Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR HADIR SHIPT GURU

SD NEGERI 2 TOWUA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
Bulan : Maret-April 2020

HARI/
NO NAMA GURU KEHADIRAN PENGGANTI ALASAN PARAF JUMLAH
TANGGAL
Senin, 1. Samudding, S.Pd
1
23-3-2020 2. Marwani, S.Pd
Selasa, 1. Syahrir, S.Pd
2
24-3-2020 2. Zalwati, S.Kom
Rabu, 1. Budiman K.
3
25-3-2020 2. Nirmasari, S.Pd
Kamis, 1. Hamsi, S.PdI
4
26-3-2020 2. Maidah, S.Pd
1. Jannati, S.Pd
Jumat,
5 2. Agustan, S.Pd
27-3-2020
3. Alimuddin, A.Ma.Pd
Sabtu, 1. Samudding, S.Pd
6
28-3-2020 2. Marwani, S.Pd
Senin, 1. Samudding, S.Pd
7
30-3-2020 2. Marwani, S.Pd
Selasa, 1. Syahrir, S.Pd
8
31-3-2020 2. Zalwati, S.Kom
Rabu, 1. Budiman K.
9
1-4-2020 2. Nirmasari, S.Pd
Kamis, 1. Hamsi, S.PdI
10
2-4-2020 2. Maidah, S.Pd
Jumat, 1. Jannati, S.Pd
11
3-4-2020 1. Agustan, S.Pd
Sabtu, 2. Alimuddin, A.Ma.Pd
12
4-4-2020 3. Samudding, S.Pd
Senin,
13
5-4-2020
Selasa,
14
6-4-2020
Rabu,
15
7-4-2020
Kamis,
16
8-4-2020
Jumat,
17
9-4-2020
Sabtu,
18
10-4-2020
Senin,
19
12-4-2020
Selasa,
20
13-4-2020
Rabu,
21
14-4-2020
Kamis,
22
15-4-2020
Jumat,
23
16-4-2020
Sabtu,
24
17-4-2020
Senin,
25
18-4-2020

Mengetahui, Towua, 23 Maret 2020


Kepala Sekolah Sie Absensi/ Piket

MOHAMAD SAMBAS, S.Pd ZALWATI, S.Kom


NIP. 19670504 199408 1 001