Anda di halaman 1dari 15

Proiect didactic

Data: 01.02.2005

Clasa: a II a A

Grupa: Kati (alalie motorie)

Obiectul: Terapia tulburărilor de limbaj

Tema lecţiei: Consolidarea sunetului “p”

Obiective de referinţă:
 Elaborarea, organizarea şi dezvoltarea limbajului oral, a abilităţilor necesare însuşirii unei pronunţii
corecte a sunetelor
 Dezvoltarea psihomotricităţii
 Îmbogăţirea vocabularul pasiv

Obiective operaţionale:
O1: Să repete corect exerciţiile specifice terapiei generale, în vederea recepţionării vorbirii şi învăţării
pronunţiei sunetului “p”.
O2: Să-şi însuşească pronunţia corectă a sunetului: “p” în silabe şi cuvinte
O3: Să deosebească anotimpul iarna de celelelete anotimuri
O4: Să deosebească hainele de iarnă de hainele de vară sau de alte obiecte
O5: Să recunoască elementele schemei corporale proprii şi a partenerului. în poziţii diferite
O6: Să realizeze corespondenţa haină-partea corpului pe care o îmbracă.
O7: Să-şi dezvolte motricitatea fină a mîinii
O8: Să demonstreze înţelegeriea unor mesaje verbale, prin îndeplinirea sarcinii cerute

Metode şi procedee:
 Demonstraţia
 Exerciţiul
 Jocul didactic

Materiale didactice:
 Trusa de respiraţie, oglinda logopedică
 Planşa cu animale, jetoane cu imagini (având sunetul „p” în poziţie iniţială, imagini cu anotimpuri,
imagini cu figuri umane
 Jocul „Îmbracă păpuşa”
 Fişe de lucru: „Completează omuleţul”, „Haine de iarnă”
Desfăşurarea activităţii

Obiective Etapele Activitatea Activitatea


activităţii psihopedagogului elevului/elevilor
1. Momentul • Profesorul psihopedagog pregăteşte cabinetul în
organiztoric vederea desfăşurării optime a activităţii
• Profesorul psihopedagog pregăteşte materialul …elevii se aşează
didactic. la locul indicat de
• Profesorul psihopedagog aduce elevii în cabinet profesor
2 Pregătirea • Kati astăzi vom cânta, lucra din nou la oglindă,
psihologică. vom face exerciţii, ne vom juca cu lumânarea şi
fulgii de vată iar apoi vom îmbrăca păpuşa cu
haine de iarnă şi vom colora..
3. Enunţarea • Vom face toate acestea pentru a încerca să …
temei şi a emitem cît mai corect sunetul “p” şi pentru
obiectivelor repeta ceea ce am învăţat ora trecută despre
iarnă şi îmbrăcămintea de iarnă.. Hai să
începem.
4.Prezentarea • Corectarea tulburării de limbaj oral
conţinutului
O1 învăţării • Educarea motricităţii generale
 Jocuri muzicale de mişcare cu cu antrenarea a …eleva va repeta
părţilor principale ale corpului după professor
- Tic-tac, tic-tac (gât) toate exerciţiile
propuse, faţă în
- Luaţi seama (mâini) faţă cu acesta sau
“Luaţi seama bine în faţa oglinţii,
În picioare drepţi după caz
Ochii toţi la mine
Mâinile la piept.
1,2,3-1,2,3 (se vor mişca mâinile lateral)
Aşa Kati.

Luaţi seama bine


După cum v-am spus
Urechile le mine
Mâinile în sus
1,2,3-1,2,3 (se vor mişca mâinile sus-jos)
Aşa Kati.”

- Bat din palme (mâini, picioare, trunchi)


“Bat din palme: poc, poc, poc
Din piciaoe : trop, trop, trop
Ne-nvârtim , ne răsucim
Şi la loc iar revenim.”

• Formarea unuei respiraţii corecte


Exerciţii pentru inspiraţie:
 mirosim florile;
Exerciţii pentru expiraţie:
 Suflăm în lumânare
 Suflăm fulgii de vată

• Exerciţii de dezvoltarea aparatului


fonoarticulator specifice emiterii vocalelor şi
sunetului “p”
Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii labiale
 Ţuguie buzele: pupic
 Întinde buzele: zâmbet
Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii faciale
 Umflă obrajii
Exerciţii pentru dezvoltarea musculaturii
maxilarului şi mandibulei
 Închide şi deschide gura: peştele pe uscat
 Împingerea şi tragerea bărbiei; mişcări stânga-
dreapta.
Exerciţii pentru dezvoltarea morticităţii linguale
 Mişcări de ridicare şi coborâre a limbii
 Presarea buzelor
 Desprinderea bruscă a buzelor

• Educarea atenţiei vizuale, verbale.


