Anda di halaman 1dari 2

Falsafah Pendidikan Islam

Ibn Taimiyah Al-Ghazali Mohammad Qatb

Asas kepada membersihkan Proses


kehidupan yang hati daripada membentuk
cerdas & unggul unsur negatif manusia secara
agar masyarakat merangkumi menyeluruh dan
tidak sesat semua aspek seimbang
intelek, latihan mengembangkan
jasmani & potensi intelek,
Pembinaan akhlak fizikal, emosi dan
mulia rohani

Kekuatan Falsafah Pendidikan


Islam

Menyiapkan
seseorang dari segi Mampu membentuk
Membentuk Mampu Membentuk
Menekankan semua peribadi yang
peribadi yang baik, intelek
intelek mengeratkan individu yang
aspek (J.E.R.I.S) beriman dan
lurus jalan fikiran akhlak
akhlak persaudaraan se- berketrampilan dan
dalam kehidupan. kemasyarakatan/sosial bertakwa kepada
dan bersih jiwanya kemasyarakatan/sosial islam berkepimpinan.
pemikiran
pemikiran dan
dan kesenian
kesenian
Tuhan
Falsafah Pendidikan Timur

Confucius Rabindranath Tagore

Memupuk kesempurnaan tingkah Proses melahirkan individu yang


laku manusia melalui amalan berfikiran sempurna mencapai
bersopan segala aspek
timbang rasa kehidupan
ikhlas fizikal
sederhana intelek
menghormati orang tua moral
menyanyangi orang muda kerohanian
taat kepada pemerintah & negara Pendidikan dihubungkait dengan
pengalaman
mendukung sikap nasionalisme

Kekuatan Falsafah Pendidikan


Timur
Mampu menekankan
Menghasilkan menghasilkan Mampu kepentingan
individu yang menyeluruh Mewujudkan mengekalkan perubahan
berkebolehan melalui insan cinta struktur sikap individu
serta interaksi dan akan alam kenegaraan yang akan
bermoral integrasi sekitar dan menjadi pintu
tinggi dengn kekeluargaan. kejayaan dan
persekitaran kebahagiaan.