( 2 minggu ) guru-guru Tahun
17.01.2020
Satu

SENARAI NAMA MURID TAHUN SATU 2020

6
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020

MINGGU 1

HARI PERTAMA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh

7
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020

Kehadiran ibu bapa/ penjaga bersama murid


Tahun 1
Berhimpun di Tapak Perhimpunan Sekolah Guru Kelas Tahun Satu
1. Ucapan alu-aluan Pengerusi Majlis Guru Besar
7.15
2. Ucapan Guru Besar PK 1
-
 Mengalu-alukan kehadiran murid Tahun PK HEM
8.45
Satu PK KK
 Suai kenal guru-guru SK Sg. Aup Guru Mata Pelajaran
 Penyerahan Tag Nama kepada murid
Tahun 1
3. Ucapan dan kata nasihat dari PK 1

Menerapkan nilai-nilai murni dan disiplin diri :


 Cara memberi salam yang betul
8.45
 Tertib belajar, duduk dengan baik,
- Guru Pendidikan Moral
jangan berlari di dalam kelas, jangan
9.30
membawa atau bermain dengan
KHAMIS peralatan yang merbahaya.
 Jaga kebersihan kelas
(02.01.202 9.30
0) - REHAT
10.00.

Lawatan
10.00
 Persekitaran sekolah
- Guru Bahasa Melayu
 Dewan Makan
11.00
 Bilik Guru / Pejabat
 Tandas

11.00 Amalan Budaya Penyayang


-  Greeting teacher Guru Bahasa Inggeris
12.00  Sing a song “Good Morning”

Tatacara sebelum balik


12.00
 Membersihkan kelas
- Guru Kelas Tahun Satu
 Mengembalikan tag nama kepada guru
12.30
 Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 1

HARI KEDUA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh

8
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
Aktiviti Pengurusan Kelas
 Membersihkan kelas
07.15
 Penyerahan tag nama
- Guru Kelas Tahun Satu
 Mengambil kedatangan
7.40

Mengenal Abjad
 Menyanyi Lagu ABC
7.40
 Menyambung titik-titik untuk
- Guru Bahasa Melayu
membentuk abjad
8.45

Introducing myself
 My nama is …………………..
8.45
 My father’s name is
- Guru Bahasa Inggeris
…………………………..
9.30
 My mother’s name is
…………………………
JUMAAT REHAT
 Cuci tangan sebelum dan selepas
(03.01.202 9.30
makan
0) -
 Doa sebelum dan selepas makan
10.00

Aktiviti Fizikal ( luar bilik kelas)


 Membina kumpulan berdasarkan
10.00 nombor
 Permainan dalam kumpulan Guru Pendidikan
-
 Melambung dan sambut pundi kacang Jasmani
11.00

Tatacara sebelum balik


 Membersihkan kelas
11.00  Mengembalikan tag nama kepada guru
-  Berada dalam barisan sebelum balik Guru Kelas Tahun Satu
12.00 dan bersalam dengan guru.

MINGGU 2

HARI PERTAMA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh

9
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
Aktiviti Pengurusan Kelas
7.15
 Membersihkan kelas Guru Kelas Tahun
-
 Penyerahan tag nama Satu
7.40
 Mengambil kedatangan
Dinamika Kumpulan – Membentuk Kumpulan
 Mengenal pasti abjad pertama pada
nama murid.
7.40
 Bergerak dan membentuk kumpulan
- Guru Matematik
berdasarkan abjad pertama pada
8.10
nama kumpulan
 Berkenalan dan bersalaman antara
satu sama lain.
Aktiviti kognitif ( Asas Bahasa )
 Murid melakukan senaman jari
8.10
 Murid diminta melakarkan garis lurus Guru Dunia Seni
-
ke bawah, melintang ke kiri dan ke Visual
9.10
kanan di udara dan di atas meja.
ISNIN
 Nyanyian lagu ABC
Menyanyi Lahu
(06.01.202 9.10
 ABC Guru Kelas Tahun
0) -
 Twinkle Twinkle Little Star Satu
9.30
 Good Morning
REHAT
9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Dinamika Kumpulan
 Membilang nombor 0 – 10
10.00
 Menepuk tangan mengikut bilangan Guru Pendidikan
-
yang disebut. Kesihatan
11.00
 Permainan nombor : Membilang objek
di dalam kelas
Tatacara sebelum balik
11.00  Membersihkan kelas
Guru Kelas Tahun
-  Mengembalikan tag nama kepada guru
Satu
12.00  Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 2