În faţa oglinzii se vor urmări mişcările gurii
logopedului şi apoi ale propriei guri în timpul
pronunţării sunetelor


Dezvoltarea auzului fonematic şi a
capacităţii de diferenţiere fonematică
- Imitarea sunetelor din natură: Pronunţarea
onomatopeelor cu voce oscilatorie în tărie şi ritm.
 Joc: “Cum fac animalele?”
 Joc: “Cum face…?”
- trosnetul focului: poc, poc
- ploaia: pic, pic
- căzatuă: puf.
• Pronunţarea vocalelor şi a unor cuvinte
formate din serii vcalice
O2 Terapia propriu-zisă
• Se va relua exerciţiul de respiraţie: suflăm
…eleva va repeta
în fulgii de vată cu buzele strânse (poziţie
după professor
apropiată de poziţia de emitere a sunetului
toate exerciţiile
“p”: buzele unite, dinţii uşor îndepărtaţi,
propuse, faţă în
limba relaxată pe planşeul bucal), pentru a
faţă cu acesta sau
obţine un “p” cât mai correct şi clar
în faţa oglinţii,
• Consolidarea sunetului “p” în silabe şi după caz
cuvinte
 Introducerea sunetelor în silabe deschise: pa-pe-
pi.
 Exerciţii în poziţie intervocalică: apa, epe; ipi;
opo
 Exerciţii cu vocale diferite: apă, epa: upe; ape.
 Serii silabice inverse: ap-ep-ip;
 Exerciţii de pronunţie a cuvintelor formate din
silabe duble: papa, pepe, pipi (cu support
imagistic)
 Exerciţii de pronunţie a unor cuvinte bisilabice,
unde consoana se repetă, iar vocala este diferită:
papă, papi, popa, pupă, pupi, pipa. (cu support
imagistic)

• Stimulare cognitivă:
Formarea unor noţiuni- Anotimpul iarna şi
îmbrăcămintea adecvată
• Dezvoltarea psihomotricităţii:
Formarea schemei corporale proprii şi a
O3 partenerului

• Prezentarea unei planşe cu cele patru … va răspunde


anotimpuri. Elevei I se va cere să răspundă la gestual:
intrebări: …iarna (arată
“În ce anotimp sunem noi, acum?” imaginea )
“Cum e acum afară?e cald sau frig? ” …frig (va mima)
• Elevei I se vor prezenta mai multe imagini cu … va sorta
anotimpuri şi I se va cere să indice care dintre tablourile de iarnă
O6, O8 ele reprezintă anotimpul iarna
…se va îmbrăca,
• Cum se imbracă copii din tablouri? Ce haine iau demonstrând
pe ei? Hai să ne îmbrăcăm şi noi. cunoaşterea
“Ce-ti pui iarna pe cap, la gît, pe mâini, pe corp, în corespondenţei
spate, pe picioare, în picioare? ” haină-partea
Elevul va fi încurajat să se îmbrace/dezbrace cu corpului pe care o
O4, O8 hainele proprii, iar profesorul îl va imita. îmbracă.

• Având în faţă tablourile de iarnă, elevului I se ..va alege hainele


vor da jetoane reprezentând haine de vară şi de de iarnă
iarnă. În cadrul jocului didactic “Alege repede
şi bine” I se va cere să aleagă doar hainele cu
care se îmbracă iarna.
O4, O6, O8 …va îmbrăca
• Se va prezenta elevului jocul “Îmbracă păpuşa”. păpuşa
Păpuşa (de carton) are haine de vară şi haine de
iarnă.. Sarcina elevului va fi să o îmbrace în
haine de iarnă. Se va urmări în permanenţă
O5, O8 cunoaşterea corespondenţei haină-partea
corpului pe care o îmbracă. …va arăta părţile
• Pe aceeaşi păpuşă se vor identifica din nou corpului indicate
părţile corpului păpuşii, prin jocul “Arată- de professor
O5, O8 mi…”.
… va arăta pe
• Un alt joc pentru identificarea părţilor corpului desen aceeaşi
celuilalt va fi “Arată-mi şi tu.”. Elevul şi parte a corpului
profesorul vor avea fiecare în faţă desenul unui pe care o arată
O7 copil, sand însă în poziţii diferite profesorul.

