Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MULIATI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat Tanggal Lahir : PAMISORANG/10-10-1968
Alamat : DUSUN PAMISORANG DESA MACCINI BAJI, KEC. BATANG, KAB JENEPONTO
No. KTP : 7304045010680002

Memberikan kuasa kepada

Nama : MUH. ILHAM HUTRI


Alamat : DUSUN PAMISORANG DESA MACCINI BAJI, KEC. BATANG, KAB JENEPONTO
No. KTP : 7304041708990002

Untuk mengajukan permohonan pergantian SIM CARD :

Nama Provider : Telkomsel


Nama Produk : AS
Nomor: : 082194578603
Atas Nama : MULIATI
Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Tanggal, 08 JANUARI 2020


Yang Diberi Kuasa Yang Memberikan Kuasa

MUH. ILHAM HUTRI MULIATI