HARI KEDUA

Hari / Masa Aktiviti Tindakan


10
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
Tarikh
Aktiviti Pengurusan Kelas
07.15
 Membersihkan kelas
- Guru Kelas Tahun Satu
 Penyerahan tag nama
7.40
 Mengambil kedatangan
Name parts of the body
7.40
 Say and points at the parts of the body
- Guru Bahasa Inggeris
 Eyes, nose, ears, head, shoulders, knee
8.45
and toes.
8.45 Sesi bercerita/ budaya membaca
-  Tema buah-buahan Guru Seni/Muzik
9.10
9.10 Keselamatan Diri
SELASA Guru Pendidikan
-  Semasa berada di bilik darjah, tandas
Kesihatan
9.30 dan di kawasan sekolah
(07.01.202
REHAT
0) 9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Menamakan anggota badan
10.00
 Menyebut dan menunjukkan bahagian Guru Pendidikan
-
anggota badan Jasmani
11.00
 Menyanyi
Tatacara sebelum balik
11.00  Membersihkan kelas
-  Mengembalikan tag nama kepada guru Guru Kelas Tahun Satu
11.30  Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 2

HARI KETIGA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
RABU 07.15 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas Tahun
11
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
 Membersihkan kelas
-
 Penyerahan tag nama Satu
7.40
 Mengambil kedatangan
7.40
Guru Pendidikan
- Senamrobik
Jasmani
8.45
Namakan hari dalam seminggu
8.45
 Mengeja nama hari dalam
- Guru Bahasa Iban
seminggu
9.10
Aktiviti memupuk nilai murni
9.10  Guru bercerita dan murid Guru Pendidikan
- mendengar Moral/Pengajian
9.30  Guru menyatakan nilai-nilai murni Islam
yang ada dalam cerita.
REHAT
9.30  Cuci tangan sebelum dan selepas
(08.01.202 makan
0) -
10.00  Doa sebelum dan selepas makan

10.00 Name the days of the week


Guru Bahasa
-  speling the days of the week
Inggeris
11.00
11.00 Mengenal nombor dan abjad
-  Menulis nombor dan abjad di Guru Matematik
12.00 udara
Tatacara sebelum balik
 Membersihkan kelas
 Mengembalikan tag nama kepada
12.00
guru Guru Kelas Tahun
-
 Berada dalam barisan sebelum Satu
12.30
balik dan bersalam dengan guru.

MINGGU 2

HARI KEEMPAT

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
KHAMIS 7.15 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas Tahun Satu
-  Membersihkan kelas

12
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
 Penyerahan tag nama
7.40
 Mengambil kedatangan
Dinamika kumpulan
 Menyebut nama haiwan
7.40
 Meniru bunyi haiwan Guru Dunia Seni
-
 Melukis gambar-gambar haiwan Visual
8.45
peliharaan

Menyanyi lagu
8.45
 Bunyi binatang
- Guru Muzik
 Mewarna gambar haiwan
9.10
Pengucapan tatasusila
9.10
 Berucap dengan tatasusila Guru Pendidikan
-
- Good morning, good bye, thank Moral/ Guru Agama
9.30
you…….
(09.01.202 REHAT
9.30
0)  Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Permainan haiwan
10.00
 Belalang dan belatok
- Guru Sains
 Bergerak seperti burung, ayam, itik dll.
11.00
Mengenal nombor
11.00
 Menulis nombor dan abjad di udara
- Guru Matematik
 Mengeja nombor 0 – 10
12.00
Tatacara sebelum balik
 Membersihkan kelas
12.00
 Mengembalikan tag nama kepada guru
- Guru Kelas Tahun Satu
 Berada dalam barisan sebelum balik
12.30
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 2

HARI KELIMA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
JUMAAT 7.15 Aktiviti Pengurusan Kelas Guru Kelas Tahun Satu
-  Membersihkan kelas
(10.01.202 7.40  Penyerahan tag nama
0)  Mengambil kedatangan
13
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
Aktiviti Bahasa
7.40  Murid menyebut jenis-jenis haiwan
- yang mereka tahu Guru Sains
8.45  Murid bercerita tentang haiwan
peliharaan di rumah
Aktiviti Kognitif ( Bahasa )
8.45  Murid melakukan senaman jari
-  Murid diminta membentuk huruf besar Guru Bahasa Melayu
9.10 dan huruf kecil di udara dan di atas
meja. A – Z
9.10 Murid menyanyi lagu ABC sambil membuat
- pergerakan badan. Guru Muzik
9.30
REHAT
9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Aktiviti fizikal ( motor halus )
10.00
 Menyambung titik-titik sehingga Guru Pendidikan
-
membentuk gambar rajah yang Kesihatan
11.00
disediakan
Aktiviti awalan nombor
11.00
 Mengenal nombor 0 – 10
- Guru Matematik
 Menyambung titik untuk membentuk
12.00
nombor dan menulis nombor 0 – 10
Tatacara sebelum balik
12.00  Membersihkan kelas
-  Mengembalikan tag nama kepada guru Guru Kelas Tahun Satu
12.30  Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 3