• Educarea mâinii dominante, definitivarea …va repeta


lateralităţii prin accentuarea unor exerciţii exerciţiile
 Diferite poziţii ale mâinii: mâna cuib, acoperiş,
zboară păsărelele, ploaia sau cântatului la pian
O5 5. Fixarea • Pentru fixarea elementelor schemei corporale se …va desena
cunoştinţelor va da elevului fişa de lucru “Completează părţile lipsă ale
O7, O8 noi omuleţul”, expicându-i-se sarcina de a-I desena omuleţului.
copilului ce-I lipseşte
O4 • Pentru fixarea noţiunii articole de îmbrăcămine, …va colora
elevul va completa fişa de lucru “Haine de imaginile reprez.
iarnă”, avînd sarcina de a colora doar articolele Haine de iarnă
de îmbrăcămine de iarnă.
6. Evaluarea • Eleva va primi întăriri pozitive, precum şi
elevilor şi corecţiile necesare atât pe parcursul lecţiei cât şi
oferirea în finalul ei
feedback-ului • Datorită faptului că activitatea preferată a elevei
este coloratul, fişa de lucru “Haine de iarnă”,
va reprezenta pentru ea o recompensă
• Eleva va fi recompensată şi material pentru
efortul depus, va primi dulciuri
Proiect didactic

Data: 01.02.2005

Clasa: a-IV-a C

Grupa: Lori, Ştefan (sigmatism, dislexie-disgrafie)

Obiectul: Terapia tulburărilor de limbaj

Tema lecţiei: Diferenţierea sunetelor s-z

Obiective de referinţă:
 Elaborarea, organizarea şi dezvoltarea limbajului oral, a abilităţilor necesare însuşirii unei pronunţii
corecte a sunetelor
 Corectarea disfuncţionalităţilor dislexico-disgrafice prin: discriminarea fonemelor şi grafemelor în
diferite combinaţii de sialbe şi cuvinte
 Îmbogăţirea vocabularului şi formarea expresivităţii citirii

Obiective operaţionale:
O1: Să repete corect exerciţiile specifice terapiei generale, în vederea recepţionării vorbirii şi învăţării
pronunţiei sunetulor “s”-“z”.
O2: Să diferenţieze fonetic sunetele s-z în silabe şi cuvinte
O3: Să diferenţieze grafic sunetele s-z în silabe şi cuvinte
O4: Să realizeze corespondenţa imagne-cuvânt
O5: Să realizeze corespondenţa litere de mână-litere de tipar
O6 : Să realizeze analiza fonetică a cuvintelor
O7: Să-şi dezvolte capacitatea de orientare în spaţiul grafic al caietului

Metode şi procedee:
 Demonstraţia
 Exerciţiul
 Jocul didactic

Materiale didactice:
 Trusa de respiraţie, oglinda logopedică
 Jetoane cu imagini (cuvinte paronime cu s-z)
 Caietul (exerciţii)
 Fişa de lucru (orientarea în spaţiul grafic şi coordonarea ochi-mână)
 Fişa de lucru „Rebus”
Desfăşurarea activităţii

Obiective Etapele Activitatea Activitatea


activităţii psihopedagogului elevului/elevilor
1. Momentul • Profesorul psihopedagog pregăteşte cabinetul în
organiztoric vederea desfăşurării optime a activităţii
• Profesorul psihopedagog pregăteşte materialul …elevii se aşează
didactic. la locul indicat de
• Profesorul psihopedagog aduce elevii în cabinet profesor
2. Pregătirea • Astăzi vom face exerciţii de gimnastică pe
psihologică muzică, vom lucra din nou la oglindă, , ne vom
juca cu lumânarea, cu balonul apoi cu jetoane
cu imagini. Vom şi scrie în caiete, iar în final v-
am pregătit o surpriză.
3. Enunţarea • Prin exerciţiile pe care le vom face astăzi, vom
temei şi a învăţa să-l deosebim pe “s” de “z” şi atunci
obiectivelor când vorbim, dar şi când scriem.
O1 4.Prezentarea • Corectarea tulburării de limbaj oral
conţinutului Terapiea generală:
învăţării • Educarea motricităţii generale …eleva va repeta
 Exerciţii de mişcare realizate în 4 timpi, pe după professor
muzică cu cu antrenarea a părţilor principale ale toate exerciţiile
corpului: găt, măini, trunchi, picioare. propuse, faţă în
faţă cu acesta sau
în faţa oglinţii,
• Formarea unuei respiraţii corecte
după caz
Exerciţii pentru inspiraţie:
 mirosim florile; parfumul
Exerciţii pentru expiraţie:
 Suflăm în lumânare
 Umflăm balonul
 Fluierăm

