Anda di halaman 1dari 1

• Rangkap 1: Sikap ambil mudah tanpa berfikir panjang dan meneliti sesuatu

• Nilai baik hati


perkara menyebabkan diri kita mudah melakukan kesilapan.
• Kita mestilah berbuat baik sesama manusia agar dipandang tinggi dalam • Rangkap 2: Berfikir panjang sebelum mengeluarkan kata-kata dapat
masyarakat mengelakkan perselisihan faham.
Pengarang mengatakan seseorang yang murah hati dalam usaha membantu • Rangkap 3: Kata-kata kasar yang keluar dari mulut akan menyakitkan hati, ibarat
orang lain akan dimuliakan oleh masyarakat racun yang membawa mudarat.
• Nilai kerajinan • Rangkap 4: Jika tidak menjaga percakapan, pasti tercetus perbalahan dan
seterusnya kita akan ditimpa pelbagai masalah.
• Kita hendaklah rajin dalam menuntut ilmu supaya bermanfaat untuk diri
• Rangkap 5: Orang yang suka bersengketa, hidupnya tidak bahagia.
sendiri MAKSUD
• Rangkap 6: Jangan kita memulakan sengketa tetapi jika terlibat juga, hendaklah
Penulis menasihati kita agar rajin menuntut ilmu kerana ilmu dan kemahiran berusaha untuk mencari jalan penyelesaian dan tidak bersikap lepas tangan.
dapat diperoleh jika kita rajin dan mempunyai kemahuan untuk belajar • Rangkap 7: Ilmu yang dituntut separuh jalan tanpa usaha yang bersungguh-
sungguh tidak dapat memberikan manfaat.
NILAI & • Rangkap 8: Segala ilmu dan kemahiran dapat diperoleh jika kita rajin dan
PENGAJARAN mempunyai kemahuan untuk belajar.
• • Rangkap 9: Kita hendaklah berhati-hati dalam pergaulan dan
memilih orang yang baik untuk dijadikan sahabat.
• Rangkap 10: Keperibadian seseorang dapat dikenal pasti
melalui budi bahasa dan latar pergaulannya.
• Rangkap 11: Biasanya, seseorang itu gemar bergaul dengan
kelompok yang banyak mempunyai persamaan dengan dirinya.
• Rangkap 12: Orang yang berbudi pekerti tinggi akan sentiasa
dihormati dan dipandang mulia.
• Rangkap 13: Orang yang suka berderma dan tidak kedekut
• Gurindam ini terdiri daripada 18 rangkap. BENTUK akan sentiasa disenangi dalam pergaulan.
• Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah • Rangkap 14: Orang yang bersikap pemurah mudah
sama, iaitu 2 baris. mendapat kawan.
• Setiap baris mempunyai 3 hingga 6 patah • Rangkap 15: Orang yang berbuat jasa akan sentiasa
perkataan. dikenang dan dihargai orang.
Contohnya: kelak pastinya berdukacita (3 • Rangkap 16: Sebelum memikirkan orang lain,
patah perkataan) hendaklah kita memikirkan diri sendiri dahulu.
• Setiap baris terdiri antara 9 hingga 12 suku • Rangkap 17: Orang yang berpura-pura baik tetapi
kata hatinya tidak jujur.
Contoh: ka/lau mu/lut ta/jam /dan/ ka/sar (9 • Rangkap 18: Orang yang khianat dan tidak amanah
suku kata) akan dimurkai oleh Tuhan.
• Rima akhir terikat, iaitu aa. TEMA
Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-
harian.
PERSOALAN
• Persoalan kerajinan mencari ilmu
Pengarang menyatakan ilmu dan kemahiran dapat diperoleh jika
kita rajin dan mempunyai kemahuan untuk belajar.
• Persoalan kebijaksanaan memilih rakan
Pengarang menasihati kita agar memilih orang yang baik untuk
dijadikan sahabat
• Persoalan kepentingan menjaga tutur kata