HARI PERTAMA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
ISNIN Aktiviti Pengurusan Kelas
7.15
 Membersihkan kelas
- Guru Kelas Tahun Satu
(13.01.202  Penyerahan tag nama
7.40
0)  Mengambil kedatangan
7.40 Bercerita Guru Bahasa Inggeris
-  Guru menggunakan “ big book”
8.45  Membimbing murid-murid meneliti
14
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
gambar
 Sesi soal jawab tentang cerita yang
disampaikan

Sekolahku
8.45  Menyebut nama sekolah dengan betul
-  Bercerita tentang sekolah dalam Guru Bahasa Iban
9.10 kumpulan kecil

Menyanyi lagu sekolah


9.10
 Guru membimbing murid menyanyi
- Guru Muzik
lagu sekolah.
9.30
REHAT
9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Keselamatan diri
 Penerangan tentang kawasan larangan
10.00
di sekolah. Guru Pendidikan
-
 Penerangan tentang laluan kawasan Jasmani
11.00
keselamatan.

11.00 Aktiviti fizikal (motor halus)


Guru Dunia Seni
-  Mewarna gambar secara berpandu
Visual
12.00
Tatacara sebelum balik
 Membersihkan kelas
12.00
 Mengembalikan tag nama kepada guru
- Guru Kelas Tahun Satu
 Berada dalam barisan sebelum balik
12.30
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 3

HARI KEDUA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
SELASA Aktiviti Pengurusan Kelas
7.15
 Membersihkan kelas
- Guru Kelas Tahun Satu
(14.01.202  Penyerahan tag nama
7.40
0)  Mengambil kedatangan
7.40 Nyanyian Lagu Guru Muzik
-  Guru membimbing murid membaca
8.45 lirik lagu
 Guru memainkan muzik lagu

15
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
 Murid menyanyi lagu.
Kebersihan diri
8.45  Murid bercerita kepada guru apa yang
Guru Pendidikan
- dilakukan selepas bangun sehingga
Kesihatan
9.10 datang ke sekolah.
 Mewarna peralatan kebersihan diri.
Menyanyi lagu Bangun Pagi
9.10  Murid melakonkan aktiviti memberus
- gigi, mandi, memakai pakaian seragam Guru Pendidikan Moral
9.30 dll.

REHAT
9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Kemahiran membaca
 Mempelajari bunyi vocal
10.00
 Mempelajari bunyi konsonan
- Guru Bahasa Melayu
 Membaca perkataan yang diberi oleh
11.00
guru.

Tatacara sebelum balik


 Membersihkan kelas
11.00
 Mengembalikan tag nama kepada guru
- Guru Kelas Tahun Satu
 Berada dalam barisan sebelum balik
11.30
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 3

HARI KETIGA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
Aktiviti Pengurusan Kelas
RABU  Membersihkan kelas
7.15
-  Penyerahan tag nama Guru Kelas Tahun Satu
(15.01.202  Mengambil kedatangan
7.40
0)

16
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
Mengenal anggota badan
 Menunjukkan anggota badan sambil
7.40 menyebut nama anggota badan Guru Pendidikan
- tersebut. Jasmani
8.45  Melakukan pergerakan melibatkan
anggota badan.
Aktiviti bahasa
 Mengenali anggota badan
8.45
 Menamakan anggota badan
- Guru Sains
 Lembaran kerja
9.10

Aktiviti Kognitif (Asas Bahasa)


 Murid akan menyanyikan lagu ABC
9.10 sambil melakukan pergerakan seperti
- bertepuk tangan dan menghentak kaki. Guru Bahasa Melayu
9.30  Menyanyi sambil menulis huruf di atas
lantai.
 Mewarna huruf.
REHAT
9.30  Cuci tangan sebelum dan selepas
- makan
10.00  Doa sebelum dan selepas makan
10.00  Menamakan ahli keluarga yang ada di
- dalam keluarga masing-masing. Guru Bahasa Iban
11.00  Bercerita tentang keluarga.
Kemahiran mendengar
11.00  Guru Bercerita.
-  Murid mendengar dan memberi respon Guru Pendidikan Moral
12.00 tentang cerita guru.