• Exerciţii de dezvoltarea aparatului


fonoarticulator specifice emiterii sunetelor s-z
Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii labiale
 Ţuguie buzele: pupic
 Întinde buzele: zâmbet
Exerciţii pentru dezvoltarea morticităţii linguale
 Mişcări de ridicare şi coborâre a limbii la
alveolele dentale,
 Pisicuţa bea lăptic (încet), apoi limba se retrage
în cavitatea bucală
 Limba jgheab
• Dezvoltarea auzului fonematic şi a
capacităţii de diferenţiere fonematică
- Imitarea sunetelor din natură: Pronunţarea
onomatopeelor cu voce oscilatorie în tărie şi ritm.
 Joc: “Cum face…?”
- Şarpele şi albinuţa
- Trenul şi vântul
Pronunţarea vocalelor şi a unor cuvinte formate
din serii vcalice
O2
Terapia propriu-zisă
• Diferenţierea sunetelor s-z la nivelul
silabelor
 Introducerea sunetelor în serii silabice deschise:
sa-se-si; za-zo.-zu, sa-za; se-ze, si-zi; sa-zo, se-
zi, so-za
 Introducerea sunetelor în serii silabice inverse:
as-es-is; oz-uz-ăz;
 Logatomi: , ses, sîs; zoz; zuz; saz, zes
 Combinaţii de silabe deschise-inverse;
deschise-logatomi, etc: sa-as; iz-zi; sa-sus; za- …elevii vor
zus, sa-zus. za-sos repeat cuvintele
paronime după
 Exerciţii de introducere a sunetelor cuvinte profesor
paronime: sar-zar, sare-zare, seama-zeama,
rasă-rază, vase-vaze, oase-oaze, groasă-groază.
Elevilor li se vor prezenta imaginile, se vor
explica cuvintele necunoscte
...elevii vor repeta
• Corectarea dislexiei-disgrafiei exerciţiile
• Educarea mâinii dominante, definitivarea
lateralităţii prin exerciţii de dezvoltare a
O7 motricităţiii fine a mâinii: mâna cuib, acoperiş,
zboară păsărelele, ploaia sau cântatului la pian …elevii vor
completa fişele
• Pentru formarea capacităţii de orientare în
spaţiul grafic al caietului (menţinerea liniilor,
formarea deprinderii de a scrie de la stânga la
dreapta, coordonarea ochi-mână) li se dă
elevilor să completeze la alegere una dintre cele
două fişe.

Următoarele exerciţii vor fi realizate în caiet.


Datorită nivelului diferit al tulburării dislexico-
disgrafice, elevilor li se vor propune exerciţii cu un
grad de dificultate diferit, urmând însă aceleaşi
O2, O3 principii
Nivelul I: …va alege
• Alege cuvântul corect: cuvântul potrivit
suc sau zuc; sic sau zic; nas sau naz, gas sau gaz, încercuindu-l
O3, O4, O5, masă şau mază.
O6 …va alege literele
• Formează un cuvânt din literele date, după din cutia cu
imagine: cuburi, va scrie
- a, s, c - cuvântul din litere
- s, c, o - pe baza imaginii,
- z, b, u, e - apoi va transcrie
- z, d, i - cuvântul în caiet.
Elevul este capabil să realizeze sarcina doar cu
ajutorul materialului imagistic şi concret.
O2, O3
Nivelul II …va scrie litera
• Înlocuieşte cu “s” sau “z” pentru a forma potivită
cuvinte: __alut; plan__; __enin; co__tum;
mie__; __ar; fu__ta; __ahăr; microbu__;
O3, O4, O5, bar__ă;
O6 ..va forma cuvinte
• Formează un cuvânt din literele date. Ai ăn faţă şi va alcătui
imaginea pentru fiecare cuvânt, dar va trebui să propoziţii
o identifici. Formează apoi propoziţii cu
cuvintele
- c, e, i, m, z -
- a, t, o, u, b, z, u -
- b, o, s, r, a, c, ă -
- s, a, c, u, n -
O2, O3, O4, 5. Fixarea • Fişa de lucru “Rebus”. Elevii vor completa …vor completa
O6 cunoştinţelor rebusul, scriind cuvintele în căsuţele orizontale rebusul
noi corespunzătoare imaginilor (nivelul I), sau
scriind sinonimul cuvintelor (nivelul II), după
caz.. Pe verticală, pe linia marcată vor obţine un
cuvânt nou pe care îl pot şi ilustra.
6. Evaluarea • Elevii vor primi întăriri pozitive, precum şi
elevilor şi corecţiile necesare atât pe parcursul lecţiei cât şi
oferirea în finalul ei.
feedback-ului • Exerciţiile din caiete şi de pe fişe vor fi notate
cu puncte sau steluţe roşii
• Elevii vor fi recompensaţi şi material pentru
efortul depus, vor primi dulciuri
Proiect didactic

Data: 01.02.2005

Clasele: a VI a, a VII a, a VIII a

Grupa: Elevi cu risc de abndon şcolar ridicat

Obiectul: Consiliere de grup

Tema lecţiei: Autocunoaşterea /Dezvoltare personală

Obiective de referinţă:
 Să-şi descopere sau redescopere trăsăturile de personalitate

Obiective operaţionale:
O1: Să-şi enumere cât mai multe trăsături de personalitate
O2: Să-şi exemplifice o trăsătură de personalitate printr-o situaţie de viaţă
O3: Să-şi careacterizeze colegii
O4: Să-şi asume rsponsabilitatea afirmaţiilor pe care le fac
O5: Să compare caracteristicile autoevaluate cu evaluarea colegilor
O6: Să găsească împreună cu colegii moduri de a-şi corecta comportamentele deranjante

Metode şi procedee:
 Jocul didactic
 Exerciţiul
 Învăţarea prin descoperire

Materiale didactice:
 Planşa cu trăsături de personalitate
 Fişa de lucru creată de elevi (Palma)
 Cartonaşe de două culori diferite, purtând semnul „+” sau “-”.
Desfăşurarea activităţii

Obiective Etapele Activitatea Activitatea


activităţii psihopedagogului elevului/elevilor
1. Momentul • Profesorul psihopedagog pregăteşte sala unde
organiztoric se va desfăşura activitatea de consiliere în
vederea desfăşurării optime a activităţii …participanţii se
• Profesorul psihopedagog pregăteşte materialul aşează pe
didactic. scaunele dispuse
• Profesorul psihopedagog invită participanţii în în cerc
sală
2. Pregătirea • Participanţii sunt rugaţi să se ridice pe rând ..elevii se vor
psihologică pentru a -şi salute colegii, în modul său unic şi saluta
personal, stabilit la şedinţa anterioară.
3. Enunţarea • Li se explică participanţilor că scopul întâlnirii
temei şi a este de descoperi căt mai multe lucruri noi
obiectivelor despre propria persoană, de a afla cum sunt
văzuţi de ceilalţi şi de a înţelege motivele
eventualelor discrepanţe (diferenţe dintre cum
mă văd eu şi cum mă văd ceilalţi).
O1, O2 4.Prezentarea • Participanţii vor fi informaţi că în
conţinutului continuare,vor realize împreună portretul
învăţării grupului, dar pentru aceasta, fiecare va trebui
săţşi realizeze mai întâi propriul portret.
 Pe o coală de hârtie se vor afişa trăsături de
personalitate, dispuse în perechi cu sensuri
contrare.
 Se va citi lista împreună cu participanţii şi se
vor explica acele trăsături a căror sensuri nu
sunt cunoscute
 Fiecărui participant i se va oferi o coală de …vor desena
hârtie şi un creion, pe care îşi va desena forma palma
palmei
 Pe palmă, fiecare va scrie cât mai multe …vor enumera
trăsături de personalitate (minim 5), pe care cât mai multe
consideră că le are. trăsături
…vor exemplifica
 Fiecare palmă va fi discutată. Pentru una dintre
cu câte o situaţie
trăsături (oricare) I se cere elevului să
de viaţă
exemplfice cu o situaţie, când a demonstrate
respectiva trăsătură.
…vor personalize
 Fiecare palmă va fi personalizată şi apoi lipită palma şi o vor lipi
pe o coală mare de hârtie împreună cu pe coala mare
amprentele palmare ale celorlalţi
O3, O4, O5,
O6, • Următorul exerciţiu va avea ca şi scop
compararea percepţiei de sine cu percepţia
celorlalţi. …fiecare va
 Fiecare elev va primi două bucăţi de hârtie de prinde cele două
două culori diferite, purtând semnul „+” şi “-”. cartonaşe pe
 Ei vor fi încurajaţi să lipească cele două hîrtii spatele a doi
pe spatele colegilor lor: semnul „+” pe spatele colegi diferiţi.
colegului pe care îl place cel mai mult şi semnul
“-” pe spatele colegului pe care il place cel mai
puţin ..,fiecare îşi va
 Fiecare participant va fi provocat să-şi motiveze motive aegerile
alegerea, enunţând trăsăturile care îi plac sau
care nu-i plac la colegii aleşi …participantul în
 Participantul în discuţie, va avea ocazia să-şi discuţie se va
spună părerea despre ce a auzit sau să riposteze antrena în discuţie
şi cei doi împreună să găsească modalităţi de a
se înţelege.
5. Fixarea • Participanţii vor fi întrebaţi pe rând, ce au ...fiecare va
informaţiilor învăţat nou despre ei în urma acestei activităţi răspunde
• Activitatea se va încheia cu salutul de la început
6. Oferirea • Se va oferi feed-back participanţilor pe tot
feedback-ului parcursul activităţii
• Se va face în final observaţii asupra modului de
desfăşurare a activităţii, al eventualelor
probleme care au apărut şi a modului lor de
rezolvare
Proiect didactic