Tatacara sebelum balik


 Membersihkan kelas
12.00  Mengembalikan tag nama kepada guru
-  Berada dalam barisan sebelum balik Guru Kelas Tahun Satu
12.30 dan bersalam dengan guru.

MINGGU 3

HARI KEEMPAT

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
KHAMIS Aktiviti Pengurusan Kelas
7.15
 Membersihkan kelas
- Guru Kelas Tahun Satu
(16.01.202  Penyerahan tag nama
7.40
0)  Mengambil kedatangan
7.40  Guru bercerita tentang sebuah Guru Bahasa Melayu
- keluarga
17
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
 Murid bersoal jawab dengan guru
 Guru memberi topeng muka ahli
8.45
keluarga dan murid melakonkan watak
yang diberikan.
Aktiviti kognitif
 Guru menunjukkan beberapa keping
gambar buah-buahan dan
8.45
membimbing murid menyebut nama
- Guru Bahasa Iban
buah-buahan.
9.10
 Murid diminta menghafal nama buah.
 Murid yang paling banyak menghafal
nama buah dikira pemenang.
9.10
Guru Dunia Seni
-  Mewarna gambar buah-buahan
Visual
9.30 tempatan
REHAT
9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
- Guru Kelas Tahun Satu
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
10.00 Senaman Ringan
Guru Pendidikan
-  Murid Tahun 1 dan guru melakukan
Jasmani
11.00 senaman ringan di gelanggang.
Asas Kognitif
11.00  Guru menerangkan konsep banyak dan
- sedikit, besar dan kecil dan berat dan Guru Sains
12.00 ringan.
 Murid mewarna gambar.
Tatacara sebelum balik
12.00  Membersihkan kelas
-  Mengembalikan tag nama kepada guru Guru Kelas Tahun Satu
12.30  Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 3

HARI KELIMA

Hari /
Masa Aktiviti Tindakan
Tarikh
JUMAAT Aktiviti Pengurusan Kelas
7.15
 Membersihkan kelas
- Guru Kelas Tahun Satu
(17.01.202  Penyerahan tag nama
7.40
0)  Mengambil kedatangan
7.40 Senaman Ringan Guru Pendidikan
-  Murid Tahun 1 dan guru melakukan Jasmani

18
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
senaman ringan di gelanggang.
8.45
Sesi bercerita/ budaya membaca/ nyanyian
8.45
 Tema haiwan / keluarga
- Guru Bahasa Melayu
9.10
Sesi bercerita/ budaya membaca/ nyanyian
9.10
 Tema haiwan
- Guru Bahasa Inggeris
9.30
REHAT
9.30
 Cuci tangan sebelum dan selepas
-
makan
10.00
 Doa sebelum dan selepas makan
Mengenal warna
10.00
 Mewarna gambar
- Guru Seni Visual
11.00
Aktiviti pergerakan
 Guru memperdengarkan lagu “satu-
11.00
satu”. Guru Pendidikan
-
 Guru Mengajar murid lirik lagu Kesihatan
12.00
 Murid dan guru melakukan pergerakan
sambil menyanyi.
Tatacara sebelum balik
12.00  Membersihkan kelas
-  Mengembalikan tag nama kepada guru Guru Kelas Tahun Satu
12.30  Berada dalam barisan sebelum balik
dan bersalam dengan guru.

MINGGU 3

HARI KELIMA

Tarikh : 17 Januari 2020

Tempat : Makmal Komputer, SK Sg. Aup

Aktiviti : MAJLIS PENUTUPAN PROGRAM TRANSISI 2020

19
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020
1. Nyanyian
Lagu Negaraku
Lagu Ibu Pertiwiku
2. Ucapan Penyelaras Program Transisi 2020
3. Ucapan Guru Besar, Encik Joseph Anak Meringai
4. Persembahan Murid-murid.
5. Perlantikan dan penyerahan Tali Leher kepada Ketua Kelas dan Penolong
Ketua Kelas.
6. Jamuan Ringan.

PENUTUP

Pada keseluruhannya, Program Transisi Tahun 1 pada tahun ini diharap

dapat dijalankan dengan baik hasil kerjasama semua pihak. Pihak sekolah berharap

semua ibu bapa/ penjaga dapat menghantar anak-anak mereka yang telah cukup

umur untuk di daftar di kelas prasekolah untuk mendapat pendidikan secara formal.

Oleh yang demikian, segala perancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah

dapat dijalankan dengan jayanya.

20
Program Transisi dan Guru Penyayang SK Sg. Aup
2020

SEKIAN, TERIMA KASIH

21

Anda mungkin juga menyukai