Data: 01.02.2005
Clasa: a IV a C
Grupa: Andreea
Vârsta: 11 ani, 9 luni
Obiectul: Psihodiagnostic
Scopul:: Evaluarea nivelului inteligenţei- Stabilirea QI
Teste administrate::
 “TestulGOODENOUGH (OMULEŢUL)”
 „Proba WISC-R” (probele verbale şi proba de memorie a cifrelor)
Obiective operaţionale:
O1: Să deseneze un omuleţ
O2: Să răspundă la întrebările psihologului

Desfăşurarea activităţii

Obiective Etapele Activitatea Activitatea


activităţii psihopedagogului elevului/elevilor
1. Momentul • Profesorul psihopedagog pregăteşte cabinetul în
organiztoric vederea desfăşurării optime a activităţii …elevul se aşează
• Profesorul psihopedagog pregăteşte materialul la locul indicat de
didactic. profesor
• Profesorul psihopedagog aduce elevii în cabinet
2. Pregătirea • Eu ştiu că tu eşti un elev bun, silitor,
psihologică conştiincioă. De aceea, astăzi cînd d-na
inspectoare a venit la noi în vizită, am vrut să-i
arătăm şi dânsei acest lucru.
3. Enunţarea • Astăzi vom avea două tipuri de activităţi: mai
temei şi a întâi o să desenăm un omuleţ, iar apoi o să-mi
obiectivelor răspinzi la nişte întrebări.
4.Aplicarea • I se va da elevului o foaie de hârtie şi un creion. …va desena
testelor Indicaţia va fi: “Te rog să desenezi un om, aşa omuleţul
cum ştii tu”
• Se va trece apoi la aplicarea scalelor verbale şi a …va răspunde la
probei de memorie a cifrelor din proba WISC. întrebări
Indicaţia de muncă va fi: “”Te voi ruga să imi
răspunzi la câteva întrebări . Dacă la un
moment nu ştii răspunsul nu e nici o problemă,
trecem mai departe. De acord? Hai să
începem!” Psihologul va nota în protocol
rezultatele înregistrate
5. Evaluarea •
Prin analiza protocoaleleor se va calcula QI
elevilor şi subiectului.
oferirea • Testul GOODENOUGH în calitatea sa de test
feedback-ului
proiectiv poate fi folosit şi pentru interpretarea
personalităţii
PROTOCOL DE INREGISTRARE A REZULTATELOR “Testului GOODENOUGH
(OMULEŢUL)”

INTERPRETAREA REZULTATELOR
A. 11 a
B. 1 b
2 12 a
3 b
4 a c
b d
c e
5 a 13
b 14 a
6 a b
b c
7 a d
b e
c f
d 15 a
e b
8 a 16 a
b b
9 a c
b d
c 17 a
d b
10 a 18 a
b b
c PUNCTAJ
d
e

QI = EM-10*100/EC*11 =

OBSERVATII RELEVANTE DIN TIMPUL EVALUARII PSIHOLOGICE


PROTOCOL DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR “Testului WISC”